2021

Datum zveřejnění Poskytnuté informace na základě žádosti podané dle infZ
16.12.2021 investiční plán MČ P5 na rok 2022
16.12.2021 uložení správních trestů dle § 35 PZ
16.12.2021 bytový dům Božínka
16.12.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Smíchov
06.12.2021 příprava a realizace obousm. provoz Renoárova sběrné nádoby
06.12.2021 čestné občanství
06.12.2021 rozšíření ZPS Žvahov, Zlíchov, Hlubočepy
06.12.2021 zpomalovací prahy Na Hřebenkách
01.12.2021 vodoprávní povolení stavby Nové redukční šachty Waltrovka
01.12.2021 kopie rozhodutí č. parc. Malá Strana
24.11.2021 k Rezidenci Sacre Cour III – Dům pro seniory
16.11.2021 velkoobjemové kontejnery v ul. Grafická
15.11.2021 kopie dokumentu ze SÚ k usedlosti Turbová
15.11.2021 odstranění stavby pro reklamu k.ú. Košíře
15.11.2021 kopie vydaných rozhodnutí SÚ k nemovitosti k.ú. Košíře
08.11.2021 hodnota budov v ul.Ostrovského a Radlická
08.11.2021 náhradní výsadba Košíře
25.10.2021 demoliční práce k.ú. Smíchov
25.10.2021 kolaudace budovy k.ú. Smíchov
25.10.2021 mapování potřeb rodin dětí s postižením
25.10.2021 pozemky svěřené MHMP do správy MČ P5
25.10.2021 správní řízení v souvislosti s pozemky k.ú. Hlubočepy
14.10.2021 reklamní zařízení k.ú. Smíchov
05.10.2021 reklamní zařízení k.ú. Motol, Slivenec
05.10.2021 reklamní zařízení Košíře
05.10.2021 reklamní zařízení Košíře
05.10.2021 Rezidence Na Zatlance
01.10.2021 MŠ Beníškova P5
23.09.2021 poskytnutí zpracovatele hydrogeologického posudku
15.09.2021 reklamní zařízení k.ú. Hlubočepy
15.09.2021 reklamní zařízení k.ú. Motol
09.09.2021 počet vedoucích pracovníků – jmenovaní a pověření
08.09.2021 výkopové práce v k.ú. Košíře
08.09.2021 hospůdka Knoflík
08.09.2021 rozhodnutí a stanovisko k Manifesto Market Anděl
08.09.2021 rozpočet MČ od r. 2010 – výdaje, příjmy, počet b. j. a neb. j.
08.09.2021 ve věci řízení o přestupku
08.09.2021 o vydání závazného stanoviska ke stavbě Rezidence Černý vrch
08.09.2021 o správním řízení k pozemku k.ú. Motol
08.09.2021 stanovisko ODP k stav. poz. k.ú. Smíchov
08.09.2021 rozpočet MČ od r. 2010 – výdaje, příjmy, počet b. j. a neb. j.
03.09.2021 k reklamnímu zařízení k.ú. Smíchov
03.09.2021 ke změně stavby pro MANIFESTO MARKET ANDĚL
17.08.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Košíře
17.08.2021 kopie dokumentu ke komunikaci k.ú. Jinonice
06.08.2021 výsledek z kontrolní prohlídky pozemků k.ú. Košíře
06.08.2021 záznam o komunikaci úředních osob ve věci spáchání přestupku
04.08.2021 výstavba bytového komplexu Rezidence Černý vrch
04.08.2021 výstavba Rezidence Černý vrch
03.08.2021 kopie listin vyhotovených SÚ
13.07.2021 nájemní smlouva na pozemek pro umístění reklamy
02.07.2021 stavební dokumentace ke komunikaci Klínecká
01.07.2021 reklamní zařízení při komunikaci k Barrandovu
01.07.2021 rozšíření ZPS sídliště Barrandov
01.07.2021 instalace mlžítek na území MČ P5
24.06.2021 opěrná zeď u zastávky MHD Pod Děvínem
24.06.2021 jakékoli správní řízení SÚ na vyznačených pozemcích v k.ú.Košíře
22.06.2021 místní poplatek původ získaní informací
22.06.2021 oznámení o záměru pronájmu budovy Plzeňská 39
14.06.2021 pozemky svěřené HMP do správy MČ P5
07.06.2021 účastenství ve společném stavebním řízení
07.06.2021 správní úkony SÚ v k.ú. Motol
07.06.2021 vydání povolení a jeho vypršení stavba reklamního zařízení Holečkova-Zapova
01.06.2021 komunikace Silurská, Praha 5
01.06.2021 řízení o umístění staveb k.ú.Smíchov-Hřebenka
31.05.2021 prostá kopie projednaný materiál RMČ bod. 17
26.05.2021 správní řizení SÚ na pozemcích k.ú. Hlubočepy
26.05.2021 Rezidence Na Zatlance povolení výjímky
26.05.2021 situační plán ENERGOPROJEKTU
26.05.2021 pracovní deník z rámcové dohody od fi Centra a.s. a CDV služby
26.05.2021 vlastník stavby pozemní komunikace k.ú. Smíchov
13.05.2021 jakékoliv rozhodnutí SÚ jakékoliv novostavby v k.ú. Košíře a účinky certifikátu autorizovaného inspektora na vystavbu vysokoškolských kolejí
11.05.2021 prostá kopie – projednaný materiál RMČ bod č. 17
11.05.2021 dokument projektu rozšíření zón placeného stání Cibulka a Sídliště Podbělohorská
11.05.2021 kompletní kopie spisového materiálu stavebně technického k využití obj. Plzeňská
10.05.2021 povolení k demolici objektu v k.ú. Smíchov
10.05.2021 přeložení Radlického potoka
10.05.2021 závazná stanoviska k projektu Zlatý lihovar, Smíchovský terminál, nové sídlo Správy železnic od OŽP
10.05.2021 dokumenty k par.č. k.ú. Hlubočepy od OŽP
06.05.2021 o stavebním řízení rekl. zař. k.ú. Slivenec
06.05.2021 vydaná rozhodnutí k reklamním zařízením
06.05.2021 veškerých stavebních dokladů či obdobných aktů na stavební zásahy v v bytech 2017-2020
06.05.2021 pasportizace komunikací městské části Praha 5
06.05.2021 kopie žádosti a vyjádření směna pozemku ke stavbě RD
06.05.2021 stanovisko ODP ke směněn pozemků v k.ú.Hlubočepy
06.05.2021 o přestupcích v ul. Roentgenova
06.05.2021 uzavírka chodníku v ul. Nádražní
30.04.2021 poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí
27.04.2021 odstranění reklamního zařízení k.ú. Jinonice SÚ
27.04.2021 kopie ÚR, SP, R o změně stavby
27.04.2021 ÚR o umístění stavby k.ú. Hlubočepy
20.04.2021 výše veškerých odměn tajemníka ÚMČ P5 od 1_2016-12_2019 vč. odůvodnění
20.04.2021 o výši vyplacené mzdy a odměn za období výkonu funkce tajemníka
20.04.2021 poskytnutí kopie memoranda o spolupráci mezi MČ P13 a MČ P5
20.04.2021 poskytnutí SŘ a SaS pl. od roku 2005
20.04.2021 seznam zástupců MČ P5 pro jednání s IPRem o změně ÚP Z3218
09.04.2021 vyhotovení kopíí listin dle zaslaného seznamu nemovitostí
08.04.2021 anonymizované rozhodnutí v souvislosti s vydáním knihy Šlachta-30 let pod přísahou
01.04.2021 zaslání investičních plánů, rekonstrukcí, projektů na roky 2021-2022
23.03.2021 veškerá rozhodnutí k pozemkům č. v k.ú. Smíchov
11.03.2021 soudní spory vzniklé užíváním pozemků jiného vlastníka
02.03.2021 přeložení Radlického potoka
02.03.2021 evidence podání k pozemkům v k.ú. Hlubočepy ODP
02.03.2021 evidence podání k pozemkům v k.ú. Hlubočepy
01.03.2021 příspěvkové org. ve smyslu zákona o VZ
26.02.2021 evidence podání k pozemkům v k.ú. Hlubočepy
26.02.2021 o uzavření sňatku v přímém ohrožení života
17.02.2021 probíhající stavební řízení a kopie rozhodnutí k pozemkům v k.ú. Hlubočepy
17.02.2021 příprava uzávírky cyklostezky A1
17.02.2021 řešení přestupků dle §3 vyhl. HMP ochrana veřejné zeleně
10.02.2021 data z dotazníku Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5
09.02.2021 kolaudační rozhodnutí k předmětné stavbě k.ú. Smíchov
03.02.2021 anonymizovaná rozhodnutí podle §2 odst.2 písm. f 251/2016
03.02.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Hlubočepy
03.02.2021 umístění reklamích zařízení k.ú. Slivenec
03.02.2021 umístění reklamního zařízení k.ú. Motol

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě