Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2020

27/05/2021
Datum podání Číslo jednací Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje
20.12.2019 3 Mgr. Richard Mládek Změna užívání místností jednotky 1156 v objektu Vblok, Peroutkova 570/83 Jinonice Stavební činnost
18.12.2019 47 Společenství vlastníků Náměstí 14. října 802/11, Praha 5 Stavební úpravy BD – přístavba výtahové šachty, včetně technologie a sanace suterénu objektu, náměstí 14. října 802/11 Smíchov Stavební činnost
1.1.2020 66 František Petrouš Stavební úpravy objektu Albion, Peroutkova 570/83 Jinonice Stavební činnost
31.12.2019 142 Projekt Zlatý Anděl, s.r.o. Výměna technologie výtahu ve stávající výtahové šachtě a strojovně, Bozděchova 344/2, Centrum Zlatý Anděl Smíchov Stavební činnost
3.1.2020 687 Investiční Delta, a.s. Delta Radlická administrativní objekty B a C a související infrastruktura, Radlická Jinonice, Radlice 2x tepelné čerpadlo, elektrické podlahové topení, elektrické ohřívače TUV. Stavební činnost.
4.1.2020 776 Petr Klimčák Domovní biologické čistírna odpadních vod a vsakovací zařízení pro novostavbu na parc. č. 426/1 Radlice Stavební činnost
9.12.2019 1379 Lift Towers s. r. o. Přístavba výtahové šachty a zařízení výtahu, BD Grafická 166/14 Smíchov Stavební činnost
7.1.2020 2239 Blanka Fischerová Stavební úpravy stávajícího objektu, ul. Pod rybníkem 26/11 Slivenec Stavební činnost
7.1.2020 2352 Atelier Promika Účelová komunikace v prodloužení ul. K Homolce Slivenec Stavební činnost
8.1.2020 2933 Vitax Praha s. r. o. Byty Lidická 4. NP, Lidická 783/21 Smíchov Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
9.1.2020 4024 Radlická vyhlídka, s.r.o. Bytový dům Radlická Vyhlídka, Na Vysoké I, parc. č. 976/1 – 976/28, 977/154 Jinonice 2x plynový kondenzační kotel- každý o jmenovitém tepelném výkonu 92 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
9.1.2020 4109 Radek Váha Odstranění RD č.p. 22, ulice Hlubočepská, parc. č. 7, 8, 9, 1742/2 Hlubočepy Stavební činnost
9.1.2020 4121 Ing. Ondřej Valoušek Garáž a úpravy vikýře RD, Slivenecká 116/49 Hlubočepy Stavební činnost.
10.1.2020 4899 Městská část Praha 5 Stavební úpravy a oprava vzduchotechniky, Základní škola a mateřská škola U Santošky 951 a 1007 Smíchov Stavební činnost
19.12.2019 5080 Městská část Praha 5 Park na Dívčích Hradech Smíchov Krbová vložka Skantherm – Elements o jmenovitém tepelném výkonu 5 kW. Stavební činnost. V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
13.1.2020 7281 Monika Bartlová Nástavba k RD, Švábova 769/24 Hlubočepy Stavební činnost
14.1.2020 7303 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. WTTx9 NT A P5KZA OK – pokládka vedení elektronických komunikací v ulici Pod Děvínem Smíchov Stavební činnost
13.1.2020 7429 Lesy hl. m. Prahy Studna na parc. č. 1783/21 Slivenec Stavební činnost
14.1.2020 8937 Ing. Pavel Kostrounek, Eva Kostrounková Přípojka vody a plynu na pozemku parc. č. 215 Hlubočepy Stavební činnost
15.1.2020 10710 LIDL Česká republika, v.o.s. „Prodejna Lidl Ženské domovy“ – souhlas s kolaudací stavby, Stroupežnického 253/1 Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
15.1.2020 10730 Městská část Praha 5 Oprava stropní konstrukce, udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 12 ve 4. NP, Na Bělidle 297/36 Smíchov Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB172-24k o jmenovitém tepelném výkonu 7 – 23,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
15.1.2020 10758 Francesco Pisarro Stavební úpravy nebytové jednotky č. 580/1, Pavla Švandy ze Semčic 10 Smíchov Stavební činnost
15.1.2020 10800 Občanské sdružení LTC Svoboda Praha Umístění a osazení dočasné nafukovací tenisové trojhaly, Areál tenisových dvorců v ulici Nad Mlynářkou 1, parc. č. 3939/3 Smíchov  VZT kompaktní jednotka MTP 225 o jmenovitém tepelném výkonu až 275 kW s plynovým hořákem – 5. emisní třídy. Stavební činnost
15.1.2020 10828 Kampa café, s.r.o. Stavební úpravy kancelářských prostor se zázemím za účelem změny užívání na kavárnu, Zborovská 620/47 Malá Strana Stavební činnost
14.1.2020 10973 Ing. Pavel Kostrounek, Eva Kostrounková Přípojka vody a plynu na pozemku parc. č. 216 Hlubočepy Stavební činnost
16.1.2020 13820 Mobil Pohotovost GSM s. r. o. Stavební úpravy obchodní jednotky spojené se změnou v užívání části stavby, Nádražní 61 Smíchov Stavební činnost
13.1.2020 14066 Jablonec Property Holdings, a.s. Hotel Smíchovské nábřeží – vodohospodářské objekty Smíchov Stavební činnost
17.1.2020 17571 Karolína Doušová Dodatečné povolení – Rekonstrukce a přístavba RD, Pod Palatou 2833/16 Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 19 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 3,1-18 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
10.1.2020 17597 Veolia Energie Praha, a.s. Propoj BK6-7, Praha – Barrandov Hlubočepy Stavební činnost.
15.1.2020 17605 BPM Cars, s.r.o. Účelová komunikace k mycímu centru Košíře, Jinonice – ČOV a SEDIMENTAČNÍ JÍMKA, pozemek parc. č. 1500 Košíře Stavební činnost
20.1.2020 18046 Ing. Barbora Vamberská Stavební úpravy RD, Pod Palatou 1419/5, parc. č. 3825, 3826, 4862 Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17c o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 17,4 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
20.1.2020 18055 UPC Česká republika, s.r.o. HFC Smíchov – přívodní trasa k Dívčím hradům Smíchov Stavební činnost
17.1.2020 18078 Nataša Křížová Dodatečné povolení změn dokončené stavby – přístavba a stavební úprava garáže u RD Na Brabenci 318/12, parc. č. 427/1, 427/3 Radlice Stavební činnost
20.1.2020 18107 Městská část Praha – Slivenec Městská část Praha – Slivenec Hlubočepy Stavební činnost
21.1.2020 18144 Dial Telecom, a.s. Rozšíření optické sítě, ul. Svornosti, Na Valentince Smíchov Stavební činnost
21.1.2020 18659 Schindler CZ, a. s. Výměna 1 ks výtahu v budově Finančního úřadu – územního pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61 Radlice Stavební činnost
21.1.2020 18676 Kondominium Geologická z. s. Zhotovení 2 ks výtahů včetně výtahových šachet v BD, Silurská 1006/5, 1007/7 Hlubočepy Stavební činnost
21.1.2020 18807 Kondominium Geologická z. s. Zhotovení 2 ks výtahů včetně výtahových šachet v BD, Slavínského 1002/7, 1003/5 Hlubočepy Stavební činnnost
23.1.2020 19780 Apartmány Radlická s.r.o. Činžovní vila parc.č. 1408/2- chodník Smíchov Stavební činnost
23.1.2020 19793 DJT s.r.o. Zakladačové garáže a dopravní řešení Mošnova 4 včetně úpravy místní komunikace Smíchov Stavební činnost
24.1.2020 20395 ACERIA a. s. Změna v účelu užívání stavby z ateliérů (jiné nebytové prostory) v 1. PP a 2. PP na byty, BD Slávy Horníka 1022/16 a 1021/16a, parc. č. 522 a 523 Košíře Stavební činnost
24.1.2020 20475 Tellus, s.r.o. Areál Tellus, ulice Naskové Košíře Objekt A – dva plynové kondenzační kotle Buderus KB 372-250 každý o jmenovitém tepelném výkonu 233 kW, 5. emisní třídy. Objekt B- dva plynové kondenzační kotle Buderus KB 372-150 každý o jmenovitém tepelném výkonu 140 kW, 5. emisní třídy.  Objekt E – dva plynové kondenzační kotle Buderus KB 372-200 každý o jmenovitém tepelném výkonu 182 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
27.1.2020 20702 KUDYKAM, s. r. o. Residence Barrandov, přístavba přístřešku ke stávajícímu stání pro auta, Barrandovská 1236/56a, parc. č. 829/8 a 829/2 Hlubočepy Stavební činnost.
27.1.2020 20724 Veolia Energie Praha, a.s. Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách BK4, parc. č. 942/4 Hlubočepy Stavební činnost
27.1.2020 20734 Ing. Jaroslav Majner PRAHA 5 – Smíchov, Pod Kotlářkou – nový kNN Smíchov Stavební činnost
29.1.2020 21812 Městská část Praha 5 Malá Galerie s infocentrem, Štefánikova 246/15 Smíchov Stavební činnost
29.1.2020 21840 Jan Hoffmann Oprava plotů u RD, V Lipkách 35, č. p. 1021 Slivenec Stavební činnost
29.1.2020 21978 T-Mobile Czech Republic a. s. Připojení objektu Nad Klamovkou, Praha 5 – 1. trasa Smíchov Stavební činnost
29.1.2020 21983 T-Mobile Czech Republic a. s. Připojení objektu Nad Klamovkou, Praha 5 – 2. trasa Smíchov Stavební činnost
30.1.2020 22354 Projekt Holyně, s.r.o. Stavební úpravy a přístavba RD, Náměstí Pod lípou 5/4, parc. č. 180 a 181 Holyně Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo a 1x elektrický kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
3.2.2020 22592 Kamila Doležalová a Pavel Doležal Demolice objektů na parc. č. 132/2 Hlubočepy Stavební činnost
3.2.2020 23093 Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 609, ul. U Kříže, Praha 5 Výměna 1 ks výtahu v BD, U Kříže 609/2 Jinonice Stavební činnost
3.2.2020 23401 Finep Barrandov Západ, k.s. Prodloužení ulic Werichova a Hugo Hasse Hlubočepy Stavební činnost
4.2.2020 23498 Ing. Lenka Hájková Přestavba bytového domu na rodinný dům, Na Neklance 2532/11 Smíchov 1 krbová vložka. Stavební činnost. Realizací navrženého tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny
5.2.2020 23989 Finep Barrandov Západ, k.s. Prodloužení ulice Werichova II. etapa Hlubočepy, Slivenec Stavební činnost
5.2.2020 24003 Městská část Praha 5 Archiv MČ Praha 5, Štefánikova 247/17 Smíchov 1 diesel agregátu o jmenovitém tepelném výkonu 87 kW. Stavební činnost.
5.2.2020 24013 24/7 media s. r. o. Novostavba plynovodní přípojky pro pozemek parc. č. 1506/2, Na Pláni, parc. č. 1506/2 a 4910/1 Smíchov Stavební činnost
29.1.2020 24026 Společenství vlastníků jednotek Pechlátova 2503/16, Praha 5 Sanace spodní stavby proti vlhkosti, BD Pechlátova 2503/16 Smíchov Stavební činnost
6.2.2020 24291 UPC Česká republika, s. r. o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, s. r. o. v lokalitě Košíře – Nad Zámečkem Košíře Stavební činnost
7.2.2020 24527 CETIN a. s. „0283/19 FTTH PH-5, BD RANTA, OK“, Wassermannova, parc. č. 1798/2, 1798/544, 1798/536, 1798/545 Hlubočepy Stavební činnost
7.2.2020 24596 Tereza Štěpánek Zavadilová, Jan Štěpánek Rekonstrukce RD, Pod Hájem 1517/12, parc. č. 3837/1 Smíchov Stavební činnost
7.2.2020 24605 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Modernizace EOV 567 Kotlářka do obratiště na R05 Košíře Stavební činnost
11.2.2020 25175 Ing. Miroslav Mařík a PharmDr. Martina Maříková Demolice RD, K Cikánce 248 Slivenec Stavební činnost
11.2.2020 25181 ČEZ, a. s. Dobíjecí stanice pro elektromobily – 8 lokalit Shell – Praha Geologická Hlubočepy Stavební činnost
10.2.2020 25194 Asterius, s.r.o. Rezidence Hlaváčkova 2019 – Dům s pečovatelskou službou“ na pozemku parc. č. 1161/2 Košíře Dva plynové kondenzační kotle každý o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 48,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
3.2.2020 25357 Fakultní nemocnice v Motole Vytvoření příjmu rychloobrátkových léků, V Úvalu 84, parc. č. 353/2 Motol Stavební činnost
12.2.2020 27514 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Stavební úpravy spojené se změnou užívání administrativní budovy na náhradní výukové prostory FSV UK, Pekařská 641/16 Jinonice Stavební činnost
5.2.2020 28096 Don Bakery s. r. o. Změna užívání – Cukrárna, Lidická 841/9 Smíchov • Odvod pachů z kuchyně bude vyveden nad střechu objektu
13.2.2020 28839 Mgr. Jaroslav Janáček Společně řešený celek pro bydlení, U Sportoviště 206/30, parc. č. 557, 558 Slivenec 3x krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu 6,4 kW. Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
17.2.2020 31785 Marta Škrabálková, Pavel Škrabálek, Petra Škrabálková, Petr Soukup, Lenka Soukupová Bytový dům Na Vysoké I – nástavba BD, parc. č. 975/2 Jinonice Stavební činnost
18.2.2020 32549 AED project, a. s. Císařská vinice – obytný soubor, Praha 5 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5.emisní třídy a 1x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 40 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
19.2.2020 33121 Eliška Hartová Stavební úpravy bytové jednotky č. 399/4, V Stráni 399/6 Košíře Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
21.2.2020 33784 Grafická 1, s.r.o. Bellevue Residence Grafická – Změna stavby před dokončením 2, ul. Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2 Smíchov Stavební činnost
21.2.2020 33794 VLK Development, s.r.o. Změna stavby před dokončením – BD Valentinka, Na Valentince 494/6, parc. č. 527 Smíchov Stavební činnost
21.2.2020 33801 Marta Varmužová Trubní vrtaná studna s přívodem vody pro rekreační objekt, parc. č. 1749/1 Jinonice Stavební činnost
21.2.2020 33829 CETIN a. s. WTTx9_NT_A_P5SVE_OK, Švédská 1844/35, parc. č. 3363, 4846/1 Smíchov Stavební činnost
24.2.2020 36292 TSK hl. m. Prahy, a. s. Plzeňská (Trabant-Bucharova) – souvislá údržba, č. akce 13497, Plzeňská Motol Stavební činnost
24.2.2020 36374 Společenství vlastníků jednotek pro dům Peškova 964, 965, 966, 967 Revitalizace BD Peškova 964 – 967 Hlubočepy Stavební činnost
24.2.2020 36403 Kamila Doležalová a Pavel Doležal Rodinný dům s provozovnou na pozemku parc. č. 132/2 Hlubočepy Krbová vložka. Stavební činnost. • V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické samoregulační podlahové topení a elektrické topné žebříky – nejsou naše zájmy dotčeny.
25.2.2020 36416 Francouzské lyceum v Praze Odstranění stavby v areálu Francouzského Lycea Drtinova 304/7 Smíchov Stavební činnost
25.2.2020 36571 Investiční Delta, a.s. Delta Radlická – REZI E1E2 – Bytový dům, Radlická Radlice, Jinonice Dvojice plynových kondenzačních kotlů, každý o jmenovitém tepelném výkonu 98 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
25.2.2020 36603 Gard Invest Building, a.s. Novostavba hotelu č.p. 773, Vrchlického 39/ Pod Klamovkou 2, parc. č. 808, 805/1, 2021/1, 2057 Košíře Dva závěsné plynové kondenzační kotle Baxi Luna Duo-tec MP+ každý o jmenovitém tepelném výkonu 11,4 – 102 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
26.2.2020 36655 Tomáš Pokorný,Petra Pokorná Novostavba RD, ul. Na Rovném, parc. č. 94/3, 102/2 Slivenec Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
1.3.2020 38306 Marie Třísková Novostavba RD se třemi bytovými jednotkami se stávajícími přípojkami na inženýrské sítě, Ke Smíchovu, parc. č. 900 Hlubočepy Dva plynové kondenzační kotle Junkers – CERAPUR MODUL ZBS 22/75SE – 3MA o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW, 5. emisní třídy a dva plynové kondenzační kotle Junkers – CERAPUR MODUL ZBS 14/100SE – 3MA o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, 5. emisní tříd. Stavební činnost.
27.2.2020 38346 Važa Kiknavelidze Změna zdroje tepla – změna stavby před dokončením – Novostavba BD v proluce Pechlátova 5,7 a 9, parcely č. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 543/2 Radlice Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
27.2.2020 38356 CETIN a. s. WTTx9_NT_A_P5KLM_OK – U Klimentky Smíchov Stavební činnost
28.2.2020 38498 Ing. arch. Natália Zatloukal Přeložka zařízení DS a STL plynové přípojky k RD a zřízení vjezdu na pozemek, Záluské 385/37, parc. č. 514, 1443 Jinonice Stavební činnost
28.2.2020 38527 UPC Česká republika, s. r. o. HFC Smíchov – přívodní trasa k Dívčím hradům Radlice, Smíchov Stavební činnost
2.3.2020 38858 Rezidence Erbenova, a.s. Přeložka kanalizace DN 400 a DN 300, ul. Mošnova – Erbenova Smíchov Stavební činnost
2.3.2020 38876 Investiční Delta, a.s. Delta Radlická – Administrativní objekty B a C a související infrastruktura SSZ 5.857 Radlice, Jinonice Stavební činnost
2.3.2020 39091 Atelier Promika, s.r.o. Vsakovací zkouška na pozemku KN  1497, k.ú. Košíře – akce Humanizace Peroutkovy ulice Košíře Stavební činnost
4.3.2020 40440 JTU Czech, s.r.o. Změna stavby před dokončením – Bytové domy „Na Pomezí“, Objekty N1, N2, N3 a N4, ul. Na Pomezí Košíře 5x krbová kamna. Stavební činnost.
4.3.2020 40485 DIFESA a. s. Stavební úpravy komunikace Na Vidouli – úprava křižovatky, parc. č. 1430, 1516/4 a 1517/1 Jinonice Stavební činnost
4.3.2020 40559 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Rekonstrukce SSZ, etapa Strakonická – Nádražní, č. akce 1000096/12 Hlubočepy Stavební činnost
3.3.2020 40961 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Stavební úpravy STL a NTL plynovodů v ul. Kováků, Ostrovského a okolí Smíchov Stavební činnost
5.3.2020 41171 4BLOK Gama, s.r.o. Bytový dům Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost.  V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny.
5.3.2020 41650 Vaarden Seis Ivnestment Group, s.r.o. Herna únikových her The Chamber, Staropramenná 530/12 Smíchov Stavební činnost
5.3.2020 41692 Nový Golf, a.s. Hotel Golf – Přístavba snídárny budovy „F“, Plzeňská 103/215e Motol Stavební činnost
5.3.2020 41726 Lenka Škvorová Přístavba terasy k RD, Na Farkáně I/11 Radlice Stavební činnost
9.3.2020 42181 Ing. Pavel Trenda, CSc. Rekonstrukce a změna užívání ateliéru na byt, ulice Nad Zámečkem 395/59, parc. č. 232 Košíře Plynový kondenzační kotel Protherm Panther 25 KTO o jmenovitém tepelném výkonu 5,4 – 26,1 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
9.3.2020 42212 BRG KAPPA, s.r.o. Bytový dům Na Neklance II, parc. č. 1296, 1135, 1136, 1137, 1137, 4921/1 a 4921/2 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle každý o jmenovitém tepelném výkonu 75 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
9.3.2020 42395 4BLOK Gama, s.r.o. Demolice stávajících objektů na parc. č. 501 Hlubočepy Stavební činnost
11.3.2020 42962 Veronika Plekhanova Dispoziční úpravy a změna užívání nebytové jednotky, Voskovcova 1075 Hlubočepy Stavební činnost
5.3.2020 43342 Společenství vlastníků jednotek Nad Konvářkou 316/1 Zateplení bytového domu Nad Konvářkou 316/1 Radlice Stavební činnost
12.3.2020 43674 EHY Assets, s.r.o. Rozšíření komunikace a stavební úpravy stávající komunikace, přeložka plynovodu a vodovodu, ulice Na Farkáně IV, parc. č. 533/4, 533/9, 542/9, 542/1, 542/10, 533/1, 530/4, 530/12, 116/5, 117 Radlice Stavební činnost
13.3.2020 44094 JUDr. Karel Vyšata,Ivana Vyšatová Stavební úpravy RD v ulici U Blaženky 1858/11 Smíchov Stavební činnost
13.3.2020 44135 Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. Připojení situ 10774 Praha Naskové Košíře Stavební činnost
22.1.2020 44472 Hlavní město Praha Úpravy dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny Slivenec Slivenec Stavební činnost
24.2.2020 44476 Zlatý lihovar, a.s. Zlatý lihovar – rezidenční komplex – záložní zdroj (stacionární zdroj) Nádražní 2 Smíchov 3x diesel agregát o výkonu 100kVA/0,4kV
18.3.2020 45058 T-Mobile Czech Republic a. s Připojení situ 349410 Praha_NaBelidle8, Staropramenná 974/18 Smíchov Stavební činnost
17.3.2020 45062 Jaroslav Meduna – inženýrská činnost ve stavebnictví Studie proveditelnosti – Plzeňská 10 – přeložka chodníku, č. akce 1000050, parc. č. 486/34 a 486/35, 15, 17, 16 Motol Stavební činnost
20.3.2020 45361 FCC Regios, a. s. Úprava oplocení areálu SD Klikatá Košíře Stavební činnost
20.3.2020 45368 Na Vysoké II 13, s.r.o. Stavba garáže Na Vysoké II 245/13 Radlice Stavební činnost
23.3.2020 45863 EKOSPOL, a.s. EKOREZIDENCE SMÍCHOV při ulici Na Plzeňce Smíchov 3x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 162-70 o jmenovitém tepelném výkonu 3x 62,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
24.3.2020 46031 Cardoselli Pierluigi Přípojky IS pro pozemek parc. č. 3844/3, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
25.3.2020 46071 Iveta Bláhová Vodovodní přípojka Xaveriova 1584/124 Smíchov Stavební činnost
25.3.2020 46076 Spirit Property s. r. o. Přístavba k objektu Erbenova 228/3 Košíře Plynový závěsný kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-35i. Jmenovitý tepelný výkon kotle  4,9 až 33,7 kW, 5.emisní třída. Stavební činnost
25.3.2020 46105 Spirit Property s. r. o. Přístavba k objektu Kováků 1192/7 Smíchov Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 4,9-33,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
25.3.2020 46117 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. BBP, Pod Kavalírkou x U Kavalírky Košíře Stavební činnost
25.3.2020 46121 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. SSZ 5.503 Štefánikova – Kartouzská Smíchov Stavební činnost
31.3.2020 46946 Cardoselli Pierluigi Prodloužení komunikace – ulice Na Šumavě Smíchov Stavební činnost
26.3.2020 46968 Městská část Praha 5 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové č.p. 333/7 Smíchov Stavební činnost
30.3.2020 46976 Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Stavební úpravy NTL plynovodů Peroutkova, Na Cihlářce Smíchov Stavební činnost
27.3.2020 46997 DJT s. r. o. Odstranění stavby dvougaráže Mošnova 1306/4 Smíchov Stavební činnost
30.3.2020 47009 CETIN a. s. RVDSL1830_A_A_ SMNR3029-SMNR1HR_MET – pokládka vedení elektronických komunikací, V Cibulkách Košíře Stavební činnost
30.3.2020 47090 Klára Vávrová Stavební úpravy bytu ve 4. NP, Lidická 843/2 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 5,9 – 24,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
30.3.2020 47101 Francouzské lyceum v Praze Rozšíření objektů a úprava vjezdů v areálu Francouzského lycea Drtinova“, Drtinova 304/7 Smíchov Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB192 35 i o jmenovitém tepelném výkonu 5,1 – 34,4 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
30.3.2020 47105 Mgr. Jakub Vavruška Oplocení pozemků, zahradní úpravy s pergolou Smíchov Stavební činnost
26.3.2020 47181 Technická správa komunikací hl. m. Prahy Plzeňská: Anděl – Pod Kotlářkou, ZC, přípojky UV, Praha 5, akce č. 13496 Smíchov, Košíře Stavební činnost
31.3.2020 47390 Alexandr Jaques Spyridakis Rezidence Paví Vrch – Stavební úpravy komerčních prostor 08 ve 3. NP, spojené se změnou užívání na byty Smíchov Stavební činnost
31.3.2020 47400 Tellus, s.r.o. Zařízení staveniště Tellus, ul. Naskové, parc. č. 1838/36, 1838/38, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost
3.4.2020 48347 Chalupová Magdaléna,  Chalupa Pavel Novostavba objektu (trojgaráž s hobby místností), ul. Na Korálově 214 Slivenec Stavební činnost
6.4.2020 48623 JUDr. Milena Knorová Objekt Erbenova 130/9 Košíře Stavební činnost
6.4.2020 48651 Ing. Tomáš Kadeřábek Změna stavby – stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu „U dvou srpů č.p. 1724/8 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
2.4.2020 48724 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Rožšíření školky, parc. č. 331, 352/18, k.ú. Motol Motol Stavební činnost
6.4.2020 48736 CETIN, a.s. PROA7C a P5USA OK – parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost
2.4.2020 48747 Michal Čerbák Stavební úpravy BJ č. 4 – francouzské okno do zahrady, Před Cibulkami 6 Košíře Stavební činnost
6.4.2020 48852 Raeder & Falge, s.r.o. Souhlas s užíváním stavby – „Nový pavilon základní školy Waldorfská“ Jinonice Užívání je možné.
9.4.2020 49451 Společenství vlastníků jednotek Gabinova 823/2 Revitalizace panelového domu, Gabinova 823/2 Hlubočepy Stavební činnost
9.4.2020 49480 Martin Novotný Demoliční výměr stávajícího objektu ev. č. 216 Slivenec Stavební činnost
9.4.2020 49483 Jaroslava Marková Demoliční výměr stávajícího objektu RD čp. 429 Slivenec Stavební činnost
7.4.2020 49486 Ing. Jakub Ševčík Změna stavby – stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu U dvou srpů č.p. 2038/10 Smíchov Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
7.4.2020 49507 Jan Prokůpek Novostavba RD, parc. č. 172/1, k.ú. Holyně Holyně  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
7.4.2020 49527 RTT2 s.r.o. Přestavba domů na hotel – Hotel Smíchov – Rekonstrukce domů a přestavba dvora, Tomáškova 776/1, Duškova 282/12, 3173 Smíchov Tepelné čerpadlo a 3 x plynový kondenzační kotel DeDietrich Evodens Pro AMC 115, každý o výkonu 97 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
7.4.2020 49545 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Obnova vodovodního řadu, ul. Na Pomezí Jinonice Stavební činnost
8.4.2020 49547 Mgr. Jakub Vavruška Oplocení pozemku, zahradní úpravy s pergolou, U Okrouhlíku 1535/7 Smíchov Stavební činnost
7.4.2020 49573 Ing. Tomáš Turek Nová vrtaná studna – parc. č. 391/14 Motol Stavební činnost
8.4.2020 49636 Investiční Delta, a.s. Delta Radlická – Hotel A, Radlická Radlice, Jinonice Stavební činnost
14.4.2020 49647 River Terrace a.s. Změna stavby před dokončením – Hotel Smíchovské nábřeží Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
7.4.2020 49711 Teambuilding, s. r. o. Rekonstrukce bytové jednotky č. 6 v BD, Před Cibulkami 320/4 Košíře Plynový kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 18 MKV o jmenovitém tepelném výkonu 5 – 19,1 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
7.4.2020 49731 Městská část Praha 5 Praha 5 – Jinonice, V Zářezu – Osazení chytrých lamp pro bezpečný přechod Jinonice Stavební činnost
14.4.2020 52465 Ing. Zdeněk Jakoubek Stavební úpravy garáže u RD U Starého židovského hřbitova 3125/7 Smíchov Stavební činnost
15.4.2020 52470 OMV Česká republika, s.r.o. Rekonstrukce recyklační čistírny odpadních vod mycí linky ČSPHM OMV, K Barrandovu 1053/10 Hlubočepy Kontejnerová celoplastová ČOV s výkonem 5000 l/hod typu  AQUAPUR A4
17.4.2020 52526 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. FTTx9 A PH Krškova PRKRS1 UR Hlubočepy Stavební činnost
19.4.2020 52561 Jana Lázničková Změna užívání garáže na kancelář, U jezírka 789/10 Slivenec Stavební činnost
15.4.2020 52574 MUDr. Hana Sládková Stavební úpravy RD, Butovická 25/60 Jinonice Plynový kondenzační kotel Tiger Condens o jmenovitém tepelném výkonu 4,9 – 25,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
20.4.2020 52894 Horizon Strakonická a. s. BD Strakonická – Odstranění staveb ev. č. 72 a 101 Smíchov Stavební činnost
20.4.2020 52903 Ing. Miroslav Weiser Odstranění stavby – přízemní RD v řadové zástavbě, ul. Slavická, parc. č. 1975/7 Košíře Stavební činnost
20.4.2020 52910 CETIN a. s. FTTx0_A_Barrandov3_PHBAR1_kabelovod_UR – výměna technické infrastruktury Hlubočepy Stavební činnost
15.4.2020 52920 Kateřina Young Výstavba vrtané trubní studny a vodovodu na pozemku parc. č. 1752 Jinonice Stavební činnost
21.4.2020 53345 KORMAK Praha a. s. Dobíjecí stanice PRE, U Šalamounky 769/41 Košíře Stavební činnost
21.4.2020 53505 CETIN a. s. R109 Smíchov – Nikolajka II FTTH FTTX_A_SMÍCHOV_PRPRA19_ÚR_OK Smíchov Stavební činnost
22.4.2020 53745 JUDr. Kristina Stiefelová Novostavba RD, ul. V Bokách II, parc. č. 364/1 a 364/5 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 4,1 – 21,2 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
22.4.2020 53749 Ing. Václav Pošta Stavební úpravy za účelem změny užívání – 1. NP a 1. PP, Pavla Švandy ze Semčic 1073/3 Smíchov Stavební činnost
22.4.2020 53756 Michaela Badinková Půdní vestavba, V Břízkách 349 Košíře  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické rohože, elektrický žebřík, elektrický ohřívač – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
21.4.2020 53773 Pátá IS, a.s. RD, Hlubočepská 38/60, parc. č. 16, 17, 18 a 1742/1 (1700 a 1621/1 – sítě a připojení na komunikaci) Hlubočepy 3x plynový kondenzační kotel Vaillant 256/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
22.4.2020 53781 CETIN, a.s. FTTx0_A_Smíchov II Zubatého_PRPRA18_UR Smíchov Stavební činnost
21.4.2020 53787 CETIN, a.s. FTTx0_A_Smíchov_Na_Bělidle_PRPRA15_UR Smíchov Stavební činnost
21.4.2020 53797 CETIN, a.s. FTTx0_A_Barrandov5_PHBAR2_kabelovod_UR Hlubočepy Stavební činnost
22.4.2020 53813 MaxPragueHostel s. r. o. Vnitřní stavební úpravy 4. NP se změnou užívání, Plzeňská 1270/56 Smíchov Stavební činnost
24.4.2020 54472 Empire Production s.r.o. RD Ke Smíchovu, parc. č. 1124, 1125, 1792/1 Slivenec 2x kondenzační kotel Geminox THRs 25 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
24.4.2020 54489 HOBEKA s. r. o. Novostavba BD, ul. Podbělohorská, parc. č. 4041, 4042, 4816/2, 4856 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
24.4.2020 54506 HOBEKA s. r. o. Odstranění objektu čp. 1446, ul. Podbělohorská, parc. č. 4041, 4042 Smíchov Stavební činnost
23.4.2020 54533 CETIN a. s. FTTx0_A_Smíchov II V Botanice_PRPRA16_UR Smíchov Stavební činnost
24.4.2020 54551 Petr Kulhánek Novostavba RD – stavební úprava: Krbová kamna s nerezovým komínem, parc. č. 725/1 Slivenec Krbová kamna Romotop Laredo T03 o max. tepelném výkonu 4 kW. Krbová vložka splňuje parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
27.4.2020 55217 Dial Telecom, a. s. 781266 – Praha 5, Karla Engliše, Stroupežnického, Kováků, Klicperova Smíchov Stavební činnost
28.4.2020 55931 Knight Frank, spol. s.r.o. Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, Plynová kotelna Bohim ,s.r.o., Štefánikova 248/32 Smíchov Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP .
29.4.2020 56388 Tomáš Laštovic Stavební úpravy a rekonstrukce BD, Svornosti 887/21 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle BAXI Luna                Duo-tec MP+ 1.50, každý o jmenovitém tepelném výkonu 48,6 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
30.4.2020 56399 Jolana Steinert Změna dispozic bytu v BD U tenisu 351/2 Košíře Stavební činnost
27.4.2020 56415 CETIN a. s. FTTx0_A_Smíchov II Vítězná_PRPRA17_UR Malá Strana Stavební činnost
4.5.2020 57819 ASTRA projekt, s.r.o. U Náhonu – chodník TSK – akce č. 13 505, úsek Pod Vysokou mezí – napojení na stávající chodník ul. K Barrandovu Holyně Stavební činnost
4.5.2020 57836 Tesco Franchise Stores ČR, s.r.o. Žabka Štefánikova – prodejna potravin, Štefánikova  14/35 Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – chladící/vytápěcí jednotka split systému Duplex 500 Multi Eco a dveřní clona  typu COR-6-1000 N s elektrickým ohřívačem  – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
4.5.2020 57865 Česká republika – Ministerstvo obrany Lokalita č.7 – rekonstrukce budovy č.3, parc. č. 49/3, 49/58 Motol  V rámci užití tepelných zdrojů – klimatických jednotek a elektrických přímotopů – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
4.5.2020 57888 Pražské služby, a.s. Sběrný dvůr nebezpečného odpadu Kotlářka – prodloužení dočasného užívání, Ke Kotlářce 4 Košíře Stavební činnost
4.5.2020 57916 Lukáš Turek Stavební úpravy bytu, Na Konvářce 1742/21 Smíchov Stavební činnost
4.5.2020 57933 Jan Starý Stavební úpravy BJ v 1. PP, Na Žvahově 401/22 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel VAILLANT ECO TEC PLUS o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost
4.5.2020 57958 MUDr. Jana Kracíková Oprava opláštění verandy ve 3. NP RD, U Nesypky 1389/1 Smíchov Stavební činnost
4.5.2020 57971 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Modernizace TT Hlubočepy – Barrandov Hlubočepy Stavební činnost
4.5.2020 58004 CETIN a. s. FTTx0_A_Smíchov IV Kotevní_PRPRA14_UR Smíchov Stavební činnost
4.5.2020 58025 CETIN a. s. FTTx9_A_PH_Nikolajka_III_UR Smíchov Stavební činnost
5.5.2020 58566 ALBI Česká republika a.s. Stavební úpravy za účelem změny užívání na Antonínovo pekařství, Štefánikova 339/39 Smíchov Stavební činnost
5.5.2020 58650 Carne Richard David Rekonstrukce bytu č. 11 ve 3. NP BD U Smíchovského hřbitova 1386/13 Smíchov Plynového kondenzačního kotle Cerapur Comfort o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost
6.5.2020 58701 Prague Film Properties, s.r.o. Stavební úpravy – Administrativní budova, Ke Smíchovu 1150 Slivenec Stavební činnost
10.5.2020 59630 Hlavní město Praha Koupaliště Motol, mezi ulicemi Plzeňská, Kukulova a Zahradníčkova Motol  V rámci užití tepelných zdrojů –  tepelné čerpadlo   – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost
11.5.2020 59657 Bertramka A.M. s.r.o. Úprava stanoviska z hlediska ochrany ovzduší – Stavební úpravy a změna stavby před dokončením, Duškova 1005/5 Smíchov Tři plynové kondenzační kotle BAXI LUNA DUI TEC MP+ 1.110, o jmenovitém tepelném výkonu 11,7 – 102 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost
6.5.2020 59686 Zlíchovská rekreační s.r.o. Přípojky inženýrských sítí pro pozemek parc. č. 1320/1, včetně dočasné stavby zařízení staveniště, ul. Ke Hřbitovu Hlubočepy Stavební činnost
11.5.2020 60232 Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Stavební úpravy STL Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní Smíchov Stavební činnost
12.5.2020 60573 Společenství vlastníků jednotek pro dům Plaská 613/12, Praha 5 Stavební úpravy BD č. p. 613, k. ú. Malá Strana Malá Strana Stavební činnost
12.5.2020 60583 Ing. Pavel Rothbauer Nové okno, byt č. 21, Holečkova 1205/93 Košíře Stavební činnost
12.5.2020 60591 Městská část Praha 5 Výměna oken, výměna slunolamů, včetně zateplení pláště Polikliniky Barrandov, Krškova 807/21 Hlubočepy Stavební činnost
12.5.2020 60769 Městská část Praha 5 ZŠ Waldorfská – Přístavba spojovacího krčku“ Mezi Rolemi 34/8, parc. č. 1032/2 Jinonice Stavební činnost
11.5.2020 60923 ZUŠ Na Popelce Demolice garáže, parc. č. 4394/2, 4395/2 Smíchov Stavební činnost
13.5.2020 61172 Empire Production, s.r.o. RD Ke Smíchovu – odstranění stavby, parc .č. 1124, 1125, 1792/1 Slivenec Stavební činnost
13.5.2020 61177 JUDr. Vladimír Nácal Stavba pergoly na parc. č. 429/48, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
27.4.2020 61215 Radlice Rozvojová, a.s. Aktualizace stanoviska – „Úprava křižovatky Radlická – Výmolova, úprava SSZ 5.654“ Radlice Stavební činnost
14.5.2020 61593 Městská část Praha 5 MŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 1/2185 – stavební úpravy prostor bytu školníka“ Smíchov Stavební činnost
18.5.2020 62540 Na Loužku, a.s. Rezidence Na Loužku Smíchov Pro objekt “A”  plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Pro objekty “B” a “C”  společný plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
18.5.2020 62561 Pražská energetika, a.s. Dobíjecí stanice 2 x AC 22 kW, ul. Schwarzenberská Jinonice Stavební činnost
15.5.2020 62569 Barrandov Studio a. s. Přípojka pitné vody DN 150 pro Barrandov Studio a. s. Hlubočepy Stavební činnost
15.5.2020 62580 CETIN a. s. 0908/19 PH_5 Za Opravnou 5 AČR OK Motol Stavební činnost
19.5.2020 62729 Radek Lebl Rekonstrukce bytu č. 8, Lumiérů 451/20 Hlubočepy Stavební činnost
18.5.2020 62782 Ing. arch. Jiří Rákosník Půdní vestavba, U Okrouhlíku 1416/1 Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické topné rohože a elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.Stavební činnost.
20.5.2020 62927 Společenství vlastníků jednotek Brichtova 810 Revitalizace panelového domu, Brichtova 810/14 Hlubočepy Stavební činnost
30.4.2020 63148 RETINVEST – AB, s.r.o. Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením „Novostavba – Bytový dům GEMINOS“, Ke Smíchovu 694/32 Slivenec 2 plynové kondenzační kotle, typ kotle nebyl v PD specifikován, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
14.4.2020 63181 Zlatý lihovar, a.s. Zlatý lihovar – rezidenční komplex, Nádražní 2 Smíchov Pro první etapu je – dva kotle Viessmann Vitocrossal 200 CM2, každý o jmenovitém t příkonu 232 kW. Pro druhou etapu – dva kotle Viessmann Vitocrossal 200 CM2 každý o jmenovitém tepelném  příkonu 293 kW. Stavební činnost.o V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla – nejsou naše zájmy dotčeny.V případě navrženého zdroje teplé vody a druhotného zdroje tepla pro třetí etapu – 2x plynový kotel -je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
21.5.2020 64117 Veronika Karpelesová Aktualizace stanoviska – Rekonstrukce a přístavba RD, Chmelařská 863/15 Jinonice 1 krbová vložka. Stavební činnost
25.5.2020 65439 Václav Vyskočil Stavební úpravy a rozšíření suterénu RD, Xaveriova 1578/136 Smíchov plynový kotel na zemní plyn Junkers Condens GC2300iW 15 P o jmenovitém tepelném výkonu 2,3-16,1 kW, emisní třídy 6. Krbová vložka  splňuje parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost
25.5.2020 65451 Doblecon, a.s. Odstranění stavby – budova č. 7 – objekt bývalých šaten, Areál ICOM, Nádražní 2581/4 Smíchov Stavební činnost
26.5.2020 65807 Ing. Olga Macková Havlíková Přístavba výtahu a zateplení fasády BD, Fráni Šrámka 2350/14 Smíchov Stavební činnost
25.5.2020 66056 Petra Pokorná, a Tomáš Pokorný Vrtaná studna, parc. č. 94/3, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost
27.5.2020 66763 YIT Stavo, s.r.o. Změna stavby před dokončením – „Bytový dům Parvi Cibulka Košíře Stavební činnost
27.5.2020 66828 Hlavní město Praha Dostavba gymnázia, Na Zatlance 11 – přístavba tělocvičny a školní jídelny Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
27.5.2020 66867 Skanska Reality a. s. Přístřešky na komunální odpad, ul. Laténská a ul. Otopašská Jinonice Stavební činnost
29.5.2020 69215 Povodí Vltavy Rekonstrukce garáží v areálu GŘ Povodí Vltavy, Holečkova Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektrický přímotopný kotel o výkonu 21,0 kW – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
1.6.2020 69227 Ing. Tomáš Lembacher Stavební úprava bytu č. 853/14, Lohniského 853/8 Hlubočepy Stavební činnost
1.6.2020 75860 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Lumiérů, č. akce 999441 – rekonstrukce komunikace Hlubočepy Stavební činnost
1.6.2020 75889 Roman Holota Stavební úpravy objektu Bieblova, č.p. 748 Smíchov Stavební činnost
2.6.2020 76377 Ing. Ivan Rozman,Valentyna Rozman,  Ivan Orsag,  a Ella Orsag Novostavba rodinného dvojdomu, parc. č. 1167/23, 1167/24, k.ú. Slivenec Slivenec 2x plynový kondenzační kotel Protherm 12KKO o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
1.6.2020 76488 Ing. Pavel Hecht Stavební úpravy bytu č. 4, Wassermannova 1041/36 Hlubočepy Stavební činnost
4.6.2020 79865 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Klikatá – rozšíření, Praha 5, č. akce 1003/1 (U Trezorky – Peroutkova) Jinonice, Košíře Stavební činnost
4.6.2020 81983 BRG Omikron, s.r.o. Změna stavby před dokončením – Bytové domy v ulici Na Neklance Smíchov 4x plynový kondenzační kotel,  každý o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW. Stavební činnost.
4.6.2020 82082 Hlavní město Praha Stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0013 – Propojovací chodník Slivenec Stavební činnost
4.6.2020 82097 Zuzana Knobová,Mgr. Miloš Knob Přístavba k objektu RD, K Cikánce 590/57 Slivenec Stavební činnost
8.6.2020 83294 Veolia Energie Praha, a. s. Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (BK6) Hlubočepy V případě navrženého tepelného zdroje 1x kogenerační jednotka o tepelném výkonu 624 kW  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. Stavební činnost.
8.6.2020 83302 Veolia Energie Praha, a. s. Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (BK3) Hlubočepy V případě navrženého tepelného zdroje 1x kogenerační jednotka o tepelném výkonu 624 kW  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. Stavební činnost.
8.6.2020 83305 Veolia Energie Praha, a. s. Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (BK2) Hlubočepy V případě navrženého tepelného zdroje 1x kogenerační jednotka o tepelném výkonu 624 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. Stavební činnost.
8.6.2020 84260 Veolia Energie Praha, a. s. Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (BK1) Hlubočepy V případě navrženého tepelného zdroje 1x kogenerační jednotka o tepelném výkonu 624 kW  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. Stavební činnost.
8.6.2020 8483 Veolia Energie Praha, a. s. Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (BK5) Hlubočepy V případě navrženého tepelného zdroje 1x kogenerační jednotka o tepelném výkonu 624 kW  je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. Stavební činnost.
8.6.2020 84304 Společenství vlastníků jednotek Nad Turbovou 19, 21, 23 Zateplení BD, Nad Turbovou 1193/19, 1194/21, 1195/23 Košíře Stavební činnost
8.6.2020 84336 PEKO – GDS s.r.o. Prodloužení provozu složiště na pozemku parc.č. 5042/2 k.ú. Smíchov Smíchov Provozní činnost
27.5.2020 84946 MUDr. Hana Stárková a MUDr. Aleš Stárek Změna stavby před dokončením – Rekonstrukce dvou bytů v RD, Barrandovská 23 Hlubočepy  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
10.6.2020 85948 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Most, Zahradníčkova M001 Motol Stavební činnost
10.6.2020 86059 Dana Banková Stavební úpravy stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 339 Slivenec Krbová vložka bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost.
10.6.2020 86076 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Rekonstrukce základny sanitek ZZSHMP, Nádražní 1573/60 Smíchov 1x dieselagregát GS 88 PERKINS SUPERSILENT o jmenovitém tepelném příkonu 168 kW. Stavební činnost.
10.6.2020 86116 Rezidence Holubova 2018, s.r.o. Přístavba a stavební úpravy objektu Holubova 2527/1 vč. stavby garáže s 8 parkovacími stáními se zázemím Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 13x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
11.6.2020 87512 Hřebenka Developers, s.r.o. Změna stavby před dokončením – „Vila Zapova“, Zapova 2770/18a Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo vzduch/voda – nejsou naše zájmy dotčeny.2 plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB192-50i W o jmenovitém tepelném výkonu 6,3 – 48,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
15.6.2020 88629 FINEP BARRANDOV ZÁPAD, k.s. Přeložka Holyňského potoka u prodloužení ulic Werichova a Hugo Hasse, parc. č. 1791/6, 1791/15, 1792/104, 1792/93 Hlubočepy Stavební činnost
15.6.2020 88740 PhDr. Pavel Vrbík Zahradní chata, parc. č. 305/1 Holyně Stavební činnost
15.6.2020 88783 Jaroslav Durdík Přípojka plynu STL pro RD Pod Žvahovem 290/54 Hlubočepy Stavební činnost
15.6.2020 89023 Jan Braverman Stavební úpravy nebytového prostoru, Nádražní 50/96 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrický přímotop– nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
17.6.2020 89418 Martin Samec Vrtaná studna, parc. č. 930/6 Smíchov Stavební činnost
17.6.2020 90346 Doc. MUDr. Taťána Maříková, CSc. Novostavba RD, parc. č. 1767/54 a 1767/55 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo vzduch/voda – nejsou naše zájmy dotčeny. Krb s krbovou vložkou  bude vyhovovat požadavkům dle Směrnice o Ekodesignu 2009/125/ES. Stavební činnost.
17.6.2020 90383 REVEILL, s.r.o. Novostavba domu pro individuální bydlení, Pod Homolkou, parc. č. 156/2 Motol 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu max. 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
17.6.2020 90542 CENTRAL GROUP, a.s. Viladomy Lučištníků“ – Zařízení staveniště na pozemku parc. č. 433/1 Radlice Stavební činnost
17.6.2020 90586 Filip Rysl Stavební úpravy podkroví domu, Vejražkova 984/2 Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 16 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
17.6.2020 90613 PhDr. Tomáš Brožek Stavební úpravy bytu, Lamačova 633/4 Hlubočepy Stavební činnost
18.6.2020 91285 Donova Projekt IX s.r.o. Odstranění garáží, ul. Starokošířská, parc. č. 1320, 1321/1-12 Košíře Stavební činnost
19.6.2020 91337 Hlavní město Praha Spolek Hájovna Cibulka, U Lesíka 1083/5a Košíře Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
18.6.2020 91576 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Multifunkční budova 2. LF UK – v reálu nemocnice MOTOL Motol V případě výše navrženého záložního tepelného zdroje 1x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 540 kW  je  kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.Stavební činnost.
22.6.2020 91928 Ing. Tomáš Mareček a Barbora Marečková Stavební úpravy RD, Nad Výšinou 2469/13 Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1 x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. 1 x plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus VU 146/5 o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
22.6.2020 91988 Hana Mastná Přístavba zimní zahrady BD Na Císařce 3225/5 Smíchov Stavební činnost
19.6.2020 92010 Ing. Lukáš Najman Půdní vestavba BD Holečkova 402/57 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
19.6.2020 92033 Malvazinky Invest, s.r.o. Malvazinky Projekt 1, parc. č. 1479/111, 1479/112 Košíře 2 plynové kondenzační kotle Thermona THERM 90 KD.A o jmenovitém tepelném výkonu 25-90 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
22.6.2020 92845 Saponaria s.r.o. Změna užívání stavby z herny a baru na prádelnu v ul. Trnkovo náměstí 1112 Hlubočepy  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
22.6.2020 92933 RTT2 s.r.o. Přestavba domů na hotel – Hotel Smíchov – Rekonstrukce domů a přestavba dvora, Tomáškova 776/1, Duškova 282/12, 3173 Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. 3 x plynový kondenzační kotel De Dietrich Evodens Pro AMC 115, každý o tepelném příkonu 97 kW. Stavební činnost.
24.6.2020 93943 D.I.Q. Green Group, a.s. Viladomy Poštovka – zařízení staveniště Košíře V rámci navržení vytápění elektrickými přímotopy – naše zájmy nejsou dotčeny.Stavební činnost.
23.6.2020 93973 FAST Develop a.s. Bytový dům a řadové domy Pod Kotlářkou, parc.č. 4750, 4753, 4754 Smíchov Zdroj tepla a TUV je pro bytový dům  plynová kotelna, ve které budou osazeny tři závěsné kotle ELCO Thision L EVO s výkonem á 15,6 – 65,5 kW, 5. emisní třídy. Zdroj tepla a TUV je pro pět řadových rodinných domů  pět plynových kondenzačních kotlů VAILLANT VU 146/5-5 ecoTEC plus, každý o jmenovitém tepelném výkonu 14,0 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
24.6.2020 94977 CETIN a. s. RVDSL1830_A_A_SMNR3028-SMNR1HR_MET, parc. č. 2120/1, 2136/1 Košíře Stavební činnost
24.6.2020 94989 Grafická 1 s.r.o. Rezidenční projekt Grafická – Změna trasy a dimenze kanalizační přípojky parc.č. 3098/1 Smíchov Stavební činnost
24.6.2020 95518 Marek Development, s.r.o. Půdní vestavba a přístavba osobního výtahu čp. 1049, Zborovská 26 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C CERAPUR SMART + ST 120-E2 každý o jmenovitém tepelném výkonu 14,2 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
25.6.2020 95625 Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Obnova fasád, průjezdu a vrat objektu Křižovnického statku ve Slivenci Slivenec Stavební činnost
25.6.2020 95646 Real-Treuhand Reality s.r.o. Bytový dům v ul. Výhledova / Prosluněná, parc.č. 1562/35, 1562/36, 1562/37, 1562/38, 1562/42, 1562/44 Hlubočepy Zdroj tepla a TUV v BD bude plynová kotelna, v níž jsou  2 plynové kondenzační kotle Buderus GB162-85 každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Zdroj tepla a TUV pro 3 RD je v každém  1x plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 25-30 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
29.6.2020 99722 Martin Tesařík Dodatečné stavební povolení pro úpravu bytové jednotky č. 1, Cetyňská 496/7 Košíře V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.
1.7.2020 101805 Magistrát hl.m. Prahy Stavba č. 42821-Dvorecký most Hlubočepy, Smíchov Stavební činnost
1.7.2020 102552 Bytové družstvo Lumiérů 2022 Rekonstrukce střechy a teras Lumiérů 451, 452 Hlubočepy Stavební činnost
1.7.2020 102571 Bytové družstvo Holečkova 66 Demolice RD Holečkova parc. č. 3268/1, 3628/2, 3629 Smíchov Stavební činnost
1.7.2020 102576 Ing. Miroslav Weiser Novostavba řadové bytové jednotky č. 6 na pozemku č. parc. 1975/7 a 1975/9 Košíře  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
2.7.2020 102690 Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. Strakonická – rozšíření, č.akce 999170 Hlubočepy Stavební činnost
2.7.2020 102698 Ing. Roman Šplíchal Kopaná studna v ul. Kanova, parc. č. 1232/18 Hlubočepy Stavební činnost
3.7.2020 102971 Barbora Léblová Drobná stavba k uložení zahradního náčiní, ul. Alabastrová 1101/12 Slivenec Stavební činnost
7.7.2020 102985 ONDUKE s.r.o. Manifesto Market Anděl, nároží ulic Stroupežnického a Ostrovského Smíchov Stavební činnost
6.7.2020 103012 Ekonomické stavby s.r.o. Demolice rodinného domu, parc. č. 14, 15, 16 Jinonice Stavební činnost
6.7.2020 103974 Ekonomické stavby s.r.o. Novostavba rodinného domu, parc. č. 15, 16 Jinonice  V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo vzduch – voda – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
7.7.2020 104327 Správa železnic, státní organizace Odstranění objektů – stavědlo č. 1, 2, parc. č. 1853/1, 1868/3 v k. ú. Košíře a parc. č. 491, 384/1 v k. ú. Motol Košíře, Motol Stavební činnost
10.7.2020 105584 CETIN, a.s. Základnová stanice veřejné komunikační sítě – P5BUV“, Butovická 228 Jinonice Stavební činnost
13.7.2020 107048 Tahoula, s.r.o. BD Hlubočepy – stavební úpravy a změna užívání, Na Srpečku 333/14 Hlubočepy 4 plynové kondenzační kotle značky Buderus nebo Dakon, každý o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy. Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost.
13.7.2020 107060 Univerzita Karlova Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích SO 22 – Provizorní vjezd do garáží, U kříže 8 Jinonice Stavební činnost
15.7.2020 108430 Rezidence Na Šumavě s. r. o. Odstranění stavby, Na Šumavě 9 Smíchov Stavební činnost
14.7.2020 108435 Petr Kubáček K Cikánce, přem. příp. č. p. 1773/31 Slivenec Stavební činnost
16.7.2020 109152 EUROPLAKAT spol. s r. o. Aktualizace vyjádření – Stavba pro reklamu, ul. K Barrandovu Slivenec Stavební činnost
17.7.2020 109760 Tělovýchovná jednota Radlice z.s. Sportovní areál TJ Radlice, pozemky parc. č.  269/5, 369/10, 369/11, 369/12, 370/2, 366/3, 366/7, 370/17 Radlice 2x plynový kondenzační kotel Hoval TopGas 100 každý o jmenovitém tepelném výkonu 90,4 kW. Stavební činnost.
17.7.2020 109868 Eva Blažíčková Zahradní domek – Nad Klikovkou 1480/20 Smíchov Stavební činnost
20.7.2020 110502 NETAL, a.s. Bytový dům na parcele č. 820/15 Smíchov 2 plynové kondenzační kotle Viessmann každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
20.7.2020 110513 Monika Solníková Přístavba RD, Meskářova 316/18 Slivenec Plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-1 DE
o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy.Krbová kamna budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.  Stavební činnost.
20.7.2020 110522 Prof. Ing. arch. Roman Koucký a Šárka Malá NeTeR_sklad zahradního nábytku a nářadí, Ke Kotlářce Košíře Stavební činnost
19.7.2020 110539 Světelná reklama Hrkal a Greiner s. r. o. Umístění označení firmy DENSO na budově Pekařská 695/10 Jinonice Stavební činnost
21.7.2020 111202 Ing. Jiří Šafář Dostavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího domu Markova 458 Jinonice Stavební činnost
22.7.2020 111211 Porsche Immobilien CZ, spol. s.r.o. E-Mobilita a příprava EnMa v areálech Porsche Immobilien CZ, Vrchlického 18/31 Košíře Stavební činnost
23.7.2020 112690 Společenství vlastníků domu č. p. 679/2, Barrandov – Praha 5 Revitalizace BD v ulici Machatého 679/2 Hlubočepy Stavební činnost
22.7.2020 112704 KP Rezidence a. s. Demolice stavby na pozemcích parc. č. 96/11 a 96/12 Radlice Stavební činnost
23.7.2020 113020 JUDr. Karel Muzikář Vily TICHÁ 1224/3 a 1226/4 Smíchov Ve vile Tichá 1224/3 – 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-50i každý o jmenovitém tepelném výkonu 47,9 kW, 5. emisní třídy a ve vile Tichá 1226/4 – 1x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-50i o jmenovitém výkonu 23,8 kW. Stavební činnost.
24.7.2020 113493 Stavitelství Oubrecht s.r.o. Demolice obytného domu a novostavba rodinného domu, parc. č. 308/3, 308/8 Slivenec Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 G23 o jmenovitém tepelném příkonu 13,3 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
24.7.2020 121538 Hlavní město Praha Doplnění veřejného osvětlení v ulici Do Klukovic Hlubočepy Stavební činnost
27.7.2020 121607 Hlavní město Praha Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Lumiérů Hlubočepy Stavební činnost
28.7.2020 122421 Bytové družstvo Holečkova 66, Praha 5 Bytový dům Holečkova 1785/66 Smíchov 3 plynové kondenzační kotle BUDERUS Logamax plus GB 192-50i
každý o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
28.7.2020 122437 Monika Jarolímková Rozšíření podkroví a úpravy rodinného domu K Rozmezí 445/2 Slivenec Stavební činnost
28.7.2020 122448 Dial Telecom, a. s. 811383 – Praha 5, Starokošířská, Plzeňská, Holečkova Košíře, Smíchov Stavební činnost
29.7.2020 123684 Tellus spol. s. r. o. Areál Tellus – změna dokumentace pro odstranění stavby ul. Naskové Košíře Stavební činnost
30.7.2020 124256 Lagardere Travel Retail a.s. Vestavba pekařství Hello do vestibulu železniční stanice Praha – Smíchov, Nádražní 279/1 Smíchov Stavební činnost
31.7.2020 124871 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Obnova mostní konstrukce pro DN 1200 vč. oplocení, obnovy nátěrů a izolace, ul. Radlická, parc. č. 1006/14, 1006/15, 1006/18 Jinonice Stavební činnost
31.7.2020 124871 Společenství vlastníků Musílkova 303 Instalace výtahu, Musílkova 303/3 Košíře Stavební činnost
4.8.2020 125405 Krajský soud v Praze Rekonstrukce kotelny v budově „D“ Krajského soudu v Praze, náměstí Kinských 234/5 Smíchov 4 plynové kondenzační kotle o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 400 kW -kompetentním orgánem státní správyje  OCP MHMP.Stavební činnost.
3.8.2020 125410 Program H plus, s. r. o. Rampa pro pěší, parc. č. 2977/1 Smíchov Stavební činnost
3.8.2020 125474 PhDr. Hana Pešinová Stavební úpravy RD, Na Pláni 1992/51 Smíchov Stavební činnost
3.8.2020 125484 Mgr. Lucie Novotná,  Mgr. Jakub Knězů Stavební úpravy garáže na pozemku parc. č. 108/2 Košíře Stavební činnost
4.8.2020 126395 David Dvořák Vrt pro tepelné čerpadlo typu ZEMĚ – VODA pro RD, parc. č. 4663 Smíchov Stavební činnost
4.8.2020 126552 Kryštof Hádek Novostavba objektu pro bydlení v ul. Pod Děvínem“, parc. č. 980/2 a 980/3 Smíchov 1x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 19B-120 DUO o jmenovitém tepelném výkonu 2,7-18 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
7.8.2020 129160 Rohlovský mlýn s. r. o., FTTH Rohlovský mlýn, parc. č. 348, 409, 303, 421/1 a 307 Holyně Stavební činnost
10.8.2020 130239 Nemocnice Na Homolce Záložní DC Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2 Motol Stavební činnost
10.8.2020 130333 Veolia Energie Praha, a. s. Rekonstrukce horkovodu Dreyerova, parc. č. 1020/91, 1020/133, 1020/143, 1020/144, 1020/162 a 1020/164 Hlubočepy Stavební činnost
13.8.2020 133448 Pražská energetika, a. s. Dobíjecí stanice PRE na čerpací stanici BENZINA, Strakonická ev. č. 139 Hlubočepy Stavební činnost
12.8.2020 133598 Hlavní město Praha Změna stavby před dokončením – Denní stacionář pro seniory s dětským hřištěm a venkovním sportovištěm, U Hrušky 31/15 Motol 2 plynové kondenzační kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 70 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
13.8.2020 134645 Ing. Karel Šilhavý, Ing. Lucie Šilhavá Stavba RD na p. č. 401/2 Slivenec Plynový kondenzační kotel BAXI LUNA Duo – Tec E 1.24 o jmenovitém tepelném výkonu 3,4 – 24 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
14.8.2020 134657 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Cyklo Nádražní – U Královské louky (A1), Smíchov Stavební činnost
11.8.2020 134784 Europlakat spol. s r. o. Umístění stávající stavby pro reklamu, ul. Bucharova, parc. č. 410/3 Motol Stavební činnost
17.8.2020 136481 Martin Škvor a Kateřina Škvorová Dodatečné povolení stavby RD, parc. č. 1404 Slivenec V rámci navrženého tepelného zdroje  1x tepelné čerpadlo nejsou naše zájmy dotčeny.Stavební činnost.
17.8.2020 136489 Lebrant one, s.r.o. Dodatečné povolení – stavební řízení „Butovická 10″ Jinonice 4x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu do 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
18.8.2020 137604 Košíře Centrum, s.r.o. Změna stavby před dokončením – „Bytový dům v Košířích, ul. Destinové, parc. č. 625/62, 628/32, 633/23, 2051/1“ Košíře Stavební činnost
4.8.2020 137746 MUDr. Irena Remešová MUDr. Vladimír Remeš Vrtaná studna, ulice Za Knotkem, parc. č. 1785/22 Hlubočepy Stavební činnost
19.8.2020 138864 Ing. Pavel Štáf Aktualizace stanoviska z hlediska ovzduší – Novostavba RD, V Bokách II, parc. č. 342/35 Hlubočepy V rámci navrženého tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo  nejsou naše zájmy dotčeny.Krbová vložka HOXTER 6kW  o jmenovitém tepelném výkonu 6 kW bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost.
20.8.2020 140008 Společenství vlastníků Mlynářka, věžák Výměna dvou výtahů v obytném domě, Holečkova 2650/86 Smíchov Stavební činnost
24.8.2020 142001 Vratislava Rušikvasová Stavební úpravy BJ č. 6 ve 3. NP, Švédská 107/39 Smíchov Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-24K623 o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
24.8.2020 142029 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Praha bez bariér – Smaragdová, č. akce 999412/23“ Hlubočepy Stavební činnost
24.8.2020 142060 JUDr. Karel Muzikář Vily TICHÁ 1221/3 a 1226/4 – demolice garáže Smíchov Stavební činnost
26.8.2020 143163 Klaudie Soukupová Zbudování zpevněné plochy parkovacího stání, Na Vršku 1466/14 Smíchov Stavební činnost
26.8.2020 143289 Nguyen Thu Thuy Změna užívání nebytového prostoru na nehtové studio a kosmetiku, Plzeňská 280/61 Košíře V rámci navržených tepelných zdrojů – 2x elektrické přímotopy nejsou naše zájmy dotčeny.Stavební činnost.
28.8.2020 147467 RS Development s.r.o., „STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE“ včetně přeložek, přípojek inženýrských sítí, úprav zeleně a  komunikace, Starokošířská, Vrchlického Košíře Jako zdroj tepla a TUV pro objekt A je navržena dvojice plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO TEC MP+ 1.90 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 170 kW, 6. emisní třídy.  Jako zdroj tepla a TUV pro objekt B je navržena dvojice plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO TEC MP+ 1.115 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 226 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
27.8.2020 147544 DREAMLINER, S.E. Úpravy komunikací v ul. U Náhonu – SSZ, Hlubočepy, Holyně, Slivenec Stavební činnost
31.8.2020 147728 DREAMLINER, S.E. Úpravy komunikací v ul. U Náhonu – stavební úpravy Hlubočepy, Holyně, Slivenec Stavební činnost
31.8.2020 147800 Společenství vlastníků jednotek Zborovská 526/44 Stavební úpravy bytového domu č. p. 526 Smíchov Stavební činnost
28.8.2020 147831 Jindřich Jenšík Dodatečné stavební povolení – Stavební úpravy v podkrovním bytě, U Mrázovky 1218/26 Smíchov Stavební činnost
28.8.2020 147862 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Přeložka a výstavba VO v důsledku akce č. 999441 – Rekonstrukce ul. Lumiérů Hlubočepy Stavební činnost
28.8.2020 147987 Vodafone Czech Republic a. s., SEK Praha – Slivenec Hlubočepy, Slivenec Stavební činnost
24.8.2020 148033 Hlavní město Praha Stavební úpravy anglického dvorku u objektu 415/15 Malá Strana Stavební činnost
2.9.2020 151040 Radim Lukeš Novostavba garáže, Pod Fialkou, Na Hřebenkách č.p. 2139/2 Smíchov Stavební činnost
2.9.2020 151095 Diplomatický servis Oprava opěrné zdi pozemku u objektu U Nesypky 1473/5 Smíchov Stavební činnost
7.9.2020 154544 Městská část Praha 5 Oprava fasády budovy Pod Radnicí 152/3 Košíře Stavební činnost
7.9.2020 154586 Perform Food, s.r.o. OC Nový Smíchov – jednotka FU14 – PIZZA FRANCESCO, Plzeňská 8 Smíchov V rámci navržených tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x pizza pec nejsou naše zájmy dotčeny.Stavební činnost.
7.9.2020 154630 KP Rezidence a.s., Kotelna park IV. etapa“ stavba na pozemcích parc. č.  96/2, 96/6, 96/10, 96/11, 96/12, 97/2, 98/1 Radlice Jako zdroj tepla a TUV v bytovém objektu A je navržen v každém bytovém domě 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 6. emisní třídy. V bytovém objektu B jako zdroj tepla a TUV je navržen 2 x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 6. emisní třídy. V administrativním objektu C jako zdroj tepla a TUV je navržen 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
7.9.2020 154741 Bytové družstvo Pivcova 956-959 Nástavba a stavební úpravy BD, Pivcova 956-959 Hlubočepy Stavební činnost
4.9.2020 155022 Jóga Anděl s. r. o., Centrum jógy – změna užívání nebytových prostor, Ostrovského 11/16 Smíchov Stavební činnost
8.9.2020 155042 AKCENT PRAHA GROUP a.s., Stavební úpravy – rozšíření stávající kotelny a osazení nové kogenerační jednotky, Ostrovského 253/3 Smíchov 1 kogenerační jednotka
o  příkonu v palivu 148 kW.
Stavební činnost.
8.9.2020 155107 Nedvěd architekti Instalace venkovního komína pro vnější krb na stávajícím RD, parc. č. 1754/22 Slivenec Venkovní krb se jmenovitým tepelným příkonem cca 10 kW.Stavební činnost.
8.9.2020 155200 VASCELLO a. s., Vila Hřebenka – změna užívání stavby, Na Hřebenkách 32 Smíchov Stavební činnost
1.9.2020 155792 KVS stavební, s.r.o. Kolaudační souhlas – „ZŠ a MŠ U Santošky“ Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
7.9.2020 155915 Boutique Development s. r. o. Zařízení staveniště – BD v Košířích, ul. Destinové, parc. č. 628/62, 628/32, 633/23, 2051/1 Košíře • V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
9.9.2020 156589 Nový Golf, a.s., Přístavba budovy G hotelu Golf, Plzeňská 103/215c Motol  3x plynový kondenzační kotel DeDietrich MCA115 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu
324 kW -kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP .
Stavební činnost.
9.9.2020 156641 Jana Vraná Stavební úpravy a přístavba objektu K Holyni 145/21 Slivenec Plynový kondenzační kotel
o jmenovitém tepelném výkonu max. 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
11.9.2020 158890 Stavitelství Oubrecht s. r. o., Novostavba RD, parc. č. 1174 a 1175/1 Slivenec Stavební činnost
11.9.2020 159025 Karel Masojídek Dílčí opravy BD č. p. 419, Vítězná 15 Malá Strana Stavební činnost
9.9.2020 159197 Městská část Praha 5 Stavební úpravy DH Okrouhlík budova skautů Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů – 1x přímotopná tělesa s olejovou náplní – nejsou naše zájmy dotčeny.Krbová vložka Nova Trio o jmenovitém tepelném výkonu 7,5 kW bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost.
16.9.2020 163102 Městská část Praha 5 Návrh elektronického informačního panelu v lokalitě nám. 14. října Smíchov Stavební činnost
15.9.2020 163146 Zuzana Dostálová Venkovní bazén při BD, Na Šumavě 3300/11 Smíchov Stavební činnost
16.9.2020 164459 Hlavní město Praha Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování“, Na Zlíchově 206/6 Hlubočepy 2x plynový kondenzační kotel Rendamax R40, každý o jmenovitém tepelném výkonu 83 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
16.9.2020 164596 SVJ Matoušova Přístavba osobního výtahu a výtahové šachty k dvorní fasádě a k balkonům ve dvoře BD, Matoušova 1355/14 Smíchov Stavební činnost
17.9.2020 165386 Jakub Pastrňák Stavební úpravy BJ č. 106, 2. NP BD Podbělohorská 3299/14 Smíchov Stavební činnost
18.9.2020 166096 Vodafone Czech Republic a. s. Napojení objektu čp. 746, ulice Za Zámečkem na optickou síť Vodafone Czech Republic a. s. Jinonice Stavební činnost
18.9.2020 166134 Petr Klimčák Novostavba RD, parc. č. 426/1 Radlice V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektro kotel – nejsou naše zájmy dotčeny.1x krbová kamna o jmenovitém tepelném příkonu 13 kW – budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
Stavební činnost.
21.9.2020 167903 Pražská energetika, a.s. 190612-P1, PRE_YIT Wassermannova DS Hlubočepy Stavební činnost
22.9.2020 168798 PREdistribuce, a. s. Rošických – 2x nová dTS, zrušení TS 5831“, ul. Rošických Malá Strana Stavební činnost
23.9.2020 169961 ARTA, spol. s r.o., Změna stavby před dokončením – Kinského zahrada – revitalizace objektu č.p. 99, Petřínské sady Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. 1x krbová kamna
o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW budou splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
Stavební činnost.
23.9.2020 170033 CENTRAL GROUP Komořany, a.s., Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením – 2, Viladomy Lučištníků, Praha 5, bytový dům A,B Radlice Stavební činnost
23.9.2020 170041 Projekt Barrandez-vous a. s., Barrandez vous – Novostavba bytového komplexu – vodovodní objekty, ul. Kurandové Hlubočepy Stavební činnost
23.9.2020 170067 Pavlína Fialová aj. Přístavba výtahové šachty a instalace výtahu k fasádě BD, Na Valentince 41/17 Smíchov Stavební činnost
23.9.2020 170108 PREdistribuce, a.s., P5 Radlice, Pechlátova – přeložka kVN a kNN, nový kNN Radlice Stavební činnost
2.10.2020 177616 Pražská vodohospodářská společnost a.s., Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Děvínem Smíchov Stavební činnost
30.9.2020 177659 Martin Skala Změna stavby před dokončením – Změna kanalizačních staveb Slivenec Stavební činnost
30.9.2020 177796 Halifax, s. r. o. Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy domu, Mělnická 585/8 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel Baxi Luna Duo tec MP+ 1.90 každý o jmenovitém tepelném výkonu 85 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
25.9.2020 177806 Edita Cohnová Přístavba osobního výtahu, Lidická 824/4 Smíchov Stavební činnost
25.9.2020 177840 Ing. Jana Poláková,  Ivo Polák Novostavba RD, ul. Mramorová Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
1 krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu max. 10 kW – bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
Stavební činnost.
24.9.2020 178021 Jaroslava Marková,  Martin Novotný Novostavba rodinného dvojdomu, parc. č. 155, 156, 157 Slivenec Jako zdroj tepla a TUV jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Panther Condens 12 KKO každý o jmenovitém tepelném výkonu 4,4 – 13,2 kW, 5. emisní třídy. 2x krbová vložka Jotul l 520 CB o jmenovitém tepelném výkonu 3,5 – 10 kW-  bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES. Stavební činnost.
24.9.2020 178032 Božena Svěráková,  Zdeněk Svěrák Vestavba výtahu Zdíkovská 3027/55 Smíchov Stavební činnost
24.9.2020 178075 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. RVDSL5815 A A SMNR344-SMNR1HR OK, MET, NN s054, UL. V Cibulkách Košíře Stavební činnost
24.9.2020 178088 PREdistribuce, a.s., Obnova a posílení kab. vedení 22 kV z TR ZÁPAD na Letiště Praha Stavební činnost
6.10.2020 180584 Ing, Roman Samiec, Ing. Tomáš Vondrák Vestavba výtahu- Bytový dům Nad Konvářkou 315/3 Radlice Stavební činnost
5.10.2020 180625 PRAGUECAST FACILITY s.r.o., Stanice dusíku a argonu na parc.č. 96/3 Radlice Stavební činnost
5.10.2020 180640 Mgr. Dagmar Virtová Stavební úpravy RD Na Šmukýřce 1107 Košíře 1 krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu 6-9 kW – bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
Stavební činnost.
5.10.2020 180663 Ing. Miroslav Prokop aj. Výměna osobního výtahu v BD Holečkova 156/60 Smíchov Stavební činnost
5.10.2020 180719 Hlavní město Praha Oprava jihozápadní hospodářské parkové cesty v Zahradě Kinských Smíchov Stavební činnost
7.10.2020 180916 Martin Vondřejc Odstranění stávajícího RD Slivenec Stavební činnost
7.10.2020 180948 Tomáš Hejtmánek Akad. mal. rest. a Marie Hejtmánková Rekonstrukce, přístavba garáže, střešní nástavba a nové oplocení RD v ulici Pod Homolkou 65/5 Motol V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
7.10.2020 181006 Městská část Praha 5 Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 Smíchov Stavební činnost
8.10.2020 182354 Ing. Milan Melicher,  Ing. Veronika Melicherová Domovní vrtaná studna,  pozemek č. parc. 66/1 Holyně Stavební činnost
8.10.2020 182401 SATPO Laurová, s, r. o. REZIDENCE LAUROVÁ, při ul. Radlická, Na Laurové Smíchov 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 318 kW, 6. emisní třídy.Stavební činnost.
8.10.2020 182429 Property N 74 a.s., ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA- NÁDRAŽNÍ, parc.č. 545/5, 560/1, 4990/1 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.V případě navrženého tepelného zdroje 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 425 kW je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.  Stavební činnost.
5.10.2020 184393 Pražské služby, a. s., Sběrný dvůr odpadu Jinonice“, ulice Puchmajerova, parc. č. 1003/1 a 1004/1 Jinonice Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
9.10.2020 184418 Mgr. Petra Karpíšková,  Mgr. Radim Karpíšek Rekonstrukce a propojení dvou bytů v 5. patře panelového domu, Werichova 951/11 Hlubočepy Stavební činnost
10.10.2020 185197 MUDr. Ivan Melezínek, CSc., Přestavba suterénu a zimní zahrady, Mošnova 1495/6 Smíchov plynový kondenzační kotel Protherm Tiger Condens 25 KKZ21 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
12.10.2020 185254 RS development s.r.o., Starokošířská AVENUE – retenční nádrž“, Starokošířská, Vrchlického Košíře Stavební činnost
12.10.2020 185274 Rugby Club Tatra Smíchov, z.s., Sportovní areál Tatra Smíchov“ – odstranění stavby, Smrčinská Smíchov Stavební činnost
12.10.2020 185299 Bageterie Anděl, s.r.o., Stavební úpravy a změna užívání obchodní jednotky 1A17a (č.06) v 1.NP Paláce Austria, Štefánikova 18/25 Smíchov Stavební činnost
12.10.2020 185329 Camargue s.r.o., Změna stavby před dokončením – Novostavba BD, Holečkova 405, parc. č. 3482 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5 každý o jmenovitém tepelném výkonu 13,8 – 63,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
10.10.2020 185347 MUDr. Lenka Škrhová,  MUDr. Jan Škrha Rekonstrukce a přístavba garáže k RD, V Bokách I 282/8 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel De Dietrich AGC15W/V 160 SL o jmenovitém tepelném výkonu 15,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
5.10.2020 185380 DIFESA a.s. „JINONICE COURT – HORNÍ DVŮR“, parc. č. 265/1, 266/1, 1342/14, 1342/567, 1430 -Kolaud. řízení Jinonice Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
24.9.2020 186305 Tomáš Hojer Novostavba garáže, ul. Na Přídole 438/1, parc. č. 1624/1, k. ú. Slivenec-kolaud. řízení Slivenec Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
13.10.2020 186503 Společenství vlastníků “Nad Prokopem” Revitalizace BD, Renoirova 619/6 Hlubočepy Stavební činnost
14.10.2020 187398 Městská část Praha 5 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.03 v 2.NP, Vítězná 531/13 Malá Strana V rámci užití tepelných zdrojů – 1x elektro kotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
14.10.2020 187495 PRE distribuce, a. s. Radlická – nový kNN Kotelna Radlice Stavební činnost
14.10.2020 187550 FINEP BARRANDOV ZÁPAD, k.s Změna územního rozhodnutí – „Barrandov kaskády 1. etapa – objekty J, K, L“ Hlubočepy Stavební činnost
14.10.2020 187566 Rugby Club Tatra Smíchov, z. s., Rekonstrukce sportovního areálu RC Tatra Smíchov, Smrčinská Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo a 1x elektro kotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
15.10.2020 188225 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., PID Slivenecká, zastávka Nádraží Hlubočepy, č. akce 2960109 Hlubočepy Stavební činnost
15.10.2020 188225 Ing. Marek Pavlík, Ing. Lucie Pavlíková Domovní vrtaná studna na parc. č. 1750/1 Jinonice Stavební činnost
15.10.2020 188238 Mgr. Jan Bláha, Iveta Bláhová Přístavba a stavební úpravy ŘRD Xaveriova 1584/124 Smíchov Plynový kondenzační kotel Panther Condens
o jmenovitém tepelném výkonu 6,6 – 26,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
15.10.2020 188242 TALJA, s.r.o., Změna stavby před dokončením stavby SPORTCENTRUM HLUBOČEPY Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrický přímotopný kotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
17.10.2020 188864 Martina Novopacká Odstranění stavby RD, U Jezírka 231/9 Slivenec Stavební činnost
1.10.2020 188869 Radim Lukeš Vrtaná studna, parc. č. 3754 Smíchov Stavební činnost
19.10.2020 190112 Ing. arch. Zdeněk Nový Skladové kontejnery – příprava rekonstrukce domu čp. 305 Slivenec Stavební činnost
19.10.2020 190123 KP Rezidence a.s. KOTELNA PARK IV. ETAPA – 1. fáze, OBJEKT B a související infrastruktura“ na pozemcích parc. č. 96/2, 96/6, 96/10, 97/1, 97/2, 98/1 Radlice 2x plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 98 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
22.10.2020 193364 RS Development, s.r.o., Starokošířská avenue“ – úprava komunikace, parc. č. 1311, 1315 Košíře Stavební činnost
20.10.2020 193377 Lavgaev Matsak Odstranění stávajícího objektu na pozemku parc. č. 31/3 Slivenec Stavební činnost
21.10.2020 193383 Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy Koupaliště Motol – bourací práce Motol Stavební činnost
23.10.2020 193518 PhDr. Pavel Vrbík Vrtaná studna, parc. č. 305/1 Holyně Stavební činnost
22.10.2020 193839 BRISTA s.r.o. Revitalizace Hotelu Popelka, Na Popelce 215 Smíchov 3x plynový kondenzační kotel BAXI Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.70 každý o jmenovitém tepelném výkonu 63 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
26.10.2020 195677 LANDIA MANAGEMENT, s.r.o. Dům EMA Barrandov Hlubočepy Zdrojem tepla bude horkovodní předávací stanice, společná pro všechny sekce. Stavební činnost.
27.10.2020 195679 Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1126 a 1127 Košíře Vestavba výtahů – Zahradníčkova 1126 a 1127 Košíře Stavební činnost
26.10.2020 195690 CETIN a. s., RVDSL1607_A_A_SMNJ1801_MET Jinonice Stavební činnost
29.10.2020 198083 CAPTI-VITE s.r.o., Změna stavby před dokončením – Přístavba výtahu a technického zázemí domu Na Farkáně IV čp. 221/36 Radlice Stavební činnost
29.10.2020 198087 Porsche Immobilien CZ spol. s r. o., CARPORT Smíchov – přístřešek pro kryté stání“, Vrchlického 18/31 Košíře Stavební činnost
19.10.2020 198108 Mgr. Karolína Medková,  Mgr. Jan Medek Změna stavby před dokončením a změna územního rozhodnutí  – Stavební úpravy RD, Kosořská 355/4 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Immergas HERCULES 26 3 ErP  o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 – 23,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
2.11.2020 201259 Jakub Jirásek,  Pavel Jirásek Rekonstrukce objektu Malátova 461/17 Smíchov Stavební činnost
2.11.2020 201395 CETIN a.s. RVDSL5734 A A SMNR307-SMNR1HR MET, parc. č.1475/254 Košíře Stavební činnost
4.11.2020 205608 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s., Barrandov kaskády 1.etapa – objekty J, K, L „ na pozemcích parc. č.  1792/6, 1792/9,1792/10, a další Hlubočepy Zdrojem tepla a TUV bude tlakově nezávislá objektová výměníková stanice napojená na horkovod.Stavební činnost.
6.11.2020 205779 FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. Barrandov Kaskády 1.etapa – objekty X1,Y“, na pozemcích parc. č. 1792/93, 1792/95, 1792/98 a další Hlubočepy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude tlakově nezávislá objektová výměníková stanice. Stavební činnost.
6.11.2020 205860 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Barrandovský most, celková rekonstrukce  Hlubočepy Stavební činnost
9.11.2020 205980 Jan Laurin Přípojka vody a kanalizace, parc. č. 1432 Jinonice Stavební činnost
5.11.2020 206044 POVOLSTAV PRAHA s. r. o. Rozšíření bytové jednotky č. 2596/18 do podkroví BD Křížová 2596/7-kolaud. Řízení Smíchov plynový kondenzační kotel VAILLANT Sestava VU 146/5-5 ECO TEC PLUS o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, 5. emisní třídy.
10.11.2020 208607 Markéta Eliášová,  Sylvie Tošovská BD V Roháčích 473/63, rekonstrukce RD při ulicích V Roháčích a Karlštejnská Jinonice 2x plynový kondenzační kotel Junkers Bosch Condens GC9000i 40 každý o jmenovitém tepelném výkonu 40 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
9.11.2020 208640 Zdeněk Schneider, Veronika Schneiderová Změna účelu užívání jednotky č. 531/3251, Peroutkova 531/81, 570/83 Jinonice Stavební činnost
9.11.2020 208684 PREdistribuce, a.s., Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábř.. č.p. 477 – nová SS 102, zrušení VOTS 8717 Smíchov Stavební činnost
11.11.2020 208764 Beauty Dent s.r.o. Změna užívání stavby, Na Bělidle 302/27 Smíchov Stavební činnost
11.11.2020 211999 Maison Angelique s.r.o. Dodatečné povolení – stavební úpravy sklepních prostor BD, Mrázovka 1174/3 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 4x elektro kotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
12.11.2020 212005 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Slivenecká, č. akce 999753, Praha 5 vypracování studie proveditelnosti Hlubočepy Stavební činnost
13.11.2020 213003 Ing. Petr Číž, Darina Paulovová Přístavba k RD, Smrčinská 3273/20 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 25,5 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
12.11.2020 213009 Tomáš Pleschinger „Mobilní domek“ na pozemku parc. č. 1016/1 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
11.11.2020 213094 PREdistribuce, a. s., Obnova kVN, Pražského Hlubočepy Stavební činnost
16.11.2020 213107 JAKUB a.s., Novostavba prodejního skladového objektu, parc. č. 1913, 1914, 1915/1, 1915/3 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Rendamax R40 EVO 140 každý o jmenovitém tepelném výkonu 130,4 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnos.t
16.11.2020 213118 PRODOMUS, s.r.o., Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením – „Stavba pro bydlení“, Na Buďánkami III, parc. č. 4514/1, 4514/2 Smíchov • 3x plynový krb o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 21,9 kW –
nebudou sloužit jako zdroj tepla, ale pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení.
Stavební činnost.
13.11.2020 213487 Ing. Ivan Rozman Novostavba rodinného dvojdomu na pozemku parc. č. 1167/23 a 1167/24 Slivenec 2x plynový kondenzační kotel Panther Condens 12KKO každý o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
12.11.2020 213627 OMV Česká republika, s.r.o., CNG STANICE, OMV, Radlická 1236/28 Jinonice Stavební činnost
12.11.2020 213641 Pražská energetika, a.s., Umístění dvou parkovacích stání na dobíjení pro elektromobily, parc. č. 1863/9 a 1863/45 Košíře Stavební činnost
13.11.2020 213708 Jiří Dolejš Demolice RD – Podbělová č.p. 1103 Hlubočepy Stavební činnost
18.11.2020 214691 Vilapark Klamovka s.r.o., Obytný soubor Klamovka, při ulici Podbělohorská, parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 – změna ÚR Smíchov pro objekt A je navržen 2x plynový kondenzační kotel DE DIETRICH o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 522 kW, 5. emisní třídy. Jako zdroj tepla a TUV pro objekt B je navržen 2x plynový kondenzační kotel DE DIETRICH o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 400 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost.
18.11.2020 214730 Vilapark Klamovka s.r.o. Obytný soubor Klamovka, při ulici Podbělohorská, parc. č. 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/39, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18, 3986/1, 3987/1 -SŘ Smíchov pro objekt A je navržen 2x plynový kondenzační kotel DE DIETRICH o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 522 kW, 5. emisní třídy. Jako zdroj tepla a TUV pro objekt B je navržen 2x plynový kondenzační kotel DE DIETRICH o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 400 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
18.11.2020 214744 LALASA, spol. s.r.o., Tenisový areál Motol – UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ“, parc.č. 1863/23 a 1863/46 Košíře  2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 91 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
23.11.2020 220151 Ing. arch. Tomáš Borecký BD Grafická, nástavba a stavební úpravy, Grafická 709/8 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
23.11.2020 220174 V Roháčích 473 s.r.o., BD v ulici V Roháčích č.p. 473/62, Rekonstrukce RD při ulici V Roháčích a Karlštejnská Jinonice 2x plynový kondenzační kotel Junkers Bosch Condens GC9000iW 40, každý o jmenovitém tepelném výkonu 5,1 – 40,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
23.11.2020 220232 Zuzana Lagová Stavební úpravy bytu v BD U Mrázovky 2613/8c Smíchov Stavební činnost
23.11.2020 220280 PREdistribuce, a.s., U Zámečnice – nový kNN S-140082 Smíchov Stavební činnost
23.11.2020 220341 Technická správa komunikací hl. m. Prahy PBB Přívoz P3, č. akce 999 412/60. etapa Hlubočepy Stavební činnost
23.11.2020 220530 Uniko 27 bytové družstvo Stavební úpravy BD U Nikolajky 1247/24 – etapa 2, přístavba garáží Smíchov Stavební činnost
23.11.2020 220635 Nemocnice Na Homolce Oddělení INTERNA – Gastroenterologická ambulance, sociální zázemí RDG Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2 Motol Stavební činnost
23.11.2020 222419 Rezidence Erbenova a.s., Změna stavby před dokončením – „Rezidence Erbenova“ IO 302 Retenční nádrž Smíchov Stavební činnost
25.11.2020 222596 Mgr. Jan Medek Rekonstrukce kanalizační přípojky pro RD v ul. Kosořská 355/4 Hlubočepy Stavební činnost
25.11.2020 222654 Jan Slavík, Šárka Slavíková Novostavba RD, Na Bělici parc. č. 222/63 Slivenec V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
1 krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu 5 kW -bude splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
Stavební činnost.
25.11.2020 222711 Nemocnice na Homolce Úpravy chodníků v areálu NNH Roentgenova 37/2 Motol Stavební činnost
26.11.2020 223288 AGS Trade s.r.o., Stavba oplocení pozemků parc. č. 4672/1 a 4672/2 Smíchov Stavební činnost
26.11.2020 223307 PREdistribuce, a.s. Na Hřebenkách, obnova kNN, D-148941, parc. č. 4845/1, 3206, 3187/1, 3185/1 Smíchov Stavební činnost
26.11.2020 223351 Vodafone Czech Republic a.s., Rozšíření sítě Vodafone v ulici Pod Klamovkou Košíře Stavební činnost
26.11.2020 223408 Hlavní město Praha, MHMP Odbor školství, mládeže a sportu Hotelová škola Radlická – zateplení fasády internátu, Radlická 2825/23 Jinonice Stavební činnost
29.11.2020 224635 Ing. Aida Padyšáková Bytové domy Na Neklance – kolaud. řízení Smíchov Užívání předmětné stavby je z hlediska zákona o ochraně ovzduší možné.
27.11.2020 224699 Nemocnice Na Homolce Objekt PET Nemocnice Na Homolce Motol Stavební činnost
29.11.2020 226627 Ing. Jan Trnka, CSc., Stavební úpravy podkroví RD, Xaveriova 112 Smíchov Stavební činnost
1.12.2020 226662 Ing. Pavel Kostrounek,  Eva Kostrounková Oplocení pozemku par. č. 216 Hlubočepy Stavební činnost
30.11.2020 226698 Společenství vlastníků jednotek pro dům Lesnická 1214/5, Praha 5 Modernizace výtahu, Lesnická 1214/5 Smíchov Stavební činnost
2.12.2020 228527 Hlavní město Praha Stavba č. 42821- DVORECKÝ MOST Smíchov Stavební činnost
2.12.2020 228621 Společenství vlastníků Drtinova 327, Praha 5 Udržovací práce a stavební úpravy Drtinova 327/15 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – olejové deskové radiátory – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
3.12.2020 229963 Ing. Faouzi Kaabi, Kateřina Kaabi Přípojka kanalizace k RD, parc. č. 158 a 159 Holyně Stavební činnost
6.12.2020 231805 František Maitner, Irena Maitnerová Změna užívání knihařské dílny na rodinný dům v ul. K Rozvodně č.p. 417 Slivenec Stavební činnost
4.12.2020 231834 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., U Santošky x Na Březince č. akce 2970372, U Santošky x U Nikolajky č. akce 2970376, Ostrovského x U Santošky č. akce 2970389 Smíchov Stavební činnost
4.12.2020 231848 Hájek a Boušová, spol. s.r.o., Prodejna Ovocný Světozor, OC Nový Smíchov, jednotka L3.FU.20, parc.č. 2974/4 Smíchov Stavební činnost
2.11.2020 232494 David Mertl Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1570/3 Slivenec Stavební činnost
7.12.2020 234888 JUDr. Lenka Vančatová Stavební úpravy bytu č. 853/7 ve 4.NP, Lohniského 853/8 Hlubočepy Stavební činnost
7.12.2020 234930 Ing. Radka Bučilová Úprava oplocení pozemku a stavba bazénu, Chmelařská 859/9 Jinonice Stavební činnost
8.12.2020 234950 Olga Javůrková, Karel Javůrek Stavební úprava bytu č. 13, 7. NP, Voskovcova 883/7 Hlubočepy Stavební činnost
7.12.2020 235166 Bc. Eliška Volánková Byty Ostrovského“ – změna užívání stavby, Ostrovského 33/2 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Protherm Condens 25 KKV
o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost.
9.12.2020 237054 SATPO Project V s.r.o., Protihluková stěna a oplocení Radlická 1170/61 Smíchov Stavební činnost
9.12.2020 237063 Hlavní město Praha SSZ 5.018 Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most Smíchov Stavební činnost
10.12.2020 237984 Plasma place s.r.o., Centrum odběru plasmy – Stavební úpravy za účelem změny v užívání stavby v objektu Zlatý Anděl, Nádražní 344 Smíchov Stavební činnost
10.12.2020 238117 Společenství vlastníků jednotek U Klimentky 3083/3 Výměna osobního výtahu v BD, U Klimenty 3083/3 Smíchov Stavební činnost
14.12.2020 242209 CETIN a. s., 0391/20 FTTH P-5, 8RD Na Hutmance, OK Jinonice Stavební činnost
14.12.2020 242240 Sázava s.r.o., Stavební úpravy, nástavba domu a přístavba výtahu, Svornosti 916/24 Smíchov Stavební činnost
14.12.2020 242250 Mozartova brána s.r.o., Rezidence Mozart, ul. Mozartova a Plzeňská Smíchov 2 plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu do 283 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
14.12.2020 243752 Městská část Praha-Slivenec Polyfunkční sál a obecní bytový dům, Ke Smíchovu Slivenec V bytovém domě – 2x plynový kondenzační kotel
každý o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. V polyfunkčním domě – 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 63 kW, 5. emisní třídy.
Stavební činnost.
14.12.2020 243790 Společenství vlastníků jednotek domu Naskové 998 Stavební úpravy bytového domu Naskové 998/28 Košíře 2x plynový kondenzační kotel set GEMINOX THRs 9 SET 115 každý o jmenovitém tepelném výkonu 0,9 – 10 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
14.12.2020 243836 Smíchov OLHR, s.r.o. a další Smíchov City South- budovy České Spořitelny, kancelářské budovy, hotel, pěší zóna Smíchov  40x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.
40x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. 2x plynový konden. kotel Viessmann Vitocrossal 200 o celkovém jm. tep. výkonu 400 kW a záložní zdroj el. energie- 8x vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší o celkovém tep. příkonu v palivu 9160 kW, je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. 3x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW.
Stavební činnost.
15.12.2020 244231 Pražská energetika, a.s. Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily- 220 Do Klukovic Hlubočepy Stavební činnost
15.12.2020 244303 Pražská energetika, a.s., Stavba veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily- 219 Fakulta humanitních studií UK Jinonice Stavební činnost
15.12.2020 244336 Pražská energetika, a. s., Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE, Tréglova Hlubočepy Stavební činnost
16.12.2020 246159 DREAMLINER, S.E., Obchodní centrum Slivenec, při ul. K Barrandovu a U Náhonu Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
16.12.2020 246160 Donova Projekt IX s. r. o., Dostavba bloku Hübnerové, parc. č. 955/29, 2041/5 Košíře 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 195 25i
každý o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
16.12.2020 246169 Ing. Martin Malínský Vila Jinonice, ul. Řeporyjská, parc. č. 248 Jinonice Plynový kondenzační kotel Logano plus GB212-22/6
o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
16.12.2020 246196 Barrandovské terasy, a.s., Obnova a dostavba Barrandovských teras – Oprava a stavební úpravy historické budovy SO14 Hlubočepy 3x plynový kondenzační kotel VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 273 kW, 6. emisní třídy. Stavební činnost.
16.12.2020 246207 Barrandovské terasy, a.s., Obnova a dostavba Barrandovských teras – Apartmánový dům, sever SO12A Hlubočepy 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 170 kW, celkový jmenovitý příkon kotelny je 352 kW
je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
Stavební činnost.
16.12.2020 246262 Šeberov Reality, a.s., Novostavba RD Hlubočepy, parc. č. 211/1 Hlubočepy V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
16.12.2020 246274 Atelier projektování inženýrských služeb, s.r.o., DO oprava AB vozovky v km 13,443 – 16,100 vpravo a vlevo, včetně prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo Slivenec Stavební činnost
17.12.2020 246278 Bytové družstvo Zubatého 1 Stavební úpravy objektu, Zubatého 269/1 Smíchov Stavební činnost
17.12.2020 246299 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., U Santošky x Na Březince, č. akce 2970372, U Santošky x U Nikolajky, č. akce 2970376, Ostrovského x U Santošky, č. akce 2970389 Smíchov Stavební činnost
17.12.2020 246318 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Rekonstrukce trati Praha hl.n (mimo) – Vyšehrad (vč.) Smíchov Stavební činnost
17.12.2020 246397 Odbor Stavební úřad ÚMČ Praha 5 prodloužení dočasné stavby – stánek s občerstvením na pozemku parc. č. 1271/7, k.ú. Hlubočepy, ul. K Dalejím Hlubočepy Plynových „infra“ kamen značky Pohoda o max. výkonu 4100 watů určených pro připojení k propan-butanové láhvi o hmotnosti 10 kg.
17.12.2020 246399 Odbor Stavební úřad ÚMČ Praha 5 Odstranění garáže, Nad Bertramkou 2360/15 Smíchov Stavební činnost
20.12.2020 247191 GID – Jinonice s. r. o., Novostavba řadových rodinných domů, Novoveská, parc. č. 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236/15, 1236/16, 1499/10, 1499/11 Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů – 7x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
21.12.2020 247944 Iyas Alkhalili Rekonstrukce a nástavba BD Na Bělidle č. p. 309 Smíchov Stavební činnost
21.12.2020 248041 Horizon Strakonická a.s., Bytový dům Strakonická Smíchov Stavební činnost
21.12.2020 248266 Radlická office s. r. o., Atrium Radlická, Radlická 142, jednotka 348/82 – služby regenerace a rekondice Radlice Stavební činnost
21.12.2020 248340 Papazyan Ashot Novostavba RD včetně dopravní infrastruktury, U sídliště, parc. č. 1859, 1860 a 1866 Hlubočepy V rámci užití tepelného zdroje – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. 1x krbová kamna
o jmenovitém tepelném výkonu 9 kW  splňovat parametry ekodesignu podle směrnice  2009/125/ES.
Stavební činnost.
21.12.2020 248368 Na Stárce s.r.o., Obytný park Na Stárce, parc. č. 614/8, 617/9, 614/10, 615, 616, 617, 618, 619/3, 2049/3, Košíře 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 65 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost.
22.12.2020 249758 Ing. Anna Nandrážiová Odstranění RD, ul. Na čisté, parc. č. 400 a 401/1 Slivenec Stavební činnost
22.12.2020 249761 Martin Vlček Stavební úpravy RD, parc. č. 1431/5, 1431/6 a 1431/3 Košíře 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
22.12.2020 250437 RIC Investiční s.r.o., Nástavba a stavební úpravy BD U Santošky 944/16 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel každý o jmenovitém tepelném výkonu 37,1 kW, 5. emisní třídy.Stavební činnost.
23.12.2020 250454 RP Peroutkova, s.r.o., OC Peroutkova, parc. č. 974/10, 974/9 Jinonice • V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost.
28.12.2020 251317 Mgr. Ondřej Ripel Stavební úpravy BJ č. 823/55 v BD č.p. 823, Gabinova 2 Hlubočepy Stavební činnost

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě