Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2022

11/05/2022
datum podání číslo jednací předmět žádosti katastrální území specifikace zdroje 29.12.2021 582 Bistro Hlubočepy, parc....

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2021

02/05/2022
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 30.12.2020 59 Dodatečné povolení stavby...

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2020

27/05/2021
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 20.12.2019 3 Změna užívání místností...

Žádost o stanovisko, vyjádření OŽP

14/12/2020

Zákaz spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy

21/11/2019

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2019

28/05/2019
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 31.12.2018 203 Demolice chatky na pozemku...

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2018

04/02/2018
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 02.01.2018 428 Stavební úpravy –...

Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (§ 17 zákona o odpadech)

09/05/2017
Metodický pokyn odboru ochrany prostředí MHMP pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (ust. §...

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2017

01/03/2017
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 3.1.2017 896 Nová Cibulka –...

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2016

25/02/2017
Datum podání Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 04.01.2016  Závazné stanovisko – Polyfunkční dům Park...

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2015

20/02/2017
Datum podání Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje 19.08.2015 Závazné stanovisko – Zateplení, výměna oken...

Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

30/01/2017
S D Ě L E N Í   A   M E T O D I C K Ý   N Á...

Ptačí chřipka 2017

04/01/2017
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě