Odbor ekonomický

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

Úřední hodiny (pouze předem objednaní klienti).

 

Odbor zabezpečuje finanční hospodaření, účetnictví, rozpočet, správu místních poplatků a vymáhání pokut MČ Praha 5.

– oddělení rozpočtu - 1.patro, č. dv. 142, 143, 144
– oddělení účetnictví - 1.patro, č. dv. 133 - 135
– oddělení hospodářské činnosti - 1.patro, č. dv. 131, 132, 144
– oddělení místních poplatků a pokut - 1.patro, č. dv. 104, 105, 107

 

Záznamy o činnostech zpracování OEK GDPR.