Kristýna Čermáková

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení personální a mzdové

Funkce

personalistka

Kontaktní informace

Telefon: 257000848
E-mail: kristyna.cermakova@praha5.cz

Kancelář

314

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5