Interpelace

Počet nalezených záznamů: 607
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
21. 12. 2006
19. 01. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Odpovědi na interpelace
ANO
21. 12. 2006
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Prodej pozemku č. parc. 4547/7 v k. ú. Smíchov firmě PRE distribuce, a.s.
ANO
21. 12. 2006
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Inzerát v Právu dne 7. 6. 2006
ANO
21. 12. 2006
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Hrací plocha v prostoru U Anděla
ANO
21. 12. 2006
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Press Publishing Group, s. r. o.
ANO
21. 12. 2006
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Zakázky do částky 100 000,- Kč
ANO
18. 01. 2007
30. 01. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Smlouvy se společností Agentura Praha 5, a.s.
ANO
18. 01. 2007
25. 01. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Žádost o dokumentaci, týkající se prodeje městského majetku
ANO
18. 01. 2007
25. 01. 2007
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Zastoupení v komisích a výborech
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Programové prohlášení rady
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Výjezdní zasedání rady MČ Praha 5
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Rozprava o rozpočtu
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Společnost Geosan
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vánoční a velikonoční slavnosti na Smíchově
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Revitalizace osady Buďánka
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ondřej Gál
Mgr. Jan Smetana
Oprava 73 domů za využití dotace z EU
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Úhrada poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s.
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Růžena Peterková
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bytové domy Malvazinky
ANO
15. 02. 2007
15. 03. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5
ANO
22. 03. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Auditorská zpráva za rok 2004 a 2005
ANO
22. 03. 2007
20. 04. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pražská pětka
ANO
22. 03. 2007
21. 03. 2007
Růžena Peterková
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bytové domy Malvazinky - urgence
ANO
22. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Cyklostezky
ANO
22. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
Bc. Lukáš Herold
Pražská pětka + Redakční rada
ANO
22. 03. 2007
21. 05. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní činnost starosty MČ Praha 5
ANO
07. 06. 2007
Mgr. Heda Šupová
Vojtěch Zapletal
Poliklinika Kartouzská
ANO
07. 06. 2007
01. 08. 2007
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nedodržení termínu
ANO
07. 06. 2007
20. 06. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Připravovaný prodej objektu Ženské domovy
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Přidělování obecních bytů
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Pronajímání bytů určených pro privatizaci
ANO
1 2 3 4 5 6 21