Lídie Janáčová

Organizační struktura

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení správy matrik a státního občanství

Funkce

matrikářka - matrika manželství, vítání občánků

Kontaktní informace

Telefon: 257000539
E-mail: lidie.janacova@praha5.cz

Kancelář

112

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5