Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2017

01/03/2017

Datum podání

Číslo jednací

Předmět žádosti

Katastrální území

Specifikace zdroje

3.1.2017

896

Nová Cibulka – polyfunkční dům, ul. Na Pomezí, Beníškové, parc. č. 1838/21, 1838/22, 1838/35, 1560/80, 1560/81, 1560/82, 1560/83, 1564/3, 1564/17, 1564/18, 1564/19

Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI Power HT 230 o jmenovitém tepelném příkonu 35,0 – 215 kW a BAXI Power HT 320 o jmenovitém tepelném příkonu 48,0 – 300 kW, oba 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

4.1.2017

1211

Vodovodní přípojka k rodinnému domu čp. 551, na pozemku č. parc. 889/2

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

4.1.2017

1239

Viladům Slivenecká

Hlubočepy

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.1.2017

1437

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov

Radlice

Stavební činnost – prašnost

6.1.2017

1728

Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. „LTE PHA 2016 P5KZN OK“ na pozemku č. parc. 883/1

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2203

Výstavba garáže na pozemku č. parc. 3621/2 a příslušenství domu čp. 2217 na pozemku č. parc. 3621/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2207

Přístavba skladových prostor v dvorní části bytového domu Na Bělidle 527/40

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2209

Rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků, Na Neklance, Praha 5, č. akce: 308/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.1.2017

2212

Stavební úpravy a změna užívání části 2. np objektu Geologická 575/2

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

10.1.2017

2469

Bytový dům na pozemcích č. parc. 432/2, 432/3, 432/5 a 420/2

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle HOVAL ULTRAGAS 300D o jmenovitém tepelném příkonu26-282 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

11.1.2017

2871

Novostavba zahradního altánu, Renoirova 7,č.p. 614, parc. č. 1020/73

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

11.1.2017

2876

Stavební úpravy bytu č. 12, parc. č. 1597/5, č.p. 2808, Štorkánova 12,(vymezená jednotka 2808/12)

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.1.2017

2882

Přestavba garáže Pod Habrovou 10, parc. č. 690/2

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

12.1.2017

3083

Napojení na stávající sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na pozemku č. parc. 1516/4

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

12.1.2017

3089

Obytný a obchodní soubor Wassermannova

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3297

Výměna telekomunikačního rozvaděče k akci „16010-031618 RVDSL1607 A A SMNJ357 MET, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s.

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3301

Přesunutí a výměna telekomunikačního rozvaděče a provedení nového kabelového propoje v délce 4 m, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s., k akci: 16010-034227 RVDSL1615 A A SMNK936 MET

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3310

Výměna a přesunutí telekomunikačního rozvaděče o 0,4 m, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s., č. akce: 16010-033500 RVDSL1615 A A SMNR299 MET

Motol

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3314

Postavení nového telekomunikačního rozvaděče, úprava veřejné sítě elektronických komunikací CETIN a. s., č. akce: 16010-031822 RVDSL1606 A A SMNV496 MET

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.1.2017

3317

Vybudování 3 parkovacích míst na pozemku č. parc. 334 včetně úpravy oplocení – pojezdových vrat

Košíře

Stavební činnost – prašnost

16.1.2017

3704

Bytový dům K Závěrce, parc. č. 967, 968

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200W o jmenovitém tepelném příkonu 2,5 – 24,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

17.1.2017

3964

Náprava stavu na odkanalizování objektu č. p. 135 – splaškové kanalizační přípojky v ul. Slivenecká, na pozemcích č. parc. 301, 302

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.1.2017

3965

Bytový dům „Rezidence Vrchlického“ – zařízení staveniště, na pozemcích č. parc. 1200, 1201, 2002/4, 2015/1, 2020/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

17.1.2017

3968

Novostavba domova seniorů Slivenec – změna stavby před dokončením, na pozemcích č. parc. 477, 478, 479, 480, 1654, 1792/1, 1655/1, 1790/1

Slivenec

Záložní zdroj, dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 250 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost – prašnost

V případě navržených tepelných zdrojů a zdroje záložního se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

18.1.2017

4361

Stavba parkovacího přístřešku vily Blaženky, ul. U Blaženky 430/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.1.2017

4364

Projekt stavby a následná realizace „OE-12-6002765, Linie VVN V1917/1918 oprava základů“

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

18.1.2017

4370

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 394 na pozemcích č. parc. 762 a 763

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

18.1.2017

4545

Rekonstrukce Radlického sběrače, Praha 5 – V. etapa

Radlice, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.1.2017

4629

Stavební úpravy nájemních prostorů – kanceláře PFIZER, 1. patro (2.NP), objekt 02,03 a 04

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

20.1.2017

4858

Odstranění rodinného domu, skleníku a altánu na pozemcích č. parc. 3934/1, 3934/2

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.1.2017

5637

Rozšíření provozovny kosmetiky, ul. V Cibulkách 545/29 na pozemku č. parc. 354

Košíře

Stavební činnost – prašnost

25.1.2017

6235

Stavební úprava nájemní jednotky W-P1-801 na Lékárnu Dr. Max v komplexu Mechanica – Waltrovka, Klikatá č.p. 329

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

25.1.2017

6241

ZŠ Waldorfská – Provedení nového pavilonu, ul. Mezi Rolemi 34/8, na pozemcích č. parc. 1032/5, 1032/2, 1033/1 a 1477

Jinonice

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

26.1.2017

6367

Pasivní dům v Praze – Slivenci, na pozemku č. parc. 222/64, ul. Na Bělici

Slivenec

Teplovzdušná krbová vložka Hoxter UKA 69/48/69/51h o jmenovitém tepelném výkonu 6-12 kW

Stavební činnost – prašnost

26.1.2017

6376

Odstranění rodinného domu Nad Bertramkou čp. 2145/3

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.1.2017

6382

Oplocení pozemku č. parc. 2809/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.1.2017

6423

Inženýrské sítě na pozemcích exteriérového natáčení Barrandov Studio a. s., umístěné na pozemcích č. parc. 886/1, 886/7, 886/16 a 886/17

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

30.1.2017

7116

Odstranění dvorního objektu K Lochkovu 6, na pozemku č. parc. 39

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

31.1.2017

7398

Obnova stávající garáže a stavební úpravy oplocení vložením nové vstupní branky na pozemku rodinného domu, Pod Vidoulí čp. 413/15

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

1.2.2017

7811

KS Praha – náhradní zdroj, instalace nového náhradního zdroje pro Krajský soud v Praze, parc. č. 211

Smíchov

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

2.2.2017

8036

Administrativní budova Mechanica Waltrovka, soubor administrativních budov – objekty 01, 02 a M1 – změna architektonicko –  stavebního řešení v rámci budovy WALTER M1

Jinonice

V případě navržených tepelných zdrojů a zdroje záložního se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

3.2.2017

8296

Bytový dům Staropramenná 973/16 – změna stavby před dokončením

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 

3.2.2017

8308

Dům se službami pro seniory na pozemcích č. parc. 3103/3, 3103/4, 3103/7, 3103/8, 3105 – změna ÚR a změna stavby před jejím dokončením

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.2.2017

8314

Propojení bytové jednotky č. 760/302 a 760/303, Vidoulská 760/8

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

3.2.2017

8321

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu, umístění reklamního pylonu čp. 1234, ul. Weberova 1a na pozemcích č. parc. 1982/2, 1982/4

Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel Junkers ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 8 až 42 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8356

Přestavba RD v ul. Záluské 385/37, na pozemcích č. parc. 513 a 514

Jinonice

Jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8641

Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567

Jinonice, Radlice, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8644

Stavební úpravy provozovny kosmetických služeb v Malátově ul. čp. 611/7

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8647

Zasíťování Hořejšího nábřeží, parc. č. 5052

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.2.2017

8650

Rekonstrukce stávajícího rodinného domu a výstavby garáže, Pod Vidoulí 11, parc. č. 420, 420/1 a 420/2

Jinonice

Jeden plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

7.2.2017

8902

Spojení bytů D134 a D135 v bytovém domě Na Pomezí 17, na pozemku č. parc. 1838/50

Košíře

Stavební činnost – prašnost

7.2.2017

8908

Rekonstrukce rodinného domu Na Hřebenkách 18, na pozemcích č. parc. 3677, 3678/1, 3678/2

Smíchov

Jeden plynový kondenzační kotel ViessmannVitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 10,9 – 40,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

9.2.2017

9240

Stavební úpravy rodinného domu ul. Ke Smíchovu 170/95

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

8.2.2017

9269

Rekonstrukce plynové kotelny III. kategorie, Holečkova 2650/86

Smíchov

Kaskáda čtyř plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 162 – 85 o jmenovitém tepelném příkonu19,3–82,0 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

10.2.2017

9800

Domovní studna na pozemku č. parc. 1788/17

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

10174

Kavárna Stroupežnického 493/10, parc. č. 2921

Smíchov

Dva závěsné kondenzační kotle Protherm Gepard Condens 25 MKO o jmenovitém tepelném výkonu 6,3 – 26,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

10187

Novostavba RD, ul. Granátová, parc. č. 1167/31

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrická topná patrona – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

10191

Stavba garáže k RD č.p. 1089/4a a RD č.p. 277/4 na poz. parc. č. 288/6 a 288/5

Slivenec

Stavební činnost – prašnost 

13.2.2017

10197

Stavební úpravy bytů č. 227 a 228, Lumiérů 452/22, parc. č. 814

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.1.2017

10308

Obnova vodovodního řadu, ul. Frančíkova

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

17.2.2017

11238

Stavební úpravy RD, Kudrnova 94/20

Motol

Jeden plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

16.2.2017

11259

Zařízení staveniště II. fáze – stavba dočasná – Nová prodejna LIDL  Barrandov LOF 2015, ul. K Barrandovu

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

16.2.2017

11621

Obnova kabelů 22 kV a 1 kV – přepojení kabelové sítě, pokládka nových kabelů 1 kV, ul. Hilmarova, Högerova

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

20.2.2017

11871

WiFi a CCTV ve vozovně Motol

Motol

Stavební činnost – prašnost

21.2.2017

11892

Rekonstrukce a rozšíření bytu č. 5, Nad Zámečkem 378/58

Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu do 30 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost – prašnost

20.2.2017

12113

Odstranění stavby RD, parc. č. 891

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.2.2017

12291

Stavební úpravy NTL plynovodu, ul. Bieblova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

22.2.2017

12299

Výstavba zapuštěného bazénu, parc. č. 1910

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 

22.2.2017

12304

Vodovodní přípojka na parc. č. 1075 k objektu č.p. 54, Zborovská 54, na parc. č. 862

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost 

22.2.2017

12313

Sanace a částečná obnova trafa Anděl, Kováků, parc. č. 4964

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

23.2.2017

12570

Výměna výtahu a související stavební úpravy BD Janáčkovo nábřeží 85/5

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12575

Dětské hřiště – DĚTSKÝ OSTROV- obnova

Smíchov

 

23.2.2017

12769

ČSPHM OMV ČR

Košíře

Prodloužení doby dočasné stavby do roku 2029 bez stavebních úprav

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

24.2.2017

12779

Rozšíření restaurace Pradlenka, Nádražní 308/66, parc. č. 578/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12787

MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy a výměna části oken, parc. č. 4193/5

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12792

MŠ Renoirova – zateplení obvodového pláště, střechy a drobné stavební úpravy, parc. č. 1020/70

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

24.2.2017

12798

MŠ Lohniského – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy, parc. č. 1040/90

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.2.2017

13294

Zateplení a stavební úpravy BD, Hoškova 1091 a 1092

Košíře

Stavební činnost – prašnost 

27.2.2017

13298

Výměna oken v BD, nám. 14. října 6-8, parc. č. 275/1-3

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 

27.2.2017

13303

Nové přípojky vody, kanalizace a UPC, BD 7, parc. č. 4205/11 a 4205/19

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

28.2.2017

13346

Rozšíření plynovodu STL, parc. č. 942/2, 939/5, 1671, 954/1 a 877/3

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

1.3.2017

13471

Rozšíření sítě UPC Praha – Radlice Dívčí Hrady

Radlice, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.3.2017

14010

Napojení objektu Business park Košíře na síť Dial Telecom, a.s.

Košíře

Stavební činnost – prašnost

1.3.2017

14033

Stavba oplocení na pozem. parc. č. 4672/1 s 4672/2

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

2.3.2017

14052

Odstranění staveb v žst. Praha Smíchov

Smíchov

Stavební činnost – prašnost 
1.3.2017

14056

Dostavba atelieru, Xaveriova 1931

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

2.3.2017

14311

Stavební úpravy STL plynovodu v ul. Pod Barvířkou, Ke Koulce

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.3.2017

14539

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – 2. etapa, U Nesypky 1509/26, parc. č. 3203 a 3205

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.3.2017

15072

Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 1175/1-8 a 1181

Košíře

Stavební činnost – prašnost
6.3.2017

15082

Stavební úpravy – BYT PRAHA, Slavická, parc. č. 1975/6

Košíře

Stavební činnost – prašnost
7.3.2017

15196

Oprava propustku na NN 3942, č. akce 999 509

Motol

Stavební činnost – prašnost
7.3.2017

15206

STL plynovodní přípojka – udržovací práce/přeložka, Holečkova 1785/65

Smíchov

Stavební činnost – prašnost
8.3.2017 15526 Dopravní řešení – ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, parc. č. 467/10, 468/6 a 1705/1 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
10.3.2017 16001 Stavební úpravy bytu č. 3, zásah do fasády BD 316/8 a umístění parkovacího přístřešku na pozemku parc. č. 106, Před Cibulkami 316/8 Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel např. Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 A o jmenovitém tepelném výkonu 16 kW, 5. emisní třídy. 

Stavební činnost – prašnost

10.3.2017 16029 Stavební úpravy a přístavby RD v Praze na Cibulce, ul. Štěpánkova 621/45 Košíře

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném příkonu 24.5 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla, krbová vložka KRATKY Blanka o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW

Stavební činnost – prašnost

10.3.2017 16057 Zateplení BD, ul. Nad Zlíchovem 459 a 460 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
10.3.2017 16165 Stavební úpravy bytu č. 2272/12, Plzeňská 2272/136 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – stávající plynový kotel blíže nespecifikovaného typu a emisní třídy – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.3.2017 16678 Rozšíření sítě UPC Česká republika, v lokalitě mezi ulicemi Urbanova, Jenišovská, Peroutkova, U Mrázovky a U Šalamounky Košíře, Smíchov, Radlice, Jinonice Stavební činnost – prašnost
14.3.2017 16680 Novostavba garáže, ul. Na přídole 438/1, parc. č. 1624/1 Slivenec Stavební činnost – prašnost
15.3.2017 16984 Novostavba RD, parc. č. 904/1 a 904/2 Hlubočepy

Jeden plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO o jmenovitém tepelném výkonu 6,1 – 30,6 kW, 5. emisní třídy

Jedna krbová vložka Romotop ANGLE R/L 2g S 88.51.44.05 o jmenovitém tepelném příkonu 4.0-12.0 kW s účinností 83%

Dva elektrické přímotopné kotle Protherm RAY AK 12K o jmenovitém tepelném výkonu 2 – 12 kW

Stavební činnost – prašnost

15.3.2017 16987 Půdní vestavba , Lidická 798/19, parc. č. 326 a 327 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant EcoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

15.3.2017 16990 Veřejná přípojka vodovodu k novostavbě RD, Do Klukovic, parc. č. 1087/1 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
15.3.2017 16999 Úprava kNN (D-142625), Nad Zlíchovem 217 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
16.3.2017 17240 „BD Mlynářka“ na pozemcích č. parc. 3934/1, 3934/2 Smíchov

Dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu 49,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.3.2017 17845 Rozšíření ČS PHM o ČS LPG areál ČS PHM SHELL, Geologická Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
20.3.2017 17861 Vila Na Pláni 2056/28 – Novostavba dvojgaráže a zřízení nového vjezdu do nové garáže Smíchov Stavební činnost – prašnost
20.3.2017 17862 Administrativní budova Košířská Brána, mezi ulicemi Plzeňská a Starokošířská, parc. č. 1992/10, 1992/25, 1992/26, 1992/27, 1992/28, 1305/1, 1305/2 Košíře V případě navrženého tepelného zdroje pro objekt A se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI Luna Duo-tec MP 1.70 o jmenovitém tepelném příkonu 66,9 kW, 5. emisní třídy – zdroj tepla je pro objekt B

V objektu A bude instalován záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát (např. Perkins FDG 80 P3D) o jmenovitém tepelném příkonu 206 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost – prašnost

 

20.3.2017 17864 Sanace půdy a oprava střechy, BD, Na Václavce 176 Smíchov Stavební činnost – prašnost
10.3.2017  17882 Bytový vila dům Pod třešněmi, parc. č. 2027 a 2028  Hlubočepy Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny
23.3.2017 18620 Úprava nouzového výlezu z OSST Břevnov, Smíchov  Stavební činnost – prašnost
23.3.2017 18621 Rezidenční projekt – Jinonice Court – Horní Dvůr Jinonice 

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu 1x 35 kW, 1x 50 kW a 1x 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

22.3.2017 18624 Polyfunkční dům Na Knížecí, č. parc. 5088  Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 4 tepelná čerpadla a 2 elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

Náhradní zdroj – dieselagregát Zeppelin C18 605 kVA o jmenovitém tepelném příkonu cca 1228 kW při 100 % zatížení stroje – jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

22.3.2017 18626 Rodinný dvojdům Jinonice č. parc. 327 a 328 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů – 2 tepelná čerpadla a 2 elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

24.3.2017 18965 Statická stabilizace opěrné stěny a doplnění chybějících částí zdi, Pod Útesy 1193/3 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.3.2017 19013 Stavba garáže a venkovního parkovacího stání, Novoveská 214/3 Jinonice

Stavební činnost – prašnost

27.3.2017 19394 Přípojka vody pro BD Vrázova 513/9 Smíchov Stavební činnost – prašnost
27.3.2017 19397 Rekonstrukce a přístavba RD U Smolnic 52/20 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající kotel na tuhá paliva Cosmotherm U26 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost – prašnost

27.3.2017 19418 Stavební úpravy sportovního areálu Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, V Remízku 919/7 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

28.3.2017 19688 Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

29.3.2017 20038 Stavební úpravy administrativní budovy Aragonit, Pekařská 635/6 Jinonice

Stavební činnost – prašnost

29.3.2017 20041 Park Granátová ve Slivenci Slivenec

Stavební činnost – prašnost

30.3.2017 20271 16010-031618 RVDSL 1607_A_A_SMNJ4891_MET – úprava veřejné sítě elektronických komunikací Jinonice

Stavební činnost – prašnost

30.3.2017 20275 Dostavba Gymnázia Na Zatlance Smíchov

V rámci navržených tepelných zdrojů – 3x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel– nejsou naše zájmy dotčeny.

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 20574 Přístavba a nástavba RD, Meskářova 669/32 Slivenec

V rámci navržených tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – krbová kamna HAAS+SOHN Avesta s výměníkem o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 kW

Stavební činnost – prašnost

31.3.2017 20577 Viladomy Na Farkáně I – objekty A1, A2 Košíře

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu 1x 18 kW a 2x 17,3 kW, 5. emisní třídy

31.3.2017 20580 Změna stavby před dokončením – Stavební úpravy bytu č.1 a č.2, v RD Děvínská 2849/9 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající plynový kotel PROTHERM, blíže nespecifikovaného typu a emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.4.2017 21193 Napojení nového objektu na optickou infrastrukturu CETIN, ul. Churáňovská 2695/3 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

4.4.2017 21201 Přístavba RD, parc. č 69 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel– nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

4.4.2017 21215 Oprava dvora a dvorní opěrné zdi, Holečkova 32, č.p. 2170 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 21223 Novostavba RD, parc. č. 77, 78/1 Slivenec

Jeden plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o jmenovitém tepelném výkonu 1,9 – 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 21253 Odstranění stavby RD, K Cikánce 199 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

3.4.2017 21315 Rekonstrukce RD, Na Zámečkem 529/4 Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.4.2017 21552 Parkoviště FN Motol, parc. č. 325/1 Motol

Stavební činnost – prašnost

5.4.2017 21560 Novostavba dvojice viladomů, včetně přípojek inž. sítí v ul. Na Farkáně I. a II. Radlice

Pro pro objekt A je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Pro pro objekt B je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.4.2017 27414 Propojovací chodník k tramvaji do Holyně Slivenec

Stavební činnost – prašnost

6.4.2017 22153 Nad Hliníkem, TS, kVN, kNN Košíře

Stavební činnost – prašnost

10.4.2017 22492 Úpravy bytových jednotek č. 29 a 30, Wassermannova 922/8 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

10.4.2017 22500 Rezidenční projekt – Jinonice Court II – ETAPA II – Hlavní dvůr  Jinonice

Stavební činnost – prašnost

11.4.2017 22785 Krátké zpomalovací asfaltové prahy na území MČ Praha 5

Jinonice

Hlubočepy

Košíře

Radlice

Stavební činnost – prašnost

12.4.2017 23096 Nová lékárna na 5.NP, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2

Motol

Stávající zdroj tepla – naše zájmy nejsou dotčeny

Stavební činnost – prašnost

12.4.2017 23117 Rekonstrukce kanalizace v ul. Zapova, Mošnova, Erbenova Smíchov

Stavební činnost – prašnost

12.4.2017 23126 Obnova vodovodního řadu, ul. Frančíkova Slivenec

Stavební činnost – prašnost

13.4.2017 23316 Akce 13438 SÚ Plzeňská ZC a SÚ 13439 Plzeňská DC Košíře, Motol

Stavební činnost – prašnost

13.4.2017 23322 Úprava BJ č. 13, Pod Šmukýřkou 1049/4 Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23545 Stavební úpravy koncového řadového RD, Nad zámečkem 35, parc. č. 385 Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23552 Stavební úpravy a dostavba Braunova1, Braunova 2529/1 Smíchov

12x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 16 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.4.2017 23566 Odstranění stavby, Pod Klamovkou 2, parc. č. 808 Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23940 STL plynovodní přípojka – udržovací práce/přeložka, Holečkova 1785/65 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23946 Provedení svislé izolace suterénní stěny BD, Drtinova 15/327 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23951 Viladomy „Na Farkáně I“ objekt B1 a B2 – oplocení stavby Košíře

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23967 Kanalizační přípojka na pozemku parc. č. 399/1, ulice Frančíkova Slivenec

Stavební činnost – prašnost

19.4.2017 23999 Novostavba RD (3 bytové jednotky), Hlubočepská 38/60, parc. č. 16, 17, 18, 1742/1 Hlubočepy

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů GeminoxTHRs 10-50C o jmenovitém tepelném výkonu 10-49,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24286 Administrativní budovy Mechanica Waltrovka  

V případě navržených záložních zdrojů se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – kompetentním orgánem státní správy je OŽP MHMP

Palivové hospodářství – zdroj nevyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24289 Změna stavby před dokončením – Dům se službami pro seniory, parc. č.3103/3, 3103/4, 3103/7, 3103/8, 3105 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24294 Základní škola Weberova – Rekonstrukce obvodových plášťů objektu E, Weberova 1090/1 Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24303 Umístění světelné reklamy na komerční objekt, K Holyni 833/42 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

21.4.2017 24314 Demolice stavby č.p. 111, Pechlátova 9 Radlice

Stavební činnost – prašnost

21.4.2017 24323 Stavba č. 42481 – propojovací komunikace Lochkov – Slivenec Slivenec

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24331 Novostavba hotelu – č.p. 773, Vrchlického 39/ Pod Klamovkou 2, parc. č. 808 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 97 kW, 5. emisní třídy

20.4.2017 24338 Vestavba prodejny potravin do administrativní budovy Mechanica Waltrovka Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

20.4.2017 24342 Bytové domy Praha – Smíchov, ul. Nad Koulkou a Na Neklance, parc. č. 1279, 1284, 1285 a 1286 Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 2x 40 kW a 1x 20 kW, 5. emisní třídy

21.4.2017 24417 Zřízení výtahu uvnitř objektu, zřízení prostoru k uskladnění nádob na odpad umístěný na fasádě domu a zřízení podkrovních bytů činžovního domu, Svornosti 887/21 Smíchov

Dva plynové kondenzační totle Geminox THRs 1-10 o jmenovitém tepelném příkonu 1,1 – 9,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.4.2017 24532 Elektro přípojka nového bytového objektu „Hřebenky“ v ul. Na Hřebenkách Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.4.2017 24893 Kanalizační přípojka pro RD, Bublavská 311 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

25.4.2017 25200 Holečkova House – čerpání ze stavební jámy Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.4.2017 25241 Holečkova House – retence dešťových vod a přeložka vodovodního řadu Smíchov

Stavební činnost – prašnost

26.4.2017 25318 Stavební úpravy – rozšíření bytové jednotky č. 15, Voskovcova 1032/16 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.4.2017 25575 Zahradní altán a oplocení, U Nikolajky 382/30 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

26.4.2017 25576 Stavební úpravy BD, Elišky Peškové 634/4, parc. č. 113 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 656/4-5 eco TEC o jmenovitém tepelném příkonu 65 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 25781 Zřízení sklepního okna u RD, Za Farou 48 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 25783 RVDSL1715_A_A_SMNB2643-SMNB1HR_MET Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 26011 Přestavba technického centra na objekt k bydlení, Pod Kotlářkou 1152/5 Košíře

Jeden plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10 SET 161 o jmenovitém tepelném výkonu 1-10 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – krbová kamna např. ABX Falun o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW

Stavební činnost – prašnost

28.4.2017 26024 Stavební úpravy nájemních prostor společnosti IBA CZ – 3.NP, Avenir Business Park, objekt E, Radlická 751/113e Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26345 Novostavba RD, parc. č. 1767/60, 1767/61 Slivenec

Jeden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – krb o jmenovitém tepelném výkonu 9 kW

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26350 Zahradní kůlna u RD, Kopanská 32/1, parc. č. 140, 318/1 Holyně

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26359 Propojení tras T-Mobile Barrandov – Slivenec Hlubočepy, Slivenec

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26816 Novostavba kanalizační přípojky, V Doubcích, parc. č. 1585, 1581/3, 1707 Slivenec

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26818 Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Malvazinky Smíchov

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26823 Rodinný dům Butovická 10 Jinonice

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – dvě teplovzdušné krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

3.5.2017 26824 Stavební úpravy bytů ve 2.NP a ve 3.NP v domě č.p. 843, Lidická 843/2, parc. č. 253, Smíchov

Plynový kondenzační kotel Nuvola Platinum+24 GA o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel De Dietrich MCA 25/28 BIC o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27109 Čerpací stanice PHM OMV Praha, Plzeňská – sever (ID 2128): Rekonstrukce recyklační ČOV mycí linky, parc. č. 1896/12 Košíře

Stavební činnost – prašnost

4.5.2017 27124 Plnící vodíková stanice v areálu ČSPH Benzina – Praha, ul. K Barrandovu, parc. č. 886/8 Hlubočepy

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

5.5.2017 27373 Změna územního rozhodnutí na akci „Waltrovka Rezidence DUR2 – A5, B7, B8, B9, C1 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 162-35 o jmenovitém tepelném výkonu 6,7 – 35,1 kW, 5. emisní třídy

Pro objekty B7, B8 a B9 je v objektu B8 navržena plynová kotelna – kaskáda o čtyřech plynových kondenzačních kotlíchBuderus GB 162/100 o jmenovitém tepelném výkonu95 kW, 5. emisní třídy

Pro každý rodinný dům C1 (1-7) navržen plynový kondenzační kotelDeDitrich EMC-M 24 o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27378 Stavební úpravy a nástavba BD, přístavba výtahu na pozemku parc. č. 3030, Štefánikova 55/9 Smíchov

Sestava dvou plynových kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus VU466/3-5 o jmenovitém tepelném výkonu 12,3 – 44,1 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27383 Terasová úprava zahrady, Pod Děvínem 3085/12 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.5.2017 27424 Terasy Z1 a Z2 na střeše BD, Na Zámyšli 501/1, par.c .č 771 Košíře

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 27755 Stavební úpravy RD, Jantarová 910/6 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 27758 Novostavba rodinného dvojdomu, parc. č. 437/6, 437/27 Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Dvě krbové vložky AXIS VLG 900 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW

Stavební činnost – prašnost

9.5.2017 27763 Rekonfigurace stávající základnové stanice TMCZ No. 11514_Praha_DienzenhofSady, Janáčkovo nábřeží 1211/11 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28097 Odstranění objektu č.p. 18, na parc .č. 158 Holyně

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28103 Univerzita Karlova, 2. LF – dostavba arálu TPU – odstranění stavby, Plzeňská 130/221 Motol

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28110 BESIP 2970297 Pod Školou – Nepomucká, 2970299 Pod Školou – Slávy Horníka Košíře

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28115 Prodloužení dočasného užívání „Sběrného dvora odpadu Jinonice“, Puchmajerova, parc. č. 1003/1 a 1004/1 Jinonice

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

10.5.2017 28120 Vodovodní přípojka, Xaveriova 1601, parc. č. 1737 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.5.2017 28139 Nová vodovodní přípojka, Xaveriova 1600, parc. č.1736 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28392 Rekonstrukce vozovky a chodníků ul. Vltavská Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28395 Obnova vodovodního řadu, el. Na Pláni, parc. č. 4909/2, 4910/1, 4955/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.5.2017 28402 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Pláni, parc. č. 1430/1, 1559/1, 4909/2, 4910/1, 4955/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

12.5.2017 28409 Zapova SÚ, č. akce 13392 

Smíchov

 

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29100 Přístavba RD, Podbělohorská 1453/42

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29105 Přeložka a doplnění VO, ul. Mošnova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29164 Novostavba RD – C, K Lochkovu, parc. č. 1459/13

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – teplovzdušná krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 kW

Venkovní krb s grilem na dřevěné uhlí

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29169 Novostavba RD – A, K Lochkovu, parc. č. 1459/13

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – teplovzdušná krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 kW

Venkovní krb s grilem na dřevěné uhlí

Stavební činnost – prašnost

15.5.2017 29171 Novostavba RD – B, K Lochkovu, parc. č. 1459/13

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostný zdroj tepla – teplovzdušná krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém tepelném výkonu 3,8 kW

Venkovní krb s grilem na dřevěné uhlí

Stavební činnost – prašnost

16.5.2017 29295 Stavební úpravy (nový dveřní prostor) v bytě č.3 ve 2.NP domu, Voskovcova 882/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29711 Barrandez vous – novostavba bytového komplexu, ul. Kurandové, Borského, parc. č. 954/2, 954/13, 954/25, 954/26

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – teplovodní předávací stanice – nejsou naše zájmy dotčeny

Záložní zdroj komplexu Sever – dieselagregát TEKSAN, typ motoru PerkinsTJ34PE5A o jmenovitém tepelném příkonu 71 kW při 100% zatížení zdroje

Záložní zdroj komplexu Jih – dieselagregát TEKSAN, tTEKSAN, typ motoru PerkinsTJ22PE5A o jmenovitém tepelném příkonu 54 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29715 Rekonstrukce HN Hotel, horní část, Mozartova  261/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické topné rohože – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29719 Zdravotnické zařízení Kartouzská – oprava komunikací, chodníků a zpevněných ploch v areálu, Kartouzská 204/6

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29730 Novostavba RD, parc. č. 1767/56, 1767/57

Slivenec

Plynový kondenzační kotel Buderus GB 172-24 o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 23,6 kW, 5. emisní třídy

Příležitostný zdroj tepla – krbová vložka BEF FLAT V 7 TWIN o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29749 Budova ČSOB SHQ – Přípojka dešťové kanalizace, Výmolová, parc. č. 51

Radlice

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29753 Oplocení pozemku parc. č. 1759/7

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29755 Obnova vodovodních řadů, ul, K Rozmezí, K Cikánce, U Jezírka, Mramorová, Kameníků, Na čistě, U Habeše a Ke Štěpcům

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

17.5.2017 29757 Tenisový areál Motol – Tenisová hala

Košíře

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s plynovým ohřívačem s max. topným výkonem 194 kW

Stavební činnost – prašnost

18.5.2017 29760 Přístavba a stavební úpravy RD, Frančíkova 224/32 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

19.5.2017 29895 SSZ 5.509 Plzeňská a Vrchlického – přechody Na Zámyšli

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

22.5.2017 30233 Přístavba a stavební úprava polyfunkčního domu, Plzeňská 846/66, parc. č. 3570

Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

23.5.2017 30804 Centrum Radlická při ulici Radlická a Pechlátova

Radlice

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

24.5.2017 31154 Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Arbesovo náměstí a okolí, Praha 5

Smíchov,Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

24.5.2017 31168 Stavební úpravy  ve stávajícím RD parc. č. 4680/6

Smíchov

Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 5-25 C o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

25.5.2017 31406 Blok SM 2 – bytový dům vč. Přípojek – SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 5019/1, 5019/6, 5019/7, 5019/8, 5019/10, 5019/14, 5019/15, 5019/17, 5019/19, 5019/20, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 4990/1 Smíchov

Bloková plynová kotelna v objektu SM2-02, která bude zásobovat teplem objekty SM2-01, SM02-02 a SM02-03. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 160 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna v objektu SM2-04, která bude zásobovat teplem objekty SM2-04, SM02-05 a SM02-06. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 180 kW, 5. emisní třídy.

Bloková plynová kotelna v objektu SM2-08, která bude zásobovat teplem objekty SM2-07, SM02-08 a SM02-09. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 272,5 kW, 5. emisní třídy.

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

25.5.2017 31412 Infrastruktura (napojení na technickou infrastrukturu a dopravní napojení) SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 2906, 2907,2912, 4915/1, 4915/2, 4951/3, 4951/4, 4961/1,4961/4, 4968/1, 4987, 4990/1, 5017, 5019/1, 5019/8, 5019/9, 5019/10, 5019/14, 5019/15, 5019/17, 5019/19, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 5019/34, 5019/70, 5088, 5089, 5091/1, 5092 Smíchov Stavební činnost – prašnost
25.5.2017 31422 BLOK SM 3 – bytový dům včetně přípojek, SMÍCHOV CITY – sever – 1. etapa, parc. č. 5019/1, 5088, 50191/1, 5092 Smíchov

Bloková plynová kotelna č. 1 v objektu SM3-09, která bude zásobovat teplem objekty SM3-01, SM03-02 a bytové jednotky SM03-09. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna č. 2 v objektu SM3-08, která bude zásobovat teplem objekty SM3-03 a SM03-04. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna č. 3 v objektu SM3-05, která bude zásobovat teplem objekty SM3-05 a SM03-06. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

Bloková plynová kotelna č. 4 v objektu SM3-03, která bude zásobovat teplem objekty SM3-07,  SM3-08 a retail SM03-09. V plynové kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus GB312-200 o jmenovitém tepelném výkonu cca 200 kW, 5. emisní třídy. 

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

25.5.2017 31430 BLOK SM 1 – administrativní objekt včetně přípojek, SMÍCHOV CITY – sever- 1. etapa, parc. č. 5019/1, 5019/6, 5019/8, 5019/9, 5019/10, 5019/34, 4990/1, 4951/4, 4951/3, 5088 Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

25.5.2017 31443 Bytový dům u Klikovky, U Klikovky, parc. č. 4670/4 Smíchov Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 48,7 kW, 5. emisní třídy
26.5.2017 31948 Stavební úpravy objektu č.p. 793 pro dispoziční úpravy v zázemí a prodejně – Praha – Barrandov – Tilleho náměstí, parc. č. 1020/310 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající plynová kotelna

Stavební činnost – prašnost

26.5.2017 31963 Stavební úpravy nájemních prostor – kanceláře UBIQUITI NETWORKS, 6. patro (7.NP) – budova 01 – ANDĚL BUSINESS CENTER, Plzeňská č.p. 345/5, parc. č. 2881/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
29.5.2017 31978 Nástavby dvou řadových domů č.p. 396 a 395 Jinonice Stavební činnost – prašnost
29.5.2017 31983 NH Hotel – odstranění části stavby lanovky a stavba šikmého výtahu, Mozartova 261/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
30.5.2017 32235 Rodinný dům ve Slivenci, Ve Smrčině 3, parc. č. 1571/3 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 o jmenovitém tepelném příkonu 16,3 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka Romotop ANGLE R/L 2g L 66.44.44.01. o jmenovitém tepelném výkonu 4.0-11.0 kW

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32608 Stavební úpravy bytové jednotky, Janáčkovo nábřeží 474/07 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 246/5-3 ecoTECpro o jmenovitém tepelném příkonu 28,6 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32631 Stavební úpravy Restaurace Bejzment, Lesnická 1155/8 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající plynový kotel PROTHERM o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, blíže nespecifikované emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32636 Energetické propojení budov ČSOB, parc. č. 80/13, 522/13, 59/1, 521, 655, 54/2 a 51  Radlice

Stavební činnost – prašnost

31.5.2017 32642 Stavební úpravy vybraných kobek – SOD – Hořejší nábřeží – kobky 3 a 11, parc. č. 5052 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

1.6.2017 32647 FIVE – NA VALENTINCE administrativní objekt – odlučovač tuků, parc. č. 526/5 a 526/6 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.6.2017 32885 FIVE, Na Valentince, administrativní budova – OZNAČENÍ BUDOVY – LOGO, parc. č. 526/5, 526/6 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.6.2017 32889 Půdní vestavba a nástavba BD včetně přístavby výtahu a rekonstrukce bytu v 2.NP, ul. Klicperova 550/5, parc. č. 2895 Smíchov

Pro 7 bytových jednotek navrženo 7 plynových kondenzačních kotlů Junkers ZSB 22-3 C CerapurSmart o jmenovitém tepelném výkonu 22 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

2.6.2017 33157 Crosscafe Anděl, změna užívání v 2.NP, rekonstrukce zázemí, Štefánikova 218/3 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající zdroj tepla (plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur ZSBR 7-28A o jmenovitém tepelném výkonu 7-28 kW)

Stavební činnost – prašnost

5.6.2017 33566 Novostavba BD U Plátenice 6, parc. č. 3199/1 a 3199/2 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 4 tepelná čerpadla a elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny 

Pro každou bytovou jednotku je uveden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 4x 20 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

5.6.2017 33568 Vestavba půdního bytu – změna stavby před dokončením, V Cibulkách 404/9 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny – stávající zdroj tepla (plynový kotel PROTHERM 12 KTZ o jmenovitém tepelném výkonu 11,5 kW, 3. emisní třídy)

Stavební činnost – prašnost

5.6.2017 33584 Přístavba garáže k RD, Pod Lipkami č.p. 1430, parc. č. 4081 a 4082 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

6.6.2017 33587 Prodloužení stavebního povolení k umístění 1 ks reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1785/36 Slivenec

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

5.6.2017 33629 Stavební úprava a přístavba domu Na Hřebenkách 41, parc. č. 3193, 3194 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 3 tepelná čerpadla a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny 

Pro každou bytovou jednotku je uveden plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2x 20 kW a 1x 40 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.6.2017 33733 Nová Cibulka, polyfunkční dům – zřízení staveniště, Na Pomezí, parc. č. 1838/21, 1838/22, 1838/35, 1560/80, 1560/81, 1560/82, 1560/83, 1564/3, 1564/17, 1564/18, 1564/19, 1560/85 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické konvektory– nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

6.6.2017 33735 Vodovodní řad DN150 v ul. Radlická – SMÍCHOV CITY – sever – 1.etapa, parc. č. 4911/2 a 4915/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.6.2017 34120 Vestavba osobního výtahu v BD č.p. 965, Pod školou 965/4, parc. č. 49/7 Košíře

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34473 Změna stavby před dokončením – Rozšíření lezeckého centra SMÍCHOFF, Křížová 6, parc. č. 745/2 a 745/8 Smíchov

Plynový kondenzační kotel PROTHERM PANTHER CONDENS 45 KKO o jmenovitém tepelném příkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Čtyři světlé plynové infrazářiče KSPO K50 NTL o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34476 Přístavba a nástavba RD, parc. č. 206 Slivenec

Pro každou bytovou jednotku navržen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172 – 14 o jmenovitém tepelném výkonu 2x 14 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34567 Stavební úprava kotelny Drtinova 467/2a

Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

9.6.2017 34578 NHQ ČSOB – oplocení, parc. č. 74/3, 80/17, 116/6, 311/30 Smíchov Stavební činnost – prašnost
12.6.2017 34915 Buďánka – rekonstrukce objektu čp. 137, parc. č. 4532/1, 4547/1 a 4547/6

Smíchov

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

12.6.2017 34941 Rekonstrukce (stavební úpravy a částečné odstranění) objektu RD, Pod Vavřincem č.p. 217, parc. č. 35/1, 35/2 a 36/2

Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů – stávající zdroj tepla – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

12.6.2017 34943 Polyfunkční dům, Zubatého 5, parc.č. 3001

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Vaillant VU 656/4-5A o jmenovitém tepelném výkonu 14,9 – 69,2 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

12.6.2017 34946 Sdělovací optická trasa do RS 8340, Na Konvářce, Tetínská

Smíchov, Radlice

Stavební činnost – prašnost
12.6.2017 34949 Dostavba areálu TPU UK 2. LF, Plzeňská 130/221, parc. č. 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/29, 405/1, 405/27, 405/28, 56/2 a 56/25

Motol

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

13.6.2017 35208 Stavební úpravy RD, Nad Zlíchovem čp. 361

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.6.2017 35214 Mycí centrum CW- TECH

Košíře

Plynový ohřívač teplé vody s dvojí funkcíHeatMaster 70N  a plynový hořák BG 2000-s70. Jmenovitý tepelný příkon zdroje bude69,9 kW

Odpadní vody vznikající při provozu mycího centra budou po přečištění v sedimentační jímce a ČOV odvedeny do kanalizace. Denní množství vypouštěné odpadní vody má činit 50m3

Stavební činnost – prašnost

14.6.2017 35350 Stavební úpravy bytu č. 13, Voskovcova 882/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost
14.6.2017 35588 Dětské hřiště Smolíkova, parc. č. 1784/45 a 1748/55

Košíře

Stavební činnost – prašnost
14.6.2017 35589 Úprava a dostavba dvorního objektu Radlická 900/35, parc. č. 1267

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.6.2017 35592 Nová dTS, změna kVN, kNN, zruš TS. 7794, Naskové 1189/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

14.6.2017 35593 Novostavba RD, parc. č. 158 a 159

Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Krb – typ a jmenovitý tepelný výkon příležitostného zdroje tepla nebyl v PD blíže specifikován

Stavební činnost – prašnost

16.6.2017 35808 Kabelová přípojka pro novou SKAO Ořech č. 47

Slivenec

Stavební činnost – prašnost
15.6.2017 35949 Zastřešení lávky a vstupu do Objektu 1, FNM, parc. č. 353/31

Motol

Stavební činnost – prašnost
16.6.2017 36025 Novostavba RD, Nefritová, parc. č. 1100

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

krbová vložka ABX Devon 2017 o jmenovitém tepelném výkonu 10 – 22 kW

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36545 Stavební úpravy souboru objektů, Pod Rybníkem 44, parc. č. 33

Slivenec

Dva plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 12 – 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36583 Modernizace a úprava kotelny, Štefánikova 21, parc.č. 2972

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů ThermonaTherm 90 KD.A o jmenovitém tepelném příkonu 89,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36737 BESIP 2970315 Nepomucká, Praha 5

Košíře

Stavební činnost – prašnost
19.6.2017 36740 Adaptace RD na restauraci s ubytováním, K Dalejím 4, parc. č. 1285, 1286 a 1287

Hlubočepy

Plynový kondenzační kotel ThermonaTherm 28KDZ.A o jmenovitém tepelném příkonu26,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36744 Výstavba rodinného dvojdomu na pozemcích parc. č. 1149, 1152/2,1152/3 a 1153

Slivenec

Dva plynové kondenzační kotle ProthermTigerCondens KKZ 21 o jmenovitém tepelném výkonu 5,1 – 25,5kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.6.2017 36749 Odstranění stavby na pozemcích parc. č.1149 a 1153

Slivenec

Stavební činnost – prašnost
20.6.2017 36755 Stavební úpravy dvorní fasády a terénní úpravy spojené se stavbou opěrných zdí na pozemku BD č.p. 1173, parc. č. 2370, Mrázovka 5

Smíchov

Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny.

20.6.2017 36774 Propojení ulic Výmolová a Kutvirtova

Radlice

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36775 Soubor energetických opatření obj. 02 – MŠ Naskové

Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36784 Soubor energetických opatření obj. 01 – MŠ Beníškové 3

Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36793 Optické připojení areálu viaGiaAalto Cibulka

Jinonice 

Košíře

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 36805 Domovní vrtaná studna na pozemku parc. č. 1289

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37063 Obnova části kVN do RS 8340 + OK Smíchov, Radlice Stavební činnost – prašnost
22.6.2017 37090 Zateplení RD, oprava stávajícího oplocení, změna vytápění, vedení plynovodu, Na Křemínku 572/4, parc. č. 1640/1 Slivenec

Plynový kondenzační kotel např. Buderus Logamax plus GB 062-14 o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37091 Novostavba RD, Na Přídole, parc. č. 1770/94 a 1770/95 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25 DC o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37094 Úprava lodžie bytu č.6, 3.NP, Janáčkovo nábřeží 37 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.6.2017 37099 Holečkova House – komunikace a zpevněné plochy, nároží ulic Kmochova a Holečkova, parc. č. 3493/4, 3463/7, 3664/8, 3464/6, 3464/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
23.6.2017 37560 Pizzerie – Fast Food Hlubočepy, Lamačova 633/4 Hlubočepy Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny
26.6.2017 37897 Bytový dům „U Blaženky“, U Blaženky 51, parc. č. 2499, 2500/1, 2500/2, 4896/1, 4896/3 Smíchov Plynová kotelna – tři plynové kondenzační kotleBuderusLogamax GB162-80 o jmenovitém tepelném výkonu 82 kW, 5. emisní třídy
26.6.2017 37898 Pěší cesta podél tratě lokalita Zlíchov, č. akce 999029 – PD a IČ, ul. Nad Zlíchovem – Nový Zlíchov, parc. č. 1727, 1728/1, 1558, 1771/1, 1599/2 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
26.6.2017 37908 Chlazení určených kanceláří budovy A1 v objektu Barrandov Studio, a.s. Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
26.6.2017 37910 Rekonstrukce nebytových prostor 1PP, Vrchlického 887/74 Košíře Stavební činnost – prašnost
28.6.2017 38568 Půdní vestavba a implementace výtahu, Na Bělidle 976/10 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Jako sekundární zdroj tepla je pro 4 bytové jednotky uvedena plynová krbová vložka Monroe 900 LF o jmenovitém tepelném výkonu 7,4 kW

28.6.2017 38577 Rekonstrukce zahrady Velvyslanectví Litevské republiky, parc. č. 4350/1, 4350/2, 4349 Smíchov Stavební činnost – prašnost
27.6.2017 38582 AALTO CIBULKA Košíře

Kotelna č. 1 – dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 193 kW, 5. emisní tříd

Kotelna č. 2 – dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 232 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38649 Modernizace a úprava kotelny, nám. 14. října 4, parc. č. 272 a 271 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38656 Modernizace a úpravy kotelny, Štefánikova 13 a 15, parc. č. 2968/2 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38661 Modernizace a úprava kotelny, Štefánikova 17, parc. č. 2969 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

29.6.2017 38707 Modernizace a úprava kotelny, Krškova 21, parc. č. 942/97 Smíchov

V případě navržených tepelných zdrojů se jedná o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

20.6.2017 38710 Modernizace a úprava kotelny, Stroupežnického 10, parc. č. 2921 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů ThermonaTherm 90 KD.A o jmenovitém tepelném příkonu89,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

26.6.2017 38747 Dodatečné povolení stavby – opěrná zeď, ul. Nad pomníkem 347/6, parc. č. 1401 Hlubočepy

Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny.

29.6.2017 38889 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 230 Holyně

Při provádění vrtných prací zabránit prašnosti zkrápěním vrtného materiálu vodou

Stavební činnost – prašnost

30.6.2017 39144 Změna stavby před dokončením – Vila Nad Santoškou, č.p.1420/8 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BuderusLogamax GB 162-25 o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.7.2017 39461 Nástavba administrativní budovy truhlárny ul. Návětrná 1170/6, č. parc. 1192/43, 1792/67, 1792/68 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

4.7.2017 39467 Nová optická síť CETIN RVDSL1816 A A SMNB258 SMNB1HR OK ul. Frančíkova Slivenec Stavební činnost – prašnost
3.7.2017 39469 Odstranění stávající výtahové šachty a technologie, Janáčkovo nábřeží 1153/13, č. parc. 236 Smíchov Stavební činnost – prašnost
3.7.2017 39473 Stavební úpravy bytové jednotky v objektu BD v ul. Nad zámečkem 374/50 Košíře

Plynový kondenzační kotel Junkers o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.7.2017 39474 Zřízení čističky odpadních vod, parc. č. 829/1 Smíchov

Stavební činnost – prašnost

4.7.2017 39641 Revitalizace domu Společenství Churáňovská 2694/5 Smíchov Stavební činnost – prašnost
4.7.2017 39642 Dvoupodlažní podzemní přístavba ve dvoře, Kroftova 357/14 Smíchov Stavební činnost – prašnost
4.7.2017 39646 Rekonstrukce BD – přístavba výtahu a oprava střechy,  Újezd 598/5 Malá Strana Stavební činnost – prašnost
7.7.2017 39648 Revitalizace BD v ulici Werichova 952-955Revitalizace BD v ulici Werichova 952-955 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
7.7.2017 39653 Vybudování zpomalovacích prahů v lokalitě Hlubočepy, Pod Žvahovem, parc. č. 1705/1 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
10.7.2017 39662 Stavební úpravy kiosku čerpací stanice / STOP CAFE BISTRO 2.0, K Barrandovu 1136/6 Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
11.7.2017 40306 Rekonstrukce podkrovního bytu, U Tenisu 352/7, parc. č. 163 Košíře

Plynový kondenzační kotel Junkers GeminoxTHRs 1-10 SET 120 o jmenovitém tepelném příkonu 1,1 – 9,3 kW, 5. emisní třídy

Krbová kamna na dřevo o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 8 kW

Stavební činnost – prašnost

11.7.2017 40310 Přístavba a nástavba RD spojená se změnou užívání, Peroutkova 1776/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

12.7.2017 40657 Změna užívání části RD, Souběžná II 453/5 Jinonice Stavební činnost – prašnost
13.7.2017 40893 FN Motol – Odpadová třídící hala, V Úvalu 84, parc. č. 353/1 Motol V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny
14.7.2017 41061 Císařka vinice – výstavba tří řadových domů a čtyř solitérních vil včetně související technické a dopravní infrastruktury a jejich technické vybavenosti na pozemcích č. parc. 4673/11, 4748/3, 4748/194, 4672/7, 4673/1, 4673/6, 4674/1, 4816/2, 4816/34, 4817/2, 5103/14 Smíchov V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla a elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny
17.7.2017 41434 Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov – Hostivice Hlubočepy Stavební činnost – prašnost
17.7.2017 41443 Nástavba rodinného domu č. p. 115, parc. č. 132/2 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.7.2017 41657 Rekonstrukce vily, Jinonická 755/32 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.7.2017 41662 Rezidence Na Konvářce, parc. č.  809 a 810 Smíchov Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW, 5. emisní třídy
19.7.2017 41666 Obytný park Na Stárce Košíře

Plynová kotelna, ve které bude osazena kaskáda dvou plynových kotlů, 5. emisní třída

19.7.2017 42023 Stavební úpravy 1.PP – 3.PP bytového domu, Slávy Horníka 1022/16 a 1021/16a Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

19.7.2017 42029 Zahrádkářská chata ul. Výmolová, parc. č. 487/6 Radlice

Jako příležitostný zdroj tepla jsou uvedena krbová kamna HARK 17 NH GT ECOplus o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW

19.7.2017 42045 Půdní vestavba k bytu č. 6, Nad zámečkem 381/64 Košíře

Plynový kondenzační kotel, 5. emisní třídy. Typ a jemovitý tepelný příkon plynového kotle nebyl v PD blíže specifikován. 

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42238 Stavební úpravy bytového domu, Pivovarská 626/7, parc. č. 521 Smíchov

20x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-24 K o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42242 Plavební komora Praha – Staré Město

Smíchov, Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42246 Revitalizace panelových domů, Wassermannova 922/8 a 923/10

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

20.7.2017 42251 Obytný soubor Lesopark Motol, parc. č. 1502/153

Řepy, Motol

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42479 Rozšíření sítě Pe3ny Net. S.r.o. v lokalitě mezi ulicemi Urbanova, jenišovská, Peroutkova, U Mrázovky a U Šalamounky

Košíře

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42484 Rozšíření sítě Pe3ny Net s.r.o. v lokalitě Beníškové – Nad Turbovou

Košíře

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42490 Rozšíření sítě Pe3ny Net, s.r.o. v lokalitě Malvazinky

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42499 Rozšíření sítě  UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Na Farkáně, Peroutkova a Na Vysoké

Košíře, Jinonice, Radlice

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42509 Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě – Černý vrch

Košíře, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.7.2017 42514 Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Beníškové – Nad Turbovou

Košíře

Stavební činnost – prašnost

24.7.2017 42857 Novostavba přístřešku pro 2 osobní automobily, Nad Buďánkami I 3, parc. č. 4500

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.7.2017 42865 Obytný soubor Prokopské údolí, parc. č. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1771/1

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla a elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.7.2017 43057 Stavební úpravy a změna užívání prostoru na ordinace, Plzeňská 198/49

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrická přímotopná tělesa – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

26.7.2017 43426 Obnova armaturních uzlů na VTL plynovodech – I. etapa

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

28.7.2017 43663 Rekonstrukce mostu v km 3, 715 trati Praha Smíchov – Hostivice, parc. č. 1771/1

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43668 Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením – RD, Nad Buďánkami I, parc. č. 4473/1

Smíchov

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MČ05/150/2014/OŽP/svo ze dne 22.1.2014

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43674 Stavební úpravy STL RS č. 307, Křížová vč. Vstupního a výstupního plynovodu

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43676 Stavební úpravy NTL Xaveriova, Přímá

Košíře, Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43678 Stavební úpravy NTL Peroutkova a okolí, k.ú. Radlice

Košíře

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43686 Stavební úpravy NTL a STL v ul. Na Pláni

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.7.2017 43689 Stavební úpravy NTL Na Farkáně III-IV, Na Vysoké I-II

Jinonice, Radlice

Stavební činnost – prašnost

28.7.2017 43876 Změna stavby před jejím dokončením – „Studentský dům Barrandov“ na pozemcích č. parc. 1671/11, 954/1, 939/5, 942/2, 939/72, 939/75, 939/76, 939/77, 939/80, 939/83

Hlubočepy

Jako zdroj tepla je pro každou část A, B a C navržena kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-50i o jmenovitém tepelném příkonu 48,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

28.7.2017 43892 Bytové domy v ul. Na Neklance, parc. č. 1133 a 1134/1

Smíchov

Pro bytový dům A je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW

Pro bytový dům B je navržena plynová kotelna, ve které budou osazeny 2 plynové kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW

28.7.2017 43897 Jinonice Court II – etapa II – Hlavní Dvůr, na pozemcích č. parc. 265/1, 268, 269, 270, 1516/4, 1517/1, 1430, 267/1

Jinonice

Plynová kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle například Buderus Logano plus GB 312-280 o jmenovitém tepelném výkonu 280 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

31.7.2017 44221 Přístavba a stavební úpravy rodinného domu, Lumiérů 443/11, parc. č. 874 a 875

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický přímotopný radiátor – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

31.7.2017 44230 Rozšíření suterénního bytu Nad Zámečkem 40

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

1.8.2017 44354

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Štěpánkova 599/48

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

2.8.2017 44671 Stavební úpravy sklepních prostor Zahradníčkova 27, 28 a 29

Motol

Stavební činnost – prašnost

2.8.2017 44672 Novostavba bytového domu na parc. č. 1092, 1093, 2036/1 a 2036/2

Košíře

Dva plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 49,5 kW, 5. emisní třídy

3.8.2017 44896 Stavební úpravy bytu č. 16, včetně opravy stropní konstrukce, Nepomucká 442/2

Košíře

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-24K o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 23,6 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44898 Stavební úpravy bytu č. 24, včetně opravy stropní konstrukce – Plzeňská 445/213

Smíchov

Lokální plynové topidlo Vafky 471 o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW, 4. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44906 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 18/2, Nepomucká 445/4

Košíře

Lokální plynové topidlo Vafky 471 o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW, 4. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44917 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 16/25, Plzeňská 445/215

Košíře

Lokální plynové topidlo Vafky 471 o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 kW, 4. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.8.2017 44925 Vodovodní řad včetně vodovodní přípojky a kanalizační přípojky pro pozemek č. parc. 355/5 

Holyně

Stavební činnost – prašnost

4.8.2017 45074 K Barrandovu SÚ, Praha 5, č. akce 13458 (úsek K Holyni – Pražský okruh)

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

7.8.2017 45472 Stavební úpravy RD a ateliéru, Děvínská 2764/3

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

7.8.2017 45473 ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, P5 – Hlubočepy – rekonstrukce dopravního hřištěparc. č. 1020/75 

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

8.8.2017 45706 Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. U Hrušky, Pod Homolkou a okolí

Motol

Stavební činnost – prašnost

9.8.2017 46012 RVDSL1822 A A SMNR296 – SMNR1HR MET, zřízení nového zařízení DSLAM, Hennerova

Motol

Stavební činnost – prašnost

10.8.2017 46222 V Ohybu, č. akce 999120 – rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace v ul. V Ohybu, na pozemcích č. parc. 847, 848, 1461, 1462/1

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

11.8.2017 46455 Plzeňská 165 – stavební úpravy domu, půdní nástavba, dvorní přístavba, vodovodní a kanalizační přípojka

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.5 o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.5 o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW, 5. emisní tří

Stavební činnost – prašnost

11.8.2017 46462 Bytový dům Holečkova 161/48

Smíchov

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 65232/2015/OŽP/iva ze dne 16.12.2015

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46878 Stavební úpravy bytu “B” v 5. nadzemním podlaží, půdní nástavba Na Březince 1514/20, č. parc. 2169 

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46883 Modernizace a přístavba RD Na Pláni 2005/33

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Junkers Condens GC9000iW o jmenovitém tepelném výkonu 6,6 – 49,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46884 Datová síť a elektrická přípojka Jinonice – Na Vysoké I

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46885 Stavební úpravy stávajícího RD – přístavba 1.PP a 1. NP, Xaveriova 1595, č. parc. 1725

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46889 Stavební úpravy a přístavba RD Na Žvahově 380/21

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46891 Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova

Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu cca 50 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

14.8.2017 46892 Jóga studio Smíchov – Na Zatlance 1151/8, pozemek č. parc. 2854

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus GB162-45 o jmenovitém tepelném výkonu 10,4 – 44,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

15.8.2017 47095 Stavební úpravy 5. NP objektu 02 administrativně obchodního centra Palác Anděl

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.8.2017 47180 Stavební úpravy domu Pechlátova 96/19 – Půdní vestavba

Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.8.2017 47515 D2 – dopravní řešení – stavba chodníku „Vila Mlynářka“, Nad Mlynářkou 447

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.8.2017 47519 BESIP 2970335 Nám. 14. října – Preslova, sever/jih

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

17.8.2017 47672 Oplocení výběhu koní Převalského – Dívčí hrady, parc. č. 461/1

Radlice

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47693 Výstavba signalizačního zařízení -KK 45181 mezi SSZ 5.518 a 5.519 Podbělohorská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47701 Odstranění objektu RD č.p. 972/5, parc. č. 29

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47915 Změna stavby před dokončením – Rekonstrukce a nástavba BD Na Bělidle 309

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU 466/4-5 o jmenovitém tepelném výkonu 41,1 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47922 Stavební úpravy  – rekonstrukce NH Hotel, horní část, U Mrázovky 1566, parc.č. 2383/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47955 Odstranění objektu Hlubočepská č.p. 281/31a, parc. č. 149/4, 149/2, 149/3, 1620/5 

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

18.8.2017 47972 Anděl CITY CENTER – stavební úpravy kanceláře PFIZER, 2.NP až 4.NP, budova 09, Stroupežnického 3191/17, parc. č. 2885/24

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48343 Dodatečné povolení stavby – Panorama Hlubočepy“ (dříve Medak house)

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48354 ZŠ Waldorfská – Provedení nového pavilonu, Mezi Rolemi 34/8, parc. č. 1032/5, 1032/2, 1033/1 a 1477

Jinonice

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 28 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48362 RVDSL1822_A_ASMNR3026-SMNR1HR_MET 

Motol

Stavební činnost – prašnost

21.8.2017 48573 Instalace krbu v RD, Jezerní 2959/4

Smíchov

Krbová vložka Romotop Heat 2g 70.50.01 o jmenovitém tepelném výkonu 4 – 10 kW

Stavební činnost – prašnost

22.8.2017 48604 Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu, Za Ženskými domovy 125/51, parc. č. 5090

Smíchov

2 plynové tmavé závěsné infrazářiče AR13 o jmenovitém tepelném příkonu 13 kW a AR50 o jmenovitém tepelném příkonu 50 kW

Stavební činnost – prašnost

24.8.2017 49144 PID Lihovar, č. akce 2960088

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.8.2017 49145 Přestavba BD U Waltrovky 171/9, parc. č. 941

Jinonice

Plynový kondenzační kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 C o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14 kW, 5. emisní třídy

Krbová kamna ABX VIGO 300 o jmenovitém tepelném výkonu 6 kW

Stavební činnost – prašnost

25.8.2017 49329 Úprava parkovacích stání pro zaměstnance BOSCH, parc. č. 97/1, 97/2, 98/1, a 98/6

Radlice

Stavební činnost – prašnost

28.8.2017 49724 Dílčí sanační a hydroizolační opatření v 1.NP Smíchovské synagogy 

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

28.8.2017 49732 Novostavba BD, ul. Pod Děvínem, parc. č. 918/6

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

29.8.2017 49734 Obnova vodovodního řadu, ul. Podbělohorská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

30.8.2017 50230 Stavební úpravy plynovodů, Nádražní, Moulíkova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

31.8.2017 50514 Balkon v 1. patře RD, Pod Hájem 10/1518

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50713 Čerpací stanice PHM a mycí linka – objekt 09, areál autosalonu E. Frey

Jinonice 

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50744 RVDSL1816_A_SMNB79 – SMNK1HR MET

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50763 Novostavba krytého bazénu RD Kotovka 151/4

Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

1.9.2017 50879 Přístavba garáže u RD, parc. č. 116/5, 116/6

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

4.9.2017 50882 Plynová kotelna včetně plynovodní přípojky, Gabinova 865, 866, parc. č. 1040/48, 1040/49

Hlubočepy

Dva plynové kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx ZBR 65-2 o jmenovitém tepelném příkonu 62 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

4.9.2017 50904 Kanalizační přípojka, Na Kraji 1022/17

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

4.9.2017 51079 Stavební úpravy BJ č. 5 ve 3. NP bytového domu, Slivenecká 871/78

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

5.9.2017 51081 Stavební úpravy BD, Pivovarská 598/3

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

6.9.2017 51567 Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

6.9.2017 51573 0382/17 PH-5, BC Košíře Busin. Park, MET, Vrchlického

Košíře 

Stavební činnost – prašnost

7.9.2017 51914 Rozšíření optické sítě společnosti Dial Telecom, a.s. 

Radlice

Stavební činnost – prašnost

7.9.2017 51919 Rozšíření optické sítě společnosti Dial Telecom, a.s.

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.9.2017 51921 Nástavba BD, Slávy Horníka 150/7, parc. č. 489/2

Košíře 

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

8.9.2017 51997 Změna stavba před dokončením – Přístavba BD č.p. 119/7

Košíře 

6x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 ecoTEC PRO o jmenovitém tepelném příkonu 16 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

11.9.2017 52487 Hala A a hala B v areálu Klikatá 1238/90 c, parc. č. 1512/1

Košíře 

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

11.9.2017 52507 Obnova vodovodního řadu, ul. Jinonická, parc. č. 1120/6, 1121/4, 1492, 1494/1, 1524/4, 1525, 1526/1, 2021/1, 2026/1, 2026/2, 2036/1, 2037

Košíře 

Stavební činnost – prašnost

11.9.2017 52517 Rekonstrukce domu, Pod Habrovou 182/10

Hlubočepy

Dvojice plynových kondenzačních kotlů Junkers Cerapur Comfort ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 – 40,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

12.9.2017 52889 Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací – liniová stavba – SMNV90, parc. č. 3980, 4834

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.9.2017 53058 Rekonstrukce rodinného domu Jezerní 3

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus GB162 – 35 o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

13.9.2017 53082 Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých

Jinonice, Radlice

Stavební činnost – prašnost

14.9.2017 53287 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 921

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

14.9.2017 53292 Sloučení dvou bytových jednotek, Devonská 1000/3, jednotky č. 18 a 20

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53822 Rozšíření sítě Plzeňská, Grafická

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53830 Rekonstrukce a rozšíření bytu v 1NP bytového domu Na Zlíchově 241/7

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53838 Ulice Ke Smíchovu č. parc. 1754/4, 1754/9 –novostavba vjezdů a oplocení

Slivenec 

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53842 Změna užívání stavby pro část 1.NP objektu v ul. Nádražní 349/3

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.9.2017 53847 Rezidence Na Šumavě, Praha 5, na pozemcích č. parc. 3804/4, 3804/5 

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-45 o jmenovitém tepelném výkonu 43 kW, 5. emisní třídy

20.9.2017 54503 Změna územního řízení a změna stavby před dokončením – Vila Mlynářka, Nad Mlynářkou 447 Smíchov

V rámci užití tepelného zdroje – tepelné čerpadlo a elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Příležitostným zdrojem tepla bude vložkový krb na dřevo

Stavební činnost – prašnost

21.9.2017 54819 Plynovodní přípojka na pozemku parc. č. 279 Jinonice

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 54981 RVDSL 1830_A_A_SMNN65-SMNN1HR_MET 

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

22.9.2017 54992 Rekonstrukce zahrady Velvyslanectví Litevské republiky“ – úprava projektu – likvidace dešťových vod, Pod Klikovkou 19/16, parc. č. 4350/1, 4350/2, 4349

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 55399 Stavební úpravy objektu č.p. 2155/18 v ulici U Blaženky

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 55410 Stavební úpravy a přístavba RD, Za Farou 574-14, parc. č. 129/1, 129/2

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.9.2017 55416 SMNV85 – liniová stavba, parc. č. 4830/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

26.9.2017 55700 Revitalizace BD, Brichtova 684 a 685

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.9.2017 55706 Demolice objektu CR – dílny údržby, parc. č. 884/1

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

26.9.2017 55707 Demolice objektu CB – dílny údržby, parc. č. 883/14

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

27.9.2017 56128 Rekonstrukce NH Hotel – horní část – výtah, U Mrázovky 1506, parc. č. 2383/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.9.2017 56133 Stavební úpravy v podkroví BD Na Knížecí, Nádražní 50, parc. č. 511

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

2.10.2017 56405 Stavební úpravy a přístavba RD, Nad Výšinkou 1259/17

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56731 Změna užívání stávajících kanceláří na ubytovnu pro zaměstnance, Borského 876

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56733 Holečkova House – novostavba polyfunkčního domu, Kmochova, parc. č. 3464/1, 3464/7, 3464/8, 3461/4, 3461/5, 3461/6, 3459/4, 3459/5

Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 12 – 60 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56734 Nástavba podkroví v dvorním traktu BD, Radlická 401/21, parc. č. 1234

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC pro o jmenovitém tepelném výkonu 5,7 – 19,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56747 BARRANDOV KASKÁDY – BD – F, G, H, I s garážovými stáními v 1 .PP, zpevněnými plochami + komunikace

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

3.10.2017 56791 Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka – vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.10.2017 57826 Stavební úpravy BD, Na Skalce 992/25  Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

5.10.2017 57829 Rezidence Kobrova / Rezidence SacreCoeur IV Jih – Odstranění spínací stanice, Grafická Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.10.2017 57833 Stavební úpravy RD, včetně přípojek a přístavby garáže, Pod Lipkami 10, parc. č. 3853, 3854/1, 3854/2 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W o jmenovitém tepelném výkonu 4,7 – 26 kW, 5. emisní třídy

Instalace 1 krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

4.10.2017 57862 Odstranění stávajících objektů v areálu budoucí stavby – Císařská vinice, mezi ulicemi Podbělohorská a Smrčinská, parc. č. 4672/7, 4673/1, 4816/34

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.10.2017 58405 Stavba garáže s domácí tělocvičnou, ul. Holátova, parc. č. 1479/173, 1479/185

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

10.10.2017 58425 Změna stavby před dokončením – „Rezidence Jinonická, ul. Jinonická, parc. č. 1526/2 a 1526/8

Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 162-25 o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

11.10.2017 58441 Parkoviště FN Motol, parc. č. 325/1

Motol

Stavební činnost – prašnost

9.10.2017 58454 Vrty pro tepelné čerpadlo, parc. č. 437/6, 437/27

Radlice

Stavební činnost – prašnost

11.10.2017 58876 Modernizace víceúčelového hřiště Motorlet Praha , parc. č. 205, 204/1, 209/1, 174/3

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

11.10.2017 58878 Novostavba objektu pro bydlení v ul. Pod Děvínem, parc. č. 980/2 a 980/3

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192-15 iT150S o jmenovitém tepelném výkonu 18,1 kW, 5. emisní třídy

Instalace 1 krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

13.10.2017 59605 Rezidence Waltrovka – BYTOVÉ DOMY C2, C3, C4, C5, parc. č. 977/16, 977/57

Jinonice

Zdrojem tepla a TUV je pro objekt C2, C3 navržena kaskáda třech plynových kondenzačních kotlů DeDietrich MCA o jmenovitém tepelném výkonu dvou plynových kotlů 61 kW a jednoho plynového kotle 40 kW, 5. emisní třídy

Zdrojem tepla a TUV je pro každou bytovou jednotku (9 BJ) v objektu C4, C5 navržen plynový kondenzační kotel DeDietrich MCA 15 o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 59615 Stavební úpravy a změna užívání, Janáčkovo nábřeží 140/55

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60063 Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Plzeňská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 60090 Stavební úpravy „Zlatý Anděl – objekt A1, A2 – 4. NP“ Plzeňská ul. č.p. 344, parc. č. 2945/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 60161 Zlatý Anděl obchodně administrativní centrum – úprava stávajícího okna na balkonové dveře 4.NP objekt A2, Plzeňská 344, parc. č. 2945/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.10.2017 60174 „Císařská vinice – rodinné domy“, parc. č. 4672/7, 4673/1, 4673/6, 4674/1, 4816/2, 4816/34, 5103/14

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelná čerpadla a elektrokotle – nejsou naše zájmy dotčeny

17.10.2017 60176 „Nová Cibulka – vrtaná studna a retenční nádrž“, parc. č. 1564/3 a 1838/21

Košíře

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60264 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60303 „KOTELNA PARK II. ETAPA – odstranění stavby“, na pozemcích parc. č. 96/2, 97/1, 97/2, 97/4, 98/1

Radlice

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60313 „KOTELNA PARK II. ETAPA – vjezd“, na pozemcích parc. č. 97/1, 97/2, 96/6

Radlice

Stavební činnost – prašnost

17.10.2017 60317 „KOTELNA PARK II. ETAPA“, na pozemcích parc. č. 96/2, 96/8, 96/9, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 98/1

Radlice

V případě navrženého tepelného zdroje – plynová kotelna o jmenovitém tepelném výkonu 734,8 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Náhradní zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 1227 kW při 100 % a dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 490 kW – jedná se o zdroje vyjmenované v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – závazné stanovisko vydává Odbor ochrany prostředí MHMP

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60781 Akce č. 999441, ul. Lumiérů a Skalní

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60787 BESIP 2970292 Podbělohorská – Pod Stadiony, dělící ostrůvky

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60791 Hostel – krátkodobé ubytování, Plzeňská 1270/56

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60795 Modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl č. 613-1-274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60798 Stavební úpravy podkroví bytového domu, Pivovarská 626/7, parc. č. 521

Smíchov

Jedenáct plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 172-24 K o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

18.10.2017 60802 Osazení střešních vikýřů do dvora, BD Vltavská 207/20, parc. č. 441

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

19.10.2017 60806 Stavební úpravy BD Na Zámyšli 478/8, parc. č. 820

Košíře

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.10.2017 60923 Novostavba vily Nad Bertramkou 2145/3

Smíchov

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Buderus GB 192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 5,4 – 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

19.10.2017 60925 Rezidence SacreCoeur II – park, č. parc. 3109/1, 3436, 3440, 3463/1

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

23.10.2017 61418 Rezidence WALTROVKA bytový dům B7, B8, B9, parc. č. 977/16

Jinonice

Kaskáda 4 plynových kondenzačních kotlů DeDietrich Innovens pro MCA 115 o jmenovitém tepelném výkonu 107 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

23.10.2017 61422 Instalace výtahu na dvorní fasádu výtahu objektu, Na Bělidle 252/34

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

24.10.2017 61701 Stavební úpravy spojené s částečnou změnou užívání  a nástavba BD, Kmochova 605/8, parc. č. 3454

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Ygnis Condensionox Varfree 80 o jmenovitém tepelném příkonu 82,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62142 Vestavba dvou bytových jednotek v 6. a 7.NP a vestavba výtahu z 1. NP do 6.NP, Zborovská 79/56

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

26.10.2017 62147 ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1 – rekonstrukce dvou hřišť a vybudování venkovní učebny

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62159 Přestavba RD, U Blaženky 1865/13, parc. č. 2610, 2611

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62165 Změna stavby před dokončením – „Stavba pro bydlení“, ulice Nad Buďánkami III, parc. č. 4514/1, 4514/2

Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle CONDENSINOX 60 o jmenovitém tepelném výkonu 13-60 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka Kalfire W105/47F o jmenovitém tepelném výkonu do 17,6 kW

Venkovní otevřený krb

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62182 „Modernizace rozvoden PC2 a PC1 v areálu Barrandov Studio, a.s.“ Kříženeckého nám. 322/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62192 Servisní lávka – BD č.p. 1173, parc. č. 2370

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.10.2017 62400 Stavba zařízení pro veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1739/1 a 94/2, ul. Za Farou, ul. Za Fořtem

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

26.10.2017 62416 Rekonstrukce a modernizace střešních prostor BD, Grafická 1233/27, parc. č. 3544

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

26.10.2017 62418 Obnova kVN, V Botanice, Štefánikova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

25.10.2017 62890 Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0023 likvidace srážkových vod

Holyně

Stavební činnost – prašnost

30.10.2017 63189 Bytový dům „U Blaženky“ – Demolice stávajících objektů, U Blaženky 51

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

30.10.2017 63193 Dílčí opravy BD, ulice Vítězná 419, parc. č. 828

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

30.10.2017 63200 Zřízení datové – telefonní přípojky k RD, V Lipkách 905/14

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

31.10.2017 63249 Centrála ČSOB – SHQ zóna II – lávka pro pěší na pozemcích parc. č. 51, 54/1, 54/2, 55, 56, 58/2, 80/19, 521, 522/3, 655, 59/2 a 522/2

Radlice

Stavební činnost – prašnost

1.11.2017 63647 Demolice objektů na pozemku parc. č. 716/1, ul. Butovická 233/20

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

1.11.2017 63651 RSC IV JIH – Rezidence Sacre Coeur IV Jih = Rezidence Kobrova – novostavba BD, parc. č. 3449/1, 3449/2, 3449/3, 3449/4, 3448, 3447/1, 3447/2, 4875/11

Smíchov

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

2.11.2017 64223 Rekonstrukce objektu RD, Jinonická 752/38

Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THRs 10-35C o jmenovitém tepelném příkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

2.11.2017 64224 Bytový dům REZIDENCE VRCHLICKÉHO – STL PLYNOVOD – Práchnerova, parc. č. 2018/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

3.11.2017 64257 Sklad zahradního nábytku, V Lipkách 777/3

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

6.11.2017 64798 Viladomy „Na Farkáně I“ objekt B1,B2, mezi ulicemi Mikšovského a Od Vysoké, parc. č. 1475/5, 1475/6, 1475/7, 1475/422, 1475/423 s 1475/429

Košíře

Stavební činnost – prašnost

7.11.2017 64897 Novostavba RD – včetně přípojek, ul. Pod Lipkami, parc. č. 3851, 3852, 3854/3, 4851/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo a 1x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu do 15 kW

6.11.2017 64909 RVDSL1830_A_A_SMNN36-SMNK1HR_MET 

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

7.11.2017 64931 RVDSL1816_A_A_SMNB2649_SMNB1HR_MET

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 65286 Přístavba, půdní vestavba, nástavba a drobné stavební úpravy RD, parc. č. 1090 a 1091

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 65292 Rekonstrukce domovních páteřních rozvodů plynu, silno- a slaboproudu, Vítězná 531/13

Malá Strana

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 65318 Změna stavby před dokončením „Stavební úpravy a změna užívání části 1. NP – stomatologická ordinace, ul. Butovická, parc. č. 723/1 a 723/2

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65591 Zřízení komunikačních přípojek společnosti Pe3ny Net s.r.o. v lokalitě Smíchov – Nádražní

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65594 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 02/9 1.NP, Švédská 39/107

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65596 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 03/17, 3. NP podkroví, Švédská 39/107

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

8.11.2017 66380 Linie VVN V306/307/308 výměna vedení

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65282 Oplocení a příjezdová komunikace, parc. č. 3843, 3844

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65301 Holečkova House – novostavba polyfunkčního domu, ul. Kmochova, parc. č. 3464/1, 3464/7, 3464/8, 3461/4, 3461/5, 3461/6, 3459/4, 3459/5

Smíchov

Z hlediska zdroje tepla a TUV budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 56733/2017/OŽP/iva 

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65577 P5POD, Pod Hybšmankou 2817/5

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65581 P5USU, U Smíchovského hřbitova 2395/4

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65586 PQ870 – Instalace nové základnové stanice společnosti Cetin na objektu č.p. 505, Slivenecká 61, parc. č. 341/13

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65588 Přeložka kNN, nová SS102, U Vojanky

Košíře

Stavební činnost – prašnost

9.11.2017 65592 Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 17/10 1.NP, Švédská 39/107

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

13.10.2017 65803 Dívčí hrady – cesty, parc. č. 456/1, 461/1, 459/2, 472/1, 558, 554

Radlice

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65811 BD Vltavská 30 – Nástavba a přístavba výtahu, parc. č. 446

Smíchov

4 plynové kondenzační kotle Thermona Therm 24 KDCN o jmenovitém tepelném výkonu 4,9 – 20,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

10.11.2017 65816 Stavební úpravy a nástavba administrativní budovy Na Cihlářce 3177/30

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66330 Modernizace výtahů – Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2, parc. č. 373/20

Motol

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66333 Přípojky inženýrských sítí – vodovodní, elektro NN, el. komunikací, Nad Turbovou – Pod Šmukýřkou, parc. č. 2039/1 a 1029

Košíře

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66339 Rekonstrukce garáže RD, Na Srpečku 421/11, parc. č. 419, 420

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

13.11.2017 66345 Úprava distribuční sítě, přípojka NN 0,4 kV a připojení na komunikační síť CETIN, na pozemcích parc. č. 700, 2055, 2062/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

14.11.2017 66350 OZNAČENÍ BUDOVY – PRAPORY – Administrativní budova FIVE, Na Valentince 336/4, parc. č. 526/6

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

14.11.2017 66557 Základnová stanice spol. CETIN, Weberova 1, parc. č. 1976/2

Košíře

Stavební činnost – prašnost

14.11.2017 66561 Základnová stanice spol. CETIN, ul. Ostrovského 33, parc. č. 2300

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

15.11.2017 66903 Dodatečné stavební řízení na stavební úpravy bytu č. 6 v BD, Pod Šmukýřkou 1079/10

Košíře

Vzhledem k tomu, že se jedná již o realizovanou stavbu, nejsou naše zájmy dotčeny

16.11.2017 67114 Stavební úpravy a přístavba BD, Musílkova 335/62

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

16.11.2017 67118 Rekonstrukce bytu na Farkáně I 241/16

Radlice

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

16.11.2017 67123 Obnova kabelového vedení NN – S 144 220

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

16.11.2017 67138 Obnova KNN (S-137045)- Pod Hybšmankou

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.11.2017 67583 Výstavba základnové stanice veřejné komunikační sítě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Pod Stadiony 2720/17

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

21.11.2017 67588 Výstavba základnové stanice veřejné komunikační sítě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Česká 1113/1

Košíře

Stavební činnost – prašnost

22.11.2017 67857 Stavební úpravy bytové jednotky 4+1 v 8. NP BD v ulici Chaplinovo náměstí 652/5

Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

22.11.2017 67865 Rezidence Na Šumavě, parc. č. 3804/4 a 3804/5

Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-45 o jmenovitém tepelném výkonu 44,9 kW, 5. emisní třídy

22.11.2017 68186 Vestavba a přístavba v objektu Lidická 337/30

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické podlahové vytápění– nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

22.11.2017 68192 Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č.p. 177, parc. č. 1131 a 1132,

Slivenec

Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC pro VU146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka Romotop –  Angle L 2G L o jmenovitém tepelném výkonu do 9 kW

Stavební činnost – prašnost

23.11.2017 68701 Hlavní domovní vedení elektřiny pro kompostárnu hl.m. Prahy Slivenec, ul. K Austisu

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

24.11.2017 68718 RSC IV JIH – Rezidence Sacre Coeur IV Jih = Rezidence Kobrova – Novostavba bytového domu – odvodnění stavební jámy, Grafická

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

27.11.2017 69127 Komunikace a vodohospodářské stavby – ul. Granátová

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

27.11.2017 69131 Zařízení stavby Plzeňská pro stavbu – PROJEKT SMÍCHOV (novostavba objektu při křižovatce Plzeňská a Kartouzská), parc. č. 2976/1

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

30.11.2017 70008 Novostavba dvou rodinných domů, parc. č. 1792/126 a 1791/8

Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

2x krbová vložka BEF Feel 7 o jmenovitém tepelném výkonu 7 kW

Stavební činnost – prašnost

1.12.2017 70261 Stavba garáže u RD, Pod Kesnerkou 2312/47

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

5.12.2017 71209 Rekonstrukce ZST Praha – Smíchov

Smíchov, Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

6.12.2017 71467 Změna projektu – Skladová hala + kanalizační řad + přípojka vody, kanalizace a elektro, ul. Granátová, parc. č. 1754/7, 1697/1, 1754/109

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

7.12.2017 71613 Příprava sítí pro pozemek, parc. č. 173/14

Holyně

Stavební činnost – prašnost

7.12.2017 71616 Řadový RD na pozemku parc. č. 4220/1 a 4221/40

Smíchov

Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1 DE o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka o jmenovitém tepelném výkonu do 5 – 8 kW

Stavební činnost – prašnost

8.12.2017 71910 Připojení objektu A5OFF

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.12.2017 72353 Stavební úpravy NTL Jezerní, Zdíkovská

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

11.12.2017 72358 Stavební úpravy, přístavba garáže, přístavba výtahu, výměna kanalizační přípojky a vjezdu na pozemek, Na Doubkové 2, č.p. 1281

Smíchov

3 plynové kondenzační kotle Geminox THRs 5-25 DC o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,9 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35 C o jmenovitém tepelném výkonu 9,5 – 33 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených 4 krbových kamen nesouhlasíme

Stavební činnost – prašnost

11.12.2017 72365 Stavební úpravy vikýře podkrovního bytu U Malvazinky 150/24

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

12.12.2017 72482 Obnova kVN + OK do RS 4120, úprava kNN, U Smíchovského hřbitova

Smíchov

Stavební činnost – prašnost

13.12.2017 72517 Výstavba zemního vedení elektronických komunikací

Motol, Košíře

Stavební činnost – prašnost

13.12.2017 72791 Pojekt Q5 Waltrovka OFFICES, 2. etapa, Dynamica

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

13.12.2017 72794 Obnova kabelů 22 kV a 1 kV PREdistribuce a.s.

Smíchov

Malá Strana 

Stavební činnost – prašnost

14.12.2017 73018 Stavební úpravy a přístavba penzionu, čp. 851 na pozemku č. parc. 618

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73462 Instalace nabíjecí stanice a reklamního panelu, Otopašská

Jinonice

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73465 Autoservis Nightgarage, Klikatá 90A

Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73468 Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Kořenského, ul. Kořenského 760/10, parc. č. 141

Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

15.12.2017 73476 Realizace sanace bývalého závodu Grafoprint, ul. Grafická, parc. č. 3097 a 3098/1 Smíchov Stavební činnost – prašnost
18.12.2017 73707 Stavba č. 0050 TV Slivenec etapa 0024 propojovací chodník k tramvaji do Holyně – úsek ulice ke Smíchovu (dům pro seniory) – K Barrandovu

Slivenec

Stavební činnost – prašnost

18.12.2017 73714 Rodinný dům Slivenec, parc. č. 725/1

Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme 

Stavební činnost – prašnost

19.12.2017 73923 Stavební úpravy 4. a 5. NP BD, ul. Radlická 2266/94, parc. č. 1436 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 9x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

19.12.2017 73948 Změna stavby před dokončením – Jinonice Court II – etapa II – Hlavní Dvůr Jinonice 

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 248 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74336 WALTROVKA – III. fáze – bourací práce Jinonice

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74339 Změna užívání nebytových prostor v přízemí domu čp. 595, Újezd 11 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74341 Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, parc. č. 933, 934, 935 a 936 Radlice

Kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 48,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

20.12.2017 74342 Novostavba BD – likvidace dešťových vod – v proluce Pechlátova 7 a 9, parc. č. 933, 934, 935 a 936 Radlice Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74535 AC ANDĚL CITY, budova 11 – stavební úpravy nájemního prostoru – kanceláře AKAMAI TECHNOLOGIES, 5. patro, Karla Engliše 3219/4 Smíchov Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74542 Novostavba 4 RD řadového typu, Hillebrantova, parc. č. 1475/202, 1475/414, 1475/445 Košíře

4x plynový kondenzační kotel BAXI LUNA Platinum 1.18 GA o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

21.12.2017 74550 Stavební úpravy nájemních prostor kanceláře ARBES, – ANDĚL BUSINESS CENTER 4. patro (5. NP) budova 01, Plzeňská 345/5, parc. č. 2881/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

21.12.2017 74561 Přístavba k RD, Na Konvářce 1740/18, parc. č. 779, 780/1, 780/5 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

21.12.2017 74572 CENTRÁLA ČSOB – SHQ – komunikace Radlice Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74582 Centrála ČSOB – SHQ – posun připojovacího místa pro vyvážení LAPOLU Radlice Stavební činnost – prašnost
21.12.2017 74601 Císařská vinice – obytný soubor, mezi ulicemi Podbělohorská a Smrčinská Smíchov  Tři plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 33,7 kW, 80 kW a 94,5 kW, 5. emisní třídy
28.12.2017 75090 Stavba RD, ul. Na Přídole, parc. č. 1770/96 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Instalace krbové vložky

Stavební činnost – prašnost

28.12.2017 75092 Odstranění objektu, Filmařská 391/12, parc. č. 787/1 a 787/2 Hlubočepy

Stavební činnost – prašnost

28.12.2017 75096 Stavební úpravy RD, parc. č. 94 Motol Stavební činnost – prašnost
27.12.2017 75099 Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice Smíchov 

Stavební činnost – prašnost

27.12.2017 75102 Parkovací stání v Jinonické ulici 755/32 Košíře

Stavební činnost – prašnost

27.12.2017 75110 Stavební úpravy a půdní nástavba v BD, ul. Kotevní č.p. 1104, parc. č. 601 Smíchov 

Jeden plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.12 o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy

V rámci užití tepelných zdrojů – 2x elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost – prašnost

27.12.2017 75112 Přístavba velínu k stávající regulační stanici, Brdlíkova, parc. č. 374/2 a 374/3 Motol

Plynový kondenzační kotel PROTHERM Panther Condens 12 o jmenovitém tepelném výkonu 12 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost – prašnost

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě