Oddělení správy matrik a státního občanství

Štefánikova ul. č. 13, 15, Praha 5, 150 22

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a nařízení vlády, je provoz oddělení omezen. Oddělení vyřizuje pouze nezbytně nutné agendy, omezuje kontakt s veřejností a mezi zaměstnanci, snižuje počet zaměstnanců na nezbytně nutné minimum.
Neodkladné případy budou individuálně řešeny telefonicky nebo písemně.
V úředních hodinách je možné odbavit pouze klienty, na základě předchozí domluvy s matrikou, která záležitost vyhodnotila jako neodkladnou.
Žádosti o duplikát matričního dokladu budou vyřízeny pouze písemně. Matriční doklady budou zasílány poštou. Úřední záležitosti, které je možné odložit, např. určení otcovství, žádosti státního občanství a změny jména, příjmení.
Slavnostní obřady jsou do odvolání zrušeny (svatby, vítání občánků, státoobčanské sliby).
Děkujeme za pochopení při této mimořádné situaci a ohleduplnost vůči pracovníkům i dalším návštěvníkům úřadu.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Klára Charvátová Janatovámatrikářka - matrika narozeníklara.charvatovajanatova@praha5.cz257000596
Hana Dolejšímatrikářka - agenda státního občanství a změny jmen a příjmeníhana.dolejsi@praha5.cz257000534
Lídie Janáčovámatrikářka - matrika manželství, vítání občánkůlidie.janacova@praha5.cz257000539
Irena Janoušovámatrikářka - matrika úmrtíirena.janousova@praha5.cz257000530
Helena Marešovámatrikářka - matrika manželství, vítání občánkůhelena.maresova@praha5.cz257000538
Zdeňka Navrátilovámatrikářka - matrika narozenízdenka.navratilova@praha5.cz257000580
Kateřina Novákovámatrikářka - matrika narozeníkaterina.novakova@praha5.cz257000882
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderovámatrikářka - agenda státního občanství a změny jmen a příjmeníeliska.pekarkova@praha5.cz257000876
Eva Pekařovámatrikářka - matrika narozeníeva.pekarova@praha5.cz257000884
Markéta Podjuklovávedoucí oddělení správy matrik a státního občanstvímarketa.podjuklova@praha5.cz257000850
Ing. Marta Prokopcovámatrikářka - matrika úmrtímarta.prokopcova@praha5.cz257000529