Interpelace

Počet nalezených záznamů: 605
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
07. 06. 2007
20. 06. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Zvýšení nájemného
ANO
28. 06. 2007
Ing. Herbert Heissler
Ondřej Gál
Dotaz na O. Gála
ANO
28. 06. 2007
26. 07. 2007
Aleš Kohout
Ing. Ondřej Velek
Fungování Kontrolního výboru
ANO
28. 06. 2007
24. 07. 2007
Ondřej Gál
Michal Šesták
Propagace loga MČ Praha 5
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Dostavba prostor a rekonstrukce zahrady MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice
ANO
28. 06. 2007
04. 09. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Veřejná omluva za nepravdivá tvrzení
ANO
28. 06. 2007
02. 07. 2007
Mgr. Heda Šupová
PhDr. Milan Kudrys
Práce opozice ve výborech a komisích
ANO
28. 06. 2007
26. 07. 2007
Michal Tuček
Ing. Ondřej Velek
Práce kontrolního výboru
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Ing. Vlasta Váchová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Kulturní akce
ANO
28. 06. 2007
10. 07. 2007
Ing. Jiří Vitha
Zdeněk Rygl
Smíchovské léto
ANO
28. 06. 2007
04. 07. 2007
JUDr. Milan Jančík, MBA
PhDr. Milan Kurdys
Podezření ze spáchání trestného činu
ANO
28. 06. 2007
18. 07. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
Bc. Lukáš Herold
Zveřejnění článku v Pražské pětce
ANO
28. 06. 2007
26. 07. 2007
PhDr. Milan Kudrys
Ing. Ondřej Velek
Kontrolní výbor
ANO
28. 06. 2007
17. 08. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
28. 06. 2007
05. 06. 2008
Jiří Metelec
Michal Tuček
Činnost antikorupčního výboru
ANO
28. 06. 2007
Jiří Metelec
Ing. Jan Matoušek
Střet zájmů
NE
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Porušení jednacího řádu ZMČ
ANO
28. 06. 2007
Jiří Metelec
Vojtěch Zapletal
Provoz noční linky MHD k nemocnici Motol
ANO
28. 06. 2007
Eva Kalhousová
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Zápisy z jednání týkající se Gymnázia Buďánka
ANO
28. 06. 2007
Eva Kalhousová
Ing. Jan Matoušek
Bytová problematika za O. Gála
NE
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Dezinformace poškozující zastupitele
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nakládání s nevyužívaným majetkem
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Uvedení aspoň jednoho nájemce
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
Bc. Lukáš Herold
Odpověď na interpelaci k Pražské pětce
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Budoucnost památkově chráněného domu Zubatého 1
ANO
13. 09. 2007
Ing. Ondřej Velek
Ing. Karel Čuda
Ústní příkaz tajemníka ÚMČ k poskytování informací
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
Ing. Ondřej Velek
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Sociální služby a pokračování činnosti Misijního střediska
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Lukáš Herold
Vydávání a hospodaření radničního periodika
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pracovní skupina pro půdní vestavby
ANO
1 3 4 5 6 7 21