Odbor Kancelář tajemníka

Štefanikova č. 13,15; Praha 5; 15022

Odbor zabezpečuje výkon funkce tajemníka, připravuje podklady pro zajištění koordinační činnosti odborů Úřadu městské části Praha 5, zpracovává návrhy vnitřních směrnic Úřadu městské části Praha 5.