Počet nalezených záznamů: 617
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Správa a záměr prodeje Ženských domovů II. v Radlické ulici 3 - dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vypořádání vztahů s Agenturou Praha 5,a.s. a dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
OGB a TC-předložení smluv
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Hospodaření Agentury P5
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nesvolání mimořádného ZZ MČP5
ANO
06. 12. 2007
25. 01. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5 – rozesílání dopisů o dlužných částkách
ANO
06. 12. 2007
25. 01. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Narovnání vztahů a smírná dohoda s OGB o.p.s.
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Jan Martinec, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Průzkumy veřejného mínění
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Jan Martinec, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Využívání tří bytů na Janáčkově nábřeží
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty II.
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Žádost o předložení smluv
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Náhrada ušlého výdělku
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
MŠ Tréglova 780
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Chátrající památkově chráněný objekt
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vznik záslužné medaile MČ Praha 5
ANO
21. 02. 2008
15. 04. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vymáhání pohledávek vzniklých za neuhrazení nájemného
ANO
17. 04. 2008
23. 06. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Interpelace ve věci počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
ANO
17. 04. 2008
21. 05. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehledu částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva jako náhrada výdělku
ANO
30. 06. 2008
16. 09. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura P5
ANO
30. 06. 2008
15. 09. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Přehled ušlého výdělku neuvol.členů ZMČ
ANO
30. 06. 2008
16. 09. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bezpečnost na Barrandově
ANO
30. 06. 2008
16. 09. 2008
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Znevažování primátora HMP radou MČ P5
ANO
29. 07. 2008
16. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Domy pro seniory developerských společností Luma, Central Group a Satpo
ANO
29. 07. 2008
16. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Počet a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
ANO
29. 07. 2008
15. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Certifikát ISO 9001
ANO
22. 09. 2008
10. 12. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura P5
ANO
18. 08. 2008
10. 12. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Počet MŠ
ANO
11. 12. 2008
17. 02. 2009
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pracovní poměr
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě