2021

Datum zveřejnění Poskytnuté informace na základě žádosti podané dle infZ
16.12.2021 investiční plán MČ P5 na rok 2022 (.pdf)
16.12.2021 uložení správních trestů dle § 35 PZ (.pdf)
16.12.2021 bytový dům Božínka (.pdf)
16.12.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Smíchov (.pdf)
09.12.2021 výše nájmu parkovacího stání č. 3 ve vnitrobloku (.pdf)
06.12.2021 příprava a realizace obousm. provoz Renoárova sběrné nádoby (.pdf)
06.12.2021 čestné občanství (.pdf)
06.12.2021 rozšíření ZPS Žvahov, Zlíchov, Hlubočepy (.pdf)
06.12.2021 zpomalovací prahy Na Hřebenkách (.pdf)
01.12.2021 vodoprávní povolení stavby Nové redukční šachty Waltrovka (.pdf)
01.12.2021 kopie rozhodutí č. parc. Malá Strana (.pdf)
24.11.2021 k Rezidenci Sacre Cour III – Dům pro seniory (.pdf)
16.11.2021 velkoobjemové kontejnery v ul. Grafická (.pdf)
15.11.2021 kopie dokumentu ze SÚ k usedlosti Turbová (.pdf)
15.11.2021 odstranění stavby pro reklamu k.ú. Košíře (.pdf)
15.11.2021 kopie vydaných rozhodnutí SÚ k nemovitosti k.ú. Košíře (.pdf)
08.11.2021 hodnota budov v ul.Ostrovského a Radlická (.pdf)
08.11.2021 náhradní výsadba Košíře (.pdf)
25.10.2021 demoliční práce k.ú. Smíchov (.pdf)
25.10.2021 kolaudace budovy k.ú. Smíchov (.pdf)
25.10.2021 mapování potřeb rodin dětí s postižením (.pdf)
25.10.2021 pozemky svěřené MHMP do správy MČ P5 (.pdf)
25.10.2021 správní řízení v souvislosti s pozemky k.ú. Hlubočepy (.pdf)
19.10.2021 poskytnutí ZD, seznam účastníků, rozhodnutí o výběru u VZ údržba zeleně (.pdf)
14.10.2021 reklamní zařízení k.ú. Smíchov (.pdf)
05.10.2021 reklamní zařízení k.ú. Motol, Slivenec (.pdf)
05.10.2021 reklamní zařízení Košíře (.pdf)
05.10.2021 reklamní zařízení Košíře (.pdf)
05.10.2021 Rezidence Na Zatlance (.pdf)
05.10.2021 zajištění bezpečnosti objektů MČ P5 (.pdf)
01.10.2021 MŠ Beníškova P5 (.pdf)
23.09.2021 poskytnutí zpracovatele hydrogeologického posudku (.pdf)
15.09.2021 reklamní zařízení k.ú. Hlubočepy (.pdf)
15.09.2021 reklamní zařízení k.ú. Motol (.pdf)
09.09.2021 počet vedoucích pracovníků – jmenovaní a pověření (.pdf)
08.09.2021 výkopové práce v k.ú. Košíře (.pdf)
08.09.2021 hospůdka Knoflík (.pdf)
08.09.2021 rozhodnutí a stanovisko k Manifesto Market Anděl (.pdf)
08.09.2021 rozpočet MČ od r. 2010 – výdaje, příjmy, počet b. j. a neb. j. (.pdf)
08.09.2021 ve věci řízení o přestupku (.pdf)
08.09.2021 o vydání závazného stanoviska ke stavbě Rezidence Černý vrch (.pdf)
08.09.2021 o správním řízení k pozemku k.ú. Motol (.pdf)
08.09.2021 stanovisko ODP k stav. poz. k.ú. Smíchov (.pdf)
08.09.2021 rozpočet MČ od r. 2010 – výdaje, příjmy, počet b. j. a neb. j. (.pdf)
03.09.2021 k reklamnímu zařízení k.ú. Smíchov (.pdf)
03.09.2021 ke změně stavby pro MANIFESTO MARKET ANDĚL (.pdf)
17.08.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Košíře (.pdf)
17.08.2021 kopie dokumentu ke komunikaci k.ú. Jinonice (.pdf)
06.08.2021 výsledek z kontrolní prohlídky pozemků k.ú. Košíře (.pdf)
06.08.2021 záznam o komunikaci úředních osob ve věci spáchání přestupku (.pdf)
04.08.2021 výstavba bytového komplexu Rezidence Černý vrch (.pdf)
04.08.2021 výstavba Rezidence Černý vrch (.pdf)
03.08.2021 kopie listin vyhotovených SÚ (.pdf)
13.07.2021 nájemní smlouva na pozemek pro umístění reklamy (.pdf)
02.07.2021 stavební dokumentace ke komunikaci Klínecká (.pdf)
01.07.2021 reklamní zařízení při komunikaci k Barrandovu (.pdf)
01.07.2021 rozšíření ZPS sídliště Barrandov (.pdf)
01.07.2021 instalace mlžítek na území MČ P5 (.pdf)
01.07.2021 spolupráce mezi MČ Praha 5 a ČLR 2000_2020 (.pdf)
24.06.2021 opěrná zeď u zastávky MHD Pod Děvínem (.pdf)
24.06.2021 jakékoli správní řízení SÚ na vyznačených pozemcích v k.ú.Košíře (.pdf)
22.06.2021 místní poplatek původ získaní informací (.pdf)
22.06.2021 oznámení o záměru pronájmu budovy Plzeňská 39 (.pdf)
14.06.2021 pozemky svěřené HMP do správy MČ P5 (.pdf)
07.06.2021 účastenství ve společném stavebním řízení (.pdf)
07.06.2021 správní úkony SÚ v k.ú. Motol (.pdf)
07.06.2021 vydání povolení a jeho vypršení stavba reklamního zařízení Holečkova-Zapova (.pdf)
01.06.2021 komunikace Silurská, Praha 5 (.pdf)
01.06.2021 řízení o umístění staveb k.ú.Smíchov-Hřebenka (.pdf)
31.05.2021 prostá kopie projednaný materiál RMČ bod. 17 (.pdf)
26.05.2021 správní řizení SÚ na pozemcích k.ú. Hlubočepy (.pdf)
26.05.2021 Rezidence Na Zatlance povolení výjímky (.pdf)
26.05.2021 situační plán ENERGOPROJEKTU (.pdf)
26.05.2021 pracovní deník z rámcové dohody od fi Centra a.s. a CDV služby (.pdf)
26.05.2021 vlastník stavby pozemní komunikace k.ú. Smíchov (.pdf)
13.05.2021 jakékoliv rozhodnutí SÚ jakékoliv novostavby v k.ú. Košíře a účinky certifikátu autorizovaného inspektora na vystavbu vysokoškolských kolejí (.pdf)
11.05.2021 prostá kopie – projednaný materiál RMČ bod č. 17 (.pdf)
11.05.2021 dokument projektu rozšíření zón placeného stání Cibulka a Sídliště Podbělohorská (.pdf)
11.05.2021 kompletní kopie spisového materiálu stavebně technického k využití obj. Plzeňská (.pdf)
10.05.2021 povolení k demolici objektu v k.ú. Smíchov (.pdf)
10.05.2021 přeložení Radlického potoka (.pdf)
10.05.2021 závazná stanoviska k projektu Zlatý lihovar, Smíchovský terminál, nové sídlo Správy železnic od OŽP (.pdf)
10.05.2021 dokumenty k par.č. k.ú. Hlubočepy od OŽP (.pdf)
06.05.2021 o stavebním řízení rekl. zař. k.ú. Slivenec (.pdf)
06.05.2021 vydaná rozhodnutí k reklamním zařízením (.pdf)
06.05.2021 veškerých stavebních dokladů či obdobných aktů na stavební zásahy v v bytech 2017-2020 (.pdf)
06.05.2021 pasportizace komunikací městské části Praha 5 (.pdf)
06.05.2021 kopie žádosti a vyjádření směna pozemku ke stavbě RD (.pdf)
06.05.2021 stanovisko ODP ke směněn pozemků v k.ú.Hlubočepy (.pdf)
06.05.2021 o přestupcích v ul. Roentgenova (.pdf)
06.05.2021 uzavírka chodníku v ul. Nádražní (.pdf)
30.04.2021 poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí (.pdf)
29.04.2021 zvýšení nájemného o inflaci a technické zhodnocení objektu gymnázia na ul. Plzeňská (.pdf)
28.04.2021 sml. o úhradě vlastníkovi soukr. pozemku zahrnutého do veřejného prostoru (.pdf)
27.04.2021 odstranění reklamního zařízení k.ú. Jinonice SÚ (.pdf)
27.04.2021 kopie ÚR, SP, R o změně stavby (.pdf)
27.04.2021 ÚR o umístění stavby k.ú. Hlubočepy (.pdf)
20.04.2021 výše veškerých odměn tajemníka ÚMČ P5 od 1_2016-12_2019 vč. odůvodnění (.pdf)
20.04.2021 o výši vyplacené mzdy a odměn za období výkonu funkce tajemníka (.pdf)
20.04.2021 poskytnutí kopie memoranda o spolupráci mezi MČ P13 a MČ P5 (.pdf)
20.04.2021 poskytnutí SŘ a SaS pl. od roku 2005 (.pdf)
20.04.2021 seznam zástupců MČ P5 pro jednání s IPRem o změně ÚP Z3218 (.pdf)
19.04.2021 příprava a realizace VŘ na VZ úklid a údržba veřejné zeleně (.pdf)
09.04.2021 vyhotovení kopíí listin dle zaslaného seznamu nemovitostí (.pdf)
08.04.2021 anonymizované rozhodnutí v souvislosti s vydáním knihy Šlachta-30 let pod přísahou (.pdf)
01.04.2021 zaslání investičních plánů, rekonstrukcí, projektů na roky 2021-2022 (.pdf)
23.03.2021 veškerá rozhodnutí k pozemkům č. v k.ú. Smíchov (.pdf)
11.03.2021 soudní spory vzniklé užíváním pozemků jiného vlastníka (.pdf)
02.03.2021 přeložení Radlického potoka (.pdf)
02.03.2021 evidence podání k pozemkům v k.ú. Hlubočepy ODP (.pdf)
02.03.2021 evidence podání k pozemkům v k.ú. Hlubočepy (.pdf)
01.03.2021 příspěvkové org. ve smyslu zákona o VZ (.pdf)
26.02.2021 evidence podání k pozemkům v k.ú. Hlubočepy (.pdf)
26.02.2021 o uzavření sňatku v přímém ohrožení života (.pdf)
17.02.2021 probíhající stavební řízení a kopie rozhodnutí k pozemkům v k.ú. Hlubočepy (.pdf)
17.02.2021 příprava uzávírky cyklostezky A1 (.pdf)
17.02.2021 řešení přestupků dle §3 vyhl. HMP ochrana veřejné zeleně (.pdf)
10.02.2021 data z dotazníku Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5 (.pdf)
09.02.2021 kolaudační rozhodnutí k předmětné stavbě k.ú. Smíchov (.pdf)
03.02.2021 anonymizovaná rozhodnutí podle §2 odst.2 písm. f 251/2016 (.pdf)
03.02.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Hlubočepy (.pdf)
03.02.2021 umístění reklamích zařízení k.ú. Slivenec (.pdf)
03.02.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Motol (.pdf)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě