Výběrové řízení – vedoucí stavebního úřadu

Exekutorský úřad Praha 7 – elektronická dražba nem. k.ú. Zličín, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 5 – usnesení – dražební vyhláška – el.dražba nemovitých věcí k.ú. Jiříkov, obec Starý Jiříkov

Exekutorský úřad Znojmo – usnesení o nařízení dražeb. jednání – el.dražba nemovitých věcí k.ú. Letňany, obec Praha

Exekutorský úřad Brno – město – usnesení o odročení dražby nem .věcí k.ú. Zdiměřice u Prahy, obec Jesenice

Exekutorský úřad Brno – venkov – usnesení o dražbě nem. věci – spoluvl. podíl k.ú. Nučice u Rudné, obec Nučice

Exekutorský úřad Plzeň – město – usnesení o dražbě mov. věci

Exekutorský úřad Praha 4 – usnesení o dražbě nem. k.ú. Benátská Vrutice, obec Milovice a část. příkaz k úhradě exekuce

Exekutorský úřad Praha 9 – usnesení o dražbě a exekuční příkaz – nem. věci k.ú. Obřany, obec Brno

Finanční úřad v Třeboni – veřejná vyhláška – Václav Hybš

Exekutorský úřad Praha 7 – Dražební vyhláška – el. dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 7 – Dražební vyhláška – el. dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 7 – Dražební vyhláška – el. dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 7 – Dražební vyhláška – el. dražba movitých věcí

Exekutorský úřad Praha 4 – Usnesení o nařízení el. dražby nemovitých věcí k.ú.Benátecká Vrutice, obec Milovice a Exekuční příkaz prodej nemovitých věcí obec Mladá

Exekutorský úřad Praha 6 – Usnesení o odročení dražby nemovitých věcí k.ú. Zličín, obec Praha

Exekutorský úřad Praha 5 – Usnesení – dražba nemovitých věcí k.ú. Březová u Zvole, obec Březová-Oleško

Exekutorský úřad Praha-východ – Usnesení o nařízení draž.jednání – opakovaná el.dražba nemovitých věcí k.ú. Lipence, obec Praha

Exekutorský úřad Praha-západ – Usnesení – el.dražba nemovitých věcí k.ú. Vršovice, obec Praha

Exekutorský úřad Liberec – Veřejná dražební vyhláška – dražba souboru movitých věcí

Kontakt

Městská část Praha 5 nám 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny