Životní situace

Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb.