Helena Marešová

Organizační struktura

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení správy matrik a státního občanství

Funkce

matrikářka - matrika manželství, vítání občánků

Kontaktní informace

Telefon: 257000538
E-mail: helena.maresova@praha5.cz

Kancelář

112

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5