Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2017

01/03/2017

Datum podání

Číslo jednací

Identifikace žadatele

Předmět žádosti

Katastrální území

Specifikace zdroje

3.1.2017

896

Ing. Vladimír Malý – Inženýrská činnost

Nová Cibulka – polyfunkční dům, ul. Na Pomezí, Beníškové, parc. č. 1838/21, 1838/22, 1838/35, 1560/80, 1560/81, 1560/82, 1560/83, 1564/3, 1564/17, 1564/18, 1564/19

Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI Power HT 230 o jmenovitém tepelném příkonu 35,0 – 215 kW a BAXI Power HT 320 o jmenovitém tepelném příkonu 48,0 – 300 kW, oba 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

4.1.2017

1211

Jan GÖRGL

Vodovodní přípojka k rodinnému domu čp. 551, na pozemku č. parc. 889/2

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

4.1.2017

1239

VPÚ DECO Praha a.s.

Projektová, inženýrská a konzultační organizace

Viladům Slivenecká

Hlubočepy

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.1.2017

1437

Valbek, spol. s. r. o.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov

Radlice

Stavební činnost – prašnost

6.1.2017

1728

Corma International spol. s. r. o.

Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. „LTE PHA 2016 P5KZN OK“ na pozemku č. parc. 883/1

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2203

Ing. Dagmar Černá

Výstavba garáže na pozemku č. parc. 3621/2 a příslušenství domu čp. 2217 na pozemku č. parc. 3621/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2207

Lubomír Rosenberg

Přístavba skladových prostor v dvorní části bytového domu Na Bělidle 527/40

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2209

D-plus Projektová a inženýrská a. s.

Rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků, Na Neklance, Praha 5, č. akce: 308/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2212

Ing. Lukáš Cvrček

Stavební úpravy a změna užívání části 2. np objektu Geologická 575/2

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

10.1.2017

2469

Ing. Jan ŠEFL

Bytový dům na pozemcích č. parc. 432/2, 432/3, 432/5 a 420/2

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle HOVAL ULTRAGAS 300D o jmenovitém tepelném příkonu26-282 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

11.1.2017

2871

Ing. arch. Martin Horáček

Novostavba zahradního altánu, Renoirova 7,č.p. 614, parc. č. 1020/73

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

11.1.2017

2876

Ing. Taťjana Dvořáková

Stavební úpravy bytu č. 12, parc. č. 1597/5, č.p. 2808, Štorkánova 12,(vymezená jednotka 2808/12)

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.1.2017

2882

Průšek & Průšek s.r.o.

Přestavba garáže Pod Habrovou 10, parc. č. 690/2

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

12.1.2017

3083

Corma International spol. s. r. o.

Napojení na stávající sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na pozemku č. parc. 1516/4

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

12.1.2017

3089

C.A.I.S. architekti s.r.o.

Obytný a obchodní soubor Wassermannova

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3297

Ing. Karel Šafář

Výměna telekomunikačního rozvaděče k akci „16010-031618 RVDSL1607 A A SMNJ357 MET, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s.

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3301

Ing. Karel Šafář

Přesunutí a výměna telekomunikačního rozvaděče a provedení nového kabelového propoje v délce 4 m, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s., k akci: 16010-034227 RVDSL1615 A A SMNK936 MET

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3310

Ing. Karel Šafář

Výměna a přesunutí telekomunikačního rozvaděče o 0,4 m, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s., č. akce: 16010-033500 RVDSL1615 A A SMNR299 MET

Motol

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3314

Ing. Karel Šafář

Postavení nového telekomunikačního rozvaděče, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s., č. akce: 16010-031822 RVDSL1606 A A SMNV496 MET

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3317

Ing. Jan Hilgert – projektová a inženýrská činnost

Vybudování 3 parkovacích míst na pozemku č. parc. 334 včetně úpravy oplocení – pojezdových vrat

Košíře

Stavební činnost – prašnost

16.1.2017

3704

Masák & Partner, s.r.o.

Bytový dům K Závěrce, parc. č. 967, 968

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200W o jmenovitém tepelném příkonu 2,5 – 24,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

17.1.2017

3964

Martin Träger

Náprava stavu na odkanalizování objektu č. p. 135 – splaškové kanalizační přípojky v ul. Slivenecká, na pozemcích č. parc. 301, 302

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.1.2017

3965

SUNCAD, s. r. o.

Ing. Petr Kokeš

Bytový dům „Rezidence Vrchlického“ – zařízení staveniště, na pozemcích č. parc. 1200, 1201, 2002/4, 2015/1, 2020/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

17.1.2017

3968

LIVINGSTAV s. r. o.

Novostavba domova seniorů Slivenec – změna stavby před dokončením, na pozemcích č. parc. 477, 478, 479, 480, 1654, 1792/1, 1655/1, 1790/1

Slivenec

Záložní zdroj, dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 250 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost – prašnost

V případě navržených tepelných zdrojů a zdroje záložního se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

18.1.2017

4361

NUANCE – archtektonická dílna

Stavba parkovacího přístřešku vily Blaženky, ul. U Blaženky 430/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.1.2017

4364

ENERGON Dobříš, spol. s. r. o.

Projekt stavby a následná realizace „OE-12-6002765, Linie VVN V1917/1918 oprava základů“

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

18.1.2017

4370

Ing. Miroslav KLUC

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 394 na pozemcích č. parc. 762 a 763

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

18.1.2017

4545

PUDIS a. s.

Rekonstrukce Radlického sběrače, Praha 5 – V. etapa

Radlice, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.1.2017

4629

Jana Čadilová

Stavební úpravy nájemních prostorů – kanceláře PFIZER, 1. patro (2.NP), objekt 02,03 a 04

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

20.1.2017

4858

V INVEST CZ a. s.

Odstranění rodinného domu, skleníku a altánu na pozemcích č. parc. 3934/1, 3934/2

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.1.2017

5637

Projektová kancelář Atlas s. r. o.

Rozšíření provozovny kosmetiky, ul. V Cibulkách 545/29 na pozemku č. parc. 354

Košíře

Stavební činnost – prašnost

25.1.2017

6235

Ing. Martin Novák

Stavební úprava nájemní jednotky W-P1-801 na Lékárnu Dr. Max v komplexu Mechanica – Waltrovka, Klikatá č.p. 329

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

25.1.2017

6241

KARLÍNBLOK, s. r. o.

ZŠ Waldorfská – Provedení nového pavilonu, ul. Mezi Rolemi 34/8, na pozemcích č. parc. 1032/5, 1032/2, 1033/1 a 1477

Jinonice

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

26.1.2017

6367

Ladislava Ťupová

 

Pasivní dům v Praze – Slivenci, na pozemku č. parc. 222/64, ul. Na Bělici

Slivenec

Teplovzdušná krbová vložka Hoxter UKA 69/48/69/51h o jmenovitém tepelném výkonu 6-12 kW

Stavební činnost – prašnost

26.1.2017

6376

Doc. Ing. Oldřich Brůha

Odstranění rodinného domu Nad Bertramkou čp. 2145/3

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.1.2017

6382

Jakub Brabenec

Oplocení pozemku č. parc. 2809/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.1.2017

6423

Barrandov Studio a. s.

Inženýrské sítě na pozemcích exteriérového natáčení Barrandov Studio a. s., umístěné na pozemcích č. parc. 886/1, 886/7, 886/16 a 886/17

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

30.1.2017

7116

Petr Šimoník – inženýrská činnost

Odstranění dvorního objektu K Lochkovu 6, na pozemku č. parc. 39

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

31.1.2017

7398

Ing. Karel Štětina

Obnova stávající garáže a stavební úpravy oplocení vložením nové vstupní branky na pozemku rodinného domu, Pod Vidoulí čp. 413/15

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

1.2.2017

7811

Ing. Michal Svěrák

KS Praha – náhradní zdroj, instalace nového náhradního zdroje pro Krajský soud v Praze, parc. č. 211

Smíchov

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

2.2.2017

8036

Ing. Martin Novák

Administrativní budova Mechanica Waltrovka, soubor administrativních budov – objekty 01, 02 a M1 – změna architektonicko –  stavebního řešení v rámci budovy WALTER M1

Jinonice

V případě navržených tepelných zdrojů a zdroje záložního se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

3.2.2017

8296

Lucida s.r.o.

Bytový dům Staropramenná 973/16 – změna stavby před dokončením

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 

3.2.2017

8308

KREDIT Development s. r. o.

Dům se službami pro seniory na pozemcích č. parc. 3103/3, 3103/4, 3103/7, 3103/8, 3105 – změna ÚR a změna stavby před jejím dokončením

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.2.2017

8314

Ing. David Korda a JUDr. Petra Sochorová

Propojení bytové jednotky č. 760/302 a 760/303, Vidoulská 760/8

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

3.2.2017

8321

Mgr. Karel Štochl

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu, umístění reklamního pylonu čp. 1234, ul. Weberova 1a na pozemcích č. parc. 1982/2, 1982/4

Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel Junkers ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 8 až 42 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8356

Natalia Čtvrtníčková

Přestavba RD v ul. Záluské 385/37, na pozemcích č. parc. 513 a 514

Jinonice

Jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8641

VIS, a. s.

Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567

Jinonice, Radlice, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8644

Ing. Aida Padyšáková

Stavební úpravy provozovny kosmetických služeb v Malátově ul. čp. 611/7

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8647

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Zasíťování Hořejšího nábřeží, parc. č. 5052

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8650

Archetyp – M s.r.o.

Rekonstrukce stávajícího rodinného domu a výstavby garáže, Pod Vidoulí 11, parc. č. 420, 420/1 a 420/2

Jinonice

Jeden plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

7.2.2017

8902

Jiří Matys

Spojení bytů D134 a D135 v bytovém domě Na Pomezí 17, na pozemku č. parc. 1838/50

Košíře

Stavební činnost – prašnost

7.2.2017

8908

Ing. Jiří Neumann

Rekonstrukce rodinného domu Na Hřebenkách 18, na pozemcích č. parc. 3677, 3678/1, 3678/2

Smíchov

Jeden plynový kondenzační kotel ViessmannVitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 10,9 – 40,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

9.2.2017

9240

Ivana Vostrá

Stavební úpravy rodinného domu ul. Ke Smíchovu 170/95

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

8.2.2017

9269

Ing. Martin Klíčník – tepelná technika

Rekonstrukce plynové kotelny III. kategorie, Holečkova 2650/86

Smíchov

Kaskáda čtyř plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 162 – 85 o jmenovitém tepelném příkonu19,3–82,0 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

10.2.2017

9800

Ing. Petra Pokorná

Domovní studna na pozemku č. parc. 1788/17

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

10174

Jakub Zajíc

Kavárna Stroupežnického 493/10, parc. č. 2921

Smíchov

Dva závěsné kondenzační kotle Protherm Gepard Condens 25 MKO o jmenovitém tepelném výkonu 6,3 – 26,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

10187

Ing. Petr Šimoník

Novostavba RD, ul. Granátová, parc. č. 1167/31

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrická topná patrona – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

10191

APA – architektonický projektový

Stavba garáže k RD č.p. 1089/4a a RD č.p. 277/4 na poz. parc. č. 288/6 a 288/5

Slivenec

Stavební činnost – prašnost 

13.2.2017

10197

Růžena Mandová

Stavební úpravy bytů č. 227 a 228, Lumiérů 452/22, parc. č. 814

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.1.2017

10308

Ing. arch. Petr Mareš

Obnova vodovodního řadu, ul. Frančíkova

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

17.2.2017

11238

Jakub Sladeček

Stavební úpravy RD, Kudrnova 94/20

Motol

Jeden plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

16.2.2017

11259

RHM Projekt s.r.o.

Zařízení staveniště II. fáze – stavba dočasná – Nová prodejna LIDL  Barrandov LOF 2015, ul. K Barrandovu

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

16.2.2017

11621

Jiří Kroupa

Obnova kabelů 22 kV a 1 kV – přepojení kabelové sítě, pokládka nových kabelů 1 kV, ul. Hilmarova, Högerova

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

20.2.2017

11871

METROPROJEKT Praha a.s.

WiFi a CCTV ve vozovně Motol

Motol

Stavební činnost – prašnost

21.2.2017

11892

Ing. arch. David Kryspin

Rekonstrukce a rozšíření bytu č. 5, Nad Zámečkem 378/58

Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu do 30 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost – prašnost

20.2.2017

12113

Vojtěch Šebek

Odstranění stavby RD, parc. č. 891

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

12291

PPSD a.s.

Stavební úpravy NTL plynovodu, ul. Bieblova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

22.2.2017

12299

Jiří Langer

Výstavba zapuštěného bazénu, parc. č. 1910

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 

22.2.2017

12304

Ing. Jiří Hrouda

Vodovodní přípojka na parc. č. 1075 k objektu č.p. 54, Zborovská 54, na parc. č. 862

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost 

22.2.2017

12313

Ing. arch. Patrik Hoffman

Sanace a částečná obnova trafa Anděl, Kováků, parc. č. 4964

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

23.2.2017

12570

Ing. arch. Miroslav Bok

Výměna výtahu a související stavební úpravy BD Janáčkovo nábřeží 85/5

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12575

OWO.CZ, s.r.o.

Dětské hřiště – DĚTSKÝ OSTROV- obnova

Smíchov

 

23.2.2017

12769

Ing. Dana Krýslová

ČSPHM OMV ČR

Košíře

Prodloužení doby dočasné stavby do roku 2029 bez stavebních úprav

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

24.2.2017

12779

Agáta Kosinová

Rozšíření restaurace Pradlenka, Nádražní 308/66, parc. č. 578/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12787

Romana Lokajíčková

MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy a výměna části oken, parc. č. 4193/5

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12792

Romana Lokajíčková

MŠ Renoirova – zateplení obvodového pláště, střechy a drobné stavební úpravy, parc. č. 1020/70

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12798

Romana Lokajíčková

MŠ Lohniského – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy, parc. č. 1040/90

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.2.2017

13294

DPU REVIT, s.r.o.

Zateplení a stavební úpravy BD, Hoškova 1091 a 1092

Košíře

Stavební činnost – prašnost 

27.2.2017

13298

ATELIER AXON

Výměna oken v BD, nám. 14. října 6-8, parc. č. 275/1-3

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 

27.2.2017

13303

C.A.I.S. architekti s.r.o.

Nové přípojky vody, kanalizace a UPC, BD 7, parc. č. 4205/11 a 4205/19

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

28.2.2017

13346

ALFA Property Development

Rozšíření plynovodu STL, parc. č. 942/2, 939/5, 1671, 954/1 a 877/3

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

1.3.2017

13471

BOHEMIATEL s.r.o.

Rozšíření sítě UPC Praha – Radlice Dívčí Hrady

Radlice, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.3.2017

14010

ForTel s.r.o.

Napojení objektu Business park Košíře na síť Dial Telecom, a.s.

Košíře

Stavební činnost – prašnost

1.3.2017

14033

AGS TRADE, s.r.o.

Stavba oplocení na pozem. parc. č. 4672/1 s 4672/2

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

2.3.2017

14052

České dráhy, a.s.

Odstranění staveb v žst. Praha Smíchov

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 
1.3.2017

14056

Ing. arch. Jiří Pošmourný

Dostavba atelieru, Xaveriova 1931

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

2.3.2017

14311

PROCKERT & HYNEK, a.s.

Stavební úpravy STL plynovodu v ul. Pod Barvířkou, Ke Koulce

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.3.2017

14539

Ing. Marek Richtera

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – 2. etapa, U Nesypky 1509/26, parc. č. 3203 a 3205

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.3.2017

15072

Jiří Kopáč

Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 1175/1-8 a 1181

Košíře

Stavební činnost – prašnost
6.3.2017

15082

Jan Čížek

Stavební úpravy – BYT PRAHA, Slavická, parc. č. 1975/6

Košíře

Stavební činnost – prašnost
7.3.2017

15196

D – PLUS, a.s.

Oprava propustku na NN 3942, č. akce 999 509

Motol

Stavební činnost – prašnost
7.3.2017

15206

PROCKERT & HYNEK, a.s.

STL plynovodní přípojka – udržovací práce/přeložka, Holečkova 1785/65

Smíchov

Stavební činnost – prašnost
8.3.2017 15526 APS projekt Praha, s.r.o. Dopravní řešení – ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, parc. č. 467/10, 468/6 a 1705/1 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
10.3.2017 16001 Ing. arch. Miroslava Gulbisová Stavební úpravy bytu č. 3, zásah do fasády BD 316/8 a umístění parkovacího přístřešku na pozemku parc. č. 106, Před Cibulkami 316/8 Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel např. Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 A o jmenovitém tepelném výkonu 16 kW, 5. emisní třídy. 

Stavební činnost – prašnost

10.3.2017 16029 Ing. Lada Kotlaříková Stavební úpravy a přístavby RD v Praze na Cibulce, ul. Štěpánkova 621/45 Košíře

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném příkonu 24.5 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla, krbová vložka KRATKY Blanka o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW

Stavební činnost – prašnost

10.3.2017 16057 Ing. arch. Květuše Berková Zateplení BD, ul. Nad Zlíchovem 459 a 460 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
10.3.2017 16165 Ing. M. Fadrhons Stavební úpravy bytu č. 2272/12, Plzeňská 2272/136 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – stávající plynový kotel blíže nespecifikovaného typu a emisní třídy – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.3.2017 16678 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, v lokalitě mezi ulicemi Urbanova, Jenišovská, Peroutkova, U Mrázovky a U Šalamounky Košíře, Smíchov, Radlice, Jinonice Stavební činnost – prašnost
14.3.2017 16680 Ing. Petr Šimoník Novostavba garáže, ul. Na přídole 438/1, parc. č. 1624/1 Slivenec Stavební činnost – prašnost
15.3.2017 16984 Ing. Jan Roháček Novostavba RD, parc. č. 904/1 a 904/2 Hlubočepy

Jeden plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO o jmenovitém tepelném výkonu 6,1 – 30,6 kW, 5. emisní třídy

Jedna krbová vložka Romotop ANGLE R/L 2g S 88.51.44.05 o jmenovitém tepelném příkonu 4.0-12.0 kW s účinností 83%

Dva elektrické přímotopné kotle Protherm RAY AK 12K o jmenovitém tepelném výkonu 2 – 12 kW

Stavební činnost – prašnost

15.3.2017 16987 Ing. Zdeněk Tuček Půdní vestavba , Lidická 798/19, parc. č. 326 a 327 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant EcoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

15.3.2017 16990 VILLA projektový atelier, s.r.o. Veřejná přípojka vodovodu k novostavbě RD, Do Klukovic, parc. č. 1087/1 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
15.3.2017 16999 Ladislav Kolací Úprava kNN (D-142625), Nad Zlíchovem 217 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
16.3.2017 17240 V Invest CZ a.s. „BD Mlynářka“ na pozemcích č. parc. 3934/1, 3934/2 Smíchov

Dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu 49,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.3.2017 17845 Bonett Bohemia, a.s. Rozšíření ČS PHM o ČS LPG areál ČS PHM SHELL, Geologická Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
20.3.2017 17861 JK Atelier s.r.o. Vila Na Pláni 2056/28 – Novostavba dvojgaráže a zřízení nového vjezdu do nové garáže Smíchov Stavební činnost – prašnost
20.3.2017 17862 RS DEVELOPMENT s.r.o. Administrativní budova Košířská Brána, mezi ulicemi Plzeňská a Starokošířská, parc. č. 1992/10, 1992/25, 1992/26, 1992/27, 1992/28, 1305/1, 1305/2 Košíře V případě navrženého tepelného zdroje pro objekt A se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI Luna Duo-tec MP 1.70 o jmenovitém tepelném příkonu 66,9 kW, 5. emisní třídy – zdroj tepla je pro objekt B

V objektu A bude instalován záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát (např. Perkins FDG 80 P3D) o jmenovitém tepelném příkonu 206 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost – prašnost

 

20.3.2017 17864 GEN PROJEKT  s.r.o. Sanace půdy a oprava střechy, BD, Na Václavce 176 Smíchov Stavební činnost – prašnost
10.3.2017  17882 LV plan, s.r.o. Bytový vila dům Pod třešněmi, parc. č. 2027 a 2028  Hlubočepy Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny
23.3.2017 18620 SATRA, spol. s. r. o. Úprava nouzového výlezu z OSST Břevnov, Smíchov  Stavební činnost – prašnost
23.3.2017 18621 DIFESA a. s. Rezidenční projekt – Jinonice Court – Horní Dvůr Jinonice 

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu 1x 35 kW, 1x 50 kW a 1x 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

22.3.2017 18624 A+R SYSTÉM s. r. o.  Polyfunkční dům Na Knížecí, č. parc. 5088  Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 4 tepelná čerpadla a 2 elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

Náhradní zdroj – dieselagregát Zeppelin C18 605 kVA o jmenovitém tepelném příkonu cca 1228 kW při 100 % zatížení stroje – jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

22.3.2017 18626 Ing. arch. Petr Lédl Rodinný dvojdům Jinonice č. parc. 327 a 328 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů – 2 tepelná čerpadla a 2 elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

24.3.2017 18965 Ivan Havel Statická stabilizace opěrné stěny a doplnění chybějících částí zdi, Pod Útesy 1193/3 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.3.2017 19013 Jindřich Sláma Stavba garáže a venkovního parkovacího stání, Novoveská 214/3 Jinonice

Stavební činnost – prašnost

27.3.2017 19394 Ladislava Ťupová Přípojka vody pro BD Vrázova 513/9 Smíchov Stavební činnost – prašnost
27.3.2017 19397 Ing. arch. Jan Šabart Rekonstrukce a přístavba RD U Smolnic 52/20 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající kotel na tuhá paliva Cosmotherm U26 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost – prašnost

27.3.2017 19418 Ing. Pavel Bejček Stavební úpravy sportovního areálu Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, V Remízku 919/7 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

28.3.2017 19688 S com, s.r.o. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

29.3.2017 20038 Di5 architekti inženýři s.r.o. Stavební úpravy administrativní budovy Aragonit, Pekařská 635/6 Jinonice

Stavební činnost – prašnost

29.3.2017 20041 Ing. Jarmila Báčová Park Granátová ve Slivenci Slivenec

Stavební činnost – prašnost

30.3.2017 20271 Ing. Karel Šafář 16010-031618 RVDSL 1607_A_A_SMNJ4891_MET – úprava veřejné sítě elektronických komunikací Jinonice

Stavební činnost – prašnost

30.3.2017 20275 SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o. Dostavba Gymnázia Na Zatlance Smíchov

V rámci navržených tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel– nejsou naše zájmy dotčeny.

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 20574 Ing. Miroslava Lanzová Přístavba a nástavba RD, Meskářova 669/32 Slivenec

V rámci navržených tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – krbová kamna HAAS+SOHN Avesta s výměníkem o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 kW

Stavební činnost – prašnost

31.3.2017 20577 Ing.Zdenka Vondrová Viladomy Na Farkáně I – objekty A1, A2 Košíře

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu 1x 18 kW a 2x 17,3 kW, 5. emisní třídy

31.3.2017 20580 Jan Vrana Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy bytu č.1 a č.2, v RD Děvínská 2849/9 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající plynový kotel PROTHERM, blíže nespecifikovaného typu a emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.4.2017 21193 HANEL, spol. s.r.o. Napojení nového objektu na optickou infrastrukturu CETIN, ul. Churáňovská 2695/3 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

4.4.2017 21201 Ing. Milan Melicher Přístavba RD, parc. č 69 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel– nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

4.4.2017 21215 BDH 2170 bytové družstvo Oprava dvora a dvorní opěrné zdi, Holečkova 32, č.p. 2170 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 21223 Atelier Dvořák, družstvo Novostavba RD, parc. č. 77, 78/1 Slivenec

Jeden plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o jmenovitém tepelném výkonu 1,9 – 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 21253 Atelier Dvořák, družstvo Odstranění stavby RD, K Cikánce 199 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 21315 4DS, s.r.o. Rekonstrukce RD, Na Zámečkem 529/4 Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.4.2017 21552 Fakultní nemocnice v Motole, Ing. Pavel Jašek Parkoviště FN Motol, parc. č. 325/1 Motol

Stavební činnost – prašnost

5.4.2017 21560 PROJEKCE INŽENÝRING Novostavba dvojice viladomů, včetně přípojek inž. sítí v ul. Na Farkáně I. a II. Radlice

Pro pro objekt A je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Pro pro objekt B je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.4.2017 27414 PK FLORA spol.s.r.o. Propojovací chodník k tramvaji do Holyně Slivenec

Stavební činnost – prašnost

6.4.2017 22153 ELPO kabelové sítě VN a NN, s.r.o. Nad Hliníkem, TS, kVN, kNN Košíře

Stavební činnost – prašnost

10.4.2017 22492 Jan Karlík Úpravy bytových jednotek č. 29 a 30, Wassermannova 922/8 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

10.4.2017 22500 DIFESA a.s. Rezidenční projekt – Jinonice Court II – ETAPA II – Hlavní dvůr  Jinonice

Stavební činnost – prašnost

11.4.2017 22785 SINPPS s.r.o. Krátké zpomalovací asfaltové prahy na území MČ Praha 5

Jinonice

Hlubočepy

Košíře

Radlice

Stavební činnost – prašnost

12.4.2017 23096 KANIA a.s. Nová lékárna na 5.NP, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2

Motol

Stávající zdroj tepla – naše zájmy nejsou dotčeny

Stavební činnost – prašnost

12.4.2017 23117 KO – KA s.r.o. Rekonstrukce kanalizace v ul. Zapova, Mošnova, Erbenova Smíchov

Stavební činnost – prašnost

12.4.2017 23126 INTERPROJEKT s.r.o. Obnova vodovodního řadu, ul. Frančíkova Slivenec

Stavební činnost – prašnost

13.4.2017 23316 AVS Projekt, s.r.o. Akce 13438 SÚ Plzeňská ZC a SÚ 13439 Plzeňská DC Košíře, Motol

Stavební činnost – prašnost

13.4.2017 23322 Michal Kočandrle Úprava BJ č. 13, Pod Šmukýřkou 1049/4 Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23545 Ing. Jiří Klouda Stavební úpravy koncového řadového RD, Nad zámečkem 35, parc. č. 385 Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23552 Ing. arch. Jaroslav Hlásek Stavební úpravy a dostavba Braunova1, Braunova 2529/1 Smíchov

12x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 16 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.4.2017 23566 Mgr. Karel Štochl Odstranění stavby, Pod Klamovkou 2, parc. č. 808 Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23940 PROCKERT & HYNEK, a.s. STL plynovodní přípojka – udržovací práce/přeložka, Holečkova 1785/65 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23946 Ing. Eva Vránová Provedení svislé izolace suterénní stěny BD, Drtinova 15/327 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23951 CENTRAL GROUP a.s. Viladomy „Na Farkáně I“ objekt B1 a B2 – oplocení stavby Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23967 Lucie Kosinová Kanalizační přípojka na pozemku parc. č. 399/1, ulice Frančíkova Slivenec

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23999 Iveta Novotná – inženýrská činnost Novostavba RD (3 bytové jednotky), Hlubočepská 38/60, parc. č. 16, 17, 18, 1742/1 Hlubočepy

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů GeminoxTHRs 10-50C o jmenovitém tepelném výkonu 10-49,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24286 Ing. Martin Novák Administrativní budovy Mechanica Waltrovka  

V případě navržených záložních zdrojů se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – kompetentním orgánem státní správy je OŽP MHMP

Palivové hospodářství – zdroj nevyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24289 KREDIT DEVELOPMENT, s.r.o. Změna stavby před dokončením – Dům se službami pro seniory, parc. č.3103/3, 3103/4, 3103/7, 3103/8, 3105 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24294 RH-ARCHITEKTI s.r.o. Základní škola Weberova – Rekonstrukce obvodových plášťů objektu E, Weberova 1090/1 Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24303 ENPRAG s.r.o. Umístění světelné reklamy na komerční objekt, K Holyni 833/42 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

21.4.2017 24314 Ing. arch. Jan Kasl Demolice stavby č.p. 111, Pechlátova 9 Radlice

Stavební činnost – prašnost

21.4.2017 24323 ISTAR s.r.o. Stavba č. 42481 – propojovací komunikace Lochkov – Slivenec Slivenec

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24331 Mgr. Karel Štochl Novostavba hotelu – č.p. 773, Vrchlického 39/ Pod Klamovkou 2, parc. č. 808 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 97 kW, 5. emisní třídy

20.4.2017 24338 STUDIO AM s.r.o. Vestavba prodejny potravin do administrativní budovy Mechanica Waltrovka Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24342 Ing. Jiří Kalvach Bytové domy Praha – Smíchov, ul. Nad Koulkou a Na Neklance, parc. č. 1279, 1284, 1285 a 1286 Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 2x 40 kW a 1x 20 kW, 5. emisní třídy

21.4.2017 24417 Ing. arch. Petr Šedivý Zřízení výtahu uvnitř objektu, zřízení prostoru k uskladnění nádob na odpad umístěný na fasádě domu a zřízení podkrovních bytů činžovního domu, Svornosti 887/21 Smíchov

Dva plynové kondenzační totle Geminox THRs 1-10 o jmenovitém tepelném příkonu 1,1 – 9,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.4.2017 24532 Voltmont spol. s.r.o. Elektro přípojka nového bytového objektu „Hřebenky“ v ul. Na Hřebenkách Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.4.2017 24893 Ing. Petr Dobrý Kanalizační přípojka pro RD, Bublavská 311 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

25.4.2017 25200 Ing. Vladimír Malý Holečkova House – čerpání ze stavební jámy Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.4.2017 25241 Ing. Vladimír Malý Holečkova House – retence dešťových vod a přeložka vodovodního řadu Smíchov

Stavební činnost – prašnost

26.4.2017 25318 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření bytové jednotky č. 15, Voskovcova 1032/16 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.4.2017 25575 Larysa Olshevska Zahradní altán a oplocení, U Nikolajky 382/30 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

26.4.2017 25576 KRINITSKY s.r.o. Stavební úpravy BD, Elišky Peškové 634/4, parc. č. 113 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 656/4-5 eco TEC o jmenovitém tepelném příkonu 65 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 25781 Peter Čerevka Zřízení sklepního okna u RD, Za Farou 48 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 25783 AB one, s.r.o. RVDSL1715_A_A_SMNB2643-SMNB1HR_MET Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 26011 Ing. Igor Vološčuk Přestavba technického centra na objekt k bydlení, Pod Kotlářkou 1152/5 Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10 SET 161 o jmenovitém tepelném výkonu 1-10 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – krbová kamna např. ABX Falun o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 26024 Jana Čadilová Stavební úpravy nájemních prostor společnosti IBA CZ – 3.NP, Avenir Business Park, objekt E, Radlická 751/113e Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26345 Europrojekta, s.r.o. Novostavba RD, parc. č. 1767/60, 1767/61 Slivenec

Jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – krb o jmenovitém tepelném výkonu 9 kW

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26350 Jan Vaverka a Josef Vaverka Zahradní kůlna u RD, Kopanská 32/1, parc. č. 140, 318/1 Holyně

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26359 PROJEKTING s.r.o. Propojení tras T-Mobile Barrandov – Slivenec Hlubočepy, Slivenec

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26816 Mgr. Helga Buschová Novostavba kanalizační přípojky, V Doubcích, parc. č. 1585, 1581/3, 1707 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26818 FORTEL s.r.o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Malvazinky Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26823 Ing. Michal Slanec Rodinný dům Butovická 10 Jinonice

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – dvě teplovzdušné krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26824 Ing. Tomáš Butkai Stavební úpravy bytů ve 2.NP a ve 3.NP v domě č.p. 843, Lidická 843/2, parc. č. 253, Smíchov

Plynový kondenzační kotel Nuvola Platinum+24 GA o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel De Dietrich MCA 25/28 BIC o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27109 SAKOL ekotechnologie, spol. s.r.o. Čerpací stanice PHM OMV Praha, Plzeňská – sever (ID 2128): Rekonstrukce recyklační ČOV mycí linky, parc. č. 1896/12 Košíře

Stavební činnost – prašnost

4.5.2017 27124 A.S.S.A. architekti, s.r.o. Plnící vodíková stanice v areálu ČSPH Benzina – Praha, ul. K Barrandovu, parc. č. 886/8 Hlubočepy

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

5.5.2017 27373 Ing. Martin Novák Změna územního rozhodnutí na akci „Waltrovka Rezidence DUR2 – A5, B7, B8, B9, C1 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 162-35 o jmenovitém tepelném výkonu 6,7 – 35,1 kW, 5. emisní třídy

Pro objekty B7, B8 a B9 je v objektu B8 navržena plynová kotelna – kaskáda o čtyřech plynových kondenzačních kotlíchBuderus GB 162/100 o jmenovitém tepelném výkonu95 kW, 5. emisní třídy

Pro každý rodinný dům C1 (1-7) navržen plynový kondenzační kotelDeDitrich EMC-M 24 o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27378 PRINS spol. s.r.o. Stavební úpravy a nástavba BD, přístavba výtahu na pozemku parc. č. 3030, Štefánikova 55/9 Smíchov

Sestava dvou plynových kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus VU466/3-5 o jmenovitém tepelném výkonu 12,3 – 44,1 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27383 Václav a Eva Kurešovi Terasová úprava zahrady, Pod Děvínem 3085/12 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27424 BING s.r.o. Terasy Z1 a Z2 na střeše BD, Na Zámyšli 501/1, par.c .č 771 Košíře

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 27755 Miroslav Spousta a Johanka Spoustová Stavební úpravy RD, Jantarová 910/6 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 27758 GADLINE architektura, s.r.o. Novostavba rodinného dvojdomu, parc. č. 437/6, 437/27 Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Dvě krbové vložky AXIS VLG 900 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW

Stavební činnost – prašnost

9.5.2017 27763 Bc. Yveta Štréblová Rekonfigurace stávající základnové stanice TMCZ No. 11514_Praha_DienzenhofSady, Janáčkovo nábřeží 1211/11 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28097 Ing. Martin Lischka Odstranění objektu č.p. 18, na parc .č. 158 Holyně

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28103 KANIA a.s. Univerzita Karlova, 2. LF – dostavba arálu TPU – odstranění stavby, Plzeňská 130/221 Motol

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28110 LABRON, s.r.o. BESIP 2970297 Pod Školou – Nepomucká, 2970299 Pod Školou – Slávy Horníka Košíře

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28115 Pražské služby, a.s. Prodloužení dočasného užívání „Sběrného dvora odpadu Jinonice“, Puchmajerova, parc. č. 1003/1 a 1004/1 Jinonice

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

10.5.2017 28120 Ing. arch. David Kazický Vodovodní přípojka, Xaveriova 1601, parc. č. 1737 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28139 Ing. arch. David Kazický Nová vodovodní přípojka, Xaveriova 1600, parc. č.1736 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28392 METROPROJEKT Praha, a.s. Rekonstrukce vozovky a chodníků ul. Vltavská Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28395 DIPRO, spol. s.r.o. Obnova vodovodního řadu, el. Na Pláni, parc. č. 4909/2, 4910/1, 4955/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28402 DIPRO, spol.s.r.o. Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Pláni, parc. č. 1430/1, 1559/1, 4909/2, 4910/1, 4955/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

12.5.2017 28409 INGPRO servis Zapova SÚ, č. akce 13392 

Smíchov

 

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29100 Ing. Milena Fialová Přístavba RD, Podbělohorská 1453/42

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29105 ALMAPRO, s.r.o. Přeložka a doplnění VO, ul. Mošnova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29164 Ing. Milan Vondra Novostavba RD – C, K Lochkovu, parc. č. 1459/13

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – teplovzdušná krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 kW

Venkovní krb s grilem na dřevěné uhlí

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29169 Ing. Milan Vondra Novostavba RD – A, K Lochkovu, parc. č. 1459/13

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – teplovzdušná krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 kW

Venkovní krb s grilem na dřevěné uhlí

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29171 Ing. Milan Vondra Novostavba RD – B, K Lochkovu, parc. č. 1459/13

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – teplovzdušná krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 kW

Venkovní krb s grilem na dřevěné uhlí

Stavební činnost – prašnost

16.5.2017 29295 Martina Röhlichová Stavební úpravy (nový dveřní prostor) v bytě č.3 ve 2.NP domu, Voskovcova 882/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29711 Ing. Vladimír Malý – inženýrská činnost Barrandez vous – novostavba bytového komplexu, ul. Kurandové, Borského, parc. č. 954/2, 954/13, 954/25, 954/26

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – teplovodní předávací stanice – nejsou naše zájmy dotčeny

Záložní zdroj komplexu Sever – dieselagregát TEKSAN, typ motoru PerkinsTJ34PE5A o jmenovitém tepelném příkonu 71 kW při 100% zatížení zdroje

Záložní zdroj komplexu Jih – dieselagregát TEKSAN, tTEKSAN, typ motoru PerkinsTJ22PE5A o jmenovitém tepelném příkonu 54 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29715 Ing. arch. Lukáš Výtisk Rekonstrukce HN Hotel, horní část, Mozartova  261/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické topné rohože – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29719 Animo Praha, a.s. Zdravotnické zařízení Kartouzská – oprava komunikací, chodníků a zpevněných ploch v areálu, Kartouzská 204/6

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29730 OMEGA project, s.r.o. Novostavba RD, parc. č. 1767/56, 1767/57

Slivenec

Plynový kondenzační kotel Buderus GB 172-24 o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 23,6 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – krbová vložka BEF FLAT V 7 TWIN o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29749 Ing. Vladimír Malý – inženýrská činnost Budova ČSOB SHQ – Přípojka dešťové kanalizace, Výmolová, parc. č. 51

Radlice

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29753 Ing. Jiří Hrouda Oplocení pozemku parc. č. 1759/7

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29755 INTERPROJEKT, s.r.o. Obnova vodovodních řadů, ul, K Rozmezí, K Cikánce, U Jezírka, Mramorová, Kameníků, Na čistě, U Habeše a Ke Štěpcům

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29757 Tichý & Kolářová s.r.o. Tenisový areál Motol – Tenisová hala

Košíře

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s plynovým ohřívačem s max. topným výkonem 194 kW

Stavební činnost – prašnost

18.5.2017 29760 Ing. Miroslava Caldová Přístavba a stavební úpravy RD, Frančíkova 224/32 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

19.5.2017 29895 ELTODO, a.s. SSZ 5.509 Plzeňská a Vrchlického – přechody Na Zámyšli

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

22.5.2017 30233 Ing. Klára Mayerová Přístavba a stavební úprava polyfunkčního domu, Plzeňská 846/66, parc. č. 3570

Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

23.5.2017 30804 OWO. CZ Centrum Radlická při ulici Radlická a Pechlátova

Radlice

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

24.5.2017 31154 Ing. Tomáš Váchal, Arquiecto Técnico Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Arbesovo náměstí a okolí, Praha 5

Smíchov,Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

24.5.2017 31168 Ing. Zora Havlíková Stavební úpravy  ve stávajícím RD parc. č. 4680/6

Smíchov

Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 5-25 C o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

25.5.2017 31406 URBIA, s.r.o. Blok SM 2 – bytový dům vč. Přípojek – SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 5019/1, 5019/6, 5019/7, 5019/8, 5019/10, 5019/14, 5019/15, 5019/17, 5019/19, 5019/20, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 4990/1 Smíchov

Bloková plynová kotelna v objektu SM2-02, která bude zásobovat teplem objekty SM2-01, SM02-02 a SM02-03. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 160 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna v objektu SM2-04, která bude zásobovat teplem objekty SM2-04, SM02-05 a SM02-06. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 180 kW, 5. emisní třídy.

Bloková plynová kotelna v objektu SM2-08, která bude zásobovat teplem objekty SM2-07, SM02-08 a SM02-09. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 272,5 kW, 5. emisní třídy.

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

25.5.2017 31412 URBIA, s.r.o. Infrastruktura (napojení na technickou infrastrukturu a dopravní napojení) SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 2906, 2907,2912, 4915/1, 4915/2, 4951/3, 4951/4, 4961/1,4961/4, 4968/1, 4987, 4990/1, 5017, 5019/1, 5019/8, 5019/9, 5019/10, 5019/14, 5019/15, 5019/17, 5019/19, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 5019/34, 5019/70, 5088, 5089, 5091/1, 5092 Smíchov Stavební činnost – prašnost
25.5.2017 31422 URBIA, s.r.o. BLOK SM 3 – bytový dům včetně přípojek, SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 5019/1, 5088, 50191/1, 5092 Smíchov

Bloková plynová kotelna č. 1 v objektu SM3-09, která bude zásobovat teplem objekty SM3-01, SM03-02 a bytové jednotky SM03-09. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna č. 2 v objektu SM3-08, která bude zásobovat teplem objekty SM3-03 a SM03-04. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna č. 3 v objektu SM3-05, která bude zásobovat teplem objekty SM3-05 a SM03-06. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna č. 4 v objektu SM3-03, která bude zásobovat teplem objekty SM3-07,  SM3-08 a retail SM03-09. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

25.5.2017 31430 URBIA, s.r.o. BLOK SM 1 – administrativní objekt včetně přípojek, SMÍCHOV CITY – sever- 1. etapa, parc. č. 5019/1, 5019/6, 5019/8, 5019/9, 5019/10, 5019/34, 4990/1, 4951/4, 4951/3, 5088 Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

25.5.2017 31443 Ing. David Reichl Bytový dům u Klikovky, U Klikovky, parc. č. 4670/4 Smíchov Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 48,7 kW, 5. emisní třídy
26.5.2017 31948 STUDIO AM s.r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 793 pro dispoziční úpravy v zázemí a prodejně – Praha – Barrandov – Tilleho náměstí, parc. č. 1020/310 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající plynová kotelna

Stavební činnost – prašnost

26.5.2017 31963 Jana Čadilová Stavební úpravy nájemních prostor – kanceláře UBIQUITI NETWORKS, 6. patro (7.NP) – budova 01 – ANDĚL BUSINESS CENTER, Plzeňská č.p. 345/5, parc. č. 2881/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
29.5.2017 31978 Martina Benová Nástavby dvou řadových domů č.p. 396 a 395 Jinonice Stavební činnost – prašnost
29.5.2017 31983 AHK architekti, s.r.o. NH Hotel – odstranění části stavby lanovky a stavba šikmého výtahu, Mozartova 261/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
30.5.2017 32235 Torsten Schmidt Rodinný dům ve Slivenci, Ve Smrčině 3, parc. č. 1571/3 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 o jmenovitém tepelném příkonu 16,3 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka Romotop ANGLE R/L 2g L 66.44.44.01. o jmenovitém tepelném výkonu 4.0-11.0 kW

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32608 Jan Studnička Stavební úpravy bytové jednotky, Janáčkovo nábřeží 474/07 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 246/5-3 ecoTECpro o jmenovitém tepelném příkonu 28,6 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32631 B fest s.r.o. Stavební úpravy Restaurace Bejzment, Lesnická 1155/8 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající plynový kotel PROTHERM o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, blíže nespecifikované emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32636 ARCH – INVEST s.r.o. Energetické propojení budov ČSOB, parc. č. 80/13, 522/13, 59/1, 521, 655, 54/2 a 51  Radlice

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32642 TRADE CENTRE PRAHA a.s. Stavební úpravy vybraných kobek – SOD – Hořejší nábřeží – kobky 3 a 11, parc. č. 5052 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

1.6.2017 32647 Expert Building Management, s.r.o. FIVE – NA VALENTINCE administrativní objekt – odlučovač tuků, parc. č. 526/5 a 526/6 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.6.2017 32885 Expert Building Management, s.r.o. FIVE, Na Valentince, administrativní budova – OZNAČENÍ BUDOVY – LOGO, parc. č. 526/5, 526/6 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.6.2017 32889 SIN spol. s.r.o. Půdní vestavba a nástavba BD včetně přístavby výtahu a rekonstrukce bytu v 2.NP, ul. Klicperova 550/5, parc. č. 2895 Smíchov

Pro 7 bytových jednotek navrženo 7 plynových kondenzačních kotlů Junkers ZSB 22-3 C CerapurSmart o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

2.6.2017 33157 DL STUDIO, s.r.o. Crosscafe Anděl, změna užívání v 2.NP, rekonstrukce zázemí, Štefánikova 218/3 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající zdroj tepla (plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur ZSBR 7-28A o jmenovitém tepelném výkonu 7-28 kW)

Stavební činnost – prašnost

5.6.2017 33566 Arta spol. s.r.o. Novostavba BD U Plátenice 6, parc. č. 3199/1 a 3199/2 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 4 tepelná čerpadla a elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny 

Pro každou bytovou jednotku je uveden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 4x 20 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.6.2017 33568 Ing. arch. Jaromír Knejp Vestavba půdního bytu – změna stavby před dokončením, V Cibulkách 404/9 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající zdroj tepla (plynový kotel PROTHERM 12 KTZ o jmenovitém tepelném výkonu 11,5 kW, 3. emisní třídy)

Stavební činnost – prašnost

5.6.2017 33584 Ing. Pavel Matějka  Přístavba garáže k RD, Pod Lipkami č.p. 1430, parc. č. 4081 a 4082 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.6.2017 33587 BULLDOG REKLAMA Prodloužení stavebního povolení k umístění 1 ks reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1785/36 Slivenec

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

5.6.2017 33629 Ladislava Ťupová Stavební úprava a přístavba domu Na Hřebenkách 41, parc. č. 3193, 3194 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 3 tepelná čerpadla a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny 

Pro každou bytovou jednotku je uveden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2x 20 kW a 1x 40 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.6.2017 33733 Ing. Vladimír Malý Nová Cibulka, polyfunkční dům – zřízení staveniště, Na Pomezí, parc. č. 1838/21, 1838/22, 1838/35, 1560/80, 1560/81, 1560/82, 1560/83, 1564/3, 1564/17, 1564/18, 1564/19, 1560/85 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické konvektory– nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

6.6.2017 33735 URBIA, s.r.o. Vodovodní řad DN150 v ul. Radlická – SMÍCHOV CITY – sever – 1.etapa, parc. č. 4911/2 a 4915/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.6.2017 34120 Ing. Petr Žaba Vestavba osobního výtahu v BD č.p. 965, Pod školou 965/4, parc. č. 49/7 Košíře

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34473 Ing. Petr Šarman Změna stavby před dokončením – Rozšíření lezeckého centra SMÍCHOFF, Křížová 6, parc. č. 745/2 a 745/8 Smíchov

Plynový kondenzační kotel PROTHERM PANTHER CONDENS 45 KKO o jmenovitém tepelném příkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Čtyři světlé plynové infrazářiče KSPO K50 NTL o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34476 Jiří a Jana Adamovi Přístavba a nástavba RD, parc. č. 206 Slivenec

Pro každou bytovou jednotku navržen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172 – 14 o jmenovitém tepelném výkonu 2x 14 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34567 LUCIDA, s.r.o. Stavební úprava kotelny Drtinova 467/2a

Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34578 Centrum Radlická a.s. NHQ ČSOB – oplocení, parc. č. 74/3, 80/17, 116/6, 311/30 Smíchov Stavební činnost – prašnost
12.6.2017 34915 Ing. Petr Zítek Buďánka – rekonstrukce objektu čp. 137, parc. č. 4532/1, 4547/1 a 4547/6

Smíchov

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

12.6.2017 34941 PONDIONS s.r.o. Rekonstrukce (stavební úpravy a částečné odstranění) objektu RD, Pod Vavřincem č.p. 217, parc. č. 35/1, 35/2 a 36/2

Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů – stávající zdroj tepla – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

12.6.2017 34943 RALA s.r.o. Polyfunkční dům, Zubatého 5, parc.č. 3001

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Vaillant VU 656/4-5A o jmenovitém tepelném výkonu 14,9 – 69,2 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

12.6.2017 34946 ICE – EXT, s.r.o. Sdělovací optická trasa do RS 8340, Na Konvářce, Tetínská

Smíchov, Radlice

Stavební činnost – prašnost
12.6.2017 34949 KANIA a.s. Dostavba areálu TPU UK 2. LF, Plzeňská 130/221, parc. č. 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/29, 405/1, 405/27, 405/28, 56/2 a 56/25

Motol

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

13.6.2017 35208 Ing. Dana Nacházelová Stavební úpravy RD, Nad Zlíchovem čp. 361

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.6.2017 35214 Nikola Tomková Mycí centrum CW- TECH

Košíře

Plynový ohřívač teplé vody s dvojí funkcíHeatMaster 70N  a plynový hořák BG 2000-s70. Jmenovitý tepelný příkon zdroje bude69,9 kW

Odpadní vody vznikající při provozu mycího centra budou po přečištění v sedimentační jímce a ČOV odvedeny do kanalizace. Denní množství vypouštěné odpadní vody má činit 50m3

Stavební činnost – prašnost

14.6.2017 35350 Ludmila Kadlecová Stavební úpravy bytu č. 13, Voskovcova 882/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost
14.6.2017 35588 YIT Stavo, s.r.o. Dětské hřiště Smolíkova, parc. č. 1784/45 a 1748/55

Košíře

Stavební činnost – prašnost
14.6.2017 35589 Radek Martínek Úprava a dostavba dvorního objektu Radlická 900/35, parc. č. 1267

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.6.2017 35592 VOLTCOM, spol. s.r.o. Nová dTS, změna kVN, kNN, zruš TS. 7794, Naskové 1189/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

14.6.2017 35593 Ing. Martin Lischka Novostavba RD, parc. č. 158 a 159

Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Krb – typ a jmenovitý tepelný výkon příležitostného zdroje tepla nebyl v PD blíže specifikován

Stavební činnost – prašnost

16.6.2017 35808 Ing. Jaromír Fröhlich Kabelová přípojka pro novou SKAO Ořech č. 47

Slivenec

Stavební činnost – prašnost
15.6.2017 35949 KARLÍNBLOK, s.r.o. Zastřešení lávky a vstupu do Objektu 1, FNM, parc. č. 353/31

Motol

Stavební činnost – prašnost
16.6.2017 36025 Lubomír Reml Novostavba RD, Nefritová, parc. č. 1100

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

krbová vložka ABX Devon 2017 o jmenovitém tepelném výkonu 10 – 22 kW

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36545 GADLINE architektura, s.r.o. Stavební úpravy souboru objektů, Pod Rybníkem 44, parc. č. 33

Slivenec

Dva plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 12 – 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36583 Hoffman a spol. Modernizace a úprava kotelny, Štefánikova 21, parc.č. 2972

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů ThermonaTherm 90 KD.A o jmenovitém tepelném příkonu 89,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36737 OMEGA 99, spol. s.r.o. BESIP 2970315 Nepomucká, Praha 5

Košíře

Stavební činnost – prašnost
19.6.2017 36740 Ing. Radek Dědina Adaptace RD na restauraci s ubytováním, K Dalejím 4, parc. č. 1285, 1286 a 1287

Hlubočepy

Plynový kondenzační kotel ThermonaTherm 28KDZ.A o jmenovitém tepelném příkonu26,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36744 Miroslav Fiala Výstavba rodinného dvojdomu na pozemcích parc. č. 1149, 1152/2,1152/3 a 1153

Slivenec

Dva plynové kondenzační kotle ProthermTigerCondens KKZ 21 o jmenovitém tepelném výkonu 5,1 – 25,5kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36749 Miroslav Fiala Odstranění stavby na pozemcích parc. č.1149 a 1153

Slivenec

Stavební činnost – prašnost
20.6.2017 36755 Ing. Luboš Rajniš Stavební úpravy dvorní fasády a terénní úpravy spojené se stavbou opěrných zdí na pozemku BD č.p. 1173, parc. č. 2370, Mrázovka 5

Smíchov

Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny.

20.6.2017 36774 ARCH – INVEST s.r.o. Propojení ulic Výmolová a Kutvirtova

Radlice

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36775 Ing. Miroslav  Kaliba Soubor energetických opatření obj. 02 – MŠ Naskové

Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36784 Ing. Miroslav  Kaliba Soubor energetických opatření obj. 01 – MŠ Beníškové 3

Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36793 BOHEMIATEL s.r.o. Optické připojení areálu viaGiaAalto Cibulka

Jinonice 

Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36805 ATP Atelier s.r.o. Domovní vrtaná studna na pozemku parc. č. 1289

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37063 PRING, spol. s.r.o. Obnova části kVN do RS 8340 + OK Smíchov, Radlice Stavební činnost – prašnost
22.6.2017 37090 Ing. Zdeněk Křivan Zateplení RD, oprava stávajícího oplocení, změna vytápění, vedení plynovodu, Na Křemínku 572/4, parc. č. 1640/1 Slivenec

Plynový kondenzační kotel např. Buderus Logamax plus GB 062-14 o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37091 APA – architektonický a projektový Novostavba RD, Na Přídole, parc. č. 1770/94 a 1770/95 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25 DC o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37094 Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o. Úprava lodžie bytu č.6, 3.NP, Janáčkovo nábřeží 37 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37099 Ing. Vladimír Malý Holečkova House – komunikace a zpevněné plochy, nároží ulic Kmochova a Holečkova, parc. č. 3493/4, 3463/7, 3664/8, 3464/6, 3464/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
23.6.2017 37560 Deco Grouo, s.r.o. Pizzerie – Fast Food Hlubočepy, Lamačova 633/4 Hlubočepy Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny
26.6.2017 37897 Ing. arch. Martin Kotík Bytový dům „U Blaženky“, U Blaženky 51, parc. č. 2499, 2500/1, 2500/2, 4896/1, 4896/3 Smíchov Plynová kotelna – tři plynové kondenzační kotleBuderusLogamax GB162-80 o jmenovitém tepelném výkonu 82 kW, 5. emisní třídy
26.6.2017 37898 Ing. Petr Šimoník Pěší cesta podél tratě lokalita Zlíchov, č. akce 999029 – PD a IČ, ul. Nad Zlíchovem – Nový Zlíchov, parc. č. 1727, 1728/1, 1558, 1771/1, 1599/2 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
26.6.2017 37908 Barrandov Studio, a.s. Chlazení určených kanceláří budovy A1 v objektu Barrandov Studio, a.s. Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
26.6.2017 37910 SONS ČR Rekonstrukce nebytových prostor 1PP, Vrchlického 887/74 Košíře Stavební činnost – prašnost
28.6.2017 38568 P6PA + Architects, s.r.o. Půdní vestavba a implementace výtahu, Na Bělidle 976/10 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Jako sekundární zdroj tepla je pro 4 bytové jednotky uvedena plynová krbová vložka Monroe 900 LF o jmenovitém tepelném výkonu 7,4 kW

28.6.2017 38577 Radana Šafránková Rekonstrukce zahrady Velvyslanectví Litevské republiky, parc. č. 4350/1, 4350/2, 4349 Smíchov Stavební činnost – prašnost
27.6.2017 38582 Ing. Aida Padyšáková AALTO CIBULKA Košíře

Kotelna č. 1 – dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 193 kW, 5. emisní tříd

Kotelna č. 2 – dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 232 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38649 Hoffman a spol. Modernizace a úprava kotelny, nám. 14. října 4, parc. č. 272 a 271 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38656 Hoffman a spol. Modernizace a úpravy kotelny, Štefánikova 13 a 15, parc. č. 2968/2 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38661 Hoffman a spol. Modernizace a úprava kotelny, Štefánikova 17, parc. č. 2969 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

29.6.2017 38707 Hoffman a spol. Modernizace a úprava kotelny, Krškova 21, parc. č. 942/97 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38710 Hoffman a spol. Modernizace a úprava kotelny, Stroupežnického 10, parc. č. 2921 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů ThermonaTherm 90 KD.A o jmenovitém tepelném příkonu89,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

26.6.2017 38747 Ing. arch. J. Dundáčková Dodatečné povolení stavby – opěrná zeď, ul. Nad pomníkem 347/6, parc. č. 1401 Hlubočepy

Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny.

29.6.2017 38889 Jaroslav Štecher – studnařství Vrtaná studna na pozemku parc. č. 230 Holyně

Při provádění vrtných prací zabránit prašnosti zkrápěním vrtného materiálu vodou

Stavební činnost – prašnost

30.6.2017 39144 Ing. Aida Padyšáková Změna stavby před dokončením – Vila Nad Santoškou, č.p.1420/8 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BuderusLogamax GB 162-25 o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.7.2017 39461 Petr Šimoník – inženýrská činnost Nástavba administrativní budovy truhlárny ul. Návětrná 1170/6, č. parc. 1192/43, 1792/67, 1792/68 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

4.7.2017 39467 BOHEMIATEL s. r. o.  Nová optická síť CETIN RVDSL1816 A A SMNB258 SMNB1HR OK ul. Frančíkova Slivenec Stavební činnost – prašnost
3.7.2017 39469 Společenství vlastníků jednotek domu Janáčkovo nábřeží 1153 Odstranění stávající výtahové šachty a technologie, Janáčkovo nábřeží 1153/13, č. parc. 236 Smíchov Stavební činnost – prašnost
3.7.2017 39473 ATP – projekce inženýring stavby Stavební úpravy bytové jednotky v objektu BD v ul. Nad zámečkem 374/50 Košíře

Plynový kondenzační kotel Junkers o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.7.2017 39474 Vladimír Listík Zřízení čističky odpadních vod, parc. č. 829/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

4.7.2017 39641 Ing. Jolana Váňová Revitalizace domu Společenství Churáňovská 2694/5 Smíchov Stavební činnost – prašnost
4.7.2017 39642 Studio Anarchitekt, s.r.o. Dvoupodlažní podzemní přístavba ve dvoře, Kroftova 357/14 Smíchov Stavební činnost – prašnost
4.7.2017 39646 Ing. Zdenka Vondrová Rekonstrukce BD – přístavba výtahu a oprava střechy,  Újezd 598/5 Malá Strana Stavební činnost – prašnost
7.7.2017 39648 PROFIREVIT, s.r.o. Revitalizace BD v ulici Werichova 952-955Revitalizace BD v ulici Werichova 952-955 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
7.7.2017 39653 INGPROservis Vybudování zpomalovacích prahů v lokalitě Hlubočepy, Pod Žvahovem, parc. č. 1705/1 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
10.7.2017 39662 MS architekti s.r.o. Stavební úpravy kiosku čerpací stanice / STOP CAFE BISTRO 2.0, K Barrandovu 1136/6 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
11.7.2017 40306 INBLOK architekti Rekonstrukce podkrovního bytu, U Tenisu 352/7, parc. č. 163 Košíře

Plynový kondenzační kotel Junkers GeminoxTHRs 1-10 SET 120 o jmenovitém tepelném příkonu 1,1 – 9,3 kW, 5. emisní třídy

Krbová kamna na dřevo o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 8 kW

Stavební činnost – prašnost

11.7.2017 40310 Ing. Jaroslava Háková Přístavba a nástavba RD spojená se změnou užívání, Peroutkova 1776/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

12.7.2017 40657 Ing. arch. Libor Tomsa Změna užívání části RD, Souběžná II 453/5 Jinonice Stavební činnost – prašnost
13.7.2017 40893 KARLÍNBLOK, s.r.o. FN Motol – Odpadová třídící hala, V Úvalu 84, parc. č. 353/1 Motol V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
14.7.2017 41061 AED project, a. s. Císařka vinice – výstavba tří řadových domů a čtyř solitérních vil včetně související technické a dopravní infrastruktury a jejich technické vybavenosti na pozemcích č. parc. 4673/11, 4748/3, 4748/194, 4672/7, 4673/1, 4673/6, 4674/1, 4816/2, 4816/34, 4817/2, 5103/14 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla a elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny
17.7.2017 41434 SAGASTA s.r.o. Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov – Hostivice Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
17.7.2017 41443 Ing. Slavomír Sláma Nástavba rodinného domu č. p. 115, parc. č. 132/2 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.7.2017 41657 OYE atelier Rekonstrukce vily, Jinonická 755/32 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.7.2017 41662 FACT s.r.o. Rezidence Na Konvářce, parc. č.  809 a 810 Smíchov Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW, 5. emisní třídy
19.7.2017 41666 ADR s.r.o. Obytný park Na Stárce Košíře

Plynová kotelna, ve které bude osazena kaskáda dvou plynových kotlů, 5. emisní třída

19.7.2017 42023 Ing. Jitka Lazarčíková Stavební úpravy 1.PP – 3.PP bytového domu, Slávy Horníka 1022/16 a 1021/16a Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

19.7.2017 42029 UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. Zahrádkářská chata ul. Výmolová, parc. č. 487/6 Radlice

Jako příležitostný zdroj tepla jsou uvedena krbová kamna HARK 17 NH GT ECOplus o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW

19.7.2017 42045 Markéta Židová Půdní vestavba k bytu č. 6, Nad zámečkem 381/64 Košíře

Plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy. Typ a jemovitý tepelný příkon plynového kotle nebyl v PD blíže specifikován. 

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42238 Origon spol. s r.o. Stavební úpravy bytového domu, Pivovarská 626/7, parc. č. 521 Smíchov

20x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-24 K o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42242 Vodohosp. rozvoj a výstavba a.s. Plavební komora Praha – Staré Město

Smíchov, Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42246 MCT-RR, spol. s r.o. Revitalizace panelových domů, Wassermannova 922/8 a 923/10

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

20.7.2017 42251 Lesopark Motol s.r.o. Obytný soubor Lesopark Motol, parc. č. 1502/153

Řepy, Motol

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42479 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě Pe3ny Net. S.r.o. v lokalitě mezi ulicemi Urbanova, jenišovská, Peroutkova, U Mrázovky a U Šalamounky

Košíře

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42484 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě Pe3ny Net s.r.o. v lokalitě Beníškové – Nad Turbovou

Košíře

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42490 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě Pe3ny Net, s.r.o. v lokalitě Malvazinky

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42499 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě  UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Na Farkáně, Peroutkova a Na Vysoké

Košíře, Jinonice, Radlice

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42509 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě – Černý vrch

Košíře, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42514 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Beníškové – Nad Turbovou

Košíře

Stavební činnost – prašnost

24.7.2017 42857 Doc.MUDr. Ludmila Lipská PhD. Novostavba přístřešku pro 2 osobní automobily, Nad Buďánkami I 3, parc. č. 4500

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.7.2017 42865 KREDIT Development s.r.o. Obytný soubor Prokopské údolí, parc. č. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1771/1

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla a elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.7.2017 43057 Ing. Alena Dohnalová Táboříková Stavební úpravy a změna užívání prostoru na ordinace, Plzeňská 198/49

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrická přímotopná tělesa – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

26.7.2017 43426 PROCKERT & HYNEK, a.s. Obnova armaturních uzlů na VTL plynovodech – I. etapa

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

28.7.2017 43663 TOP CON SERVIS s.r.o. Rekonstrukce mostu v km 3, 715 trati Praha Smíchov – Hostivice, parc. č. 1771/1

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43668 KC ARCHITEKTURE s.r.o. Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením – RD, Nad Buďánkami I, parc. č. 4473/1

Smíchov

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MČ05/150/2014/OŽP/svo ze dne 22.1.2014

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43674 PPSD, a.s. Stavební úpravy STL RS č. 307, Křížová vč. Vstupního a výstupního plynovodu

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43676 PPSD, a.s. Stavební úpravy NTL Xaveriova, Přímá

Košíře, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43678 PPSD, a.s. Stavební úpravy NTL Peroutkova a okolí, k.ú. Radlice

Košíře

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43686 PPSD, a.s. Stavební úpravy NTL a STL v ul. Na Pláni

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43689 PPSD, a.s. Stavební úpravy NTL Na Farkáně III-IV, Na Vysoké I-II

Jinonice, Radlice

Stavební činnost – prašnost

28.7.2017 43876 ALFA Property Development s. r. o. Změna stavby před jejím dokončením – „Studentský dům Barrandov“ na pozemcích č. parc. 1671/11, 954/1, 939/5, 942/2, 939/72, 939/75, 939/76, 939/77, 939/80, 939/83

Hlubočepy

Jako zdroj tepla je pro každou část A, B a C navržena kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-50i o jmenovitém tepelném příkonu 48,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

28.7.2017 43892 ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s. r. o. Bytové domy v ul. Na Neklance, parc. č. 1133 a 1134/1

Smíchov

Pro bytový dům A je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW

Pro bytový dům B je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW

28.7.2017 43897 DIFESA a.s. Jinonice Court II – etapa II – Hlavní Dvůr, na pozemcích č. parc. 265/1, 268, 269, 270, 1516/4, 1517/1, 1430, 267/1

Jinonice

Plynová kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle například Buderus Logano plus GB 312-280 o jmenovitém tepelném výkonu 280 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

31.7.2017 44221 Ing. Zuzana Válová Přístavba a stavební úpravy rodinného domu, Lumiérů 443/11, parc. č. 874 a 875

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický přímotopný radiátor – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

31.7.2017 44230 Daniel Petřina Rozšíření suterénního bytu Nad Zámečkem 40

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

1.8.2017 44354 Ing. arch. Lukáš Ježek

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Štěpánkova 599/48

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

2.8.2017 44671 Tomáš Šruma Stavební úpravy sklepních prostor Zahradníčkova 27, 28 a 29

Motol

Stavební činnost – prašnost

2.8.2017 44672 Mgr. Karel Štochl Novostavba bytového domu na parc. č. 1092, 1093, 2036/1 a 2036/2

Košíře

Dva plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 49,5 kW, 5. emisní třídy

3.8.2017 44896 PATA – FRYDECKÝ Architekti s. r. o. Stavební úpravy bytu č. 16, včetně opravy stropní konstrukce, Nepomucká 442/2

Košíře

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-24K o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 23,6 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44898 PATA – FRYDECKÝ Architekti s. r. o. Stavební úpravy bytu č. 24, včetně opravy stropní konstrukce – Plzeňská 445/213

Smíchov

Lokální plynové topidlo Vafky 471 o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW, 4. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44906 PATA-FRYDECKÝ Architekti s. r. o. Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 18/2, Nepomucká 445/4

Košíře

Lokální plynové topidlo Vafky 471 o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW, 4. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44917 PATA-FRYDECKÝ Architekti s. r. o. Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 16/25, Plzeňská 445/215

Košíře

Lokální plynové topidlo Vafky 471 o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW, 4. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44925 IRNA s. r. o.  Vodovodní řad včetně vodovodní přípojky a kanalizační přípojky pro pozemek č. parc. 355/5 

Holyně

Stavební činnost – prašnost

4.8.2017 45074 D-PLUS Projektová a inženýrská a.s. K Barrandovu SÚ, Praha 5, č. akce 13458 (úsek K Holyni – Pražský okruh)

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

7.8.2017 45472 Ing. arch. Petr ŠROM Stavební úpravy RD a ateliéru, Děvínská 2764/3

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

7.8.2017 45473 B.B.D., s. r. o.  ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, P5 – Hlubočepy – rekonstrukce dopravního hřištěparc. č. 1020/75 

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

8.8.2017 45706 Pražská plynárenská, Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. U Hrušky, Pod Homolkou a okolí

Motol

Stavební činnost – prašnost

9.8.2017 46012 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1822 A A SMNR296 – SMNR1HR MET, zřízení nového zařízení DSLAM, Hennerova

Motol

Stavební činnost – prašnost

10.8.2017 46222 D-PLUS – projektová a inžen. a.s.  V Ohybu, č. akce 999120 – rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace v ul. V Ohybu, na pozemcích č. parc. 847, 848, 1461, 1462/1

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

11.8.2017 46455   Plzeňská 165 – stavební úpravy domu, půdní nástavba, dvorní přístavba, vodovodní a kanalizační přípojka

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.5 o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.5 o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW, 5. emisní tří

Stavební činnost – prašnost

11.8.2017 46462 Ing. Zdislava Sedmíková Bytový dům Holečkova 161/48

Smíchov

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 65232/2015/OŽP/iva ze dne 16.12.2015

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46878 Jakub FAJFR Stavební úpravy bytu “B” v 5. nadzemním podlaží, půdní nástavba Na Březince 1514/20, č. parc. 2169 

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46883 KPP – Ing. arch. Iva Knappová Modernizace a přístavba RD Na Pláni 2005/33

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Junkers Condens GC9000iW o jmenovitém tepelném výkonu 6,6 – 49,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46884 Ing. Petr Šimoník Datová síť a elektrická přípojka Jinonice – Na Vysoké I

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46885 Ing. Michal Volf Stavební úpravy stávajícího RD – přístavba 1.PP a 1. NP, Xaveriova 1595, č. parc. 1725

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46889 Ing. arch. Kristína Beranová Stavební úpravy a přístavba RD Na Žvahově 380/21

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46891 Ing. Roman Bílek Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova

Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 50 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46892 Ing. David Břicháček Jóga studio Smíchov – Na Zatlance 1151/8, pozemek č. parc. 2854

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus GB162-45 o jmenovitém tepelném výkonu 10,4 – 44,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

15.8.2017 47095 atelier POINT spol. s r. o. Stavební úpravy 5. NP objektu 02 administrativně obchodního centra Palác Anděl

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.8.2017 47180 Ing. Mgr. Jana Růžičková Stavební úpravy domu Pechlátova 96/19 – Půdní vestavba

Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.8.2017 47515 Fandament Architects, s.r.o. D2 – dopravní řešení – stavba chodníku „Vila Mlynářka“, Nad Mlynářkou 447

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.8.2017 47519 OMEGA 99 spol. s.r.o. BESIP 2970335 Nám. 14. října – Preslova, sever/jih

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

17.8.2017 47672 ARW pb, s.r.o. Oplocení výběhu koní Převalského – Dívčí hrady, parc. č. 461/1

Radlice

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47693 ELTODO, a.s. Výstavba signalizačního zařízení -KK 45181 mezi SSZ 5.518 a 5.519 Podbělohorská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47701 ATELIER 111 architekti s.r.o. Odstranění objektu RD č.p. 972/5, parc. č. 29

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47915 Romana Koštejnová Změna stavby před dokončením – Rekonstrukce a nástavba BD Na Bělidle 309

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU 466/4-5 o jmenovitém tepelném výkonu 41,1 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47922 Ing. arch. Jakub Žoha Stavební úpravy  – rekonstrukce NH Hotel, horní část, U Mrázovky 1566, parc.č. 2383/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47955 ABP a.s. Praha Odstranění objektu Hlubočepská č.p. 281/31a, parc. č. 149/4, 149/2, 149/3, 1620/5 

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47972 Jana Čadilová Anděl CITY CENTER – stavební úpravy kanceláře PFIZER, 2.NP až 4.NP, budova 09, Stroupežnického 3191/17, parc. č. 2885/24

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48343 LEDEXUS, s.r.o. Dodatečné povolení stavby – Panorama Hlubočepy“ (dříve Medak house)

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48354 KARLÍNBLOK s.r.o. ZŠ Waldorfská – Provedení nového pavilonu, Mezi Rolemi 34/8, parc. č. 1032/5, 1032/2, 1033/1 a 1477

Jinonice

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48362 ARANEA NETWORK a.s. RVDSL1822_A_ASMNR3026-SMNR1HR_MET 

Motol

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48573 Ing. Aleš Strnad Instalace krbu v RD, Jezerní 2959/4

Smíchov

Krbová vložka Romotop Heat 2g 70.50.01 o jmenovitém tepelném výkonu 4 – 10 kW

Stavební činnost – prašnost

22.8.2017 48604 Dudes & Barbies Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu, Za Ženskými domovy 125/51, parc. č. 5090

Smíchov

2 plynové tmavé závěsné infrazářiče AR13 o jmenovitém tepelném příkonu 13 kW a AR50 o jmenovitém tepelném příkonu 50 kW

Stavební činnost – prašnost

24.8.2017 49144 SINPPS, s.r.o. PID Lihovar, č. akce 2960088

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.8.2017 49145 JUDr. Taťána Chvalová Přestavba BD U Waltrovky 171/9, parc. č. 941

Jinonice

Plynový kondenzační kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 C o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14 kW, 5. emisní třídy

Krbová kamna ABX VIGO 300 o jmenovitém tepelném výkonu 6 kW

Stavební činnost – prašnost

25.8.2017 49329 Ing. Yvetta Nekvasilová Úprava parkovacích stání pro zaměstnance BOSCH, parc. č. 97/1, 97/2, 98/1, a 98/6

Radlice

Stavební činnost – prašnost

28.8.2017 49724 Ing. arch. Libor Kovář Dílčí sanační a hydroizolační opatření v 1.NP Smíchovské synagogy 

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

28.8.2017 49732 Ing. Jaroslava Háková Novostavba BD, ul. Pod Děvínem, parc. č. 918/6

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

29.8.2017 49734 SWECO  HYDROPROJEKT a.s. Obnova vodovodního řadu, ul. Podbělohorská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

30.8.2017 50230 PROJEKCE Cihlář – Šanc, s.r.o. Stavební úpravy plynovodů, Nádražní, Moulíkova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

31.8.2017 50514 Ing. Vladimíra Krejčová Balkon v 1. patře RD, Pod Hájem 10/1518

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50713 Ing. Blanka Kudlíková Čerpací stanice PHM a mycí linka – objekt 09, areál autosalonu E. Frey

Jinonice 

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50744 PROJEKTING s.r.o. RVDSL1816_A_SMNB79 – SMNK1HR MET

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50763 Ing. Václav Tesárek Novostavba krytého bazénu RD Kotovka 151/4

Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50879 ATELIER SAEM, s.r.o. Přístavba garáže u RD, parc. č. 116/5, 116/6

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

4.9.2017 50882 DIGITRONIC CZ, s.r.o. Plynová kotelna včetně plynovodní přípojky, Gabinova 865, 866, parc. č. 1040/48, 1040/49

Hlubočepy

Dva plynové kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx ZBR 65-2 o jmenovitém tepelném příkonu 62 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

4.9.2017 50904 Jelena Černíková Kanalizační přípojka, Na Kraji 1022/17

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

4.9.2017 51079 Jana Aubrechtová Stavební úpravy BJ č. 5 ve 3. NP bytového domu, Slivenecká 871/78

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

5.9.2017 51081 Ing. arch. Adéla Poubová Stavební úpravy BD, Pivovarská 598/3

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.9.2017 51567 ATELIER  GENESIS, spol. s.r.o. Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

6.9.2017 51573 ARANEA NETWORK a.s. 0382/17 PH-5, BC Košíře Busin. Park, MET, Vrchlického

Košíře 

Stavební činnost – prašnost

7.9.2017 51914 S com, s.r.o. Rozšíření optické sítě společnosti Dial Telecom, a.s. 

Radlice

Stavební činnost – prašnost

7.9.2017 51919 S com, s.r.o. Rozšíření optické sítě společnosti Dial Telecom, a.s.

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.9.2017 51921 LANDSCAPE 4U, s.r.o. Nástavba BD, Slávy Horníka 150/7, parc. č. 489/2

Košíře 

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

8.9.2017 51997 Jakub Killnar Změna stavba před dokončením – Přístavba BD č.p. 119/7

Košíře 

6x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 ecoTEC PRO o jmenovitém tepelném příkonu 16 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

11.9.2017 52487 Exact Control Systém, a.s. Hala A a hala B v areálu Klikatá 1238/90 c, parc. č. 1512/1

Košíře 

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

11.9.2017 52507 DIPRO, spol. s.r.o. Obnova vodovodního řadu, ul. Jinonická, parc. č. 1120/6, 1121/4, 1492, 1494/1, 1524/4, 1525, 1526/1, 2021/1, 2026/1, 2026/2, 2036/1, 2037

Košíře 

Stavební činnost – prašnost

11.9.2017 52517 Průšek & Průšek s.r.o. Rekonstrukce domu, Pod Habrovou 182/10

Hlubočepy

Dvojice plynových kondenzačních kotlů Junkers Cerapur Comfort ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 – 40,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

12.9.2017 52889 SUP – TECHNIK, a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací – liniová stavba – SMNV90, parc. č. 3980, 4834

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.9.2017 53058 Ing. Leoš Vosol Rekonstrukce rodinného domu Jezerní 3

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus GB162 – 35 o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

13.9.2017 53082 METROPROJEKT Praha a.s. Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých

Jinonice, Radlice

Stavební činnost – prašnost

14.9.2017 53287 Jaroslav Štecher – studnařství Vrtaná studna na pozemku parc. č. 921

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

14.9.2017 53292 BY architects Sloučení dvou bytových jednotek, Devonská 1000/3, jednotky č. 18 a 20

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53822 ARANEA NETWORK a. s. Rozšíření sítě Plzeňská, Grafická

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53830 LANDSCAPE 4U, s. r. o. Rekonstrukce a rozšíření bytu v 1NP bytového domu Na Zlíchově 241/7

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53838 Ing. Petr Šimoník  Ulice Ke Smíchovu č. parc. 1754/4, 1754/9 –novostavba vjezdů a oplocení

Slivenec 

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53842 ETERNIA s. r. o. Změna užívání stavby pro část 1.NP objektu v ul. Nádražní 349/3

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53847 První inženýrská, s. r. o. Rezidence Na Šumavě, Praha 5, na pozemcích č. parc. 3804/4, 3804/5 

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-45 o jmenovitém tepelném výkonu 43 kW, 5. emisní třídy

20.9.2017 54503 Fandament Architects, s.r.o. Změna územního řízení a změna stavby před dokončením – Vila Mlynářka, Nad Mlynářkou 447 Smíchov

V rámci užití tepelného zdroje – tepelné čerpadlo a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostným zdrojem tepla bude vložkový krb na dřevo

Stavební činnost – prašnost

21.9.2017 54819 Ing. Karel Fousek Plynovodní přípojka na pozemku parc. č. 279 Jinonice

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 54981 CORMA  INTERNATIONAL, s.r.o. RVDSL 1830_A_A_SMNN65-SMNN1HR_MET 

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

22.9.2017 54992 Radana Rulf Šafránková Rekonstrukce zahrady Velvyslanectví Litevské republiky“ – úprava projektu – likvidace dešťových vod, Pod Klikovkou 19/16, parc. č. 4350/1, 4350/2, 4349

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 55399 PLANPOINT, s.r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 2155/18 v ulici U Blaženky

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 55410 MUDr. Petra Reková Stavební úpravy a přístavba RD, Za Farou 574-14, parc. č. 129/1, 129/2

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 55416 SUP – TECHNIK  a.s. SMNV85 – liniová stavba, parc. č. 4830/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

26.9.2017 55700 PROFIREVIT, s.r.o. Revitalizace BD, Brichtova 684 a 685

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.9.2017 55706 Barrandov Studio, a.s. Demolice objektu CR – dílny údržby, parc. č. 884/1

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.9.2017 55707 Barrandov Studio, a.s. Demolice objektu CB – dílny údržby, parc. č. 883/14

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.9.2017 56128 Ing. arch. Jakub Žoha Rekonstrukce NH Hotel – horní část – výtah, U Mrázovky 1506, parc. č. 2383/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.9.2017 56133 ABBE – inženýrská činnost ve stavebnictví Stavební úpravy v podkroví BD Na Knížecí, Nádražní 50, parc. č. 511

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

2.10.2017 56405 Ing. Zdislava Sedmíková Stavební úpravy a přístavba RD, Nad Výšinkou 1259/17

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56731 Ing. Stanislav Bůžek Změna užívání stávajících kanceláří na ubytovnu pro zaměstnance, Borského 876

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56733 Ing. Vladimír Malý Holečkova House – novostavba polyfunkčního domu, Kmochova, parc. č. 3464/1, 3464/7, 3464/8, 3461/4, 3461/5, 3461/6, 3459/4, 3459/5

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 12 – 60 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56734 Ing. Jiří Nerad Nástavba podkroví v dvorním traktu BD, Radlická 401/21, parc. č. 1234

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC pro o jmenovitém tepelném výkonu 5,7 – 19,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56747 INPOS – Olga Břečková BARRANDOV KASKÁDY – BD – F, G, H, I s garážovými stáními v 1 .PP, zpevněnými plochami + komunikace

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56791 DOMY, spol. sr.o. Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka – vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.10.2017 57826 Ing. arch. Jan Voltr Stavební úpravy BD, Na Skalce 992/25  Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

5.10.2017 57829 AED PROJECT, a.s. Rezidence Kobrova / Rezidence SacreCoeur IV Jih – Odstranění spínací stanice, Grafická Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.10.2017 57833 Ing. Jaroslava Háková Stavební úpravy RD, včetně přípojek a přístavby garáže, Pod Lipkami 10, parc. č. 3853, 3854/1, 3854/2 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 – 26 kW, 5. emisní třídy

Instalace 1 krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

4.10.2017 57862 Ing. Aida Padyšáková Odstranění stávajících objektů v areálu budoucí stavby – Císařská vinice, mezi ulicemi Podbělohorská a Smrčinská, parc. č. 4672/7, 4673/1, 4816/34

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.10.2017 58405 Jan Meduna – inženýrská činnost Stavba garáže s domácí tělocvičnou, ul. Holátova, parc. č. 1479/173, 1479/185

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

10.10.2017 58425 Mgr. Karel Štochl Změna stavby před dokončením – „Rezidence Jinonická, ul. Jinonická, parc. č. 1526/2 a 1526/8

Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 162-25 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

11.10.2017 58441 Ing. Pavel Jašek Parkoviště FN Motol, parc. č. 325/1

Motol

Stavební činnost – prašnost

9.10.2017 58454 Stavební geologie – GEOSAN, s.r.o. Vrty pro tepelné čerpadlo, parc. č. 437/6, 437/27

Radlice

Stavební činnost – prašnost

11.10.2017 58876 Petr Jandák Modernizace víceúčelového hřiště Motorlet Praha , parc. č. 205, 204/1, 209/1, 174/3

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

11.10.2017 58878 Ing. Blanka Kudlíková Novostavba objektu pro bydlení v ul. Pod Děvínem, parc. č. 980/2 a 980/3

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192-15 iT150S o jmenovitém tepelném výkonu 18,1 kW, 5. emisní třídy

Instalace 1 krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

13.10.2017 59605 Ing. Martin Novák Rezidence Waltrovka – BYTOVÉ DOMY C2, C3, C4, C5, parc. č. 977/16, 977/57

Jinonice

Zdrojem tepla a TUV je pro objekt C2, C3 navržena kaskáda třech plynových kondenzačních kotlů DeDietrich MCA o jmenovitém tepelném výkonu dvou plynových kotlů 61 kW a jednoho plynového kotle 40 kW, 5. emisní třídy

Zdrojem tepla a TUV je pro každou bytovou jednotku (9 BJ) v objektu C4, C5 navržen plynový kondenzační kotel DeDietrich MCA 15 o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 59615 Ing. arch. Jindřich Ševčík Stavební úpravy a změna užívání, Janáčkovo nábřeží 140/55

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60063 CORMA INTERNATIONAL, s.r.o. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Plzeňská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 60090 Ing. Jan Šefl Stavební úpravy „Zlatý Anděl – objekt A1, A2 – 4. NP“ Plzeňská ul. č.p. 344, parc. č. 2945/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 60161 Ing. Jan Šefl Zlatý Anděl obchodně administrativní centrum – úprava stávajícího okna na balkonové dveře 4.NP objekt A2, Plzeňská 344, parc. č. 2945/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 60174 AED project, a.s. „Císařská vinice – rodinné domy“, parc. č. 4672/7, 4673/1, 4673/6, 4674/1, 4816/2, 4816/34, 5103/14

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla a elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

17.10.2017 60176 Ing. Vladimír Malý „Nová Cibulka – vrtaná studna a retenční nádrž“, parc. č. 1564/3 a 1838/21

Košíře

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60264 SUDOP PRAHA a.s. Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60303 Ing. Yvetta Nekvasilová „KOTELNA PARK II. ETAPA – odstranění stavby“, na pozemcích parc. č. 96/2, 97/1, 97/2, 97/4, 98/1

Radlice

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60313 Ing. Yvetta Nekvasilová „KOTELNA PARK II. ETAPA – vjezd“, na pozemcích parc. č. 97/1, 97/2, 96/6

Radlice

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60317 Ing. Yvetta Nekvasilová „KOTELNA PARK II. ETAPA“, na pozemcích parc. č. 96/2, 96/8, 96/9, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 98/1

Radlice

V případě navrženého tepelného zdroje – plynová kotelna o jmenovitém tepelném výkonu 734,8 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Náhradní zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 1227 kW při 100 % a dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 490 kW – jedná se o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60781 ASTRA projekt, s.r.o. Akce č. 999441, ul. Lumiérů a Skalní

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60787 ASTRA projekt, s.r.o. BESIP 2970292 Podbělohorská – Pod Stadiony, dělící ostrůvky

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60791 Tomáš Balada Hostel – krátkodobé ubytování, Plzeňská 1270/56

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60795 METROPROJEKT Praha a.s. Modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl č. 613-1-274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60798 Ing. Filip Novák Stavební úpravy podkroví bytového domu, Pivovarská 626/7, parc. č. 521

Smíchov

Jedenáct plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 172-24 K o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60802 RH-ARCHITEKTI s.r.o. Osazení střešních vikýřů do dvora, BD Vltavská 207/20, parc. č. 441

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.10.2017 60806 Ing.arch. Martin Žižka Stavební úpravy BD Na Zámyšli 478/8, parc. č. 820

Košíře

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.10.2017 60923 LadislavaŤupová Novostavba vily Nad Bertramkou 2145/3

Smíchov

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Buderus GB 192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 5,4 – 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.10.2017 60925 Ing. Vladimír Malý Rezidence SacreCoeur II – park, č. parc. 3109/1, 3436, 3440, 3463/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

23.10.2017 61418 Ing. Martin Novák Rezidence WALTROVKA bytový dům B7, B8, B9, parc. č. 977/16

Jinonice

Kaskáda 4 plynových kondenzačních kotlů DeDietrich Innovens pro MCA 115 o jmenovitém tepelném výkonu 107 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

23.10.2017 61422 LIGA Servis, s.r.o. Instalace výtahu na dvorní fasádu výtahu objektu, Na Bělidle 252/34

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.10.2017 61701 Architekti SML, s.r.o. Stavební úpravy spojené s částečnou změnou užívání  a nástavba BD, Kmochova 605/8, parc. č. 3454

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Ygnis Condensionox Varfree 80 o jmenovitém tepelném příkonu 82,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62142 Ladislav Pekař Vestavba dvou bytových jednotek v 6. a 7.NP a vestavba výtahu z 1. NP do 6.NP, Zborovská 79/56

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

26.10.2017 62147 B.B.D., s.r.o. ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1 – rekonstrukce dvou hřišť a vybudování venkovní učebny

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62159 Iveta Novotná – inženýrská činnost Přestavba RD, U Blaženky 1865/13, parc. č. 2610, 2611

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62165 KC Architecture s. r. o. Změna stavby před dokončením – „Stavba pro bydlení“, ulice Nad Buďánkami III, parc. č. 4514/1, 4514/2

Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle CONDENSINOX 60 o jmenovitém tepelném výkonu 13-60 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka Kalfire W105/47F o jmenovitém tepelném výkonu do 17,6 kW

Venkovní otevřený krb

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62182 Barrandov Studio, a.s. „Modernizace rozvoden PC2 a PC1 v areálu Barrandov Studio, a.s.“ Kříženeckého nám. 322/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62192 Ing. Luboš Rajniš Servisní lávka – BD č.p. 1173, parc. č. 2370

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.10.2017 62400 MAŠEK ELEKTRO, s.r.o. Stavba zařízení pro veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1739/1 a 94/2, ul. Za Farou, ul. Za Fořtem

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

26.10.2017 62416 Ing. Jitka Lazarčíková Rekonstrukce a modernizace střešních prostor BD, Grafická 1233/27, parc. č. 3544

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

26.10.2017 62418 ELPO, s.r.o. Obnova kVN, V Botanice, Štefánikova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62890 Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0023 likvidace srážkových vod

Holyně

Stavební činnost – prašnost

30.10.2017 63189 OMICRON – K Bytový dům „U Blaženky“ – Demolice stávajících objektů, U Blaženky 51

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

30.10.2017 63193 Karel Masojídek Dílčí opravy BD, ulice Vítězná 419, parc. č. 828

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

30.10.2017 63200 Jan Machoň Zřízení datové – telefonní přípojky k RD, V Lipkách 905/14

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

31.10.2017 63249 SIN, spol. s.r.o. Centrála ČSOB – SHQ zóna II – lávka pro pěší na pozemcích parc. č. 51, 54/1, 54/2, 55, 56, 58/2, 80/19, 521, 522/3, 655, 59/2 a 522/2

Radlice

Stavební činnost – prašnost

1.11.2017 63647 Jaroslav Bajer – inženýrská činnost Demolice objektů na pozemku parc. č. 716/1, ul. Butovická 233/20

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

1.11.2017 63651 AED project, a.s. RSC IV JIH – Rezidence Sacre Coeur IV Jih = Rezidence Kobrova – novostavba BD, parc. č. 3449/1, 3449/2, 3449/3, 3449/4, 3448, 3447/1, 3447/2, 4875/11

Smíchov

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

2.11.2017 64223 Arplan s. r. o. Rekonstrukce objektu RD, Jinonická 752/38

Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THRs 10-35C o jmenovitém tepelném příkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

2.11.2017 64224 SUNCAD, s.r.o. Bytový dům REZIDENCE VRCHLICKÉHO – STL PLYNOVOD – Práchnerova, parc. č. 2018/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

3.11.2017 64257 Petr Harna Sklad zahradního nábytku, V Lipkách 777/3

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

6.11.2017 64798 Central Group, a.s. Viladomy „Na Farkáně I“ objekt B1,B2, mezi ulicemi Mikšovského a Od Vysoké, parc. č. 1475/5, 1475/6, 1475/7, 1475/422, 1475/423 s 1475/429

Košíře

Stavební činnost – prašnost

7.11.2017 64897 Ing. Jaroslava Háková Novostavba RD – včetně přípojek, ul. Pod Lipkami, parc. č. 3851, 3852, 3854/3, 4851/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu do 15 kW

6.11.2017 64909 BOHEMIATEL s.r.o. RVDSL1830_A_A_SMNN36-SMNK1HR_MET 

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.11.2017 64931 BOHEMIATEL s.r.o. RVDSL1816_A_A_SMNB2649_SMNB1HR_MET

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 65286 Ing. Slavomír Sláma Přístavba, půdní vestavba, nástavba a drobné stavební úpravy RD, parc. č. 1090 a 1091

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 65292 PATA & FRYDECKÝ – architekti Rekonstrukce domovních páteřních rozvodů plynu, silno- a slaboproudu, Vítězná 531/13

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 65318 Ing. Ondřej Složil Změna stavby před dokončením „Stavební úpravy a změna užívání části 1. NP – stomatologická ordinace, ul. Butovická, parc. č. 723/1 a 723/2

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65591 ForTel, s.r.o Zřízení komunikačních přípojek společnosti Pe3ny Net s.r.o. v lokalitě Smíchov – Nádražní

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65594 PATA & FRYDECKÝ – architekti Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 02/9 1.NP, Švédská 39/107

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65596 PATA & FRYDECKÝ – architekti Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 03/17, 3. NP podkroví, Švédská 39/107

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 66380 TRANSENERGY, s.r.o. Linie VVN V306/307/308 výměna vedení

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65282 Ing. arch. Jakub Kuthan Oplocení a příjezdová komunikace, parc. č. 3843, 3844

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65301 Ing. Vladimír Malý Holečkova House – novostavba polyfunkčního domu, ul. Kmochova, parc. č. 3464/1, 3464/7, 3464/8, 3461/4, 3461/5, 3461/6, 3459/4, 3459/5

Smíchov

Z hlediska zdroje tepla a TUV budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 56733/2017/OŽP/iva 

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65577 Radiové systémy a komunikace, s.r.o. P5POD, Pod Hybšmankou 2817/5

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65581 Radiové systémy a komunikace, s.r.o. P5USU, U Smíchovského hřbitova 2395/4

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65586 Jiří Syrovátka PQ870 – Instalace nové základnové stanice společnosti Cetin na objektu č.p. 505, Slivenecká 61, parc. č. 341/13

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65588 ELPO – kabelové sítě VN a NN, s.r.o. Přeložka kNN, nová SS102, U Vojanky

Košíře

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65592 PATA & FRYDECKÝ- architekti, s.r.o. Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 17/10 1.NP, Švédská 39/107

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

13.10.2017 65803 ACTRA ALESSIZ, s.r.o. Dívčí hrady – cesty, parc. č. 456/1, 461/1, 459/2, 472/1, 558, 554

Radlice

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65811 Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. BD Vltavská 30 – Nástavba a přístavba výtahu, parc. č. 446

Smíchov

4 plynové kondenzační kotle Thermona Therm 24 KDCN o jmenovitém tepelném výkonu 4,9 – 20,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65816 FURE, s.r.o. Stavební úpravy a nástavba administrativní budovy Na Cihlářce 3177/30

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66330 ENGINEERS CZ Modernizace výtahů – Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2, parc. č. 373/20

Motol

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66333 Martin Nohava Přípojky inženýrských sítí – vodovodní, elektro NN, el. komunikací, Nad Turbovou – Pod Šmukýřkou, parc. č. 2039/1 a 1029

Košíře

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66339 Romana Juříková Rekonstrukce garáže RD, Na Srpečku 421/11, parc. č. 419, 420

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66345 Projekční studio JaKiCREATION Úprava distribuční sítě, přípojka NN 0,4 kV a připojení na komunikační síť CETIN, na pozemcích parc. č. 700, 2055, 2062/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

14.11.2017 66350 EBM-Expert Building Management, s.r.o. OZNAČENÍ BUDOVY – PRAPORY – Administrativní budova FIVE, Na Valentince 336/4, parc. č. 526/6

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

14.11.2017 66557 ARBOR, spol. s.r.o. Základnová stanice spol. CETIN, Weberova 1, parc. č. 1976/2

Košíře

Stavební činnost – prašnost

14.11.2017 66561 ARBOR, spol. s.r.o. Základnová stanice spol. CETIN, ul. Ostrovského 33, parc. č. 2300

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

15.11.2017 66903 Ing. Marie Barešová Dodatečné stavební řízení na stavební úpravy bytu č. 6 v BD, Pod Šmukýřkou 1079/10

Košíře

Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny

16.11.2017 67114 ADR, s.r.o. Stavební úpravy a přístavba BD, Musílkova 335/62

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.11.2017 67118 Ing. Jiří Prokop Rekonstrukce bytu na Farkáně I 241/16

Radlice

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

16.11.2017 67123 MERCATOR, s.r.o. Obnova kabelového vedení NN – S 144 220

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.11.2017 67138 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. Obnova KNN (S-137045)- Pod Hybšmankou

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.11.2017 67583 TERMS, a.s. Výstavba základnové stanice veřejné komunikační sítě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Pod Stadiony 2720/17

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.11.2017 67588 TERMS, a.s. Výstavba základnové stanice veřejné komunikační sítě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Česká 1113/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

22.11.2017 67857 Povolstav, s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky 4+1 v 8. NP BD v ulici Chaplinovo náměstí 652/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

22.11.2017 67865 První inženýrská, s.r.o. Rezidence Na Šumavě, parc. č. 3804/4 a 3804/5

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-45 o jmenovitém tepelném výkonu 44,9 kW, 5. emisní třídy

22.11.2017 68186 ONEGAST, spol. s.r.o. Vestavba a přístavba v objektu Lidická 337/30

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické podlahové vytápění– nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

22.11.2017 68192 Mgr. Jaroslav Janáček Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č.p. 177, parc. č. 1131 a 1132,

Slivenec

Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC pro VU146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka Romotop –  Angle L 2G L o jmenovitém tepelném výkonu do 9 kW

Stavební činnost – prašnost

23.11.2017 68701 INVESTING – činnost ve výstavbě Hlavní domovní vedení elektřiny pro kompostárnu hl.m. Prahy Slivenec, ul. K Austisu

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

24.11.2017 68718 AED project, a.s. RSC IV JIH – Rezidence Sacre Coeur IV Jih = Rezidence Kobrova – Novostavba bytového domu – odvodnění stavební jámy, Grafická

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.11.2017 69127 Ing. Petr Šimoník Komunikace a vodohospodářské stavby – ul. Granátová

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

27.11.2017 69131 Ing. Martin Novák Zařízení stavby Plzeňská pro stavbu – PROJEKT SMÍCHOV (novostavba objektu při křižovatce Plzeňská a Kartouzská), parc. č. 2976/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

30.11.2017 70008 Ladislava Ťupová Novostavba dvou rodinných domů, parc. č. 1792/126 a 1791/8

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

2x krbová vložka BEF Feel 7 o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW

Stavební činnost – prašnost

1.12.2017 70261 Ing. Daniela Vítovcová Stavba garáže u RD, Pod Kesnerkou 2312/47

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.12.2017 71209 SUDOP PRAHA a.s. Rekonstrukce ZST Praha – Smíchov

Smíchov, Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

6.12.2017 71467 Ing. Petr Šimoník Změna projektu – Skladová hala + kanalizační řad + přípojka vody, kanalizace a elektro, ul. Granátová, parc. č. 1754/7, 1697/1, 1754/109

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

7.12.2017 71613 Ing. Helena Okénková Příprava sítí pro pozemek, parc. č. 173/14

Holyně

Stavební činnost – prašnost

7.12.2017 71616 Ing. arch. Karel Buš Řadový RD na pozemku parc. č. 4220/1 a 4221/40

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1 DE o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu do 5 – 8 kW

Stavební činnost – prašnost

8.12.2017 71910 ARANEA NETWORK, a.s. Připojení objektu A5OFF

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.12.2017 72353 AQUA PROCON s. r. o. Stavební úpravy NTL Jezerní, Zdíkovská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.12.2017 72358 Ing. Eva Dočekalová Stavební úpravy, přístavba garáže, přístavba výtahu, výměna kanalizační přípojky a vjezdu na pozemek, Na Doubkové 2, č.p. 1281

Smíchov

3 plynové kondenzační kotle Geminox THRs 5-25 DC o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,9 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35 C o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 33 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených 4 krbových kamen nesouhlasíme

Stavební činnost – prašnost

11.12.2017 72365 Ing. Václav Eninger Stavební úpravy vikýře podkrovního bytu U Malvazinky 150/24

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

12.12.2017 72482 PRING spol. s r. o. Obnova kVN + OK do RS 4120, úprava kNN, U Smíchovského hřbitova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.12.2017 72517 S com, s.r.o. Výstavba zemního vedení elektronických komunikací

Motol, Košíře

Stavební činnost – prašnost

13.12.2017 72791 Ing. Martin Novák Pojekt Q5 Waltrovka OFFICES, 2. etapa, Dynamica

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

13.12.2017 72794 Ing. Jiří Kroupa Obnova kabelů 22 kV a 1 kV PREdistribuce a.s.

Smíchov

Malá Strana 

Stavební činnost – prašnost

14.12.2017 73018 Emilie Lapešová Stavební úpravy a přístavba penzionu, čp. 851 na pozemku č. parc. 618

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73462 KORMAK Praha a. s. Instalace nabíjecí stanice a reklamního panelu, Otopašská

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73465 Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová Autoservis Nightgarage, Klikatá 90A

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73468 Karel Slavík Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Kořenského, ul. Kořenského 760/10, parc. č. 141

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73476 ALFA SYSTÉM s.r.o. Realizace sanace bývalého závodu Grafoprint, ul. Grafická, parc. č. 3097 a 3098/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
18.12.2017 73707 Ing. arch. Lucie Čepelová Stavba č. 0050 TV Slivenec etapa 0024 propojovací chodník k tramvaji do Holyně – úsek ulice ke Smíchovu (dům pro seniory) – K Barrandovu

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

18.12.2017 73714 Ladislava Ťupová Rodinný dům Slivenec, parc. č. 725/1

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme 

Stavební činnost – prašnost

19.12.2017 73923 MAXRENT Radlická s. r. o. Stavební úpravy 4. a 5. NP BD, ul. Radlická 2266/94, parc. č. 1436 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 9x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

19.12.2017 73948 DIFESA, a.s. Změna stavby před dokončením – Jinonice Court II – etapa II – Hlavní Dvůr Jinonice 

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 248 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74336 Ing. Martin Novák WALTROVKA – III. fáze – bourací práce Jinonice

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74339 Ing. Jan Filip Změna užívání nebytových prostor v přízemí domu čp. 595, Újezd 11 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74341 Best Development Prague s.r.o. Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, parc. č. 933, 934, 935 a 936 Radlice

Kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 48,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74342 Best Development Prague, s.r.o. Novostavba BD – likvidace dešťových vod – v proluce Pechlátova 7 a 9, parc. č. 933, 934, 935 a 936 Radlice Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74535 Jana Čadilová AC ANDĚL CITY, budova 11 – stavební úpravy nájemního prostoru – kanceláře AKAMAI TECHNOLOGIES, 5. patro, Karla Engliše 3219/4 Smíchov Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74542 Moravská stavební – INVEST,  a.s. Novostavba 4 RD řadového typu, Hillebrantova, parc. č. 1475/202, 1475/414, 1475/445 Košíře

4x plynový kondenzační kotel BAXI LUNA Platinum 1.18 GA o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.12.2017 74550 Jana Čadilová Stavební úpravy nájemních prostor kanceláře ARBES, – ANDĚL BUSINESS CENTER 4. patro (5. NP) budova 01, Plzeňská 345/5, parc. č. 2881/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

21.12.2017 74561 Ing. Lukáš Viktora Přístavba k RD, Na Konvářce 1740/18, parc. č. 779, 780/1, 780/5 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

21.12.2017 74572 Ing. Vladimír Malý – inženýrská činnost CENTRÁLA ČSOB – SHQ – komunikace Radlice Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74582 Ing. Vladimír Malý – inženýrská činnost Centrála ČSOB – SHQ – posun připojovacího místa pro vyvážení LAPOLU Radlice Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74601 AED PROJECT, a.s. Císařská vinice – obytný soubor, mezi ulicemi Podbělohorská a Smrčinská Smíchov  Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 33,7 kW, 80 kW a 94,5 kW, 5. emisní třídy
28.12.2017 75090 AVS Projekt, s.r.o. Stavba RD, ul. Na Přídole, parc. č. 1770/96 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Instalace krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

28.12.2017 75092 Lucie Kokorevová Odstranění objektu, Filmařská 391/12, parc. č. 787/1 a 787/2 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

28.12.2017 75096 ArchiCon plus, sdružení podnikatelů Stavební úpravy RD, parc. č. 94 Motol Stavební činnost – prašnost
27.12.2017 75099 SUDOP PRAHA, a.s. Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice Smíchov 

Stavební činnost – prašnost

27.12.2017 75102 OYE ateliér Parkovací stání v Jinonické ulici 755/32 Košíře

Stavební činnost – prašnost

27.12.2017 75110 DOMUSDESIGN Stavební úpravy a půdní nástavba v BD, ul. Kotevní č.p. 1104, parc. č. 601 Smíchov 

Jeden plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.12 o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

27.12.2017 75112 SPS projekt, spol. s.r.o. Přístavba velínu k stávající regulační stanici, Brdlíkova, parc. č. 374/2 a 374/3 Motol

Plynový kondenzační kotel PROTHERM Panther Condens 12 o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě