Odbor Kancelář tajemníka

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

 

Odbor zabezpečuje výkon funkce tajemníka, připravuje podklady pro zajištění koordinační činnosti odborů Úřadu městské části Praha 5, zpracovává návrhy vnitřních směrnic Úřadu městské části Praha 5.

 

Záznamy o činnostech zpracování KTA GDPR.