Hana Dolejší

Organizační struktura

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení správy matrik a státního občanství

Funkce

matrikářka - agenda státního občanství a změny jmen a příjmení

Kontaktní informace

Telefon: 257000534
E-mail: hana.dolejsi@praha5.cz

Kancelář

119

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5