Žádost o potvrzení bezdlužnosti

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Žádost o potvrzení bezdlužnosti

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, nebo těmito osobami zplnomocněná jiná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě, že fyzická nebo právnická osoba potřebuje k jednání s bankovní institucí, úřadem práce, nebo jiným státním orgánem potvrzení o bezdlužnosti, nebo potřebuje znát stav osobního daňového účtu

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o potvrzení bezdlužnosti

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

- Bc. Zdenka Balzarová, tel.: 257 000 536, e-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz
- Jitka Hartmanová, 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz
- Barbora Bulínová, 257 000 565, e-mail: barbora.bulinova@praha5.cz
- Martina Oroszká, 257 000 929, e-mail: martina.oroszká@praha5.cz
- Libor Šic, 257 000 887, e-mail: libor.sic@praha5.cz
- Zuzana Cihelková, 257 000 535, e-mail: zuzana.cihelkova@praha5.cz
- Monika Hrubá, 257 000 527, e-mail: monika.hruba@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, v případě zastoupení fyzické nebo právnické osoby, plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář:
Žádost o potvrzení bezdlužnosti

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním potvrzení o bezdlužnosti, a to v hotovosti při podání žádosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5) nebo poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 1148, VS je přidělen úřadem při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

• Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

- Bc. Zdenka Balzarová, tel.: 257 000 536, e-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz
- Jitka Hartmanová, 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz
- Barbora Bulínová, 257 000 565, e-mail: barbora.bulinova@praha5.cz
- Martina Oroszká, 257 000 929, e-mail: martina.oroszka@praha5.cz
- Libor Šic, 257 000 887, e-mail: libor.sic@praha5.cz
- Zuzana Cihelková, 257 000 535, e-mail: zuzana.cihelkova@praha5.cz
- Monika Hrubá, 257 000 527, e-mail: monika.hruba@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2011

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19. 12. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě