Počet nalezených záznamů: 515
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
22. 11. 2016
27. 01. 2017
Mgr. Martina Pokorná
MUDr. Radek Klíma
služeb ní cesta
ANO
16. 02. 2017
22. 03. 2017
Mgr. Martina Pokorná
JUDr. Tomáš Homola
bezmotorová doprava
ANO
23. 06. 2016
26. 04. 2017
Ing. Ondřej Velek
Tajemník ÚMČ P5
Lepší úřední deska
ANO
22. 11. 2016
26. 04. 2017
Ing. Ondřej Velek
Tajemník ÚMČ P5
web radnice
ANO
30. 03. 2017
05. 05. 2017
Mgr. Martina Pokorná
JUDr. Tomáš Homola
Stav opatření cyklistické infrastruktury
ANO
25. 04. 2017
11. 05. 2017
Mgr. Jan Smetana
Martin Slabý
neplatnost ZMČ
ANO
14. 04. 2016
22. 05. 2017
MUDr. Zlatko Marinov
MUDr. Radek Klíma
CSOP
ANO
25. 04. 2017
22. 05. 2017
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Pavel Richter
jmenování tajemníka Úřadu
ANO
25. 04. 2017
25. 05. 2017
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Pavel Richter
výstavba na Císařské louce
ANO
25. 04. 2017
26. 05. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Tajemník ÚMČ P5
Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5
ANO
16. 02. 2017
29. 05. 2017
Mgr. Martina Pokorná
MUDr. Radek Klíma
Interaktivní mapa
ANO
25. 04. 2017
30. 05. 2017
Pavel Chramosta
Ing. Pavel Richter
Rámcová smlouva
ANO
16. 02. 2017
14. 06. 2017
Josef Matoušek
MUDr. Radek Klíma
Stavební úřad
ANO
25. 04. 2017
14. 06. 2017
Josef Matoušek
Ing. Pavel Richter
stavební úřad
ANO
20. 06. 2017
08. 09. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Chybějící analýza stávající vybavenosti sídliště Barrandov
ANO
20. 06. 2017
08. 09. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti
ANO
20. 06. 2017
14. 09. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody
ANO
20. 06. 2017
20. 09. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Bc. Lukáš Herold
Hokejová hala vs. levné nájemní byty
ANO
19. 09. 2017
05. 10. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
bezplatný převod pozemků na starém Barrandově, rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště
ANO
19. 09. 2017
05. 10. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech
ANO
19. 09. 2017
05. 10. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Studentský dům - Polygon Barrandov
ANO
20. 06. 2017
19. 10. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Zeleň jako nástroj adaptace na klimatické změny a zabezpečení kvality života občanů
ANO
19. 09. 2017
23. 10. 2017
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Martin Damašek
Pronájem nebyt. prostoru - Kavárna
ANO
19. 09. 2017
23. 10. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Pavel Richter
Jmenování vedoucí Odboru stavební úřad
ANO
14. 11. 2017
12. 12. 2017
Mgr. Martina Pokorná
Bc. Martin Damašek
Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno
ANO
14. 11. 2017
12. 12. 2017
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Martin Damašek
Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5
ANO
14. 11. 2017
13. 12. 2017
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Pavel Richter
Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ
ANO
14. 11. 2017
20. 12. 2017
Petr Hnyk
Bc. Lukáš Herold
využití letohrádku Portheimka
ANO
19. 12. 2017
04. 01. 2018
Pavel Chramosta
Ing. Pavel Richter
Vstřícnost MČ P5 vůči občanům
ANO
19. 12. 2017
15. 01. 2018
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Martin Damašek
NP Stroupežnického 10
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě