Klára Charvátová Janatová

Organizační struktura

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení správy matrik a státního občanství

Funkce

matrikářka - matrika narození

Kontaktní informace

Telefon: 257000596
E-mail: klara.charvatovajanatova@praha5.cz

Kancelář

120

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5