2023

 

Datum zveřejnění Poskytnuté informace na základě žádosti podané dle infZ
24.01.2024 korespondence k parc. Tichá 5 vč. příloh (.pdf)
11.01.2024 korespondence ke společnému stavebnímu řízení ke stavebnímu záměru ,,Stavební úpravy RD Tichá” (.pdf)
11.01.2024 vystavění Multifunkčního Areálu (.pdf)
11.01.2024 stavba pro reklamu (.pdf)
02.01.2024 pravomocné povolení nebo kolaudační souhlas pro stavební záměr nebo stavbu (.pdf)
29.12.2023 počet podání žádostí o zapsání příjmení v nepřechýleném tvaru (.pdf)
12.12.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
12.12.2023 protokol o el. podání (.pdf)
12.12.2023 usnesení RMČ z roku 2000 ke smlouvě (.pdf)
06.12.2023 doklad el. průvodka dokumentu (.pdf)
06.12.2023 dokumenty k nemovitosti k.ú. Smíchov (.pdf)
06.12.2023 zpřístupnění informací o správních řízeních týkajících se přestupkového řízení ve věci černé stavby (.pdf)
06.12.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
05.12.2023 informace k autobusové lince MHD 104 (.pdf)
05.12.2023 černá stavba – odstranění (.pdf)
28.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
28.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
28.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
28.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
28.11.2023 parkovaní v ul. Štefánikova (.pdf)
28.11.2023 celkové náklady na kluziště na nám. 14. října (.pdf)
20.11.2023 stanovení MÚP na pozemních komunikacích parkovací zóna v ul. Na Hřebenkách (.pdf)
20.11.2023 kategorie komunikace (.pdf)
20.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
20.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
20.11.2023 kdo je vlastníkem komunikace k.ú. Hlubočepy (.pdf)
09.11.2023 kategorie komunikace (.pdf)
09.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
09.11.2023 informace ve věci spisu MC05-S-46521_2022_OŽP_OVH (.pdf)
09.11.2023 parkování na lesním pozemku v k.ú. Motol (.pdf)
01.11.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
23.10.2023 jednání o pozemcích Barrandov dodržování Memoranda mezi MČ Praha 5 a spol. FINEP (.pdf)
11.10.2023 smlouva s nájemcem nebytového prostoru na adrese nám. 14. října 15, Praha 5 (.pdf)
11.10.2023 stálá stanoviště sběrných nádob U Kavalírky, Pod Kavalírkou, Na Zámyšli, Pod Klamovkou, Musílkova (.pdf)
11.10.2023 odstranění retardérů v ul. Na Hřebenkách (.pdf)
11.10.2023 anonymní poskytnutí platů vedoucích odborů a právníků (.pdf)
11.10.2023 poskytnutí informací Bytový dům Musílkova (.pdf)
11.10.2023 stálá stanoviště sběrných nádob U Kavalírky, Pod Kavalírkou, Na Zámyšli, Pod Klamovkou _P5 (.pdf)
11.10.2023 odstranění retardérů v ul. Na Hřebenkách (.pdf)
05.10.2023 přestupek v oblasti živnostenského podnikání (.pdf)
05.10.2023 odstranění retardérů v ul. Na Hřebenkách (.pdf)
05.10.2023 o povoleném účelu užívání stavby – budovy k.ú. Smíchov (.pdf)
05.10.2023 k umístění dopravního značení u parkovacích stání k. ú. Jinonice v ul. Pekařská (.pdf)
03.10.2023 rekonstrukce ul. Na Pomezí (.pdf)
03.10.2023 návrh na zápis vlastnického práva (.pdf)
03.10.2023 parkoviště a parkovací plochy na soukromém pozemku k.ú. Jinonice (.pdf)
03.10.2023 k probíhajícím řízením, vydaným rozhodnutím a povolením na pozemku k.ú. Košíře (.pdf)
03.10.2023 ul. Pekařská Jinonice (.pdf)
03.10.2023 umístění dopravního značení u parkovacích stání k. ú. Jinonice v ul. Pekařská (.pdf)
03.10.2023 ul. Pekařská Jinonice (.pdf)
12.09.2023 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. – výše nájemného od roku 2013 a dalších plateb (.pdf)
12.09.2023 lávka přes smíchovské nádraží (.pdf)
07.09.2023 výše nájmu z užívání cizího pozemku vlastníky B.J. (.pdf)
07.09.2023 řízení ve věci zcelování pozemků k.ú. Hlubočepy (.pdf)
31.08.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
31.08.2023 seznam obecních garáží (.pdf)
31.08.2023 stav vozovky a chodníku ul. Na Pomezí Jinonice (.pdf)
04.08.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
04.08.2023 správní řízení k ul. Nad Stolovou horou (.pdf)
04.08.2023 kopie listu vl., stav. pov., rozh. Jinonice (.pdf)
25.08.2023 celkový počet odmítnutých žádostí 1-6/2023 (.pdf)
25.08.2023 správní řízení k ul. Nad Stolovou horou (.pdf)
04.08.2023 celkový počet odmítnutých žádostí – 1. pololetí roku 2023 (.pdf)
04.08.2023 prodejna potravin Trnkovo nám. (.pdf)
04.08.2023 odvody povinných podílů za os. se ZP (.pdf)
04.08.2023 odstranění nelegální stavby pro reklamu (.pdf)
25.07.2023 celkový počet vydaných povolení k umístění herního prostoru typu kasino a k provozování živé hry (.pdf)
20.07.2023 zaslání konkrétních rozhodnutí vyjmenovaných v žžádosti k p.č. v k.ú. Jinonice (.pdf)
18.07.2023 ZŠ a MŠ Radlická (.pdf)
17.07.2023 novostavba MŠ Slunéčko (.pdf)
17.07.2023 staby pro reklamu (.pdf)
23.06.2023 řízení o odstranění stavby rekl. zařízení (.pdf)
23.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
23.06.2023 předpis pro whistleblowing – anonymizovaný (.pdf)
23.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
19.06.2023 platové třídy a os. příplatek zam. SÚ anonymně (.pdf)
19.06.2023 poskytnutí informací k návrhu na obnovu pravomocně ukončeného řízení (.pdf)
19.06.2023 informace k zakázkám a ved. OSP (.pdf)
08.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
08.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
08.06.2023 opatření proti nečinnosti II (.pdf)
08.06.2023 kopie dokumentů SŘ SÚ garáže k.ú. Košíře (.pdf)
02.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
02.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
02.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
02.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
02.06.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
02.06.2023 o předložení měření „prachu, hluku, vibrací, dunění, zplodin z výfukových plynů, atd. z provádění stavby (.pdf)
02.06.2023 stav vyřízení podané stížnosti (.pdf)
02.06.2023 reklamní zařízení Hlubočepy (.pdf)
02.06.2023 zábor veř. prostr. ulice Pod Kesnerkou (.pdf)
18.05.2023 kopie nájemní smlouvy a výše nájemného od nájemce (.pdf)
18.05.2023 zábor veř. prostr. ulice Pod Kesnerkou (.pdf)
18.05.2023 zábor veřejného prostranství náplavky Hoř. náb. (.pdf)
18.05.2023 postup úřadu proti nečinnosti (.pdf)
18.05.2023 celková cena za kterou byla prodána b. j. ve výstavbě 2008 (.pdf)
18.05.2023 reklamní zařízení Hlubočepy (.pdf)
11.05.2023 celková cena, za kterou byla prodána b. j. ve výstavbě 2008 (.pdf)
11.05.2023 stavba pro reklamu (.pdf)
11.05.2023 kopie nájemní smlouvy a výše nájemného od nájemce (.pdf)
11.05.2023 reklamní zařízení Hlubočepy (.pdf)
11.05.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
03.05.2023 zábor veřejného prostranství náplavky Hoř. náb. (.pdf)
03.05.2023 usnesení rady ONV z 5.3.1968 (.pdf)
03.05.2023 zábor veřejného prostranství náplavky Hoř. náb. (.pdf)
26.04.2023 kopie dokumentu ze správního spisu (.pdf)
26.04.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
26.04.2023 stavba osobního výtahu doplnění žádosti (.pdf)
26.04.2023 umístění LED reklamy na fasádě domů (.pdf)
21.04.2023 rozhodnutí, usnesení a pod. o odstranění stavby (.pdf)
19.04.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
19.04.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
19.04.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
19.04.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
30.03.2023 spomalovací pruhy Na Hřebenkách (.pdf)
30.03.2023 kopie mandátní smlouvy z roku 2000 (.pdf)
30.03.2023 grafitti v parku a letohrádku Portheimka (.pdf)
28.03.2023 ochrana majetku MČ před poškozením grafitti (.pdf)
28.03.2023 kopie listin správa národního majetku (.pdf)
28.03.2023 reklamní zařízení Košíře (.pdf)
28.03.2023 kopie listin správa národního majetku (.pdf)
28.03.2023 ochrana majetku MČ před poškozením grafitti (.pdf)
28.03.2023 investiční projekty pro rok 2023 a 2024 (.pdf)
28.03.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
28.03.2023 stavba pro reklamu k.ú. Hlubočepy (.pdf)
28.03.2023 reklamní zařízení Motol (.pdf)
28.03.2023 reklamní zařízení (.pdf)
21.03.2023 reklamní zařízení Peroutkova (.pdf)
21.03.2023 o počtu ukončených HPP, o odměnách TAJ, ved. KTA a OPM (.pdf)
15.03.2023 jaká jiná řízení zahájil SÚ s fi v k.ú. Košíře (.pdf)
10.03.2023 o projednávaných přestupcích nedovoleného stání v zónách placeného (.pdf)
10.03.2023 udělení souhlasu s vjezdem do pěší zóna ul. Štefánikova (.pdf)
10.03.2023 reklamní zařízení Peroutkova (.pdf)
10.03.2023 udělení souhlasu s vjezdem do pěší zóny ul. Štefánikova (.pdf)
10.03.2023 reklamní zařízení Peroutkova (.pdf)
10.03.2023 existence a složení sportovní komise RMČ (.pdf)
10.03.2023 udělení souhlasu s vjezdem do pěší zóny ul. Štefánikova (.pdf)
10.03.2023 reklamní zařízení Peroutkova (.pdf)
10.03.2023 ke stavbě BD ul. Hoškova-Košíře (.pdf)
10.03.2023 stavební a jiná řízení na k.ú. Košíře (.pdf)
10.03.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
10.03.2023 ve věci stavebníka TELLUS (.pdf)
10.03.2023 stavební řízení s fi TELLUS (.pdf)
10.03.2023 řízení o odstranění RZ (.pdf)
10.03.2023 reklamní zařízení (.pdf)
10.03.2023 řízení o stavbě pro reklamu (.pdf)
10.03.2023 odstranění reklamy (.pdf)
09.03.2023 poskytnutí rozhodnutí o chovu ovcí (.pdf)
09.03.2023 vlastník pozemku pod stavbou (.pdf)
09.03.2023 existence a složení sportovní komise RMČ (.pdf)
09.03.2023 stavby pro reklamu (.pdf)
09.03.2023 řízení o odstranění reklamy k.ú. Motol (.pdf)
22.02.2023 o projednávaných přestupcích nedovoleného stání v zónách placeného (.pdf)
22.02.2023 řízení o odstranění stavby (.pdf)
07.02.2023 smlouvy k užívání cizích pozemků MČ P5 (.pdf)
07.02.2023 operátoři telekomunikačních služeb pro MČ P5 (.pdf)
07.02.2023 zajištění stavby U Perníkářky (.pdf)
07.02.2023 všechny typy rozhodnutí k sousednímu pozemku k.ú. Jinonice (.pdf)
07.02.2023 provozovatel poštovních služeb pro doručování voličských průkazů (.pdf)
07.02.2023 reklamní zařízení k.ú. Smíchov (.pdf)
07.02.2023 reklamní zařízení k.ú. Motol (.pdf)
07.02.2023 uzavření smluvního vztahu na užívání pozemku a vymáhání neoprávněného užívání (.pdf)
07.02.2023 oprávnění parkování v ul. U Smíchovského hřbitova (.pdf)
07.02.2023 zda má referentka SÚ přidělen služební telefon (.pdf)
31.01.2023 odstranění staveb v areálu Tellus (.pdf)
31.01.2023 stavební a jiná řízení na k.ú. Košíře (.pdf)
30.01.2023 zda má referentka SÚ přidělen služební telefon (.pdf)
30.01.2023 oprávnění parkování v ul. U Smíchovského hřbitova (.pdf)
30.01.2023 provozovatel poštovních služeb pro doručování voličských průkazů (.pdf)
30.01.2023 stavba výtahu (.pdf)
30.01.2023 v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o. (.pdf)
20.01.2023 voličské průkazy 2 (.pdf)
20.01.2023 voličské průkazy (.pdf)
20.01.2023 reklamní zařízení (.pdf)
20.01.2023 reklamní zařízení (.pdf)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě