Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2018

04/02/2018
Datum podání Číslo jednací Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje
02.01.2018 428 Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 18, V Remízku 1031/17, parc. č. 1798/160 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
02.01.2018 430 Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 21, Voskovcova 1033/18, parc. č. 1798/163 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
02.01.2018 434 Stavební úpravy – rozšíření BJ č.3, V Remízku, 1030/19, parc. č. 1798/158 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
02.01.2018 438 Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 15, V Remízku 1030/19, parc. č. 1798/158 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
14.11.2017 598 Rekonstrukce a dostavba v BD, Bieblova 1, č.p. 648 Smíchov Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
03.01.2018 939 Rekonstrukce bytu, Lamačova 656/10 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
08.01.2018 2353 Stavební úpravy prodejny 763. Supermarket Albert Praha Vesna – včetně nové zpevněné plochy pro stojany na kola, U Šalamounky parc. č. 2483/6 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
08.01.2018 2363 Zřízení staveniště pro stavbu „Bytový dům Na Konvářce“ parc. č. 808, 807/1,2,3,4 Smíchov Stavební činnost – prašnost
08.01.2018 2414 Demolice objektů na parc. č. 44, 46, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
11.01.2018 3201 Stavba vrtané studny na pozemku parc. č. 322/133 Holyně Stavební činnost – prašnost
10.01.2018 3204 Rozdělení BJ v 6. NP, Svornosti 1497/1 Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 24,5 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
10.01.2018 3206 Rekonstrukce BJ, Na Zlíchově 226/3 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
10.01.2018 3209 Novostavba restaurace a hotelu v areálu Hlubočepského zámečku objekt B a C, Na Zlíchově 18 Hlubočepy Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB 372 150-4 o jmenovitém tepelném příkonu 142,9 kW, 5. emisní třídy
Záložní zdroj -dieselagregát značky Teksan, model TJ 116DW5A o jmenovitém tepelném příkonu 220 kW při 100% zatížení zdroje
Stavební činnost – prašnost
10.01.2018 3216 Doplnění kotevních prvků na Hořejším nábřeží, parc. č. 5052 Smíchov Stavební činnost – prašnost
15.01.2018 3711 Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích, včetně úpravy areálu, dopravního řešení, přeložek inženýrských sítí, atd., U Kříže 661 Jinonice Stavební činnost – prašnost
15.01.2018 3749 Stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrsko – geologický průzkum Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
15.01.2018 4093 Rekonstrukce bytu č. 419/5, Holečkova 419/21, parc. č. 3116 Smíchov Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB162-15 o jmenovitém tepelném výkonu 2,7 – 15,2 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
15.01.2018 4100 Stavební úpravy BD Smíchov, Mošnova 2380/39 Smíchov Stavební činnost – prašnost
15.01.2018 4101 RVDSL1822_A_A_SMNR294-SMNR1HR_MET, Brdlíkova, parc. č. 298/58 Motol Stavební činnost – prašnost
16.01.2018 4523 Stavební úpravy bytu č. 1 v 1. PP BD, V Břízkách 343/6 Košíře V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický přímotopný konvektor – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
16.01.2018 4527 Nástavba RD, Pod útesy 1160/5 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
17.01.2018 4937 Bytový dům „Nad Turbovou“, Nad Turbovou č. 1181/36 Košíře Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Geminox THRi o jmenovitém tepelném výkonu 25,8 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
17.01.2018 4940 Změna územního rozhodnutí – Stavba Kostela Krista Spasitele, parc. č. 1040/175, 1040/1, 1040/257, 1040/258, 1040/137 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
18.01.2018 5155 Změna stavby před dokončením – Stavba RD, V Lipkách, parc. č. 1765/3 Slivenec 4 plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, 5. emisní třídy
2x krbová kamna o výkonu 4-5- kW
Stavební činnost – prašnost
18.01.2018 5264 Modernizace výtahu, Vrázova 513/9, parc. č. 462 Smíchov Stavební činnost – prašnost
18.01.2018 5265 Připojení objektů FTTS Praha 5 – 6. stavba na síť TMCZ Košíře Stavební činnost – prašnost
22.01.2018 5702 Připojení objektů FTTS Praha 5 -3. stavba na síť TMCZ Motol Stavební činnost – prašnost
19.01.2018 5713 Připojení objektů FTTS Praha 5 – 1. stavba na síť TMCZ Košíře, Radlice a Smíchov Stavební činnost – prašnost
19.01.2018 5717 Připojení objektů FTTS Praha 5 – 2. stavba na síť TMCZ Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
23.01.2018 6040 Výstavba dvou kusů oboustranných billboardů na pozemku parc. č. 190/1 Jinonice Stavební činnost – prašnost
22.01.2018 6045 Přístavba RD, K Lochkovu 39/11 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
22.01.2018 6047 Nástavba RD, ul. Kotovka 124/1, parc. č. 169 Holyně V rámci užití tepelných zdrojů – podlahové přímotopné rohože – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
22.01.2018 6049 Stavební úpravy a změna užívání truhlářské dílny na rodinný dům, Kopanská 24/4 Holyně V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
22.01.2018 6052 Venkovní odborná učebna na pozemku parc. č. 365, Výmolová 169/2 Radlice V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
23.01.2018 6651 Kanalizační přípojka pro RD, ul. Ke Hřbitovu 11/2 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
23.01.2018 6678 Novostavba RD, parc. č. 284 a 285 Radlice Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 16 kW, 5. emisní třídy
S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme
Stavební činnost – prašnost
24.01.2018 7068 Umístění dvoustranného, osvětleného reklamního panelu, při komunikaci Radlická, parc. č. 719/70 Jinonice Stavební činnost – prašnost
25.01.2018 7071 Novostavba bytového domu na parc. č. 1092, 1093, 2036/1 a 2036/2 Košíře Dva plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 49,5 kW, 5. emisní třídy
29.01.2018 7359 Zazdění okna v bytě B3, BD Pod Děvínem 3313/38 Smíchov Stavební činnost – prašnost
26.01.2018 7376 Polyfunkční dům „STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE“, mezi ulicemi Starokošířská a Vrchlického, parc. č. 1311, 1315 Košíře Pro objekt A je navržena plynová kondenzační kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 115 kW, 5. emisní třídy
Pro objekt B navržena plynová kondenzační kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 90 kW, 5. emisní třídy
26.01.2018 7386 Smíchov Business  Park – rekonstrukce bývalé Radlické mlékárny, budovy A,D,E, Rozkošného 3 Smíchov V případě navrženého tepelného zdroje – plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 714 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
29.01.2018 7757 Stavební úprava podkroví – půdní vestavba, K Měchurce 3 Košíře V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
29.01.2018 7767 Přístavba a stavební úpravy RD, Granátová 662/58 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny
Krbová vložka ROMOTOP  HEAT C 2g L 50.52.31.21 o jmenovitém tepelném výkonu 2,9-7,4 kW
Stavební činnost – prašnost
29.01.2018 7782 Novostavba RD, parc. č. 1767/54 a 1767/55 Slivenec Plynový kondenzační kotel Buderus GB192-25i o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy
Krbová vložka TOTEM Frontal 1300 o jmenovitém tepelném výkonu do 18 kW
Stavební činnost – prašnost
30.01.2018 7784 Rekonstrukce rodinného domu a přístavba, Pajerova 2913/7 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
30.01.2018 8101 Vodovodní přípojka k RD, Na Hřebenkách 1168 Smíchov Stavební činnost – prašnost
30.01.2018 8125 Přičlenění části společných prostor – chodby za výtahem k bytu č. 18, Voskovcova 1032/16 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
01.02.2018 8632 Připojení objektů FTTS Praha 5 – 4. stavba na síť TMCZ Košíře, Motol a Smíchov Stavební činnost – prašnost
31.01.2018 8636 Stavební úpravy NTL plynovodů v ulici Prachnerova, Vrchlického Košíře Stavební činnost – prašnost
01.02.2018 8947 Umístění přístřešku – polytechnického zázemí na zahradu školy, Výmolova 169, parc. č. 366/6 Radlice Stavební činnost – prašnost
01.02.2018 8955 Vodovodní řad, jednotná kanalizace, retenční objekty – Obytný a obchodní soubor Wassermannova, parc. č. 1798/17, 1798/298 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
01.02.2018 8961 Oznámení o zahájení udržovacích prací na objektu Plzeňská 846/66, parc. č. 3570 Smíchov Stavební činnost – prašnost
02.02.2018 8971 Stavební úpravy kováren SŠUAŘ, Nový Zlíchov 1, parc. č. 1561/2 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
06.02.2018 9638 Připojení objektů FTTS praha 5 – 5. stavba na síť TMCZ Smíchov Stavební činnost – prašnost
06.02.2018 10218 Veřejná komunikace – Obytný a obchodní soubor Wassermannova Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10245 Stavební úpravy v bytě 5+kk, Pod stolovou horou 975, parc. č. 1342/783 Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10260 Rozšíření ČS PHM Praha – Strakonická o plnící stanici CNG, Strakonická Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10266 Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, Hlubočepská 2/33 Hlubočepy Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 162-80 o jmenovitém tepelném příkonu 82 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10273 Novostavba garáže u RD, Holubova 2526/3, parc. č. 1130 Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10277 Nové přípojky a přeložky přípojek elektro k objektům Janáčkovo nábřeží 39/51 a Zborovská 54/54, parc. č. 860 a 862 Malá Strana Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10319 RVDSL1830_A_A_SMNR3030-SMNR1HR_MET, Ke Kotlářce, parc. č. 1954/22 Košíře Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10336 RVDSL1822_A_A_SMNJ4892-SMNJ1HR_MET, Pod Vidoulí, parc. č. 719/8 a 1450 Jinonice Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10341 RVDSL1830_A_A_SMNR364-SMNR1HR_OK, Nad Zámečnicí X Ke Klimentce, parc. č. 4820 Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.02.2018 10527 Výběh koní Převalského – Dívčí Hrady – vyhlídky a objekty zázemí, parc. č. 461/1, 462, 465/1 Radlice V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
08.02.2018 10560 Green Point Office Centre Prague – zařízení staveniště, parc. č. 2809/1 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
17.02.2018 10573 Rekonstrukce gastroprovozu v objektu Krajského soudu v Praze 5, Nám. Kinských 234/8 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
13.02.2018 11133 Stavební úpravy stávající garáže u RD, K vodojemu 2389/29, parc. č. 1595/2 a 1595/3 Smíchov Stavební činnost – prašnost
13.02.2018 11154 Stavba vrtané domovní studny na pozemku parc. č. 1770/92 Slivenec Stavební činnost – prašnost
12.02.2018 11163 Park Granátová ve Slivenci, parc. č. 1754/7 Slivenec Stavební činnost – prašnost
12.02.2018 11175 Mateřská škola oblast A5 AREÁL WALTER – JINONICE, parc. č. 958/5, 958/7, 965/13 a 966 Jinonice Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
13.02.2018 11384 Rekonstrukce vily Pod Fialkou 2139/2 Smíchov Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 162-35 o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy
S realizací navrženého krbového tělesa na pevná paliva ve 3. NP nesouhlasíme
Tři plynové krby Global Fires – Global 120R o jmenovitém tepelném výkonu cca 3,5-7,5 kW
Stavební činnost – prašnost
13.02.2018 11403 Bytové domy města Košíř – zateplení fasád a výměna oken, Plzeňská 442 a 445, parc. č. 26 a 28 Košíře Stavební činnost – prašnost
14.02.2018 11414 Změna lokálních vykuřovacích jednotek na centrální plynovou kotelnu v obytném domě, Strakonická 1856/11 Smíchov Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THR 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10,00 – 49,50 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
14.02.2018 11724 Central Park Botanica, ul. Pod Stolovou horou, parc. č. 1342/1 Jinonice Stavební činnost – prašnost
14.02.2018 11729 Novostavba garáže, Trojdílná 418/4, parc. č. 278/1 Košíře Stavební činnost – prašnost
14.02.2018 11733 Stavební úpravy a dvorní přístavba objektu č.p. 477, Janáčkovo nábřeží 41/Vodní 2, parc. č. 217 Smíchov Dvoumodulový kotel Wessex MuduMax 120/240ci o výkonu 23,5 – 230,4 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
12.02.2018 11737 Stavební úpravy STL a NTL plynovodu a přípojek v ul. Beníškové a okolí Košíře Stavební činnost – prašnost
15.02.2018 12061 SK Motorlet – objekty příslušenství při ulici Butovická 35, parc. č. 202/2 a 174/7 Jinonice Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 ecoTEC o jmenovitém tepelném výkonu 16,3 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
15.02.2018 12070 Rezidence Waltrovka objekty RD C1. 1- C1.7, parc. č. 977/16, 977/57, 977/154, 978/1 Jinonice 7x plynový kondenzační kotel DeDietrich MCA 15 o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy
S budoucí realizací navržených krbů nesouhlasíme
Se stavbou komínů a přívodů externího vzduchu pro krby nesouhlasíme
Stavební činnost – prašnost
14.02.2018 12498 Rozšíření sítě Na Pomezí Košíře Stavební činnost – prašnost
19.02.2018 12926 Stavba č. 42794, Náplavka Ledárny, etapa 0002, Smíchovská náplavka, parc. č. 554/3, 5051/1, 5051/4, 5051/7, 5052 Smíchov Stavební činnost – prašnost
19.02.2018 12985 Úpravy kancelářských prostor v objektu Avenir Business Park, část 2. patra (3.NP), Radlická 740/113d Jinonice Stavební činnost – prašnost
19.02.2018 12970 Novostavba RD, Na Přídole, parc. č. 1770/92 a 1770/93 Slivenec Plynový kondenzační kotel Buderus GB212 o jmenovitém tepelném výkonu 20,3 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
21.02.2018 13333 VILA, Na Doubkové 2, č.p. 1281 Smíchov Z hlediska tepelných zdrojů budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 72358/2017/OŽP/iva ze dne 14.2.2018
Stavební činnost – prašnost
20.02.2018 13370 Odstranění regulační stanice RS č. 134, ulice Rošických Smíchov, Malá Strana Stavební činnost – prašnost
21.02.2018 13339 Výstavba bytového areálu Radlická – I. etapa Smíchov Dvoumodulový kotel Wessex ModuMax 100/200ci o tepelném výkonu 19,1 – 191,4 kW, 5. emisní třídy
V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
22.02.2018 13869 Polyfunkční objekt H, III. etapa revitalizace areálu Realtoria, Křížová, parc. č. 745/1, 745/18, 745/16, 745/17 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 312-160 o jmenovitém tepelném výkonu 113 a 150 kW, 5. emisní třídy
22.02.2018 13873 Bytový dům Holubovi 20, ulice Butovická 233/20, parc. č. 716/1 Jinonice 7 plynových kondenzačních kotlů Baxi Luna Platinum 1.18 GA o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
22.02.2018 13877 Novostavba garáže a venkovního bazénu s technologickým zázemím, parc.č. 3753, 3754, 3750/1, 3750/2, 3750/3, 3750/4 a 4864 Smíchov Tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO G254 o jmenovitém tepelném výkonu 56,15 kW
Stavební činnost – prašnost
23.02.2018 14086 Změna užívání nebytových prostor v objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, parc. č. 942/97 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
23.02.2018 14104 Umístění přístřešku – polytechnického zázemí na zahradu školy, Pod Lipkami 3138/5, parc. č. 4034/2, 4034/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
26.02.2018 14491 Dům Dívčí Hrady na pozemku parc. č.  851/1 Smíchov 3x plynový kondenzační kotel Vaillant VU156/5-7 o jmenovitém tepelném výkonu 1,7 – 15,3 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
26.02.2018 14496 Císařská vinice – obytný soubor Smíchov Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 74601/2017/OŽP/iva ze dne 21.2.2018
26.02.2018 14502 Stavební úpravy v BD Rošických 604/6 Malá Strana Stavební činnost – prašnost
26.02.2018 14508 Přístavba a stavební úpravy BD, bytová jednotka č. 2189/1, Lukavského 1289/2, parc. č. 1560/146, 1560/144 Košíře V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
26.02.2018 14519 Veřejný přístav Smíchov – Vybudování nové přístavní infrastruktury Smíchov Stavební činnost – prašnost
27.02.2018 14526 Obnova kNN – Na Konvářce, Pod Děvínem Smíchov Stavební činnost – prašnost
26.02.2018 14552 Úprava uličního oplocení a vjezdů na pozemek RD, Na Žvahově 425/28 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
26.02.2018 14572 Novostavba rodinných domů – FINNO Slivenec, na pozemcích parc. č. 344 a 343 Slivenec Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 14,9 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
27.02.2018 15230 Za Zámečkem, č. parc. 1342/202, 1342/203, 1342/212, 1342/213, 1342/214 Jinonice 7x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy
S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme
Stavební činnost – prašnost
28.02.2018 16489 Přípojka vody pro řadový domek, Přímá 21/1647 Smíchov Stavební činnost – prašnost
28.02.2018 16590 Stavební úpravy BD Wassermannova 1042 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
01.03.2018 16606 Viladomy Poštovka – části komunikace a sítě technické infrastruktury, pozemky parc. č. 1935/112, 1935/113, 1935/114, 1935/115, 1935/116, 1935/17, 1035/109, 1935/8, 1935/80, 1935/98, 1935/99, 1954/1, 1935/76 Košíře Stavební činnost – prašnost
05.03.2018 18180 Rozšíření sítě Strakonická, Císařská louka Smíchov Stavební činnost – prašnost
02.03.2018 18191 RTT Nádražní – Na Zlíchově Smíchov Stavební činnost – prašnost
06.03.2018 19157 Pilířek sítě 1kV pro připojení stánků na pěší zóně Anděl Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.03.2018 19201 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 4048/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
06.03.2018 19351 Obměna vybavení pracoviště radioterapie onkologické kliniky, FN Motol Motol V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
06.03.2018 19364 Rezidence Kroftova na nároží ulic Kroftova, Holečkova, na pozemku parc. č. 3021 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 5-35 kW, 5. emisní třídy
06.03.2018 19400 TV Nova TKB-C, Kříženeckého náměstí 1078/5, parc. č. 886/19 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
06.03.2018 19587 Novostavba RD, parc č. 1770/86, 1770/87 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
05.03.2018 19591 Komplexní regenerace BD Zahradníčkova 1119 a 1120 Košíře Stavební činnost – prašnost
05.03.2018 19600 Stanice přírodovědců Praha 5 – pavilon teraristiky, chemie a skleníky, Drtinova 199/1A, parc. č. 3110/11, 3110/32, 3111/2,3112/1 Smíchov Tři plynové kondenzační kotle CONDENSINOX 60 o jmenovitém tepelném výkonu 13 – 60 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
05.03.2018 19608 Obnova kVN (S-144 259), Kosořská Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
07.03.2018 20283 Půdní vestavba a dvorní nástavba objektu Plzeňská 20/414 Smíchov 3x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Acu-Smart o jmenovitém tepelném výkonu 6 – 22,8 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
07.03.2018 20313 Bytový dům GEMINOS – NOVOSTAVBA, Ke Smíchovu 694/32, parc. č. 2013, 2014, 2018/1 Hlubočepy Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
12.03.2018 21607 Bytový dům Košíře, K Zastávce, parc. č. 670 Košíře Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 o jmenovitém tepelném výkonu 34 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
12.03.2018 21613 Přístavba RD, Podbělohorská 1453/42 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
12.03.2018 21632 Rekonstrukce domu na Bělidle 976/10 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
15.03.2018 22313 Připojení kamera MKS Atletická, Praha 6 na síť TMCZ Smíchov Stavební činnost – prašnost
16.03.2018 22969 Administrativní budovy MECHANICA WALTROVKA  – objekty 01, 02 a M1, – Stavební úpravy nájemní jednotky SO 03-K, Fit-out Restaurace, Walterovo náměstí 329/2 Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
16.03.2018 22978 Mateřská škola Oblast A5 AREÁL WALTER „ KNIHOVNA se služebním bytem, parc. č. 977/44, 977/57 Jinonice Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172 o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
01.03.2018 22991 Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce Košíře Stavební činnost – prašnost
19.03.2018 23543 Revitalizace odtokového koryta pod RN Homolka Košíře Stavební činnost – prašnost
21.03.2018 23568 Revitalizace BD, Tréglova 794 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
21.03.2018 23571 Revitalizace BD, Tréglova 795 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
20.03.2018 23574 Novostavba RD, parc. č. 23 a 24 Jinonice Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
21.03.2018 24096 Bellevue Residence Grafická, ul. Grafická, Kmochova, parc. č. 3097, 3098/1 a 3098/2 Smíchov V případě navrženého tepelného zdroje – plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 714 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
Stavební činnost – prašnost
21.03.2018 24107 Retenční nádrž pro objekt Bellevue Residence Grafická, ul. Grafická, Kmochova, parc. č. 3097, 3098/1 a 3098/2 Smíchov Stavební činnost – prašnost
21.03.2018 24121 Technická infrastruktura související s výstavbou objektů N1 až N4, TOP REZIDENCE POMEZÍ – ul. Na Pomezí Košíře Stavební činnost – prašnost
22.03.2018 24390 Rozšíření sítě Pe3ny Net, s.r.o. Radlice Stavební činnost – prašnost
22.03.2018 24392 SMNVR360 – Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací – liniová stavba, parc. č. 4756/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
23.03.2018 24650 Stavební úpravy STL a NTL plynovodu, ul. Vejražkova a okolí Košíře Stavební činnost – prašnost
23.03.2018 24672 Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků Slivenec Stavební činnost – prašnost
23.03.2018 24701 Centrální zdroj chladu – objekt A“ V Úvalu 84, parc. č. 353/1, 353/2 Motol Stavební činnost – prašnost
26.03.2018 24884 Stavební úpravy BJ č. 11, Weberova 214 Motol Plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
26.03.2018 25085 Zařízení stavby Mozartova pro stavbu – PROJEKT SMÍCHOV, parc, č, 2828, 2830 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
26.03.2018 25089 Stavební úpravy a přístavba domu,  U Nesypky 12, parc. č. 3235 a 3236/1 Smíchov 4x plynový kondenzační kotel Buderus, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
26.03.2018 25094 Stavební úpravy a nástavba RD, Novoveská 324/16, parc. č. 153 Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
26.03.2018 25100 Přístavba garáží a vstupu k RD, Holubova 2542/7, parc. č. 1125, 1126 Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,9 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
28.03.2018 25600 Odstranění stavby – RD na pozemku parc. č. 225 a 226 Slivenec Stavební činnost – prašnost
28.03.2018 25840 Budova č. ev. 100 v ulici Na Plzeňce 6 – DEMOLICE Smíchov Stavební činnost – prašnost
28.03.2018 25908 Bytový dům Smíchov, parc. č. 574/1 a 574/2 Smíchov Plynová kotelna, ve které budou osazeny tři plynové kondenzační kotle Buderus Logamax GB162-70 o jmenovitém tepelném výkonu 63 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
28.03.2018 25917 Stanice přírodovědců Praha 5, odstranění stávajících objektů  pro výstavbu nových pavilonů, Drtinova 199/1A, parc. č. 3110/11, 3110/32, 3111/2, 3112/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
29.03.2018 26006 Obytný a obchodní soubor Wassermannova – novostavba obytného bloku 1 a obytného bloku 2, parc. č. 1798/17, 1798/534, 1798/539 a 1798/540 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – horkovodní výměníková stanice – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
04.04.2018 26185 Radlická radiála JMZ – stavba č. 9567 – havarijní stav Jinonického potoka v úseku Statkový – Jinonický rybník Jinonice Stavební činnost – prašnost
28.03.2018 26414 Připojení objektů FTTS Praha 5 -8. stavba na síť TMCZ Motol Stavební činnost – prašnost
04.04.2018 26614 Projekt Buďánka – rekonstrukce objektu č.p. 137, parc. č. 4532/1, 4547/1, 4547/6 Smíchov Dvojice plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 13 a 19 kW, 5. emisní třídy
S realizací navržených dvou krbů na pevná paliva nesouhlasíme
Stavební činnost – prašnost
04.04.2018 26633 BUĎÁNKA KOMUNITNÍ, parc. č. 4547/1, 4547/2, 4547/3 Smíchov Dvojice plynových kondenzačních kotlů Buderus GB172-24 o jmenovitém tepelném výkonu 6,6 – 23,8 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
04.04.2018 26641 Instalace výtahů do nové šachty v objektech Nad Palatou 2674/15 a 2675/13, parc. č. 4205/12 a 4205/13 Smíchov Stavební činnost – prašnost
04.04.2018 26649 Odstranění stavby na pozemku parc. č. 2036 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
05.04.2018 26652 Připojení objektu A5JIN, A5HYP, A5OPB, A5JUP, A5ASP, A5MET, A5NUS Stodůlky, Jinonice Stavební činnost – prašnost
05.04.2018 27231 ZŠ Praha 5 Nepomucká – stavební úpravy, Nepomucká 1/139 Košíře Stavební činnost – prašnost
09.04.2018 27478 Zateplení a opláštění objektu jeslí, Na Hřebenkách 2765/3a, parc. č. 3716/4 a 3716/4 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
06.04.2018 27504 Obchodní jednotka R01 Dynamica_Showroom ENDORPFINE, parc. č. 982/31, 989/1, 989/5, 989/6, 989/7, 1472 Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
09.04.2018 27509 Rodinný dům u Klamovky – stavební úpravy a přístavba objektu, ul. Pod Klikovkou 2279/15, parc. č. 4391, 4392 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 5,7 – 26,5 kW a Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, oba 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
10.04.2018 27907 Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 7. stavba Košíře Stavební činnost – prašnost
09.04.2018 27933 BARRANDOV KASKÁDY – Bytový dům C garážovými stáními v 1 PP a 2.PP vč. Přilehlé infrastruktury, při komunikaci Hugo Haase, Voskovcova a Kovaříkova Hlubočepy Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 44244/2015/OŽP/iva ze dne 7.9.2015
Stavební činnost – prašnost
10.04.2018 28177 Demolice vily Nad Laurovou, parc. č. 1408/2, 1408/7 Smíchov Stavební činnost – prašnost
10.04.2018 28184 Rekonstrukce bytové jednotky č. 307/9, Švédská 307/23 Smíchov Stavební činnost – prašnost
11.04.2018 28622 Revitalizace balkonů, parc. č. 1020/4, 1020/5 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
12.04.2018 29173 Stavební úpravy domu, nástavba do dvora, přístavba výtahu, Brožíkova 2/278 Košíře Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 16,7 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
13.04.2018 29212 Stavební úpravy objektu a stavba garáže, Pod Palatou 1419/5, parc. č. 3825 Smíchov Plynový kondenzační kotel Wolf CGS-2L-24/200 L o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 27,1 kW, 5. emisní třídy
Plynový kondenzační kotel Wolf CGB-K-20 o jmenovitém tepelném výkonu 6,1 – 22,9 kW, 5. emisní třídy
S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme
Stavební činnost – prašnost
16.04.2018 29850 Zubní ordinace v BD – nebytový prostor č. 21, Trnkovo náměstí 1112 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
16.04.2018 29860 Obnova a dostavba Barrandovských teras – Dostavba apartmánový dům jih – SO 12BD, na pozemcích Barrandovských teras Hlubočepy 14 plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 222-F o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy
2 plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 222-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
16.04.2018 29864 0130/18 Dajbych_Weberova PH_OK, parc. č. 1982/2 a 2153 Košíře Stavební činnost – prašnost
18.04.2018 30748 Stavební úpravy a změna užívání nebytové jednotky v bytovém domě Nádražní 1272/15, parc. č. 2914 Smíchov Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 – 40,4 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
18.04.2018 30756 Stavební úpravy, nástavba domu a přístavba výtahu, Svornosti 916/24, parc. č. 398 Smíchov Tři plynové kondenzační kotle Junkers ZWSB 30-4A o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 24 kW, 5. emisní třídy
V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
18.04.2018 30774 Napojení Motolské nemocnice na síť společnosti Pe3ny Net, s.r.o. Motol Stavební činnost – prašnost
19.04.2018 31324 Umístění dieselagregátu na střechu objektu, Radlická 3294/10 Smíchov V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 459 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
Stavební činnost – prašnost
19.04.2018 31464 UR Vodafone – A5NEP, Nepomucká 7 – A5NAS, Nasková 1 Košíře Stavební činnost – prašnost
24.04.2018 32752 Praha bez bariér – Smaragdová, č. stavby 999412/23 Slivenec Stavební činnost – prašnost
25.04.2018 32913 BESIP 2970341 V Remízku – U Akátů – zvýšená plocha křižovatky Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
23.04.2018 32942 Stavební úpravy bytu, Malá Houdova 880/1 Košíře Stavební činnost – prašnost
25.04.2018 33158 Stavební úpravy dvora včetně průjezdu, nám. Kinských 601/3, parc. č. 888 Malá Strana Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny
26.04.2018 33410 Administrativní budova – Nádražní, parc. č. 543/1, 545/5, 545/6, 560/1, 4990/1 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny
V případě navrženého tepelného zdroje – plynová kotelna o jmenovitém tepelném příkonu 700 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 420 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP
Stavební činnost – prašnost
26.04.2018 33419 Změna stavby před dokončením – Centrála ČSOB – SHQ – úprava přeložky vodovodního řadu, ul. Výmolová Radlice Stavební činnost – prašnost
26.04.2018 33443 Centrála ČSOB – SHQ – Přeložka plynovodního řadu, ul. Výmolová Radlice Stavební činnost – prašnost
26.04.2018 33449 Úprava zdroje tepla – Zařízení pro vytápění, Na Farkáně III 278/7 Radlice Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 466/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 12,3-44,1 kW, 5. emisní třídy
Stavební činnost – prašnost
30.04.2018 33730 Stavební úpravy nebytového prostoru BD Werichova 981/21 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
30.04.2018 33785 UR propojení Vodafone A5ASP, Bucharova – A5ME2, U Trezorky Jinonice Stavební činnost – prašnost
30.04.2018 34001 Vestavba ordinací v přízemí objektu Drtinova 467/2a Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
30.04.2018 34212 RD – nástavba střechy, K lípě č.p. 83/9 Holyně V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
02.05.2018 34392 Změna užívání – KAVÁRNA, Plzeňská 434/193, parc. č. 739 Košíře V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
04.05.2018 35626 Optické připojení objektu Na Zatlance 1350/13 Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.05.2018 36554 Optické připojení objektu Na Zatlance 1350/13 Smíchov Stavební činnost – prašnost
07.05.2018 36627 Stavební úpravy a přístavba RD, K Homolce 340, parc. č. 1477 a 1478 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
09.05.2018 37126 Stavební úpravy RD a změna užívání na minipivovar s restaurací, V Klukovicích 305, parc. č. 1129, 1130 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
09.05.2018 37491 Přístavba RD, Pod Spiritkou 2976/6 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
11.05.2018 38853 Půdní vestavba Jinonická 757/28, parc. č. 1084 Košíře Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 A o jmenovitém plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 A o jmenovitém tepelném výkonu 14,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
11.05.2018 38865 Rekonstrukce bytu v ulici na Císařce 3222/18 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
Stavební činnost – prašnost
25.04.2018 33187 Plynofikace vytápění bytového domu, Brdlíkova 284, 285, 286, 287, 288, 289 Motol Tři plynové kondenzační kotle ACV Prestige 100 Solo o jmenovitém tepelném výkonu 12,2 – 97,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
27.04.2018 33716 ZŠ a MŠ Kořenského –  Pod Žvahovem 463/21 – rekonstrukce objektu Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost
09.05.2018 37592 Rekonstrukce části bytového domu Na Václavce 1799/15 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
09.05.2018 37604 Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov – Hostivice Radlice Stavební činnost – prašnost.
14.05.2018 38816 Renovace interiéru a gastro technologií stávající jednotky rychlého stravování – Restaurace KFC Praha 5 ANDĚL (ILS), Plzeňská 23/2 Smíchov Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus GB192-50i o jmenovitém tepelném výkonu 47,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost
14.05.2018 38826 Změna stavby před dokončením – umístění retenční nádrže na dvorku, nám. Kinských 2/602 Malá Strana V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
14.05.2018 38835 Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu Lidická 251/34 Smíchov Dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
11.05.2018 38842 Kabely VN TR Jinonice – RS 4170 – TS „C“ Walter III. etapa, VOTS, kVN, ul. Radlická, Na Hutmance, Za Zámečkem, Souběžná III, Schwarzenberská, K Sopce Jinonice, Radlice a Stodůlky Stavební činnost – prašnost.
15.05.2018 39183 Klinika IVF, objekt Factory Office Center, 3. NP, Nádražní 762/32 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
16.05.2018 40059 Novostavba zahradního domu, parc. č. 4421/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
16.05.2018 40118 PD Vnitřní vybavení a úprava využití kobek č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a 17 na Hořejším nábřeží, parc. č. 5052 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 3 elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
16.05.2018 40142 PD Vnitřní vybavení a úprava využití kobek č. 1 a 2 na Hořejším nábřeží, parc. č. 5052 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů –  elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
16.05.2018 40152 Přístavba RD – V Bokách II 273/20 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
17.05.2018 40255 Půdní vestavba a nástavba, Vodní 567/7, parc. č. 183 Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant 306/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
16.05.2018 40259 Připojení objektů FTTS Praha 5 – 9.stavba na síť TMCZ Jinonice Stavební činnost – prašnost.
17.05.2018 40474 Přístavba a stavební úpravy administrativního objektu, Holubova 2527/1, parc. č. 1131, 1132/3 a 1132/4 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 10 elektrokotlů – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
18.05.2018 40551 Bytový dům na parcele č. 820/15 Smíchov Dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 48,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
18.05.2018 40959 Bytový dům a řadové domy Pod Kotlářkou, parc. č. 4750, 4753, 4754 Smíchov Tři závěsné plynové kondenzační kotle Elco Thision L EVO 70 o jmenovitém tepelném výkonu 15,6 – 65,5 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
18.05.2018 41034 Aktualizace stanoviska k umístění 2 ks reklamních panelů, Radlická čp. 2730 – 2732 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
21.05.2018 41514 Výměna kotle a plynofikace RD, K Homolce 37/13 Slivenec Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
21.05.2018 41536 Novostavba pavilonu MŠ – navýšení kapacit MŠ Praha – Slivenec, ul. Frančíkova, parc. č. 340/1 a 1723/3 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
22.05.2018 42003 Stavební úpravy objektu Kvapilova č.p. 491/13, parc. č. 926/1, 925 Košíře V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
22.05.2018 42211 Změna užívání nebytového prostoru, ul. Geologická 1225/23 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost
23.05.2018 43084 Plynofikace vytápění BD, Brdlíkova čp. 284, 285, 286, 287, 288, 289 Motol Stavební činnost – prašnost.
25.05.2018 44122 Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec Holyně, Slivenec, Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
25.05.2018 44225 Novostavba BD, Holečkova 405, parc. č. 3482 Smíchov Dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5 o jmenovitém tepelném výkonu 13,8 – 63,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
25.05.2018 44297 Odstranění stávajícího objektu – Holečkova 405, parc. č. 3482 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
29.05.2018 45257 Vestavba trafostanice – AREÁL KARTOUZSKÁ  – Pavilon JIH, Kartouzská 3274/10, parc. č. 3067/7 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
30.05.2018 46851 Stavební úpravy RD, změna užívání, Pod Vavřincem 311/10 Jinonice Plynový kondenzační kotel např. Vaillant VU 236 o jmenovitém tepelném výkonu 6,6-19,1 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
30.05.2018 46835 Rozšíření komunikace, přeložka plynovodu a vodovodu, ulice Na Farkáně IV radlice Stavební činnost – prašnost.
30.05.2018 46898 Program regenerace MČ Praha 5 – regenerační lokality Smíchov Stavební činnost – prašnost.
01.06.2018 47970 Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec – aktualizace DÚR, SO501 – Přeložka plynovodu, K Homolce, parc. č. 1391/1, 1711 a 1794/1 Slivenec Stavební činnost – prašnost.
01.06.2018 48034 Plynová přípojka k RD, V Bokách ii, parc. č. 342/26 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
01.06.2018 48107 Bytový dům „Nad Turbovou“ – demolice stávajícího objektu, Nad Turbovou č. 1181/36 Košíře Stavební činnost – prašnost.
04.06.2018 49513 Odstranění komunikace v areálu budoucí stavby „Císařská vinice“, mezi ulice Podbělohorská a Smrčinská Smíchov Stavební činnost – prašnost.
04.06.2018 49722 Rezidence Musílkova – Slávy Horníka – stavba opěrné stěny, parc. č. 533, 535, 532, 530 Košíře Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
05.06.2018 49754 Rekonstrukce a půdní vestavba domu v ulici Drtinova 372/24, parc. č. 3045 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
05.06.2018 49800 Vestavba výtahu do šachty BD Bieblova 1227/19, parc. č. 2112 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
29.05.2018 49854 Revitalizace BD Borského 663/4, parc. č. 942/12 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické podlahové a elektrický otopný žebřík – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
08.06.2018 52153 Oprava fasády, úprava střešního pláště a využití půdního prostoru, Národní dům na Smíchově Smíchov Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
08.06.2018 52187 Novostavba RD, parc. č. 225, 226 Slivenec Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 1,9 – 13,00 kW, 5. emisní třídy. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
07.06.2018 52197 Výměna oken do dvora za francouzské a balkónové dveře a vytvoření zvýšené podesty před okny ve dvoře domu, Svornosti 947/22, parc. č. 397 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
07.06.2018 52214 Rekonstrukce a stavební úpravy v bytě č. 11, Lamačova 826/13 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
08.06.2018 52251 Centrum Jógy – změna užívání nebytových prostor, Ostrovského 11/16 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
06.06.2018 52260 Odstranění stavby rodinného domu, Souběžná II 523/44, parc. č. 341/15 a 341/18 Jinonice Stavební činnost – prašnost.
06.06.2018 52283 Mateřská škola Villa Luna – změna v užívání části stavby v objektu Avenir Business park – budova E, Radlická 751/113e, parc. č. 1236/79 Jinonice Stavební činnost – prašnost.
06.06.2018 52283 Mateřská škola Villa Luna – změna v užívání části stavby v objektu Avenir Business park – budova E, Radlická 751/113e, parc. č. 1236/79 Jinonice Stavební činnost – prašnost.
06.06.2018 52321 Stavební úpravy podkroví bytových domů Fráni Šrámka, Černý Vrch, č.p. 2632/32, 2633/30 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
11.06.2018 53290 BD Pod Mlynářkou, Podbělohorská 413/10 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
11.06.2018 53325 Stavební úpravy stávající zimní zahrady Musílkova 35, parc. č. 568 Košíře Stavební činnost – prašnost.
11.06.2018 53339 Rekonstrukce a spojení jednotek 401/2 a 401/3, Na Žvahově 401/22 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
11.06.2018 53357 ÚR propojení Vodafone A5DYN, Radlická – A5RDC Jinonice, Radlice a Smíchov Stavební činnost – prašnost.
12.06.2018 54214 Změna stavby před dokončením – výměna kanalizační a vodovodní přípojky – VILA, Na Doubkové 2, parc. č. 128 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
12.06.2018 54262 Rekonstrukce oplocení a opěrné zdi na hranici pozemku, včetně nového vjezdu na pozemek a parkovacího stání, venkovního vstupního schodiště a pavlače RD, Pod Lipkami, parc. č. 4067, 4068/1, 4068/2 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
12.06.2018 54290 Aktualizace stanoviska – Odpadová třídící hala FN Motol, parc. č. 353/1 Motol V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
13.06.2018 55281 Stavební úpravy a přístavba RD, Butovická 248/31, parc. č. 198 Jinonice Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17C o jmenovitém tepelném výkonu 2,3 – 18,3 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
14.06.2018 55329 Změna účelu využití nebytového prostoru v přízemí BD na výrobnu Biltong s. r. o., U Santošky 1315/4, parc č. 2202 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
15.06.2018 55892 Propojovací lávka mezi objekty v areálu Realtoria, Křížová 1018/6, parc. č. 745/10, 745/11, 745/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
14.06.2018 55926 D0 514 „Lahovice – Slivenec“ km 14,950 – 15,110 PHS Lochkov Slivenec Stavební činnost – prašnost.
08.06.2018 58024 Oprava propustku na NN 3942, č. akce 999 509, parc. č. 61, 64/1, 68/1, 69/2, 467, 468/1, 490/3 Motol Stavební činnost – prašnost.
19.06.2018 58082 Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy sportovního areálu Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, V Remízku 919/7 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
19.06.2018 58115 Skladovací prostor u RD č.p. 1925, úprava vrat stávající garáže Smíchov Stavební činnost – prašnost.
19.06.2018 58129 Odstranění objektu – RD na parc. 625 a 626 Slivenec Stavební činnost – prašnost.
19.06.2018 58153 Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu Lidická 251/34 Smíchov Dva závěsné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
20.06.2018 59596 Odstranění objektu k bydlení č.p. 232, parc. č. 434 Slivenec Stavební činnost – prašnost.
20.06.2018 59605 Vybudování nového střešního vikýře v domě Na Březince 1368/5 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
21.06.2018 59715 Přístavba řadového domu – posouzení provedené stavby, Xaveriova 1598/96, parc. č. 1732 Smíchov Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
21.06.2018 59749 Stavba garáže k RD, K vodojemu 2109/25, parc. č. 1567, 4911/2 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
25.06.2018 60169 Demolice neužívaného RD, Nad Zámečnicí 138/12, parc. č. 4463 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
26.06.2018 60880 Činžovní vila – Nad Laurovou 2853/5, parc. č. 1408/2 a 1408/7 Smíchov Dva závěsné plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB192i-25 o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 61429 Odstranění RD, garáže a kolny, parc. č. 417 a 418 Slivenec Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 61451 BESIP 2970261 Wassermannova, MHD Pražská čtvrť – dělící ostrůvek Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 62189 Obnova vodovodního řadu, ul. Zapova Smíchov Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 62208 Stavební úpravy RD č.p. 318, K Homolce 8 Slivenec Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
03.07.2018 67261 Stavební úpravy NTL plynovodů Na Zámyšli, Košířské nám. Lovčenská a okolí Košíře Stavební činnost – prašnost.
11.07.2018 68199 Odstranění RD, garáže a kůlny na pozemcích parc. č. 1137, 1138/2, 1138/1, 1139 Slivenec Stavební činnost – prašnost.
11.07.2018 68252 ZŠ  MŠ Kořenského, Pod Žvahovem 463/21 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZSBR 28-3E o jmenovitém tepelném výkonu 7,7 – 27,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
13.07.2018 69428 Změna konstrukčního uspořádání stávající stavby pro reklamu, při komunikaci Dobříšská, parc.č. 5048/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
16.07.2018 70479 Stavební úpravy a změna užívání truhlářské dílny na rodinný dům, Kopanská 24/4, parc. č. 135/6 Holyně Stavební činnost – prašnost.
16.07.2018 70497 Stavební úpravy a nástavba RD, Ke Smíchovu 9/158, parc.č. 470/2, 472 Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
16.07.2018 70518 Úpravy spodního vjezdu NNH, Přeložka PRE distribuce a.s. – Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, parc. č. 373/11, 373/34, 373/1, 373/40, 373/50 Motol Stavební činnost – prašnost.
23.05.2018 43058 Novostavba bytového domu, včetně přípojek IS a oplocení na pozemku parc. č. 2036 a 2037, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
25.02.2018 44160 Změna stavby před dokončením – Kinského zahrada – revitalizace objektu č.p. 99, Petřínské sady č.p. 99, parc. č. 3128, k.ú. Smíchov, Praha 5 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů –1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. 1x krbové vložka. Stavební činnost – prašnost.
28.05.2018 45183 Novostavba dvou rodinných domů ul. Ke Smíchovu + vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, parc. č. 1754/4, 1754/342, 1754/343, 1754/109, 1754/8, 1754/111, 1754/329, k.ú. Slivenec + 2020 k.ú. Hlubočepy, Praha 5 Hlubočepy • V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
30.05.2018 46834 Rozšíření komunikace, přeložka plynovodu a vodovodu, ulice Na Farkáně IV, k. ú. Radlice, Praha 5 Radlice . Stavební činnost – prašnost.
11.06.2018 53219 Stavební úpravy – BD ul. V Břízkách 344/8, parc. č. 21, k.ú. Košíře, Praha 5 Košíře Plynový kondenzační kotel Protherm Medvěd 30 KLOM o jmenovitém tepelném výkonu 17 – 26 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
20.06.2018 58649 Stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby, Štefánikova 296/37, Praha 5 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
20.06.2018 59627 Stavební úpravy RD, Kudrnova 131/18, parc. č. 314, k. ú. Motol, Praha 5 Motol Stavební činnost – prašnost.
20.06.2018 59780 Rekonstrukce RD – Přístavba garáže a nástavba ateliéru, Pod Homolkou 143/36, parc. č. 153, 154/4, 154/2, k.ú. Motol, Praha 5 Motol Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 62028 Novostavba rodinného dvojdomu A-B, zpevněných ploch a inženýrských sítí, pozemky parc. č. 1459/3, 1458/8, 1794/1, k.ú. Slivenec Slivenec 4x plynový kondenzační kotel Protherm 12KKO o jmenovitém tepelném výkonu 4,4 – 13,2 kW, 5. emisní třídy. 4x krbová vložka. Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 62081 Stavba vodovodního a kanalizačního řadu pozemek parc. č. 1794/1, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
27.06.2018 62097 Přípojka vodovodu, kanalizace, plynu a elektroinstalace, poz. parc. č. 1458/2, 1792/1, 1794/1, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
02.07.2018 64026 Nová VOTS pro vodíkovou stanici – P5 – Hlubočepy, k Barrandovu Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
02.07.2018 64052 Nástavba chaty spojená se změnou užívání na rodinný dům, ul. Opálová 310, k.ú. Slivenec Slivenec  V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopné rohože, 1x elektrický zásobníkový ohřívač TUV – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
02.07.2018 64069 Vodovodní přípojka pro čp. 832, Mikšovského 30, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
02.07.2018 64084 Vestavba BJ do RD, ul. Fráni Šrámka 1938, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPUR Smart o výkonu na vytápění a ohřev: 3,7-14,2/13,0 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
02.07.2018 64089 Výstavba vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 698, 2055, k. ú. Košíře, pro přístavbu k č.p. 119/7 Rezidence Kavalírka Košíře Stavební činnost – prašnost.
02.07.2018 64106 Stavební úpravy a změna užívání v BD Podbělohorská 2317/4, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy a elektrický přímotopný ohřívač vody– nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
04.07.2018 66003 Výměna stávajícího lapáku tuků – Administrativní budova MECHANICA WALTROVKA – objekt M1 Walter SO 03, Walterovo náměstí 329/2, k.ú. Jinonice Jinonice Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
03.07.2018 66029 Novostavba RD s přípojkami, parc. č. 222/26, k.ú. Slivenec Slivenec V rámci užití  tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
04.07.2018 66061 Obnova sklepních okének domu, Zborovská 814/19, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
04.07.2018 66092 Novostavba RD, parc. č. 1770/90 a 1770/91, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel VITODES 222-F o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy.Plynové krbová vložka. Stavební činnost – prašnost.
03.07.2018 66189 Administrativní budova firmy KODYS – demolice stávajícího objektu, Za Opravnou 5/2, parc. č. 47/1, 47/2, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
09.07.2018 66598 Stavební úpravy čerpací stanice vody, Na Vidouli, k.ú. Jinonice Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
09.07.2018 66614 Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 – Slivenec, ZŠ a MŠ Ke Smíchovu 16/140, parc.č . 489, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
09.07.2018 66630 Rekonstrukce ulice Šermířská, 3154/3, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
09.07.2018 66649 Bytový dům K Závěrce – odstranění stavby, parc. č. 969, 970/1, 970/2, 970/3 k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.07.2018 66665 Přístavba výtahu a šachty, Pivovarská 626/7, parc. č. 521, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
09.07.2018 66713 STL přípojka plynu, Drtinova 467/2a, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.07.2018 67276 Rodinný dům, parc. č. 832, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Wolf CGS-2L-20/160L o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 – 22,2 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
11.07.2018 68218 Obytný a obchodní soubor Wassermannova, parc. č. 1798/536 a 1798/537, k.ú. Hlubočepy– propojení dešťových kanalizací Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
12.07.2018 68714 Stavební úpravy objektu Anděl Park Smíchov – komplex B, Radlická 3201/14 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
12.07.2018 68738 Barrandov Kaskády 1.etapa – objekty J, K, L, X, Y, ulice Hugo Haase, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
16.07.2018 70561 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21 – Rekonstrukce 3. NP, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
16.07.2018 70572 Zřízení kanalizační přípojky V Bokách 284/10, parc. č. 342/26, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
18.07.2018 73324 Přístavba rodinného domu, parc. č. 1605, 1606/1, k.ú. Slivenec Slivenec I. V rámci užití tepelného zdroje  – 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
19.07.2018 73962 FN Motol – Centrální zdroj chladu – objekt G, parc. č. 353/32, 353/2, 353/89, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
18.07.2018 73987 Stavební úpravy bytu v 7.NP, Nám. 14. října 1278/1, parc. č. 260, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
20.07.2018 73995 Stavební úpravy bytu v 7.NP byt č.13, Voskovcova 880/1, parc. č 939/13, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
20.07.2018 74028 Vrtaná studna, parc. č. 1551, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
24.07.2018 76206 0694/2017_FTTH_BD Na Plzeňce_44BJ_OK – pokládka vedení elektronických komunikací v ulici Strakonická, parc. č. 583/1 a 4988, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
24.07.2018 76207 Viladomy „Na Farkáně I“ objekt B1, B2, – oplocení stavby, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
24.07.2018 76208 Stavební úpravy bytu, Musílkova 324/49, parc. č. 101, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
20.07.2018 76209 Dodatečné povolení stavby – Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD se třemi obytnými jednotkami, Na Hřebenkách 263, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
25.07.2018 76267 Změna stavby před dokončením – Viladomy Poštovka, parc. č.  1935/112, 113, 114, 115, 116, 117, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
25.07.2018 76280 Stavební úpravy bytu č. 6, V Cibulkách 358/54, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel Baxi Duo-tec Compact + o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
23.07.2018 76284 Demolice stavby č.p. 46, Pechlátova 5, parc. č. 397, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
23.07.2018 76291 Umístění balkónů – bytový dům  Holečkova č.p. 153/113, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
23.07.2018 76568 Rekonstrukce bytové jednotky č. 8 ve 4. NP a výměna oken, Janáčkovo nábřeží 45, parc. č. 214, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 5,2 – 25 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
27.07.2018 76666 Změna účelu užívání nebytových prostor v objektu č.p. 531 a 570, Peroutkova 81 a 83, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
27.07.2018 76678 Novostavba garáže, parc. č. 909/3, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
27.07.2018 76687 Plynová kotelna v BD Vrchlického čp. 9/40, k.ú. Košíře Košíře Dva plynové kondenzační kotle VAILLANT VU 656/4-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 2x 65 kW, 6. emisní třídy.
27.07.2018 76691 K Barrandovu, chodník k OMV – číslo akce 999065, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
30.72018 77109 Stavební úpravy a změna užívání objektu, Vítězná 1/126, parc. č. 845, k.ú. Malá Strana. Malá Strana 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 138 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
30.07.2018 77119 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 4 ve 2.NP, Vítězná 531/13 Malá Strana • V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrický přímotopný konvektor, 1x elektrický boiler a 1x přímotopné koupelnové trubkové těleso – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
30.07.2018 77134 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 8 ve 3.NP, Vítězná 531/13 Malá Strana Plynový kondenzační kotel VAILLANT, VUW 246/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 – 21,2 kW, ( pro ohřev TV 24 kW)  5. emisní třídy.  Stavební činnost -prašnost.
30.07.2018 77140 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 13/2 ve 4. NP, Vítězná 531/13 Malá Strana Plynový kondenzační kotel VAILLANT, VUW 246/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 – 21,2 kW, ( pro ohřev TV 24 kW)  5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
01.08.2018 77394 Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy domu, Mělnická 585/8, parc. č. 836, k.ú. Malá Strana Malá Strana 3x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy. Stavebí činnost – prašnost.
01.08.2018 77400 Rozšíření optické sítě Pe3ny Praha 5 – Motol2, k.ú. Smíchov, Košíře, Motol Smíchov, Košíře, Motol Stavební činnost – prašnost.
01.08.2018 77406 Rozšíření optické sítě Pe3ny Net Praha 5 – U Okrouhlíku, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
30.07.2018 77412 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 15 ve 4.NP, Vítězná 531/13 Malá Strana Stavební činnost – prašnost.
30.07.2018 77417 Sloučení dvou bytů, udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 09 a 10 ve 3.NP, Vítězná 530/11 Malá Strana Plynový kondenzační kotel VAILLANT, VU 146/5-3 eco TEC pro o jmenovitém tepelném výkonu 5,2 – 14,9 kW, ( pro ohřev TV 16 kW)  5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
31.07.2018 77424 Rozšíření sítě v areálu Waltrovka, ul. Kačírkova a Nyklíčkova, parc. č. 977/75, 977/71, 977/16, 977/154, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
31.07.2018 77435 Rozšíření trasy ulice Klikatá, parc. č. 1466/1, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
31.07.2018 77438 Stavba zahradního domku na parc. č. 429/48, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
31.07.2018 77444 Změna krbové vložky na pevná paliva na plynovou krbovou vložku k novostavbě RD, parc. č. 225 a 226, k.ú. Slivenec Slivenec Plynová krbová vložka Global 10 Triple BF o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 7,5 kW.
01.08.2018 78066 Palata III – objekt služebních bytů, Na Hřebenkách 737/5, parc. č. 3715/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
04.08.2018 78863 Dostavba garáže k RD – ACCORDO 1, pozemek parc. č. 308/2, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
06.08.2018 79741 Stavební a dispoziční úpravy 1. a 2. NP, Nádražní 32, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
06.08.2018 79822 Obnova kNN (S-144401), Franty Kocourka, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
06.08.2018 80458 Delta Radlická – Administrativní objekty B a C a související infrastruktura, k.ú. Radlice Radlice Jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW.
10.08.2018 81309 UR Propojení Vodafone A5ASP, Bucharova – A5ME2, U Trezorky, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
10.08.2018 81342 Suntel (Vodafone) – ÚR A5STA – A5NAD, Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.08.2018 81351 Administrativní budova firmy KODYS, Za Opravnou 5/2, parc. č. 47/1, 47/2, k.ú. Motol Motol Dva závěsné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu  2x 52,8 kW, 5. emisní třídy. Stavební čonnost – prašnost.
10.08.2018 81360 Změna účelu užívání z lékárny na bistro, Mělnická 583/12, Újezd 583/6, k.ú. Malá Strana Malá Strana plynový kombinovaný kotel Vaillant o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.
10.08.2018 81376 Demolice provozně administrativního objektu, U Malvazinky 177 Smíchov Stavební činnost – prašnost.
08.08.2018 81391 Viladomy Lučištníků – Zajištění stavební jámy, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
13.08.2018 81838 Bytový dům K Závěrce, parc. č. 969, 970/1, 970/2, 974 vše k. ú. Smíchov Smíchov 2 x plynový kondenzační kotel fy. Junkers typ Bosch Condens 9000iW, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49,9 kW, 5. emisní třídy. Stavení činnost- prašnost
13.08.2018 81868 Změna projektu – Pěší cesta podél tratě lokalita Zlíchov, č. akce 999029 – PD a IČ Hlubočepy – ul. Nad Zlíchovem – Nový Zlíchov, k. ú. Hlubočepy, Smíchov Hlubočepy, Smíchov Stavební činnost – prašnost.
13.08.2019 81888 Změna užívání části 1. NP – Jednotka A01a objektu Aviatica – Bistro puzzle pasta and salads, U Trezorky 2/921, k.ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
13.08.2018 81900 Kabelová přípojka NN, D-145374, Pod Závěrkou 3248, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
13.08.2018 81909 Suntel (Vodafone) – ÚR A5KOV – A5STA, Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
14.08.2018 82241 Přístavba a stavební úpravy RD Nad Palatou 2842/26, k. ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
15.08.2018 82911 Účelová komunikace k mycímu centru, Jinonická, parc. č. 1500, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
16.08.2018 83409 Novostavba dvojgaráže, Na Cihlářce, parc. č. 2552, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
17.08.2018 84227 Změna stavby před dokončením – Dům Vrchlického 1175 včetně vestavby prodejny LIDL, k.ú. Košíře Košíře Dva plynové kondenzační kotle jmenovitém tepelném výkonu 250 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost -prašnost.
23.08.2018 86374 Bytové domy Praha-Smíchov, ul. Nad Koulkou a Na Neklance, parc. č. 1279, 1284, 1285 a 1286, k. ú. Smíchov Smíchov 3 ks plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 40 kW, 5. emisní třídy pro domy A a B a 20 kW pro dům C. Stavební činnost -prašnost.
23.08.2018 86416 P5 – Slivenec, výstavba VO, ul. K Lochkovu 6 – na dvoře radnice ÚMČ Slivenec Stavební činnost – prašnost.
23.08.2018 86435 P5 – Slivenec, výstavba VO v ul. K Cikánce Slivenec Stavební činnost – prašnost.
26.08.2018 87034 Stavební úpravy a střešní nástavba BD Starokošířská 28, parc. č. 1231, k.ú. Košíře Košíře Dva závěsné plynové kondenzační kotle Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC PLUS o jmenovitém tepelném výkonu  2x 47,7 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
24.08.2018 87063 Odstranění garáží na parc. č. 1907/2-1907/45 k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
23.08.2018 87136 Dívčí hrady – cesty Radlice Stavební činnost – prašnost.
27.08.2018 88009 Stavební a dispoziční úpravy 2. a 3. NP (obj. A) a 3. a 4. NP (obj. E), Nádražní 32, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
27.08.2018 88056 Usedlost Turbova – bourací práce – odstranění novodobé přístavby k hospodářskému objektu, ul. Jinonická 6, parc. č. 830/4, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
27.08.2018 88105 Rekonstrukce vodovodní přípojky k BD, Újezd 414/13, k. ú. Malá Strana Malá Strana Stavební činnost – prašnost.
27.08.2018 88127 Stavební úpravy BD U Nikolajky č.p. 821, parc. č. 2178, k.ú. Smíchov Smíchov 3x plynový kondenzační kotel Geminox THRs/THs 0,9-9 C o jmenovitém tepelném výkonu 9 kW 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
30.08.2018 91054 Přístavba výtahu k RD Pajerova 2836/3, parc. č. 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4 a 1113/5, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrické deskové otopné těleso – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
30.08.2018 91065 Výstavba VO v parku u ul. Plzeňská x Vrchlického x Jinonická, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
03.09.2018 93963 Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů v ul. Klikatá, Markova a Mezná Jinonice, Košíře Stavební činnost – prašnost.
31.08.2018 93967 Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy 1. PP – 3. PP bytového domu, Slávy Horníka 1022/16 a 1021/16a, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
31.08.2018 93977 Demolice objektu v ulici Na Loužku, č.p. 1880/8, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
05.09.2018 94595 Plavební komora Praha – Staré Město Smíchov, Malá Strana Stavební činnost – prašnost.
04.09.2018 94632 Výstavba nové distribuční transformační stanice PKP Gräper, 22/0.4 kV, 630 kVA, Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS PREdistribuce, a. s., Do Klukovic, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
31.08.2018 94646 Rezidence Na Loužku, parc. č. 1393, 1394/1, 1394/2, 1408/14, 1408/15 a 1596, k.ú. Smíchov Smíchov Pro objekt ´´A´´je  navržen plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Pro objekty ´´B´´ a ´´C´´ bude instalován jeden společný plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
05.09.2018 94669 Přístavba polytechnické dílny ZŠ Grafická, Grafická 1060/13, parc. č. 3513, 3514, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
05.09.2018 94696 Nový kNN, PVS, připojení nového odběratele PVS k distribuční soustavě 1 kV, ul. Diskařská, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
05.09.2018 94747 Rozšíření sítě Pe3ny Net s. r. o. v lokalitě Na Farkáně, Peroutkova a Na Vysoké, k. ú. Košíře, Jinonice, Radlice Košíře, Jinonice, Radlice Stavební činnost – prašnost.
06.09.2018 95461 Novostavba – Bytový dům s prodejnou ulice Plzeňská x Holečkova, k.ú. Košíře Košíře 4 plynové, kondenzační kotle Buderus Logamax Plus GB192-50i o jmenovitém tepelném výkonu 48,9 kW, 5. emisní třídy. Stavební čoinnost – prašnost.
06.09.2018 95475 Obnova kVN (S-144260), Hlubočepská, Pod Žvahovem, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
07.09.2018 97731 Lékařské ordinace a laboratoř biochemie, Ženské domovy, Ostrovského 253/3, parc. č. 2906, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
07.09.2018 97819 Výstavba VO v ul. U Starého hřbitova, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
10.09.2018 98776 Kinského zahrada – revitalizace objektu č.p. 99 – zajištění svahu, parc. č. 3128, 3134/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.09.2018 98808 Půdní vestavba – vznik bytové jednotky – BD V Břízkách 342/4, parc. č. 17, k.ú. Košíře Košíře Plynový kondenzační kotel Buderus Logamaxplus GB062-24 o jmenovitém tepelném výkonu 24,1 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
10.09.2018 98863 ELEKTROŠTIKA, s. r. o. Slivenec, Holyně Stavební činnost – prašnost.
10.09.2018 98873 Rozšíření sítě UPC Česká republika, s. r. o. v lokalitě Anděl, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.09.2018 98890 Kanalizační přípojka pro RD, ul. Barrandovská 447/21, parc. č. 1630/2 a 755/1, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
10.09.2018 98918 Kanalizační přípojka pro RD v ul. Barrandovská 571/21a, parc. č. 1630/2 a 756/1, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
13.09.2018 101084 Odstranění stavby – Hotel Golf – západní část objektu Garni, Plzeňská 103/215c, k.ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
18.9.20018 103258 Bourací práce přístavby objektu Peroutkova 570/83, parc. č. 974/2, 974/5, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
17.09.2018 103292 Odstranění stavby skladu, Ke Kotlářce, parc. č. 1913, 1914, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
18.09.2018 103993 Výstavba nové opěrné zdi ul. Pernikářky, parc. č. 3851, 3852, 3854/1, 4859/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
17.09.2018 104005 Demolice dvorních objektů, ul. Na Plzeňce, parc. č. 579/1, 579/2, 581, 582/1, 582/3, 584/1, 584/2, 584/3, 584/5, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
17.09.2018 104025 Změna stavby před dokončením – Půdní vestavba, Lidická 19, k. ú. Smíchov Smíchov 1 plynový kondenzační kotel Junkers o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
17.09.2018 104080 Aktualizace stanoviska – Stavební úpravy a přístavba domu – vč. Připojení vjezdu, úpravy komunikace, přípojek a retenční nádrže, U Nesypky 12, parc. č. 3235 a 3236/1, k.ú. Smíchov Smíchov 4x plynový kondenzační kotel Buderus, 5. emisní třídy. Stavební činnost -prašnost.
19.09.2018 104935 Rekonstrukce BD Na Farkáně 221, k.ú. Radlice Radlice 4 plynové kondenzační kotle Junkers ZBS 22/75SE-3 MA CERAPURMODUL SMART o jmenovitém tepelném výkonu 21 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost -prašnost.
19.09.2018 104957 Novostavba RD, Pod Vysokou mezí, parc. č. 322/123, 322/21, k.ú. Holyně Holyně V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
20.09.2018 105117 Přípojka vody a plynu pro objekt Na Hutmance 422/14, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
21.09.2018 105666 Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 – Komunikace Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
25.09.2018 106928 Rezidence Na Konvářce, parc. č. 809, 810, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 10-50, každý kotel o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 48,7 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
26.09.2018 106955 Rekonstrukce podkroví RD, Přímá 1654/7, parc. č. 1758, 1759/1, 1759/2, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
26.09.2018 106999 Stavební úpravy 3.NP, Rozkošného 1058, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
27.09.2018 107218 Výstavba veřejného osvětlení na ul. „Prašanda“, mezi částí Holyně a kaskády Barrandov, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
27.09.2018 107235 Stavební úpravy nájemních prostor – zázemí mycí linky, 2. PP – ANDĚL BUSINESS CENTER, Radlická, parc. č. 2885/13, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
01.10.2018 107273 CETIN – RVDSL1715_A_A_SMNB247-SMNB1HR_OK Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
01.10.2018 108157 Rekonstrukce RD, Musílkova 48, parc. č. 455, 456, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
01.10.2018 108160 Rekonstrukce a dostavba domu Holubova 22/2508, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Junkers o jmenovitém tepelném výkonu 40 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
03.10.2018 109210 BD VALENTINKA, Na Valentince 494/6, parc. č. 527, k.ú. Smíchov Smíchov 2 ks plynového kondenzačního kotle CONDENSINOX 100 o jmenovitém tepelném výkonu každého kotle 97 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
03.10.2018 109526 Dodatečné stavební povolení – Přístavba a nástavba BJ č. 001 v BJ č. 103 v 1.NP, Na Císařce 5/3225, parc. č. 4748/69 a 4748/173 , k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
05.10.2018 109546 Odstranění stavby, Ke Smíchovu 767, parc. č. 2034, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
05.10.2018 109576 Stavební úpravy ve stávající bytové jednotce č. 7 ve 4. NP BD Drtinova 358/20, parc. č. 3041, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
05.10.2018 110061 Stavební úpravy ve stávající bytové jednotce č. 6 ve 3. NP BD Drtinova 358/20, parc. č. 3041, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
03.10.2018 110187 Výměna zdroje vytápění, Meskářova 69/32, parc .č. 886/1 a 886/2, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel Buderus GB 062-24  o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
08.10.2018 110815 Novostavba garáže, Nad Zámečkem, parc. č. 340/12, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
08.10.2018 110834 Odstranění stavby na pozemku parc. č. 1388/2 a objektu garáže na pozemku parc. č. 1388/3, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
09.10.2018 110844 Odstranění havarijního stavu základů stávající přístavby hlavní budovy v atriu B, Na Hřebenkách 737/5, parc. č. 3712, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
08.10.2018 110866 Změna užívání a stavební úpravy části objektu v areálu Zdravotnického zařízení Kartouzská 204/6, objekt A a D, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
08.10.2018 112949 Rampa – Praha Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
11.10.2018 112957 Novostavba RD, parc. č. 286/4, k.ú. Slivenec Slivenec V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost -prašnost.
08.10.2018 112971 Změna užívání a stavební úpravy části objektu v areálu Zdravotnického zařízení Kartouzská 204/6, objekt C – pavilon vstup, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
12.10.2018 113181 Stavební úpravy spojené s částečnou změnou v užívání a půdní vestavbou BD, Kmochova 605/8, parc. č. 3454, k. ú. Smíchov Smíchov 2 plynové kondenzační kotle, YGNIS Varfree 80, každý o jmenovitém tepelném výkonu 17,1 – 79,8 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
15.10.2018 113208 Atelier – přístavba a nástavba garáže, K Vodojemu 3072/44, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
15.10.2018 113862 Bydlení pro seniory Hlubočepy, přípojky a přeložky IS, komunikace, chodník, parking a vjezd, pozemky parc. č. 149/2, 149/3, 149/4, 1620/5, 149/7, 149/8, 1620/2, 1620/4 a 1621/1, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy 2x plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPURCOMFORT, každý o jmenovitém tepelném výkonu 7,1 – 27  kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
15.10.2018 113866 Waltrovka III. fáze – bourací práce, Radlická ulice, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
15.10.2018 113889 Půdní vestavba a nástavba, Malátova 541/8, parc. č. 185, k.ú. Smíchov Smíchov  5x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 246/5-5 eco Tec o jmenovitém tepelném výkonu 5-20 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
16.10.2018 114255 Přístavba ke stávajícímu RD, Kanova 1245/5, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo  – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
17.10.2018 114281 Rozšíření optické sítě Pe3ny Net Praha 5 – Motol3, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
16.10.2018 114301 Rekonstrukce VB v ŽST Praha Smíchov Smíchov Jako zdroj tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle o maximálním tepelném příkonu 2x 304,8 kW, 5. emisní třídy. V případě výše navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW, a proto je v tomto případě dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.  Stavební činnost – prašnost.
18.10.2018 115211 Novostavba dvojice viladomů, včetně přípojek, inž. sítí v ul. Na Farkáně I. a II. k.ú.Radlice Radlice 4 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
18.10.2018 115238 Stavební úpravy objektu záchranné stanice zvířat Lesů hl. m. Prahy v Praze Jinonicích, Novoveská 841/2a, parc. č. 1209/6, k. ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens  222-W o jmenovitém tepelném výkonu 1,9-13 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
19.10.2018 115257 Stavební úpravy komerčních prostor v přízemí objektu Štefánikova 3/61, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
17.10.2018 115267 Zpracování projektové dokumentace včetně odhadovaného rozpočtu v rámci projektu PIAC 5 v Ženských domovech, Radlická 200/3 a Ostrovského 11/16, parc. č. 2898, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
19.10.2018 115570 Změna stavby před dokončením – Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, rozšíření o parcely č. 397 a 398, k. ú. Radlice Radlice Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 70 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
19.10.2018 115593 Lékařské ordinace a zázemí, objekt „FOC“, 4. NP, Nádražní 762/32, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
23.10.2018 116254 Obnova vodovodního řadu, ul. Podbělohorská Smíchov Stavební činnost – prašnost.
23.10.2018 116720 Bytový dům PARVI CIBULKA – stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající stavby, k.ú. Košíře Košíře V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano Plus GB 402 o jmenovitém tepelném příkonu 367 kW, 5. emisní třídy, v tomto případě je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.
23.10.2018 116900 ANDĚL CITY CENTER – stavební úpravy kanceláří PFIZER, 3. – 5. NP, budova 09, Stroupežnického 3191/17, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
23.10.2018 116912 Půdní vestavba, Štěpánkova 582/42, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
24.10.2018 117474 Stavební úpravy a změna užívání nájemní jednotky B67 v 1.NP OC Galerie Butovice, Radlická 117, k.ú. Jinonice Jinonice V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
24.10.2018 117525 Demolice objektů garáží v ul. Pod Děvínem, parc. č. 980/2 a 980/3, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
26.10.2018 118023 Odstranění stávajících objektů v areálu bývalého obvodního ústavu národního zdraví v Praze 5, Na Cihlářce, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
26.10.2018 118055 Demolice garážového objektu v ulici Svornosti 1497/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
24.10.2018 118099 Stavební úpravy a nástavba BD, Kmochova 518/4 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1 x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. Stavební činnost – prašnost.
30.10.2018 119595 Stavební úpravy objektu BD, parc. č. 340/2 a 340/1, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
31.10.2018 120123 Bytový dům  U Klikovky, parc. č. 4670/4 a 4817/1, k.ú. Smíchov Smíchov 2 x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 10-50 C, každý o jmenovitém tepelném výkonu 9.5-48,7 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
31.10.2018 120227 Přípojka vody a kanalizace k objektu – Dům pro bydlení V Bokách I. 17, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
31.10.2018 120229 BESIP 2970338 Voskovcova – Trnkovo náměstí, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
01.11.2018 120458 Křižovatka ulic Plzeňská x Musílkova, k. ú. Košíře a Smíchov Smíchov, Košíře Stavební činnost – prašnost.
01.11.2018 120476 Nástavba RD, parc. č. 1911, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
02.11.2018 120483 Rozdělení bytové jednotky č. 291/2 na dva byty, Lidická 291/40, parc. č. 297, k. ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 2 x elektrokotel blíže nespecifikovaného typu -nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
05.11.2018 121723 Změna stavby před dokončením – Novostavba rezidence v proluce, Rezidence Musílkova – Slávy Horníka Košíře Kaskáda čtyř kondenzačních kotlů Buderus GB162-100, každý o výkonu 94,5 kW .  Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW, a proto je  kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP.  Stavební činnost – prašnost.
05.11.2018 121773 Změna stavby před dokončením – Bytový dům Cibulka II, Objekt M1 Košíře Kaskáda čtyř kondenzačních kotlů Buderus GB162-100, každý o výkonu 94,5 kW. Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW, a proto je v tomto případě dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP. Stavební činnost – prašnost.
05.11.2018 121787 Viladomy Lučištníků – zařízení staveniště na pozemku parc. č. 433/1, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
05.11.2018 121809 Aktualizace stanoviska – osvětlená stavba pro reklamu č. 5532 a 5533, Radlická, parc. č. 1007/4, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
Sloupec1 Sloupec2 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6
05.11.2018 121821 Aktualizace stanoviska – osvětlená stavba pro reklamu č. 5024 a 5534, Radlická, parc. č. 1007/7, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
05.11.2018 121842 Stavební úpravy RD na pozemku parc. č. 1345/26, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 Hlubočepy Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy. I. S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme. Stavební činnost -prašnost.
06.11.2018 122857 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1770/90, k.ú. Slivenec, Praha 5 Slivenec Stavební činnost – prašnost.
09.11.2018 126206 Nová výtahová šachta a stavební úpravy dvorní části objektu, Janáčkovo nábřeží 1153/13, parc. č. 236, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
08.11.2018 126234 Novostavba RD, K Holyni, parc. č. 541 a 542, k. ú. Slivenec Slivenec 2x plynový kondenzační kotel Viadrus Garde G 42 ECOM2, každý o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
07.11.2018 126269 Lokalita č. 7 – rekonstrukce budovy č. 3 – přípojka VN, Za Opravnou, parc. č. 49/1, 49/3, 486/1, 486/4, 486/12, k. ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
07.11.2018 126291 Rekonstrukce inspektorátu Praha – půdní vestavba, Za Opravnou 300/6, parc. č. 44/4, k. ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
12.11.2018 127480 Stavební úpravy související s vestavbou lékárny Dr. Max v OC Kamera, Tilleho nám. 792/2, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
12.11.2018 127503 Novostavba prodejního skladového objektu, parc. č.  1913, 1914, 1915/1, 1915/3, k.ú. Košíře Košíře dva  plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 130,4 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost -prašnost.
13.11.2018 128247 Rozšíření distribuční soustavy NN, K Dobré vodě, parc. č. 305/1 a 409, k. ú. Holyně Holyně Stavební činnost – prašnost.
14.11.2018 128965 Venkovní odborná učebna v ulici Výmolova 169/2, parc. č. 365, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
15.11.2018 129815 BD Valentinka, Na Valentince 494/6, parc. č. 527, k. ú. Smíchov Smíchov 2 ks plynového kondenzačního kotle CONDENSINOX 10, každý o jmenovitém tepelném výkonu 97 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
16.11.2018 131076 Grosseto Bistro Ristorante – Anděl, ABC administrativní obchodní centrum Anděl, Radlická 3179/1e, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
20.11.2018 132712 Demolice areálu IDS, Nádražní 8, 10 a 12, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
21.11.2018 133298 Stavební úpravy a změna užívání části objektu v areálu Zdravotnického zařízení Kartouzská 204/6, Objekt A – 1. NP laboratoř krevních vzorků, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
21.11.2018 133320 Přístavba venkovního schodiště ke stávajícímu RD, Přímá 1653/9, parc. č. 1756, 1757, 1759/2, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
19.11.2018 133348 Kabelový tunel Vyšehrad – Praha, ulice Hořejší nábřeží, Na Libušince, Rašínovo nábřeží a další, k.ú. Smíchov a k.ú. Vyšehrad Smíchov, Vyšehrad Stavební činnost – prašnost.
22.11.2018 134316 „Plácek v Hlubočepích“ parc. č. 1282/1, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
22.11.2018 134322 Novostavba RD vč. Přípojek, sjezdu a oplocení, ulice Na Vidouli, parc. č. 341/33, k.ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2–17DC o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 18,00 kW, 5. emisní třídy.   S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost -prašnost.
22.11.2018 134331 Novostavba RD, včetně přípojek, sjezdu a oplocení, ulice Souběžná II, parc. č. 341/15 a 341/18, k.ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2 – 17 DC o jmenovitém tepelném výkonu 2.5 – 18 kW, 5. emisní třídy. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
25.11.2018 138349 Přestavba bytové jednotky 910/2 na – Ambulantní ordinaci cévní chirurgie, Na Bělidle 20, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
26.11.2018 138374 Viladům nad Bertramkou, Nad Bertramkou 17, k.ú. Smíchov Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 47 kW, celkem 96 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
26.11.2018 138418 Sdělovací kabely (přeložka, novostavba) – ulice Granátová, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
28.11.2018 139422 Instalace výtahu, Musílkova 303/3, k.ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
28.11.2018 140423 Změna v užívání RD o 3 b. j. na bytový dům o 5 b. j., Na Čisté, parc. č. 288/6 a 288/7, k. ú. Slivenec Slivenec  V rámci užití tepelného zdroje – 5x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
28.11.2018 140459 Bytové domy v ulici Na Neklance“ – dva bytové domy, kavárna, zpevněné plochy, chodník, komunikace, retenční nádrže, terénní úpravy, zařízení staveniště, parc. č. 1133, 1134/1, k.ú. Smíchov Smíchov Bytový dům A : plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW. Bytový dům B : plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW.
28.11.2018 140493 Terénní, zahradní a stavební úpravy zahrady domu Na Václavce 40 a sjezd ke komunikaci v ulici U Nikolajky, parc. č. 2433, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
29.11.2018 141296 Dodatečné povolení stavby – Rezidence Sacre Coeur III – Dům pro seniory, parc. č. 3109/1, 4874, 3109/4, 3110/22, 3110/23, 4875/13, 4875/15, 3463/1, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
29.11.2018 141316 Areál Tellus, ulice Naskové, k.ú. Košíře Košíře Areál bude vytápěn  plynovou kotelnou  o výkonu kotlů 3x 360 kW. Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW, a proto je kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP se sídlem: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Stavební činnost.
29.11.2018 141329 Změna v užívání části objektu BD Staropramenná 973/16, parc. č. 405, k. ú. Smíchov Smíchov  V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny.
28.11.2018 141343 Stavební úpravy BD, Kroftova 1/329, k.ú. Smíchov Smíchov 2 plynových kondenzačních kotlů, typ Rendamax R40 EVO-100  o jmenovitém tepelném výkonu každého kotle 92,9 kW, 5. emisní třídy. Celkový výkon kotelny bude 185,8 kW.  Stavební činnost – prašnost.
29.11.2018 141352 RVDSL1816_A_A_SMNB2649_SMNB1HR_MET, ul. Frančíkova, k.ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
29.11.2018 141952 Změna v užívání části objektu BD Kováků 1192/7, parc. č. 2856, k. ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny.
30.11.2018 141977 Liniová stavba –   OVER8_ A_ P5 – Křížová I_ ÚR _OK, k.ú. Smíchov, k.ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
30.11.208 142277 BD Jenišovská, ulice Peroutkova, Od Vysoké, k. ú. Košíře a k. ú. Radlice Košíře, Radlice Stavební činnost – prašnost.
03.12.2018 143641 Most Zlíchov Y002, č. akce 999179,  k.ú. Smíchov a k.ú. Hlubočepy Smíchov, Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
04.12.2018 143737 Jinonice Court II – etapa II – Hlavní Dvůr – změna řešení podzemních garáží, k.ú. Jinonice Jinonice Pro objekt navrženy dva plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném výkonu 250 kW, 5. emisní třídy, pro nebytový prostor navržen plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
04.12.2018 143766 Odstranění stavby – Slivenec č. p. 146, K Holyni 146/27, parc. č. 543 a 544, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
04.12.2018 143786 Odstranění stavby – Slivenec č. p. 129, K Holyni 129/23, parc. č. 541 a 542, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
05.12.2018 144467 BLOK SM 1 – administrativní objekt, Smíchov City – sever – 1. etapa, mezi ul. Za Ženskými domovy a Nádražní, k.ú. Smíchov Smíchov Plynová kotelna, kde jsou umístěny 2 plynové kotle, každý o jmenovitém tepelném výkonu 335 kW, tj. cekem 670 kW +dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 320 kW-kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP se sídlem: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
05.12.2018 144476 BLOK SM 2 – bytový dům, Smíchov City – sever – 1.etapa, mezi ul.  Nádražní a prodlouženou ul. Na Valentince, k.ú. Smíchov Smíchov 6 plynových kondenzačních kotlů 5.emisní třídy.
05.12.2018 144497 BLOK SM 3 – bytový dům, Smíchov City – sever – 1.etapa, mezi prodlouženou ul. Stroupežnického a prodlouženou ul. Na Valentince, k.ú. Smíchov Smíchov 4  blokové plynové kotelny. V každé kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB372, každý o jmenovitém tepelném výkonu  232,9 kW, 5. emisní třídy.
05.12.2018 144509 Vodovodní řad DN 150 v ul. Radlická – SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 4915/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
05.12.2018 144540 Vodovodní řad DN 300 – propoj ul. Radlická – SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 4915/1 a 5019/13, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
06.12.2018 144844 Výměna osobního výtahu v BD, Holečkova 332/5, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
10.12.2018 145135 Změna konstrukčního uspořádání – stávající osvětlená stavba pro reklamu, při komunikaci K Barrandovu, parc. č. 2043/101, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
07.12.2018 145196 Přesun lampy veřejného osvětlení na parc. č. 1410, 1411, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
10.12.2018 145824 RVDSL1822_A_A_SMNJ4892-SMNJ1HR_MET, Pod Vidoulí, parc. č. 719/8, 1450, 1514/6, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
10.12.2018 145832 Společenská místnost Hotelu Golf, pavilon F, Plzeňská 103/215c, parc. č. 387/6, k. ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
10.12.2018 145859 Stavební úpravy nebytových prostor v 1. NP a jejich úprava na byt, Souběžná I 569/31, parc. č. 295/4, k. ú. Jinonice Jinonice Plynový kondenzační kotel Porotherm Panther 25 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy. S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost.
10.12.2018 145870 Bytový dům SVJ Plzeňská 796 – oprava fasád, přístavba balkónů a výtahu, Plzeňská 796/82, parc. č. 1290, k. ú. Košíře Košíře Stavební činnost – prašnost.
05.12.2018 145955 Stavební úpravy bytu Na Bělidle 999/11 – bytové jednotky č. 5 a č. 6, k. ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17C   o jmenovitém tepelném výkonu 2,3 – 16,9  kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
08.11.2018 145984 RD Slivenec II B – Novostavba, parc. č. 543 a 544, k.ú. Slivenec Slivenec 2x plynový kondenzační kotel Viadrus Garde G42 ECO M2 o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW, 5. emisní třídy. Stavební činnost – prašnost.
12.12.2018 146342 Stavební úpravy výtahu v rámci celkové úpravy objektu, Geologická 1062/2b, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
12.12.2018 146351 Změna dokončené stavby, sloučení a stavební úpravy bytů č.5 a č.6, ve 3. NP, Janáčkovo nábřeží 37, k.ú. Smíchov Smíchov Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB172-24 o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy.  S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
13.12.20018 149125 Rekonstrukce vily U Mrázovky 13, parc. č. 2451. 2452/1, 2452/2, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny.  S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme. Stavební činnost – prašnost.
14.12.2018 149224 Plnící vodíková stanice v areálu ČSPH Benzina, ul. K Barrandovu, parc. č. 886/8, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
13.12.2018 149228 Bourací práce – objekty na pozemcích parc. č. 369/10, 369/11, 369/12, 370/2, k. ú. Radlice Radlice Stavební činnost – prašnost.
17.12.2018 149840 Obnova uličních a dvorních fasád a změna dispozičního řešení sociálních zařízení a rekonstrukce rozvodů sociálních zařízení objektů nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
17.12.2018 149851 Zařízení staveniště – SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
17.12.2018 149853 Akce BESIP BBP č. 60261 – úprava přechodu pro chodce na bezbariérový, V úvalu x Podhorská, k. ú. Motol Motol Stavební činnost – prašnost.
17.12.2018 149859 Novostavba domu se třemi byty, Pod třešněmi 763/19, parc. č. 2027 a 2028, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy 3x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, 5. emisní třídy s napojením na nepřímo ohřívaný zásobník TUV o objemu 150 l  tech. vzor Protherm Panther Condens AK 150 12KKO-A. Stavební činnost.
17.12.2018 149869 Změna územního rozhodnutí – Novostavba hotelu na parc. č. 2828, 2829, 2830, 4880/1, 4887/1, 4889/1, 2827, 2831, ulice Mozartova/Plzeňská, k. ú. Smíchov Smíchov Příkon tepelného zdroje přesahuje 300 kW, a proto je  kompetentním orgánem státní správy OCP MHMP se sídlem: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Stavební činnost.
17.12.2018 149880 RD Malvazinky v ulici Na Pláni, parc. č. 1592/3, s přípojkami IS, vjezdem, vstupem a chodníkem i na parc. č. 4940/1, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny. Plynový kondenzační kotel De Dietrich MCR 24 plus kategorie ´´ C ´´. Stavební činnost.
17.12.2018 149885 SSZ 5.506 Strakonická – Nádražní, k. ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
17.12.2018 149887 Odstranění stavby pro rodinnou rekreaci, kůlny a garáže, parc. č. 1174, 1175/1, k. ú. Slivenec Slivenec Stavební činnost – prašnost.
18.12.2018 150144 Lékárna základního typu, objekt „FOC“, 1. NP, Nádražní 762/32, k.ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
18.12.2018 150167 Nástavba objektu Nádražní 31/17, parc. č. 2923, k. ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
18.12.2018 150260 Stavební úpravy a dostavba domu v ulici Viktora Huga 359/6, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
19.12.2018 150638 Kinského zahrada – revitalizace objektu č. p. 99 – zajištění svahu, parc. č. 3128, 3134/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
19.12.2018 150934 Bytový dům Na Neklance II, parc. č. 1296,1135, 1136, 1137, 1138, 4921/1 a 4921/2, k.ú. Smíchov Smíchov 2 plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném výkonu 75 kW, 5. emisní třídy.  Stavební činnost – prašnost.
19.12.2018 150994 Výstavba BD – Pod Stadiony, parc. č. 3790/1, 3789, 3765, 4205/21, k.ú. Smíchov Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – 5x tepelné čerpadlo– nejsou naše zájmy dotčeny.  Stavební činnost – prašnost.
20.12.2018 151887 BESIP 2970369 Karlštejnská – Záluské – stavební zpomalovací pruh, parc. č. 1517/1, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.
19.01.2018 152001 UR_Radlická_Bieblova – parc. č. 4957, 4915/1, k. ú. Smíchov Smíchov Stavební činnost – prašnost.
21.12.2018 155138 Novostavba RD na pozemcích parc. č. 1137, 1138/1, 1138/2, 1146/2, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy + plynová krbová vložka   o jmenovitém tepelném výkonu 6 kW. Stavební činnost – prašnost.
21.12.2018 155146 Novostavba RD na pozemcích číslo 417 a 418, k.ú. Slivenec Slivenec Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy + plynová krbová vložka   o jmenovitém tepelném výkonu 6 kW. Stavební činnost – prašnost.
21.12.2018 155150 Stavební úpravy a dostavba objektu Pod Útesy 101/10, parc. č. 44 a 45, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Jako zdroj tepla a TUV pro byt v 1. NP a 2. NP je navržen plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17 DC o jmenovitém tepelném výkonu 2,3-16,9 kW, 5. emisní třídy. Zdrojem tepla a TUV pro byt v podkroví bude plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 1-10, o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 kW. Stavební činnost – prašnost.
21.12.2018 155178 Y 006 – Na Višňovce – oprava mostu č. 1030, k.ú. Hlubočepy Hlubočepy Stavební činnost – prašnost.
21.12.2018 155185 Stavební úpravy RD, Souběžná IV 521/13, parc. č. 1383/7, k. ú. Jinonice Jinonice Stavební činnost – prašnost.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě