Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2019

28/05/2019
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje
31.12.2018 203 Demolice chatky na pozemku parc. č. 204, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost
31.12.2018 271 Rekonstrukce, přístavba a nástavba viladomu, Pod Kesnerkou 2354/41, parc. č. 1037, 1038/1, 1038/2, k.ú. Smíchov Smíchov 3 plynové kondenzační kotle o celkovém tepelném výkonu 96 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
31.12.2018 359 Rekonstrukce Radlického sběrače, V. etapa Smíchov, Radlice Stavební činnost – prašnost
03.01.2019 2117 Vybudování dvou parkovacích stání na pozemcích parc. č. 318/1 a 318/2, ul. Nad Zámečkem, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
19.12.2018 4117 Stavební úpravy bytového domu U Nikolajky č. p. 1247, k. ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-Logamax o jmenovitém tepelném výkonu 70 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
07.01.2019 4162 Nabíjecí stanice MOL, parc. č. 886/30, 886/31, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
07.01.2019 4177 Infrastruktura – SMÍCHOV CITY – sever- 1. etapa, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.01.2019 4199 Změna dispozice WC bytové jednotky 506/1, Zborovská 506/48, k. ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x podlahové elektrické vytápění a elektrický zásobník na TUV – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost
09.01.2019 7194 Změna stavby před dokončením a změna UR –  Kotelna park II. etapa, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost
10.01.2019 7233 Residence Barrandov – novostavba bazénu, Barrandovská 1236/56b, parc. č. 829/1, 829/2, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/11, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
09.01.2019 7307 BD Klamovka _OK – výstavba zemního vedení sítě el. komunikací – liniová stavba, parc. č. 4839/1, 3976 k. ú. Smíchov a parc. č. 1992/40 k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
09.01.2019 7334 BD Radlice_OK  – výstavba zemního vedení sítě el. komunikací – liniová stavba, parc. č. 565/1, 433/2, 435/3, 434/4, 551/1, 434/1, 553/1, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost
09.01.2019 7359 FTTH_Park Rez Klamovka_OK – výstavba zemního vedení sítě el. komunikací – liniová stavba, parc. č. 4830/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
11.01.2019 8308 Změna stavby před dokončením – Nástavba a stavební úpravy objektu – A č.p. 180, Radlická, parc. č. 2212, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
11.01.2019 8354 Stavební úpravy BD – půdní vestavba a nové balkony ve dvorní části, Pod Brentovou 732/5, k. ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel VAILANT VU 306/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 2×30 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
11.01.2019 8697 Úpravy komunikací v ulici U Náhonu, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost
15.01.2019 10920 Mott MacDonald CZ, s.r.o. Slivenec Stavební činnost – prašnost
15.01.2019 11004 SUP-TECHNIK a. s. Smíchov, Radlice Stavební činnost – prašnost
16.01.2019 12587 Rozšíření sítě Pet3ny Net, s.r.o., Radlice II, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
16.01.2019 12625 Přístavba a stavební úpravy objektu Holubova 2527/1 vč. Novostavby garáží se zázemím na pozemcích parc. č. 1131, 1132/3 a 1132/4, k.ú. Smíchov Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost -prašnost.
16.01.2019 12683 Novostavba rezidence Slivenec na pozemcích parc. č. 204 a 205, k.ú. Slivenec Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB192-30 iT40S o jmenovitém tepelném výkonu 30,2 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost -prašnost.
10.01.2019 12722 TOP REZIDENCE NA POMEZÍ – výstavba splaškové kanalizace – stoka B, ul. Na Pomezí, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
17.1.20019 12752 Vodovodní přípojka, Houdova 102/14, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
18.01.2019 14887 Bytový dům PARVI Cibulka – demolice vrátnice, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
21.01.2019 14941 Odstranění stavby, U Sídliště 735/10, parc. č. 1830 a 1831, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
21.01.2019 14976 Letní bar na terase OC Nový Smíchov, Plzeňská 233/8, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
21.01.2019 15719 STL plynovod Na Srpečku – Hlubočepská, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
21.01.2019 15736 Novostavba RD, U Smolnic, parc. č. 355/10 a 355/5, k.ú. Holyně Holyně V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo vzduch/voda – nejsou naše zájmy dotčeny.  S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost -prašnost.
22.01.2019 16522 Novostavba rodinného dvojdomu – SORELLO Slivenec, ulice Tyrkysová, na pozemku parc. č. 1748/9, k.ú. Slivenec Slivenec 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o výkonu 14,9 kW, 5. emisní třídy + 2x plynové krbové vložky. Stavební činnost -prašnost.
27.01.2019 19300 Stavební úpravy bytového domu, Ke Koulce 1169/8, k. ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
29.01.2019 20739 Stavební úpravy bytové jednotky č. 8, Musílkova 335/62, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
30.01.2019 21772 Zastřešení části terasy, Na Farkáně III 194/32, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost
30.01.2019 21997 Propoj hlavního teplovodního řádu: Obytný a obchodní komplex Wassermannova, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
30.01.2019 22050 Stavební úpravy RD – sloučení bytů č. 2 a č. 3, náměstí Josefa Machka 258/4, parc. č. 1479/44 a zbudování vjezdu na pozemek na pozemku parc. č. 1479/34, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
30.01.2019 22154 Zahradní domek s pergolou, parc. č. 94/99, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost
31.01.2019 22818 Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 5 – k. ú. Smíchov, Košíře, Jinonice Smíchov, Košíře, Jinonice Stavební činnost – prašnost
31.01.2019 22958 Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 5 – Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost
31.01.2019 22973 Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 5 – Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
02.02.2019 23165 Novostavba RD, V Bokách II, č.p. 342/5, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnostr – prašnost.
01.02.2019 23273 Vestavba výtahové plošiny, zdravotní středisko Bieblova 6, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
04.02.2019 23284 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci – vjezd na pozemek parc. č. 132, Na Farkáně III 236/41, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost
03.02.2019 23301 Jímací vrt, jako zdroj vody na pozemku parc. č. 1459/15, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost
05.02.2019 23666 Stavba vikýřů půdní vestavby, Pravoúhlá 1890/59, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
05.02.2019 23672 Modernizace výtahů, Dreyerova 612/4, 613/2, parc. č. 1020/61, 1020/62, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
06.02.2019 24699 Novostavba RD „ Villa Barrandov“, parc. č. 663/2, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo  – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavewbní činnost – prašnost.
07.02.2019 24705 Rozšíření optické sítě Pe3ny Praha 5 – Černý vrch, k. ú. Košíře, Smíchov Košíře, Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.02.2019 25258 Avenir Business Park – budova A – konstrukce pro reklamu, Radlická 714/113a, parc. č. 1236/63, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost
08.02.2019 25807 Připojení místnosti k bytu č. 2 v BD č.p. 956, ul. Pivcova 956/6, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
08.02.2019 25831 Jinonice Court – etapa IV – Administrativní budova, parc. č. 263/9, 263/20, 260/3, 269, 259/3, 270, k.ú. Jinonice Jinonice Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW, a proto je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP se sídlem: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Stavební činnost – prašnost.
08.02.2019 25968 Stavební úpravy – regenerace BD Na Šmukýřce 908/17, 909/19, parc. č. 950/5 a 920/6, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
08.02.2019 26004 Stavební úpravy – regenerace BD Na Šmukýřce 906/21, Kvapilova 907/5, parc. č. 920/7 a 920/8, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost
8.2.209 26062 Přeložení stožáru veřejného osvětlení, Na Hutmance 347/2, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost
08.02.2019 26119 TOP Rezidence Pomezí II. etapa – ul . Na Pomezí, k.ú. Košíře Košíře V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.  S realizací navržených krbových vložek nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
11.02.2019 26592 Propojení ulic Výmolova a Kutvirtova, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost
12.02.2019 26610 Rozšíření optické sítě Pet3ny Praha 5 – Weberova, k. ú. Rozšíření optické sítě Pet3ny Praha 5 – Weberova, k. ú. Košíře, Motol Rozšíření optické sítě Pet3ny Praha 5 – Weberova, k. ú. Košíře, Motol Stavební činnost – prašnost
11.02.2019 26806 Změna stavby před dokončením – Obytná zástavba Holečkova 26 – drobné úpravy rozsahu zpevněných ploch – změna předprostoru objektu Smíchov Stavební činnost – prašnost
11.02.2019 26839 Změna stavby před dokončením – Obytná zástavba Holečkova 26/768, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
12.02.2019 27210 Obnova kVN a kNN, Bedrnova, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost
12.02.2019 27223 Obnova kNN, Podhorská, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost
12.02.2019 27235 Obnova kNN, Na Homolce, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
13.02.2019 27784 Ústav dějin UK a archiv UK, Plzeňská, k.ú. Motol Motol V případě užití tepelného zdroje: 5x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 197 kW, 5. emisní třídy. Satevbí činnost – prašnost.
13.02.2019 27793 Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Lipkami, Na Hřebenkách, rekonstrukce kanalizace, ul. Podbělohorská Smíchov Stavební činnost – prašnost.
13.02.2019 27817 Změna užívání kabinetů na učebny ZŠ, Ke Smíchovu 16, parc. č. 490 a 491, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost
13.02.2019 27826 Stavební úpravy stávajícího RD, V Cibulkách 51, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel Geminos Thrs. 25 kWo jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost- prašnost.
15.02.2019 28467 Rozšíření sítě Pe3ny s.r.o., Trachtova, Jinonická, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
15.02.2019 28492 Garáž a sklad nářadí, Na Hřebenkách 1884/16, parc. č. 3928, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
22.02.2019 31230 Změna stavby RD, Na Farkáně I 135/15, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
21.02.2019 31254 Půdní vestavba, stavební úpravy a vestavba výtahu, Jindřicha Plachty 57, parc. č. 450, k.ú. Smíchov Smíchov 3x plynový kondenzační kotel PANTHER CONDENS 30 KLO-A o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
20.02.2019 31265 Kurandové – přeložka kVN, SDK, nové kNN, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
20.02.2019 31282 Stavební úpravy – spojení dvou existujících bytových jednotek v jeden byt, Na Václavce 1309/27, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny.
20.02.2019 31304 Stavební úpravy a nástavba objektu Na Hutmance č. p. 300, parc. č. 829/2, 829/7, k. ú. Jinonice Jinonice 8x plynový kondenzační kotel HERCULES 26 ErP, každý o jmenovitém tepelném výkonu 23,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
18.02.2019 31328 Propojení ulic Výmolova a Kutvirtova, parc. č. 363/3, 363/6, 518/2, 364, 366/1, 340/2, 432/2, 432/3, vše k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost
20.02.2019 31364 Nástavba BD, parc. č. 773, k.ú. Košíře Košíře 2 plynové kondenzační kotle Buderus logamax plus GB 192i-50 o jmenovitém tepelném výkonu 49,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
20.02.2019 31421 Garáž s ateliérem, Na Konvářce 1751/5, parc. č. 812, 811 a 4943/1 (napojení na komunikaci), k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB062-24 o jmenovitém tepelném výkonu 24,1 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
18.02.2019 31436 Změna stavby BD v ulici Na Cihlářce 1395, parc. č. 2541, 2542, 4898, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-45, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
18.02.2019 31447 Změna užívání části objektu RD, Podbělohorská 2317/4, parc. č. 3946, k.ú. Smíchov Smíchov Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
18.02.2019 31462 Stavební úpravy bytu č. 15 ve 3.NP BD č.p. 865, Grafická, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost
18.02.2019 31476 Zřízení staveniště – Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha – Barrandov Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
22.02.2019 31665 Zasíťování parcely č. 278, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost
25.02.2019 32554 Novostavba RD, parc. č. 1830 a 1831, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy 2 plynové kondenzační kotle Geminox THR.S 19 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 2 – 18,00 kW, 5. emisní třídy. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
25.02.2019 32588 Plynovodní přípojka pro dům, Holubova 22/2508 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
25.02.2019 35143 Top Rezidence Pomezí II. etapa – Retence, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
27.2.20019 35275 Stavební úpravy ambulantního zdravotnického zařízení, Nádražní 44/86, k.ú. Smíchov Smíchov 4 ks plynového kondenzačního kotle, typ Geminox THRs 10-35, každý o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
27.2.20019 35278 Změna územního rozhodnutí – Administrativní budova – Nádražní, par.č. 545/5, 560/1, 4990/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. V případě navrženého tepelného zdroje 2 x plynový kondenzační kotel, každý o tepelném výkonu 320 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP se sídlem: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
27.02.2019 35282 Stavební úpravy spojené s přístavbou výtahové šachty a instalace osobního výtahu, Arbesovo náměstí 13/782, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost -prašnost
01.03.2019 39952 Připojení bodů TMCZ 2019, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
01.03.2019 39972 Obytný soubor Klamovka, parc. č. 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzačních kotel BUDERUS GB 312 o jmenovitém tepelném výkonu 280 kW + 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS GB 312 o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW. Kotle jsou 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
01.03.2019 40208 Rekonstrukce zděného plotu (opěrné zdi) na západní straně – Domov pro zrakově postižené Palata, parc. č. 3715/1, 4862, 4861/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
04.03.2019 40276 Dřevěný altán – pergola na pozemku parc. č. 98, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
04.03.2019 40299 Stavební úpravy BD – výstavba proskleného výtahu, Zborovská 1057/20, parc. č. 41, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
04.03.2019 41112 Rekonstrukce a přístavba RD ul. Slivenecká 144/52, parc. č. 325, 326/1, 326/2, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25DC o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost -prašnost.
05.03.2019 43043 Přístavba výtahu, Mělnická 5, č.p. 578, k.ú. Malá Strana Malá Strana Stavební činnost – prašnost.
06.03.2019 43072 Přístavba k RD a stavba garáže, Pod Homolkou 34, parc. č. 196, 197, k.ú. Motol Motol plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
05.03.2019 43098 Modernizace výtahu, Hillebrantova  1075/1, parc. č. 1475/122, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
06.03.2019 43114 Změna stavby před dokončením – Národní dům Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
07.03.2019 43620 Změna užívání a stavební úpravy místností č. 223, 224 a 225 v 3.NP, administrativního objektu Pekařská 628/14, parc. č. 1342/34, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
11.03.2019 45850 Změna rozhodnutí o umístění stavby a změna stavby před dokončením – „JINONICE COURT – HORNÍ DVŮR“, parc. č. 265/1, 266/1, 1342/14, 1342/567, 1430, k.ú. Jinonice Jinonice Pro objekt B2 navrženy dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu  49 kW, 5. emisní třídy, pro objekt B3 navržen plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
11.03.2019 45886 Stavební úpravy nebytového prostoru jednotky 358/13, Drtinova 358/20, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
14.03.2019 47958 Rozšíření sítě Pe3ny Net s.r.o. v lokalitě Dívčí hrady, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
13.03.2019 47980 HFC Smíchov – přívodní trasa k Dívčím hradům, k.ú. Smíchov, k.ú. Radlice Smíchov, Radlice Stavební činnost -prašnost.
12.03.2019 48011 Stavební úpravy a přístavba RD, Barrandovská 177/16, parc. č. 724 a 725, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 5,4-35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
14.03.2019 48949 Ústav dějin UK a archiv UK – bourací práce SO 02 – Objekt garáží, myčky a lakovny, Plzeňská, parc. č. 56/2, 56/16, 56/24, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
14.03.2019 49006 Odstranění stavby – část stávajících objektů bez č.p. (obj. 11a, 12, 13) na pozemcích parc. č. 745/16 a 745/18, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
15.03.2019 49023 Klikatá – rozšíření, č. akce 1003/1 (U Trezorky – Peroutkova), parc. č. 1512/1, 1512/10, 1512/30, 1513 a 2026/1, k.ú. Košíře, a pozemky parc. č. 1466/1 a 953, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
11.03.2019 49164 Aktualizace stanoviska – Umístění reklamního zařízení při komunikaci K Barrandovu, pac. č. 2043/10, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
11.03.2019 49169 Aktualizace stanoviska – Umístění reklamního zařízení při komunikaci K Barrandovu, pac. č. 1785/36, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
18.03.2019 51320 Fakultní nemocnice v Motole Objekt G – centrální odběrové místo, V Úvalu 84, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
18.03.2019 51366 Dodatečné povolení stavby – SSZ 5.544 Jeremiášova – ZPA a SSZ 5.545 Radlická – ZPA, k.ú. Jinonice Jinonice Souhlasné ZS – dodatečné povolení stavby
19.03.2019 52514 Změna stavby před dokončením – Změna objektu D5 MŠ  na MŠ se služebním bytem areál Walter – Jinonice, parc. č. 977/44, 977/57, k.ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 3,2- 14  kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
19.03.2019 52547 Přístavba a stavební úpravy RD na pozemku parc. č. 819/1, 820 k.ú. Jinonice Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické vytápění – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
19.03.2019 52597 Montáž vstupní lávky BD Holečkova 2234/56, parc. č. 3619, 3620, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
19.03.2019 52653 Odstranění rekreačního objektu č.e. 266 na pozemku parc. č. 303, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost -prašnost.
20.03.2019 53697 Úpravy spodního vjezdu NNH, areál NNH, ulice Roentgenova, parc. č. 373/11, 373/34, 551/2, 373/1, 373/40, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
21.03.2019 55086 Prohlížecí jáma ve smyčce Barrandov, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost prašnost.
21.03.2019 55106 Novostavba Kostela Krista Spasitele – vsak a úpravy vnější a vnitřní dopravní infrastruktury Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
25.03.2019 55864 Stavební úpravy bytu č. 30, Lamačova 905/17, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
25.03.2019 57004 Stavební úpravy RD a novostavba garáže, U šípků 712/14, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 eco TEC Plus, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost
25.03.2019 57029 Žádost o vydání změny závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší k projektu stavby RD na pozemku parc. č. 355/5, 355/10, k.ú. Holyně Holyně V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo vzduch/voda – nejsou naše zájmy dotčeny.  S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavebí činnost – prašnost.
25.03.2019 57039 Novostavba restaurace a hotelu v areálu Hlubočepského zámečku objekt SO 11opěrné stěny – Na Zlíchově 18 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
25.03.2019 57055 Novostavba RD – PECCO Slivenec, na pozemcích parc. č. 303 a 304, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
25.03.2019 57064 Optické připojení areálu viaGia Aalto Cibulka, k.ú. Jinonice, Košíře Košíře, Jinonice Stavební činnost -prašnost.
13.03.2019 57285 Úprava koryta – přeložka Holyňského potoka v rámci akce „Barrandov Kaskády 1. etapa“, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
26.03.2019 58339 Zastřešení balkonů a zateplení východní a západní fasády BD, Plzeňská 2823/226, 2824/228, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
27.03.2019 60540 Rekonstrukce RD, Vavřinecká  615/25, k.ú. Jinonice, Praha 5 Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrokotel a dva solární kolektory – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
27.03.2019 60565 Nové vikýře v podkroví č.p. 734, parc. č. 2100, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
27.03.2019 60573 Nové vikýře v podkroví č.p. 651, parc. č. 2098, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
29.03.2019 60578 Holečkova House SSZ 5.535 – PŘECHOD ŠVÉDSKÁ, výstavba nového zařízení pro řízení dopravy a souvisejících stavební úpravy Smíchov Stavební činnost – prašnost.
29.03.2019 60591 Holečkova House SSZ 5.535 – PŘECHOD ŠVÉDSKÁ Smíchov Stavební činnost – prašnost.
28.03.2019 60603 Přestavba podkroví v RD, Průchova 90/1012, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
28.03.2019 60608 Odstranění stavby na pozemcích parc. č. 1504/2, 1504/3, 1504/1, 1505/2, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
28.03.2019 60610 Stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0013 – Propojovací chodník, k.ú. Lochkov, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
01.04.2019 64355 Hotel Mozart – napojení objektu na komunikaci Mozartova, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
01.04.2019 64372 Pokládka vedení el. komunikací v ulici Butovická X Radlická, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
01.04.2019 64390 Praha 5 – Motol, Za opravnou, Ital Auto, VOTS Motol Stavební činnost – prašnost.
01.04.2019 64422 Vytvoření 2 sklepních kójí v 1. PP, ul. Hennerova 230/1, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
27.02.2019 64980 Stavební úpravy na parc. č. 595 a 596, k.ú. Košíře Košíře Plynový kotel fy VAILLANT, typ VU INT 466/4-5 A ecoTEC plus. Výkon kotle je 46 kW. Stavební činnost – prašnost.
02.04.2019 65536 Nádražní, č. akce 328 – Oprava vozovek a chodníků, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
02.04.2019 65555 Nástavba a půdní vestavba Hotelu Praga 1885, Plzeňská 560/19, parc. č. 2823, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant VK 40 o jmenovitém tepelném výkonu 41,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
03.04.2019 66793 Přístavba, nástavba a stavební úpravy domu č.p. 152, Na Farkáně IV, k.ú. Radlice Radlice Plynový kondenzační kotel Geminox THRs o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
04.04.2019 67918 Odstranění přístavku ve dvoře BD, Arbesovo náměstí 1064/3, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71313 RVDSL1830 A A SMNR366-SMNR1HR-OK, parc. č. 4816/4, 4816/2, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost- prašnost.
10.04.2019 71356 FTTH P5 Rohlovská 20 OK, parc. č. 301, 409, 305/2, 421/1, 421/5, 310/2, 310/1, 309, 307, k.ú. Holyně Holyně, Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71371 Vybudování výtahů a schodišťových plošin, Plzeňská č.p. 442, parc. č. 28, 29, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71428 Vybudování výtahů a schodišťových plošin, Plzeňská č.p. 445, parc. č. 26, 27, 1992/1, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71439 Sanace vlhkého zdiva Kořenského 760/10, parc.č. 141 k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71473 Sanace vlhkého zdiva U Santošky 1093/17, parc.č. 2264 k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71484 Sanace vlhkého zdiva Plzeňská 314/115, parc.č. 1158 k.ú  Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71492 Sanace vlhkého zdiva Drtinova 1861/1, par.č. 3063, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 71503 Sanace vlhkého zdiva Plzeňská 117/39, parc.č. 1157 k.ú Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
11.04.2019 73608 Dial Telecom – ÚR Radlická – ČSOB Radlice Stavební činnost – prašnost.
10.04.2019 73848 Úprava dispozice 3.NP, Nad Klikovkou č.p. 33, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
08.04.2019 73869 Změna užívání části RD – Filmařská 336/3, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
29.03.2019 76285 Odstranění stávajícího objektu dílen – Smíchovská SPŠ, Preslova 72/25, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
15.04.2019 77153 Obnova vodovodního řadu DN 600 Ovčín, Slivenec Hlubočepy, Slivenec Stavební činnost – prašnost.
15.04.2019 77187 Stavební úpravy bytu č. 1383/14, Peroutkova 1383/7, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
16.04.2019 78493 ZŠ a MŠ Praha 5, Weberova 1/1090 – bezbariérové úpravy, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
16.04.2019 78540 ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 – bezbariérové úpravy, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
25.02.2019 32548 Odstranění stavby, dělení pozemků a novostavba dvou rodinných domů, ulice Granátová 662, k.ú. Slivenec, Slivenec 2 x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 19SET-161Duo s rozsahem výkonu 2,7 – 18 kW. Stavební činnost.
26.03.2019 58318 Bytový areál Skalka – komunikace, chodníky, při komunikaci U Klikovky a Pod Skalkou, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
29.03.2019 64312 Stavební úpravy budovy B3 – filmové laboratoře, parc. č. 885/4, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
01.04.2019 64407 Stavební úpravy a rozdělení BJ č. 7, 4.NP,  Ostrovského 911/30, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant o jmenovitém tepelném výkonu 1,9 – 16 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.o V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
01.04.2019 64441 Změna užívání  – Prodejna LIDL – Ženské domovy, Stroupežnického 253/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
29.03.2019 64575 Novostavba – vybudování haly pro praktická cvičení – Smíchovská SPŠ, Preslova 72/25, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
04.04.2019 66814 Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 206/6, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy 2x plynový kondenzační kotel Rendamax R40, každý o jmenovitém tepelném výkonu 83 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
02.04.2019 66884 MŠ Nad Palatou, nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasády UP – PD, Pod Lipkami 3183/5, parc. č. 4034/1 a 4034/4, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logano G 334 XZ, každý o jmenovitém tepelném výkonu 70 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
04.04.2019 67817 Nástavba BJ, přístavba výtahu a vnějšího schodiště, Nad Koulkou 2541/23, parc. č. 1146,  k.ú. Smíchov Smíchov plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
04.04.2019 67897 Stavební úpravy BD U Nikolajky č.p. 1247, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
08.04.2019 69187 Rekonstrukce prostor 1.NP činžovního domu na zubařskou kliniku, Staropramenná 397/4, k.ú. Smíchov Smíchov plynový kondenzační kotel firmy Junkers, typ Cerapur Comfort ZSDR 28-3 E o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
11.04.2019 73637 Změna stávající stavby se stavebními úpravami BJ ve 3.NP BD, Holečkova 837/16, parc. č. 3432, k.ú. Smíchov Smíchov plynový kondenzační kotel JUNKERS ZWB 24-1 De o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
10.04.2019 73655 Rozšíření optické sítě ČD-Telematika na Smíchově Smíchov Stavební činnost
08.04.2019 76321 Novostavba RD, sjezd, oplocení, elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, ulice V Bokách II, parc. č. 342/35, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy V rámci navrženého tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo  a proto nejsou naše zájmy dotčeny. S realizací navržené krbové vložky na pevná paliva nesouhlasíme. Stavební činnost.
15.04.2019 77172 Rekonstrukce dvou bytů v RD – Barrandovská 23, parc. č. 756/2 a 756/3, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy 2 x plynový kondenzační kotel Viessmann Witodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 13 a 19 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
16.04.2019 78464 Stavební úpravy BD a terénní úpravy, U Mrázovky 1187/22, parc. č. 2545, 2546/1, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel De Dietrich Innovens MCA, každý o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
17.04.2019 80358 Změna užívání stavby „Byty Ostrovského“, parc. č. 2193, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Porotherm Panter Condens 25 KKV, každý o jmenovitém tepelném výkonu 6,6-26,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
17.04.2019 80361 Přístavba zázemí Národního domu, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
17.04.2019 80387 Novostavba RD, parc. č. 1796/21, k.ú. Hlubočepy a vjezdu s přípojkami, parc. č. 1678, k.ú. Slivenec Slivenec S realizací navržené krbové vložky na pevná paliva nesouhlasíme. Stavební činnost. I. V rámci užití tepelného zdroje  – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
18.04.2019 80911 Areálová kanalizace dešťová včetně 2 odlučovačů lehkých kapalin pro stavbu Novostavba restaurace a hotelu v areálu Hlubočepského zámečku, Na Zlíchově 18, parc. č. 505/2, 504/2, 1746/1, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
23.04.2019 82254 Novostavba hotelu na parc. č. 2828, 2829, 2830, 2827, 2831, 4880/1,4889/1. 4887/1, ulice Mozartova/Plzeňská, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
23.04.2019 82304 Stavební úpravy a změna užívání, Jindřicha Plachty 16 Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – infra zářiče v prostoru šatny – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.04.2019 82415 Vrtaná studna na parc. č.  1754/352, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
24.04.2019 82508 Statické zajištění objektu Švédská 1844 a 1845 Smíchov Stavební činnost
24.04.2019 82580 Výměna oken objektu Plzeňská 39/117, parc. č. 1157, 1161/1, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
24.04.2019 83239 Rekonstrukce Šítkovského jezu – Vltava, ř.k. 54,140 Smíchov Stavební činnost
24.04.2019 83275 Novostavba komunitního zahradního centra, ul. Rohlovská, k.ú. Holyně Holyně Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
26.04.2019 85411 Rezidence Erbenova, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – horkovodní přípojka – nejsou naše zájmy dotčeny.
29.04.2019 86543 Připojení MKS Lumiérů x Kříženeckého náměstí Hlubočepy Stavební činnost
26.04.2019 86568 Rezidence Erbenova- zařízení staveniště vč. oplocení, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
26.04.2019 86579 Rezidence Erbenova – SO 02 komunikace, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
25.04.2019 86586 Bytový dům, “Nad Turbovou“ Demolice stávajícího objektu, Nad Turbovou 1181/36, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
25.04.2019 86737 Změna užívání garáží na ateliéry/nebytové prostory – kanceláře/ spojené se stavebními úpravami, Podbělohorská 318/17, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
26.04.2019 86747 Výměna osobních výtahů, Nad Zámečnicí 2777, 2778, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
30.04.2019 87694 Stavební úpravy NTL Matoušova, Preslova a okolí, Praha 5 včetně zrušení STL RS        č. 049 Jiráskův most Smíchov Stavební činnost
02.05.2019 87732 Demolice garáží, parc. č. 4394/2, 4395/2, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
30.04.2019 87752 Přístavba U Nesypky 2, U Nesypky 108/2 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
30.04.2019 87776 Stavební úpravy RD, Na Pláni 44, k.ú. Smíchov Smíchov 4x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
30.04.2019 87830 Doplnění technické infrastruktury zahrad v Podbělohorské ulici, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
02.05.2019 89220 Stavba oplocení, parc. č. 2019/1, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
02.05.2019 89241 Přeložka SS 102, Na Hutmance, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
03.05.2019 89275 Instalace osobního výtahu k objektu Nádražní 294/7, parc. č. 544, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
03.05.2019 91828 Kanceláře firmy Kaka cz- stavební úpravy se změnou užívání, parc.č.  1342/34, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
06.05.2019 93045 Odstranění objektu bývalého ovčína, parc. č. 470/1, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
06.05.2019 93142 Návrh nového oplocení pozemku parc. č. 2004, U Klavírky 1351/8, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
06.05.2019 93173 Oplocení a opěrné stěny jih a jihozápad, Nad Buďánkami III, parc. č. 4514/1, 4514/2, 4508/11, 4509/3, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
07.05.2019 93374 Stánek prodeje pečiva – Pekárna Kabát, spol. s.r.o. – dočasná stavba, roh ulice Peroutkova a U Šalamounky, parc. č. 4899, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny.
06.05.2019 93431 Zasíťování kNN, ulice Barandovská, parc. č. 622/1, 1630/2, 2044/1, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
07.05.2019 95423 Umístění plnící stanice CNG, parc. č. 486/1, 489/15, 489/16, 489/17, 56/35, 56/19, 56/36, 56/17, 56/19, k.ú. Motol Motol Stavební činnost
07.05.2019 95464 Dodatečné povolení stavby – RD, ul. Butovická, parc. č. 722/13 a 723/5, k.ú. Jinonice Jinonice plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466-7 eco Tec o max. výkonu 44 kW 5. emisní třídy + plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/3-5 eco Tec plus o jmenovitém výkonu 23 kW 5. emisní třídy. Stavební činnost.
07.05.2019 95474 Rodinný dům Pod Vavřincem, parc. č. 42 a 1410, k.ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 9 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
07.05.2019 95574 Novostavba 3 RD na pozemku parc. č. 729/4, k.ú. Jinonice Jinonice 3 x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
09.05.2019 96162 Odstranění stavby, ul. Naskové, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
13.05.2019 100258 Změna užívání a stávající stavební úpravy obytného domu, Malá Houdova č.p. 880, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost.  V rámci užití tepelného zdroje – elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.05.2019 101775 Nádražní, č. akce 328, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
14.05.2019 102655 X 029 – K Austisu – oprava mostu, č. akce 1000017 Slivenec Stavební činnost
14.05.2019 102724 Stavební úpravy hypermarketu ALBERT – OBCHODNÍ CENTRUM GALERIE BUTOVICE, č.p. 520, parc. č. 1231/47, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
15.05.2019 105648 BESIP 2970358 Geologická – Slavínského – přechod pro chodce Hlubočepy Stavební činnost
16.05.2019 105765 KOTELNA PARK RADLICE III. ETAPA- stavební úpravy a dostavba objektu komína na polyfunkční dům, stavba parkovací plochy a stavební úpravy prostorové rezervy – stávající garáže, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 6x tepelné čerpadlo nejsou naše zájmy dotčeny.
16.05.2019 105786 Prodloužení tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – přípojka kanalizace Hlubočepy Stavební činnost
20.05.2019 108297 Rekonstrukce Grafická, parc. č. 3530, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
20.05.2019 108336 Kabelová přípojka 1kV pro prodejnu potravin, ulice Hlaváčkova, parc. č. 1166, 2020/1, 1168, 1175/3, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
20.05.2019 108379 Změna stavby před dokončením – „Jinonice Court II – etapa II – Hlavní Dvůr – změna řešení podzemních garáží, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
20.05.2019 108424 Viladomy Na Farkáně – aktualizace vyjádření – Rozšíření uličního prostoru ul. Od Vysoké, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
20.05.2019 108472 Umístění stavby a změna využití území – „Mezideponie, Obytný soubor Barrandov“, parc. č. 1792/11, 1792/93, 1792/95 a 1792/104, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
21.05.2019 109690 Strakonická – rozšíření, č. akce 999170 Hlubočepy Stavební činnost
21.05.2019 109725 Přístavba RD Třístoličná 3275/9, parc. č. 4134/2, 4136/3, 4136/4, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
22.05.2019 110854 Přeložka vedení V304/2003/2006 před TR 110/22 kV Slivenec Slivenec Stavební činnost
22.05.2019 110939 Stavební úpravy RD Nad Palatou 3096/23, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRS 19 o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 17,4 kW, 5. emisní třídy. Stavebí činnost.
22.05.2019 110963 Stavební úpravy – vestavba podkroví, nástavba – Plzeňská č.p. 354/40 Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrická přímotopná tělesa – nejsou naše zájmy dotčeny.
22.05.2019 110981 Demolice stávajících objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 – Stavba č. 0050 „TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků Holyně Stavební činnost
22.05.2019 111254 Stavba č. 0050 „TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků“ – přeložka NN 1kV Holyně Stavební činnost
23.05.2019 112201 Administrativní budova Košířská brána, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
23.05.2019 112231 UR_Radlická_Bieblova, parc. č. 4957, 4915/1, 2083/6, 2083/2, 2084/18, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
24.05.2019 113027 Odstranění stavby – RD č.p. 2354 v ulici Pod Kesnerkou 41, parc. č. 1037, 1038/1, 1038/2, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
24.05.2019 113232 Rekonstrukce balkonů BD, Náměstí 14. října 1275/3 Smíchov Stavební činnost
14.05.2019 113599 Změna užívání a stavební úpravy nebytových prostor, Arbesovo náměstí 71/5, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
27.05.2019 115450 Evakuační výtah dvorního objektu „C“ domu Na Bělidle 302/27, parc. č. 429, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
29.05.2019 118215 Stavební úpravy – Asijská restaurace, Lidická 883/8, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
30.05.2019 119906 Aktualizace stanoviska – „Obytné domy Werichova“ při komunikaci Werichova, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – teplovod, který se napojuje na vedení společnosti Veolia energie Praha a.s. – nejsou naše zájmy dotčeny.
03.06.2019 122897 Změna stavby před dokončením – Obytný a obchodní soubor Wassermannova, ul. Wassermannova, parc. č. 1798/536, 1798/537, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
04.06.2019 122938 Stavební úpravy vstupních prostor v 1. NP v objektu A – SMÍCHOV BUSINESS PARK, Nádražní 762/32, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.06.2019 123881 Záchranná stanice hl.m. Prahy pro volně žijící živočichy, pozemek parc. č. 1073/2, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
05.06.2019 123934 Dostavba MŠ Beníškové – Objekt v ul. Naskové 1214/5, parc. č. 1838/27 a 1838/39, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
05.06.2019 124326 Smrčinská – nový kNN, přeložka SDK, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
05.06.2019 124362 Dodatečné povolení přístavby RD, Na Farkáně II 6, parc. č. 171, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost
05.06.2019 124384 Demolice objektu Kobrova 6, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.06.2019 124398 Výměna 3 ks osobních výtahů v BD, Holečkova 3149/25a, 3150/25b a 3151/25c, k. ú.  Smíchov Smíchov Stavební činnost
05.06.2019 125330 Jímací vrt, jako zdroj vody na pozemku parc. č. 1232/19, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
06.06.2019 125358 Bytový dům „Nad Turbovou“, Nad Turbovou 1181/36, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel BAXI Luna duo-tec MP+1.35 o jmenovitém výkonu 5-33,8 kW,  emisní třída 5. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
06.06.2019 127177 Náhradní zdroje elek. en. Retranslační stanice Děvín (DA 45 kVA) Radlice Dieselagregát o jmenovitém tepelném výkonu 12,9 kW při 100% zatížení zdroje. Stavební činnost.
06.06.2019 127190 Posílení NN – S-146 089, jídelna ZŠ, Ke Smíchovu, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
07.06.2019 130976 Stavební úpravy a přístavba RD, Barrandovská 177/16, parc. č. 724 a 725, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
10.06.2019 131008 Přístavba k RD, Záluské 393/25, parc. č. 503, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
10.06.2019 131056 Přístavba nového sklípku u RD, Štěpánkova 1065/40, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
10.06.2019 131106 změna závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší k projektu stavby RD na pozemku parc. č. 355/5, 355/10, k.ú. Holyně Holyně Krbové vložky s označením EKODESIGN. Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo vzduch/voda – nejsou naše zájmy dotčeny.
10.06.2019 131131 Stavební úpravy bytu, Zborovská 889/46, parc. č. 220, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel De Dietrich AMC 15 BS 130 o jmenovitém tepelném výkonu 3,4 – 15,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
10.06.2019 131468 Vzdělávací zahrada ochrany přírody, ul. Ke Smíchovu, parc. č. 1754/9, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
10.06.2019 131495 Demolice garáže u rodinného domu, Kudrnova 38/7, parc. č. 244/2, k.ú. Motol Motol Stavební činnost
14.06.2019 136010 Úprava křižovatky Výmolova – Radlická, parc. č. 59/1, 59/5 a 522/3, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost
14.06.2019 136149 Rekonstrukce BD, přístavba výtahu Na Valentince 644/15, k. ú. Smíchov Smíchov 5 ks plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 24 kW o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1 x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny
13.06.2019 136213 Přístavba a aktualizace zateplení ZŠ Slivenec Slivenec Stavební činnost
17.06.2019 137709 Rezidence Sacre Coeur III – dodatečné povolení stavby Smíchov Stavební činnost
12.06.2019 137759 Obchodní centrum Slivenec, ul. U Náhonu, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
17.06.2019 137800 Karla Engliše, č. akce 1000028 – rekonstrukce vozovky, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
17.06.2019 137833 Výměna trakčního osobního výtahu v domě, Jinonická 694/7, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
14.06.2019 137850 Novostavba RD – Etapa I. ul. Slivenecká, parc. č. 1771/3, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
14.06.2019 137892 Novostavba RD – Etapa II. ul. Slivenecká, parc. č. 1771/3, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Krbová vložka splňující parametry ekodesignu. Stavební činnost.V rámci užití tepelného zdroje – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.06.2019 137906 Nová výtahová šachta s technologií, Janáčkovo nábřeží 1153/13, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
12.06.2019 137922 Osazení světelného loga Anděl Park – administrativní objekt na pozemku parc. č. 2869/12, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
14.06.2019 137944 Stavební úpravy a půdní nástavba v BD čp. 1104, Kotevní 5, parc. č. 601, k. ú. Smíchov Smíchov 3 x plynový kondenzační kotel , 5. emisní třídy. Stavební činnost.
12.06.2019 139497 Modernizace výtahu v objektu Holečkova 1205/93, parc. č. 1281, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
18.06.2019 139592 Rekonstrukce nebytových prostor v přízemí BD, Nádražní 286/20, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.06.2019 139634 Celková rekonstrukce činžovního domu, Vítězná 531/13, parc. č. 827, k. ú. Malá Strana Malá Strana Stavební činnost
18.06.2019 139653 Obnova objektu protirázové ochrany_OPO OVČÍN, ulice K Austisu, parc. č. 1783/67, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
11.06.2019 139692 BARRANDOV KASKÁDY – Domy CDE, při komunikaci Werichova, Voskovcova, Hugo Hasse – ZMĚNA ÚR parkovací stání – parc. č. 1798/515, 1798/518, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
11.06.2019 139767 přípojka NN pro stávající stanici měření znečištění ovzduší Smíchov, parc. č. 3110/24 Smíchov Stavební činnost
10.06.2019 139802 Vodovodní a kanalizační přípojky, ul. Za Knotkem, parc. č. 1785/7, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
19.06.2019 141373 Změna ÚR parkovací stání + rozšíření komerčních ploch – Barrandov Kaskády – Domy F, G, H, I, pozemky parc. č. 1798/21, 1798/514, 1798/516, 1798/517, 1792/117, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
19.06.2019 141414 Dodatečné povolení změny stavby – Vestavba bazénu s kanceláří do stávajícího zemního valu, Otopašská 892/24, parc. č. 1342/688 a 1342/277, k. ú. Jinonice Jinonice 2x plynovým kondenzačním kotlem, 5. emisní třídy. Stavewbní činnost.
20.06.2019 142776 Doplnění veřejného osvětlení U Trpce x Diamantová, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
10.06.2019 142788 Stavba osobního výtahu, Vodní 567/7, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
17.06.2019 142822 Rekolaudace obchodní jednotky na zubní ordinaci – Melange, parc. č. 1247, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.06.2019 142835 Stavební úpravy RD, Mezi Lány 308/6, parc. č. 746, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
21.06.2019 145017 Rozšíření WELLNESS v hotelu Angel´s Praha, Stroupežnického 3181/21, 150 00    Praha 5, parc. č. 2885/12, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
21.06.2019 145054 Instalace výtahu, Podbělohorská 2317/4, parc. č. 3946, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
24.06.2019 146306 Výměna oken v objektu U Santošky 17 Smíchov Stavební činnost
25.06.2019 147522 ČSOB Radlická – dobíjecí stanice pro elektromobily, parc. č. 80/33, 80/29, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost
25.06.2019 148029 Stavební úpravy a přístavba ND Radlická 925/54, parc. č. 2095, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 5x tepelné čerpadlo a 5x elektrický nástěnný přímotopný konvektor – nejsou naše zájmy dotčeny.
26.06.2019 148044 Most Zlíchov Y 002, č. akce 999 179 Smíchov, Hlubočepy Stavební činnost
26.06.2019 148061 Doplnění veřejného osvětlení v zadní části ul. Na Šumavě, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
28.06.2019 150690 Projekt Smíchov – novostavba objektu při křižovatce Plzeňská a Kartouzská –  RETENČNÍ NÁDRŽE, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
27.06.2019 150707 Stavební úpravy vstupu domu U Dvou srpů, č.p. 1724/8, pac. č. 4376 a 4377, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
28.06.2019 150818 Rodinný dům Na Hutmance, Objekt B – jižní dům – dopravní napojení, parc. č. 835/17, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
28.06.2019 150912 Barrandez vous – zařízení staveniště, parc. č. 954/2, 954/13, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
01.07.2019 152001 Odstranění objektu RD Pod Skalou 972/5, parc. č. 29/4, 30/4, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
02.07.2019 153182 Instalace osobního výtahu a výtahové šachty, Fráni Šrámka 2295/12, parc. č. 2694, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
26.06.2019 153195 Vodovodní přípojka k rekreačnímu objektu Višňovka č. ev. 246, parc. č. 1341/1, 1341/2, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
03.07.2019 154020 U Náhonu, Praha 5 – Holyně, úsek Pod Vysokou mezí – SVO 512092 Holyně Stavební činnost
03.07.2019 154024 RVDSL1937_A_A_SMNV196-SMNR1HR_MET Smíchov Stavební činnost
03.07.2019 154048 RVDSL1931_A_A_SMNV357-SMNV1HR-OK Smíchov Stavební činnost
03.07.2019 154051 RVDSL1931_A_A_SMNV299-SMNK1HR_MET Smíchov Stavební činnost
03.07.2019 154055 Kampus Albertov, RS 9530 a RS9540, S-142309 Smíchov Stavební činnost
01.07.2019 154134 Výstavba kontejnerového pavilónu MŠ, Nepomucká 1253/5, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
08.07.2019 154548 Obnova kVN (S-1442360), ul. Hlubočepská, Pod Žvahovem, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
04.07.2019 154571 Stavební úpravy objektu Lidická 312/29 a objektu Na Bělidle 310/30, k. ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy Geminox THRS 50 o jmenovitém tepelném výkonu kaskády 91 kW. Krbová vložka s osvědčením Ekodesign, typ UKA 37/75/37/57h od výrobce HOXTER a.s. o jmenovitém tepelném výkonu do 10,5 kW. Stavební činnost.
08.07.2019 154916 Půdní vestavba, U Okrouhlíku 1416/1, parc. č. 3896, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické topné rohože a elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
08.07.2019 154928 Přístavba budovy G hotelu Golf, Plzeňská 103/215c, k.ú. Motol Motol 2 x kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 139 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
10.07.2019 155690 Zimní zahrada bytu č. 12, 4. NP objektu Rezidence Na Hřebenkách, U Okrouhlíku 3328/2c, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
09.07.2019 155715 Půdní vestavba a zateplení 5.NP Gymnázium Na Zatlance 11, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
09.07.2019 155782 Vrtná studna na parc.č. 1754/2, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
10.07.2019 156385 Střešní nástavba bytového domu Zahradníčkova 157/64, parc. č. 133, k. ú. Motol Motol Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
11.07.2019 156859 Novostavba RD v Jinonicích na parc. č. 29/4, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
11.07.2019 156872 Kanalizační a vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 355/6, k. ú. Holyně Holyně Stavební činnost
12.07.2019 157862 Komunikace v rámci akce – Obytný soubor Klamovka, parc. č. 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 3987/1, 3986/1, 4816/2, 4816/12, 4816/15 a 4816/18, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
15.07.2019 158992 Novostavba viladomu o čtyřech bytových jednotkách, včetně přípojek a oplocení na pozemcích č. 2042/3, 2039/1, 2035, 2034 k.ú. Hlubočepy Hlubočepy 4 x plynový kondenzační kotel Protherm Tiger Condens KKZ21 o jmenovitém tepelném výkonu 21 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
16.07.2019 159685 Novostavba garáže na pozemku parc. č. 955/125, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
17.07.2019 159800 Instalace osobního výtahu, Erbenova 228/3, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
17.07.2019 160422 Kanalizační přípojka, Záluské 393/25, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
17.07.2019 161282 Přístavba a stavební úpravy RD, Pod Kesnerkou 2311/43, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
18.07.2019 162386 Dětská skupina – ČSSZ Ústředí, Křížová 2864/31, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
19.07.2019 164749 Doplnění Veřejného osvětlení, ul. Na Pavím vrchu, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
19.07.2019 164841 Stavební úpravy spojené s částečnou změnou užívání, nástavbou a půdní vestavbou BD, Kmochova 605/8, parc. č. 3454, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
01.07.2019 164889 BESIP 2970380 Podbělohorská – Nad Motolskou nemocnicí Motol Stavební činnost
22.7.20019 165422 RVDSL1606_A_A_SMNV496_MET Smíchov Stavební činnost
22.07.2019 165426 Zateplení rodinného domu parc.č. 454 a 455, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
22.07.2019 165436 Letní zahrádka ve vnitrobloku BD Lidická 798/19, parc. č. 326, 327, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
22.07.2019 165443 Oprava závazného stanoviska ze dne 10.7.2019, akce Rezidence Erbenova, k.ú. Smíchov Smíchov 3 kusy plynových kondenzačních kotlů Buderus GB162-10, každý o jmenovitém tepelném výkonu 94,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
23.07.2019 165967 Polyfunkční dům Na Knížecí č. par. 5088 k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 4 tepelná čerpadla a 2 elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny.
24.07.2019 167193 Stavební úpravy pobočky ČSOB Lidická, Lidická 66/43, parc. č. 300, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
24.07.2019 167197 Novostavba zahradního objektu – pergoly, U Svahu 1051/25, parc. č. 94/182, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
24.07.2019 167202 Novostavba rekreačního objektu s ubytovací jednotkou ul. Na Korálově 214, pozemek č. parc. 200 a 201/1 v k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.
25.07.2019 167495 Odstranění stavby garáže, U Mrázovky 173/12, parc. č. 2576, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
26.07.2019 168528 Změna v užívání spojená se stavebními úpravami vč. balkonů na stávajícím objektu RD U Malvazinky 1897/33, parc. č. 1821 a 1822, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Immercas VICTRIX Pro 55 2 ErP o jmenovitém tepelném výkonu do 49,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
26.07.2019 171737 Rekonstrukce a zpevnění cest v lesoparku Cibulka, etapa III, parc. č. 1872/1, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
29.07.2019 171916 Stavební úpravy a změna užívání prodejny v 1.NP domu č.p. 23, Plzeňská ul. parc. č. 2959 a 2960, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel 5. emisní třídy o výkonu 25,5 kW. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x VZT jednotka s rekuperací vzduchu – nejsou naše zájmy dotčeny
29.07.2019 171934 Rekonstrukce kanalizace, ul. Jinonická Košíře Stavební činnost
29.07.2019 171958 Dům individuálního bydlení Pod Děvínem, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 25 C, každý o jmenovitém tepelném výkonu 5- 23,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
30.07.2019 172037 Prostory pro únikovou hru v objektu Mělnická 583/12, k.ú. Malá Strana Malá Strana Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – přenosné elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
31.07.2019 174576 BARRANDOV KASKÁDY – Domy CDE – parkovací stání, parc. č. 1798/515, 1798/518, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
31.07.2019 174600 Označení provozoven v objektu č.p. 3274, Kartouzská 3274/10, parc. č. 3067/7, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
01.08.2019 175543 Stavební úpravy střechy RD, Pod Kesnerkou č.p. 2551, parc. č. 1191, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
29.07.2019 177974 Kanalizační přípojka k RD, parc. č. 1566/3, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
02.08.2019 178001 Přístavba a stavební úpravy RD, Za Fořtem 4, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
05.08.2019 179128 Stavba vodovodní přípojky k objektu V Klukovicích 305, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
06.08.2019 179698 Demolice objektu RD č.p. 477/8, ul. V Bokách II, parc. č. 364/2, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
07.08.2019 180927 Stavební úpravy stávající poloviny RD, U Mrázovky 173/12, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 o jmenovitém tepelném výkonu 17,4 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
07.08.2019 180943 Novostavba garáže, ulice U Mrázovky, p.č. 2576, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
07.08.2019 180949 Novostavba RD – U Mrázovky, p.č. 2576, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Geminox THRs, každý o jmenovitém tepelném výkonu 0,9-9,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
07.08.2019 180952 Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením – OBNOVA A DOSTAVBA BARRADNOVSKÝCH TERAS –Podzemní objekt a garáže SO12C a Zpevněné plochy SO11 Hlubočepy Stavební činnost
07.08.2019 180962 Barrandez vous – novostavba bytového komplexu – dopravní stavby, ul. Kurandové, Borského, parc. č. 954/2, 954/13, 954/25, 954/26, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
07.08.2019 180968 Viladomy Lučištníků – Komunikace, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost
07.08.2019 180971 Viladomy Lučištníků – Kanalizační stoky a přeložka vodovodního řadu, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost
08.08.2019 181437 Změna stavby před dokončením – Rezidence Waltrovka RD C1.5, parc. č. 977/16, 977/57, 977/154, 978/1, k.ú. Jinonice Jinonice Krbová vložka značky Hoxter splňující požadavky na ekodesign. Stavební činnost.
09.08.2019 184560 Stavební úpravy a změna užívání prostor č. 901, Grafická 865/46, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236 o jmenovitém tepelném výkonu 27,4 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
12.08.2019 184603 SMNR378, parc. č. 2053/11, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
14.08.2019 186544 Stavební úpravy STL v ul. Zapova, Švédská, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
12.08.2019 186561 Drobná stavba na pozemku Alabastrová 1101/12, 154 00, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – přímotopné elektrické kabely – nejsou naše zájmy dotčeny.
12.08.2019 186575 Novostavba bytového domu na parc. č. 2496/1, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 656/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 61,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
13.08.2019 186589 Stavba bazénu v ul. U Pernikářky 3345/7, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
13.08.2019 186638 Odstranění stavby garáže a rodinného domu, U Spojky parc. č. 832/2 a 831, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
14.08.2019 186677 Propojení sítě Strakonická, Modřanská, Praha 5+4 Smíchov, Hlubočepy Stavební činnost
14.08.2019 186704 Výměna okem 1.NP objektu Drtinova 467/2a, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
15.08.2019 187607 Sportovní areál Hlubočepy SO 10 Komunikace a zpevněné plochy Hlubočepy Stavební činnost
16.08.2019 188175 Barrandovský most, celková rekonstrukce, Praha 4 a 5 Hlubočepy Stavební činnost
16.08.2019 188187 Pošta Praha 53- Stavební úpravy, Na Zatlance 1832/2, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
19.08.2019 189186 TR Řeporyje – BSP: Demolice a modernizace, IE-12-6008879, parc. č. 1779/2, 1779/43, 1779/40, 1779/33, 1779/136, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy– nejsou naše zájmy dotčeny.
20.08.2019 189643 RVDSL1926 A A SMNB292-SMNB1HR OK, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
20.08.2019 189924 Novostavba RD – SORELLO, Tyrkysová, parc. č. 1748/9, k.ú. Slivenec Slivenec 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o výkonu 14,9 kW, 5. emisní třídy. Jako doplňkový zdroj jsou navrženy 2x plynové krbové vložky. Stavební činnost.
21.08.2019 190051 Novostavba RD, parc. č. 389/1, k.ú. Holyně Holyně Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
21.08.2019 190057 Odstranění objektu RD čp. 206, U sportoviště 30, parc. č. 557 a 558, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
22.08.2019 190075 Nové balkonové konstrukce, Janáčkovo nábřeží 1153/13, parc. č. 236, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
21.08.2019 190090 Novostavba RD, Granátová, parc. č. 1167/22 a 1167/1, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační závěsný kotel ENBRA CD 24H o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
21.08.2019 190528 Změna stavby před dokončením – Oprava BD, Pivovarská 598/3, parc. č. 523, k. ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
23.08.2019 190930 Stavební úpravy a změna užívání nebytových prostor, Zborovská 541/33, parc. č. 185, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel JUNKERS SET o jmenovitém tepelném výkonu do 70 kW, 5. emisní třídy. Stavební činost.
23.08.2019 191723 Výměna 5 ks osobních výtahů v BD v ulici Plzeňská 947-951, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
26.08.2019 192244 Stavební úpravy skladů a dílen, Na Vidouli, parc. č. 1367/4, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
26.08.2019 192275 Stavební úpravy stávajících dílen na centrální kuchyň – změna užívání stavby, Nádražní 761/52, parc. č. 608, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
27.08.2019 194732 Přístavba a nástavba BD Holubova 26, parc. č. 1349, k.ú. Smíchov Smíchov Plynovým kondenzačním kotlem Vaillant o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
28.08.2019 194757 Stavební úpravy BJ č. 10, 3.NP, bytový dům č.p. 1155, Lesnická 8, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
29.08.2019 195382 Oplocení s vjezdovými vraty a brankou na pozemku parc. č. 23/2, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
30.08.2019 195423 Oprava stanoviska z hlediska ovzduší – Půdní vestavba, U Okrouhlíku 1416/1, parc. č. 3869, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické topné rohože a elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.09.2019 202991 Dvojgaráž a SPA, Pod Homolkou 41/15, k.ú. Motol Motol Plynový kondenzační kotel Geminox typ THRs 2-17M-75HDC o jmenovitém tepelném výkonu 16,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
02.09.2019 203662 Manifesto Market Smíchov – ODLUČOVAČ TUKŮ, nám. 14, října 16, č.p. 82, parc. č. 21, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
02.09.2019 203663 Manifesto Market Smíchov, nám. 14, října 16, č.p. 82, parc. č. 21, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopné panely – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.09.2019 203664 Vodovodní a plynovodní přípojka, Lidická 312, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
02.09.2019 203665 Zahradní atelier, Do Klukovic 203/14, parc. č. 1057/2, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy krbová vložka Bodart Gonay Infire 800 splňující požadavky na ekodesign. Stavební činnost.
03.09.2019 203669 Optické připojení objektu Na Václavce 3307/3a, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
03.09.2019 203803 Novostavba garáže, parc. č. 955/125, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
04.09.2019 205013 Stavební úpravy a změna užívání nebytové jednotky v 1.NP objektu č.p. 530, Staropramenná 12, parc. č. 461/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
05.09.2019 206300 BYT – BARRANDOV, stavební úpravy a změna užívání, parc.č. 942/13, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
05.09.2019 206333 Stavební úpravy ubytovacího zařízení, Peroutkova 531/81 a 570/83, parc. č. 974/3, k. ú. Jinonice a 643/2, k. ú. Radlice  Jinonice, Radlice Stavební činnost
06.09.2019 212120 Residence Barrandov – novostavba bazénu – dodatečné stavební povolení, Barrandovská 56b, parc. č. 829/1, 829/2, 829/4,  829/5, 829/6, 829/7, 829/11, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – nerezový trubkový výměník na obtoku – nejsou naše zájmy dotčeny.
10.09.2019 212128 Rezidence WALTROVKA oblast C – objekty BD_C2, C3 a BD C4, C5,  parc. č. 977/154, 977/166, 977/168, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
10.09.2019 212139 Zlatý lihovar – rezidenční komplex, Nádražní 2, k.ú. Smíchov Smíchov 2 x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2, každý o jmenovitém tepelném výkonu 246kW a příkonu 232 kW, 2 x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2 každý o jmenovitém tepelném výkonu 311kW a příkonu 293 kW. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla – nejsou naše zájmy dotčeny
11.09.2019 212173 Revitalizace jižní fasády panelového domu v ulici K Rovinám 557 – 559, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
11.09.2019 212183 Změna užívání nebytové jednotky 1877/10 na byt – Přístavba podzemní garáže, Na Cihlářce 1877/1, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
11.09.2019 212904 Viladomy Lučištníků – Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost
11.09.2019 212909 Kanalizační přípojka , parc. č. 1090, 1675/2, 1680, 1167/4, 1167/2, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
11.09.2019 212919 Rekonstrukce RD – U Klikovky 2020/3, parc. č. 4662, 4663, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.V rámci užití tepelných zdrojů – 1x solární kolektor – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.09.2019 213916 Nástavba a přístavba garáže a zahradního domku, Na Homolce  75/14, parc. č. 252/1, 252/2, k.ú. Motol Motol Stavební činnost
16.09.2019 215090 Bourací práce rekreační chatky, parc. č. 1589, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
10.09.2019 215115 Program regenerace MČ Praha 5 – regenerační lokalita č. 10, Štefánikova, parc. č. 4971, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
19.09.2019 220498 Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0025 Na Kraji, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
18.09.2019 220579 Dům pro seniory s komunitním centrem Poštovka, ul. Zahradníčkova 1118/2, k.ú. Košíře Košíře Kaskáda dvou plynový kondenzačních kotlů Buderus GB 162-85 každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
17.09.2019 220623 Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov – Slivenec Slivenec Stavební činnost
20.09.2019 220792 OC Nový Smíchov – Přestavba Food Court, Plzeňská 8, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
23.09.2019 220829 Změna stavby před dokončením – Stavební a dispoziční úpravy 1. PP a 1. NP v objektech A,D,E,F, Nádražní 762/32, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
17.09.2019 220885 Stavební úpravy bytu, Nad Turbovou 928/8, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
19.09.2019 220955 Bytový dům Musílkova – střešní nástavba, přístavba do dvora a změna užívání z půdy na byt, Musílkova 248/52, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
18.09.2019 220972 Obnova vinice Sv. Kristýny – památková zóna Buďánka, parc. č. 4509/2, 4547/1, 4547/3, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
17.09.2019 222004 Návrh střešního výlezu v objektu Malátova 645/18, parc. č. 198, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
23.09.2019 222147 Demolice administrativně obchodního objektu, Radlická 1170/61, parc. č. 1316/3 a 1316/5, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
23.09.2019 222177 Přístavba zimní zahrady k budově A hotelu Golf – Plzeňská 215/c, k.ú. Motol Motol Plynová krbová vložka CUBO MAGIC od dodavatele Gazcom. Stavební činnost.
23.09.2019 222222 Umístění stavby pro reklamu, při komunikaci Peroutkova, parc. č. 974/2, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
25.09.2019 224856 Stavební úpravy BJ v bytovém domě Před Cibulkami 320/4, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
25.09.2019 224862 Stavební úpravy vstupu domu U Dvou srpů č.p. 1724/8, parc. č. 4376 a 4377, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
25.09.2019 224867 Změna užívání nebytových prostor se stavebními úpravami, Peroutkova 570/83, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
25.09.2019 224933 Zimní zahrada, Ke Klimentce 2159/35, parc. č. 4646, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
26.09.2019 225759 Stavební úpravy BD, Štefánikova 278/40, parc. č. 96, k. ú. Smíchov Smíchov 3 x plynový kondenzační kotel (celkem tedy 3 nové kotle) o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
27.09.2019 226334 Novostavba terasového viladomu Pod Kesnerkou, ulice Pod Kesnerkou 2354/41, pozemky parc. č. 1037, 1038/1, 1038/2, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
30.09.2019 227972 Rekonstrukce stávající opěrné zdi ve dvorním traktu na hranici pozemků parc. č. 3478, 3477, Na Čečeličce 1848/10, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
01.10.2019 229040 Bytový dům Slivenecká, na pozemku parc. č. 317 a 318, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy 10 x plynový kondenzační kotel , jmenovitý tepelný výkon jednotlivých kotlů bude v rozmezí 1 kW až 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
01.10.2019 229201 Změna počtu bytů, Petřínská 573/12, k. ú. Malá Strana Malá Strana Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – topné podlahové kabely a 5x elektrický boiler – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.10.2019 229899 Loděnice spoje – Císařská louka n.č.90, parc. č. 5048/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické podlahové topení – nejsou naše zájmy dotčeny.
02.10.2019 230284 Stavební úpravy, přístavba výtahu a nástavba BD, Svornosti 888/18, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel a 10 elektrických boilerů – nejsou naše zájmy dotčeny.
03.10.2019 231203 Novostavba garáže, vč. dopravního napojení, U dětského hřiště 891/1, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
04.10.2019 232435 Dům Ronalda McDonalda v areálu Nemocnice v Motole, parc. č. 352/30, k. ú. Motol Motol Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
08.10.2019 234411 Dostavba bloku Hübnerové – novostavba BD, parc. č. 955/29, k. ú. Košíře Košíře 2 x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
09.10.2019 235192 Stavební úpravy komunikace Starokošířská, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
09.10.2019 235207 Rekonstrukce a vestavba půdních prostor budovy F, Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5/234, parc. č. 211, k.ú. Smíchov Smíchov 2 x  plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 125 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
11.10.2019 236513 Nástavba a půdní vestavba BD v ulici Pod Barvířkou, parc. č. 1229, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 8x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
10.10.2019 236726 Novostavba RD a garáže na pozemcích parc. č. 81, 82 a 83, k.ú. Slivenec Slivenec Dva plynové kondenzační kotle Protherm Panther Condens 12 KKO každý o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy Stavební činnost.
14.10.2019 237195 Holečkova House – změna využití 2. a 3. NP, k.ú. Smíchov Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
14.10.2019 237525 Stavební úpravy a změna užívání na obchodní jednotku – 1. NP objektu A, Rozkošného 1058/3, parc. č. 635/2, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
14.10.2019 237572 „Rezidence na Zatlance“ vč. inženýrských sítí a zařízení staveniště, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
14.10.2019 237594 Novostavba RD včetně přípojek inženýrských sítí a vjezdu na pozemek, ul. Granátová, parc. č. 1167/28, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
15.10.2019 237974 BD Slivenecká – bourací práce, na pozemcích parc. č. 317 a 318, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
15.10.2019 238162 Stavební úpravy bytu č. 6 ve 2.NP, Janáčkovo nábřeží 729/31, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
15.10.2019 238205 727650 – Rozšíření sítě Dial Telecom a.s. Braunova, Radlická, Pechlátova Smíchov Stavební činnost
16.10.2019 238563 Nástavba buněk – Biatlonový areál Barrandov, V Remízku 919/1, parc. č. 1798/110, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrický radiátor – nejsou naše zájmy dotčeny.
17.10.2019 239896 Praha 5 – Slivenec, Do Chuchle, 4 x RD a nová DTS (S-143801) Slivenec Stavební činnost
17.10.2019 240065 DIZP O PHA Jinonice Na Hutmance čk. 831+8 Jinonice Stavební činnost
18.10.2019 241288 Změna stavby před dokončením – Vila Pod Fialkou a novostavba garáže a venkovního bazénu s technologickým zázemím, Pod Fialkou 2139/2, parc. č. 3750/1, 3750/2, 3753, 3754, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
18.10.2019 241365 Demolice objektu Duškova 3713/12a, parc. č. 2794/2, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.10.2019 241387 Stavební úpravy, přístavba a nástavba BD, Holečkova 1013/34, parc. č. 3376, 3377, k. ú. Smíchov Smíchov 10 plynových kondenzačních kotlů,   jmenovitý tepelný výkon jednotlivých kotlů bude od 1,0 do 36kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
18.10.2019 241656 Výstavba výtahové šachty ke stávajícímu BD, Strakonická 1165/15, parc. č. 588, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
21.10.2019 242923 Rekonstrukce a přístavba RD, Chmelařská 15, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
21.10.2019 242929 Sportovně technické zázemí Radlice, při ul. Kutvirtova, parc. č. 373/12, 432/6, k.ú. Radlice Radlice Dva plynové kondenzační kotle, umístěny v kotelně III. kategorie v objektu C, každý o jmenovitém tepelném výkonu 182 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
22.10.2019 244847 Aktualizace stanoviska – Výstavba bytového areálu Radlická, k.ú. Smíchov Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Viessmann Vitocrossal 100, každý o jmenovitém tepelném výkonu 15 – 74 kW, kotle budou splňovat 6. emisní třídu. dieselagregát o jmenovitém tepelném výkonu 70,4 kW. Stavební činnost.
22.10.2019 244964 Obnova šoupátkového objektu Tatra Smíchov, ul. Strakonická, parc. č. 566/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
21.10.2019 245519 Vstup, dvougaráž a zahradní domek, Nad Bertramkou 2360/15, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
23.10.2019 246898 R101 Smíchov – Nikolajka I FTTH – OVER8_A_P5_RSU Nikolajka I_ÚR_OK, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
23.10.2019 246932 Vybudování evakuačního výtahu, řešení stavebních úprav objektu – sanace vlhkosti zdiva 1. PP – Dům sociálních služeb Na Neklance 2534/15 Smíchov Stavební činnost
23.10.2019 246975 Podzemní garáž k objektu rodinného domu Slavická 1153/1, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
24.10.2019 248572 Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro RD čp. 1925, ul. Plzeňská a přípojka vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace pro pozemek par. č. 4600/1, ul. Plzeňská, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
25.10.2019 249987 Změna stavby před dokončením – Objekt D5 MŠ na MŠ se služebním bytem – areál WALTER – Jinonice, parc. č. 977/44, 977/57, k. ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 3,2 – 14 kW, 5. emisní třídy. Krbová vložka HOXTER ECKA 50/35/45L bez tepelného výměníku, splňující ekodesign. Stavební činnost.
29.10.2019 252107 Kanalizační přípojka pro RD, Slivenecká 64/9, parc. č. 199, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
30.10.2019 253879 Odstranění stavby RD, Souběžná II 527/38, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
30.10.2019 253894 Stavební úpravy NTL a STL plynovodu Nepomucká, Pod školou, Plzeňská, k. ú. Košíře a Smíchov  Košíře, Smíchov Stavební činnost
30.10.2019 254114 Novostavba BD na parc. č. 1092 a 1093, k.ú. Košíře Košíře Dva plynové kondenzační kotle GEMINOX THRs 10-50C každý o jmenovitém tepelném výkonu 10 – 49,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
30.10.2019 254151 Stavební úpravy komunikace a opěrné stěny na pozemcích parc. č. 1092 a 1093, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
31.10.2019 256662 Stavební úpravy kiosku ČS/STOP CAFE 2.0, ČS č. 286, Strakonická 139, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
31.10.2019 256713 Rozšíření stávající terasy v podkroví BD, Nad Zámečkem 382/63, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
01.11.2019 256781 Novostavba RD, ul. Kopanská, parc. č. 72/2, k.ú. Holyně Holyně Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
01.11.2019 259108 Rezidence Waltrovka objekty RD C1.1 – C1.7“, parc. č. 977/16, 977/57, 977/154, 978/1, k.ú. Jinonice Jinonice V objektu každého uvedeného rodinného domu plánovaná instalace krbové vložky Hoxter – HAKA 63/51 splňující parametry ekodesignu. Stavební činnost.
01.11.2019 259120 Pokládka nových kabelů 1kV PREdistribuce, a. s., vč. úpravy přípojek elektro NN pro řadové rodinné domy Slavická 1153/1, k. ú. Košíře a Motol  Košíře, Motol Stavební činnost
01.11.2019 259136 Stavební úpravy prodejny koloniálu – Drogerie TETA, Štefánikova 339/39, parc. č. 2994, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.11.2019 259182 Rekonstrukce bytu, Lamačova 909/25, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
01.11.2019 259200 Smíchovský přístav – zabezpečení proti povodni (realizace uzavírky Smíchov Stavební činnost
01.11.2019 259605 Likvidace odpadních vod z objektu na parc. č. 823, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.11.2019 259667 Nástavba BJ na garáži bytového domu, Pod Kesnerkou 2321/52, parc. č. 1087 a 1088, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel značky JUNKERS typ CERAPUR Compact ZSB14-1 DE o jmenovitém tepelném výkonu 2,2 – 15 kW, 5. emisní třídy Stavební činnost.
04.11.2019 259718 Stavební úpravy – VILA ZÁVĚRKA, Pod Závěrkou 2442/7, parc. č. 909 a 910, k.ú. Smíchov Smíchov Dva plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
06.11.2019 261116 Vila Jinonice, ul. Řeporyjská, parc. č. 248, k.ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 14 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 2,7 – 14 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
06.11.2019 261196 Stavební úpravy ubytovacího zařízení, Peroutkova 531/81, parc. č. 643/2, 974/3, k.ú. Jinonice/Radlice  Jinonice, Radlice Stavební činnost
06.11.2019 261307 Odstranění stavby na pozemcích parc. č. 1992/17, 1992/21, 1242, 1243, 1247 vše k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
06.11.2019 261337 Aktualizace stanoviska – Změna vytápění – Stavební úpravy RD, Nad Palatou 3096/23, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci navržených tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
07.11.2019 262382 P5 Hlubočepy, Hlubočepská – přeložka kNN, nový kNN Hlubočepy Stavební činnost
11.11.2019 265927 Viladomy Lučištníků – informační tabule, parc. č. 431/3, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost
11.11.2019 266028 Půdní vestavba RD, parc. č. 475/1, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
11.11.2019 266147 Samostatně stojící stavba pro bydlení, parc. č.  341/14, 341/21, 341/32, k.ú. Jinonice Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavwbní činost.
12.11.2019 268103 Změna stavby před dokončením – Rekonstrukce dvorního traktu č.p. 580, ul. Pavla Švandy ze Semčic Smíchov Stavební činnost
13.11.2019 268138 Přeložka kanalizace při ul. Radlická, k. ú. Jinonice, Radlice Jinonice, Radlice Stavební činnost
13.11.2019 268209 Rezidence Na Šumavě, parc. č.  3804/4 a 3805/5, k.ú. Smíchov Smíchov Dva kondenzační kotle Logamax plus GB 162-45 každý o jmenovitém tepelném výkonu 44,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
14.11.20019 269932 Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy budovy B3-filmové laboratoře, parc. č. 885/4, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
13.11.2019 270047 Propojení bytových jednotek, Na Bělidle 996/6, parc. č. 352, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
13.11.2019 270131 Nahrávací studia – Seznam.cz, 4. NP, Palác Křižík II, Radlická 3294/10 Smíchov Stavební činnost
14.11.2019 271740 Malvazinky Projekt, polyfunkční dům, pozemky parc. č. 1479/111 a 1479/112, k.ú. Košíře Košíře 4 plynové kondenzační kotle THERM 90 KD každý o jmenovitém tepelném výkonu 25 – 95 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
14.11.2019 271780 Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Pláni, parc. č. 1506/2, 4910/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
15.11.2019 274071 Změna užívání prostoru v 1.NP, Butovická 24/64, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
15.11.2019 274779 Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1. patře na byt, Štefánikova 13/43, parc. č. 2996/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
16.11.2019 274782 Stavební úpravy RD a přístavba vstupní lávky, Pod Kesnerkou 2552/39, parc. č. 1189 a 1190, k.ú. Smíchov Smíchov 2 x plynový kondenzační kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 3,2 – 14 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
18.11.2019 274951 Stavební úpravy a změna užívání části prostor coke zóna, 4. patro – Anděl BUSINESS CENTER, budova 20 – multikino CINESTAR, Radlická 3179/1e, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.11.2019 275018 Vyjádření ke kolaudaci stavby – BD – Tůmova, parc. č. 548, k.ú. Košíře Košíře Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
20.11.2019 279044 Stavební úpravy a změna účelu užívání, Lumiérů 443/11, parc. č. 874, 875, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
20.11.2019 279091 Novostavba RD, parc. č. 1590, k.ú. Slivenec Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 5 kW, splňující parametry ekodesignu. Stavební činnost.
21.11.2019 281256 Stavební úpravy a změna stavby před dokončením, Duškova 1005/5, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
21.11.2019 281374 Změna stavby před dokončením, Duškova 993/3, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
21.11.2019 281398 Výměna 2 ks výtahů v BD ul. Silurská 1004-1005, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
21.11.2019 281439 Výměna 8 ks výtahů v BD ul. Geologická 991-998, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
25.11.2019 283468 Staveniště komunikace Barrandov, na pozemcích parc. č. 1792/11, 1792/13, 1792/38, 1792/41, 1792/85, 1792/89, 1792/93, 1792/95, 1792/96, 1792/100, 1792/104, 1792/124, 1792/125, 1792/139, 1792/142, 1792/145, 1792/149, 1792/155, k.ú. Hlubočepy a pozemky parc. č. 417/1 a 417/8, k.ú. Holyně Hlubočepy, Holyně Stavební činnost
25.11.2018 283581 Rekonstrukce kuchyně v objektu FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919 Hlubočepy Stavební činnost
25.11.2019 283632 BARRANDOV KASKÁDY – Domy F,G,H, I – Změna SP parkovací stání + rozšíření komerčních ploch, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
22.11.2019 283668 Stavební úpravy STL plynovodů, Plaská, Janáčkovo nábřeží a okolí, k. ú. Malá Strana a Smíchov Smíchov Stavební činnost
27.11.2019 285532 Stavební úpravy bytu č. 11, 3. NP, Gabinova 831/14, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
27.11.2019 285571 Novostavba RD, parc. č. 131/2, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel Buderus GB 192 15iT 150S o jmenovitém tepelném výkonu 2,9 – 18,1 kW, 5. emisní třídy. Krbová vložka na tuhá paliva o jmenovitém tepelném výkonu do 9 kW splňující parametry ekodesignu. Stavební činnost.
27.11.2019 285581 Plynofikace bytu č. 6, Nepomucká 442/2, parc. č. 28, k.ú. Košíře Košíře Plynové topidlo značky Karma Beta 5, o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW. Stavební činnost.
26.11.2019 285608 Dostavba Barrandovských teras, ul. Barrandovská Hlubočepy Stavební činnost
29.11.2019 286644 Novostavba řadových bytových domů, ul. Česká, Hildebrantova, parc. č. 1475/204, 1475/205, 1475/206, 1475/207, 1475/208, 1475/209, 1475/210, 1475/1, 1475/413, 1475/247, 1475/169, 1479/103, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. 2 x krbová vložka splňující parametry ekodesignu. Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo a 3x topná elektrická folie – nejsou naše zájmy dotčeny.
28.11.2019 286761 Zařízení staveniště ke stavbě Bellevue Residence Grafická, ul. Mozartova, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
29.11.2019 287334 Změna užívání prostor v přízemí na nehtové studio, Štefánikova 269/47, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
29.11.2019 287355 Demolice objektu BB – sklad filmu, Kříženeckého nám. 322/5 parc. č. 885/5, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
28.11.2019 287974 Stavební úpravy domku, Pod Rybníkem 25/9, parc. č. 23, k.ú. Slivenec Slivenec  • V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy, topné žebříky a elektrický bojler – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
2.12.20019 288640 Stavební úpravy RD, Kosořská 918/18, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
02.12.2019 288657 Žádost o vydání stanoviska ke kolaudaci stavby – Panorama Semmering – Viladům Slivenecká Hlubočepy Užívání předmětné stavby je z hlediska ochrany ovzduší možné.
02.12.2019 288775 Zařízení staveniště ke stavbě Bellevue Residence Grafická II, parc. č. 3103/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
03.12.2019 289472 Odstranění stavby – RD Na Konvářce 9, parc. č. 808, 807/1, 807/2, 807/3 a 807/4, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.12.2019 290439 Stavba lávky na parc.č. 1764/27, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.12.2019 290443 Reklamní obrazovka  na OC Nový Smíchov, Plzeňská 233/8, parc. č. 2974/4, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
04.12.2019 290479 Osazení přístupové rampy na střešní terasu pavilonu JAZZ DOCK, Janáčkovo nábřeží 3249/2, parc. č. 5069/1 a 5069/4, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
03.12.2019 290527 Stavební úpravy fasád panelového BD Lamačova 633, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
05.12.2019 292443 Polyfunkční areál Smíchov, Nádražní 8, 10 a 12, parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/3 a 669/4 vše k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
05.12.2019 292473 Novostavba RD, ul. U Spojky, parc. č. 832/2, 831, 832/1, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus VU 206/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy.  Krbová vložka splňující parametry ekodesignu. Stavební činnost.
05.12.2019 292488 Stavební úpravy modlitebny Českobratrské církve evangelické v Praze 5, Na Doubkové 2040/8, parc. č. 2121/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
05.12.2019 292504 Rekonstrukce ulice, V Cibulkách, Píseckého, Pod Školou, Musílkova Košíře Stavební činnost
08.12.2019 294170 Smíšená stezka pro cyklisty a chodce, HIPOSTEZKA, SO 01 VC 1 „ k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
8.12.219 294273 R108 Smíchov – Vltavská, Nádražní FTTH OVER9 A Smíchov III 88946 Vltavská OK, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
06.12.2019 294619 Stavební úpravy zázemí ALBERT ve 2. NP – obchodní centrum GALERIE BUTOVICE, č. p. 520, parc. č. 1231/47, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
06.12.2019 294643 Technické zázemí k RD Slivenec – V Lipkách 1021/35, parc. č. 1497/7 a 1497/8, k.ú. Slivenec Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy a elektrický bojler – nejsou naše zájmy dotčeny.Stavební činnost.
10.12.2019 296253 Změna stavby po dokončení – Vestavba výtahu Mošnova 1306/4, parc. č. 3699, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
10.12.2019 297029 Odvodnění prostoru u severní přístavby Klubu Klamovka, Podbělohorská 154/3, parc. č. 3987/1, 3987/5, 3987/6, 3986/3, 3986/4, 3983/4, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
10.12.2019 297469 Stavební úpravy severní přístavby Klubu Klamovka, Podbělohorská 154/3, parc. č. 3983/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
09.12.2019 297486 Nový vstup a výtah, Na Hřebenkách 2288/72, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
09.12.2019 297502 Stavební úpravy bytu v podkroví BD č. p. 368/9, ul. Na Sklonku, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
11.12.2019 298411 Waltrovka Rezidence západní část – objekty B 789 – Změna stavby před dokončením Jinonice Stavební činnost
12.12.2019 300053 Úprava okenní plochy dvorní fasády parteru BD, Grafická 564/19, parc. č. 3523, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
11.12.2019 300077 Výměna oken na objektu Křižovnického dvora ve Slivenci Slivenec Stavební činnost
16.12.2019 300852 BESIP 2970387 Kováků – Karla Engliše, Praha 5 – přechod, parc. č. 4963/1, 2380/1, 2869/13, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
13.12.2019 300922 Vrtaná trubní studna – zdroj užitkové a pitné vody, parc.č. 1831, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
13.12.2019 300975 Půdní vestavba a nový výtah bytového domu- změna stavby před dokončením, Na Václavce 1220/16, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Junkers Condens 9000i W o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 20 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
13.12.2019 301029 Změna užívání objektu sociálního a technického vybavení na obchod s nápoji, potravinami a ochutnávkou kávy, parc. č. 29/8, k. ú. Radlice Radlice V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický ohřívač TUV – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
13.12.2019 301055 Rezidence u Dívčích hradů, parc.č. 891, 892, 4941/1, 4938 k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 48,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
13.12.2019 301085 Rekonstrukce obvodového pláště BD, Nádražní 29/21, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
11.12.2019 301132 Novostavba garáže, Na Vysoké II 219/14, parc. č. 591, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost
16.12.2019 302717 Novostavba dvou dvojdomů na pozemku č. parc. 1459/3, 1458/8, 1458/7, 1458/1 v k. ú. Slivenec Slivenec 4 x plynový kondenzační kotel Viessmann vitodens 100W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy. S umístěním a provedením stavby 4 stacionárních zdrojů – 4x krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu 4-8 kW –  nesouhlasíme. Stavební činnost.
16.12.2019 302725 Hotel Smíchovské nábřeží – geotermální vrty pro tepelné čerpadlo Smíchov Stavební činnost
16.12.2019 302732 CÍSAŘSKÁ VINICE – RODINNÉ DOMY – stavební, dopravní a vodoprávní řízení Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 7x tepelné čerpadlo a 7x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.Stavební činnost.
16.12.2019 302739 Změny v užívání prostor Cetin na komerci, Pod Školou 960/6, parc. č. 49/2, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost
17.12.2019 303482 Zřízení a připojení dobíjecí stanice, Křížová 2598/4, Superloft 1, 2, parc. č. 748/6, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
17.12.2019 303510 ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1007/1, objekt U Santošky 178 – oprava krovu, výměna oken a oprava fasády, parc. č. 2081, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
18.12.2019 304449 Bytový dům U Blaženky – retenční a vsakovací nádrž, U Blaženky 51 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Rendamax R40 120 EVO každý o jmenovitém tepelném výkonu 112 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
19.12.2019 305450 Zvýšení možnosti parkování v ul. Lohniského, parc. č. 1040/94, 1040/27, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost
19.12.2019 305477 Zvýšení možnosti parkování v ul. U Waltrovky a Na Hutmance, parc.č. 947, 948/1, 948/2, 948/3, 1463/1, 1465, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost
19.12.2019 305495 Hotel Smíchovské nádraží – zařízení staveniště, parc. č. 553/2, 557/3, 558/3, 558/4, 4984/3, 561, 554/3, 5077/1, 5077/2, 4984/1, 4984/2, 5052, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
19.12.2019 305541 Kanceláře společnosti MSC – stavební úpravy 8. NP, Plzeňská 226/15, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
19.12.2019 305582 Dodatečné povolení – Nástavba, přístavba, stavební úpravy domu Janáčkovo nábřeží 39/51, Zborovská 54/54 a výstavba podzemních garáží ve dvoře těchto objektů, parc. č. 860, 861/2, 862, k.ú. Malá Strana Malá Strana Souhlasné závazné stanovisko, a to za předpokladu dodržení veškerých náležitostí uvedených v závazném stanovisku vedeném pod MC05 38974/2015/OŽP/iva ze dne 7. 9. 2015.
19.12.2019 305592 Novostavba dvojice viladomů Na Farkáně I a II, k.ú. Radlice Radlice Plynový kondenzační kotel Buderus typ Logano Plus GB212-50 o jmenovitém tepelném výkonu 46 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
18.12.2019 305713 Stavební úpravy dvou bytových jednotek a přístavba terasy V Cibulkách 405/7, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
19.12.2019 305887 Stavební úpravy a přístavba k RD, Malachitová 7, č. pop.. 965, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
20.12.2019 306169 Změna stavby před dokončením, Pod rybníkem 44/13, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
30.12.2019 307285 Ocelové schodiště Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, k. ú. Motol Motol Stavební činnost
27.12.2019 307603 Změna primárního zdroje tepla na domovní plynovou kotelnu, prodloužení STL plynovodu, přípojka STL v ul. Gabinova 865/5 a 866/7, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy 2 plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200 W každý o jmenovitém tepelném výkonu 99 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
30.12.2019 307647 Park Rezidence Sacre Coeur II/III – povolení stavby Smíchov Stavební činnost
27.12.2019 307648 Výměna osobního výtahu v BD Štefánikova 266/24, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě