Oddělení personální a mzdové

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

1.       výběrová řízení*

2.       střet zájmu

3.       studentské bezplatné praxe *

V jakém případě ve věci jednat

Ad 1) uchazeč o zaměstnání

Ad 2) veřejný funkcionář (vedoucí zaměstnanec, uvolněný zastupitel a vztahuje se na z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Ad 3) studenti VŠ, SŠ, SOŠ

Charakteristika úkonu

Ad1) Kariérní stránky

https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/

provádí komplexní činnost spojenou se zajištěním výběrových řízení pro obsazení funkčních míst v MČ

Ad 2) Střet zájmů zajišťuje přihlášení/odhlášení do Centrálního registru oznámení, vč. ročního průběžného oznámení portálu https://cro.justice.cz/

Ad 3) studentská praxe

zabezpečuje bezplatné praxe studentů u ÚMČ P 5 (vč. sepsání smlouvy o bezplatné praxe se školou)

Výsledek úkonu

Ad 1) Ukončené VŘ (event. zrušení VŘ)

Ad 2) Zadání do Centrálního registru (vstup/výstup)

Ad 3) Absolvovaná bezplatná praxe studenta

Kdy věc řešit

Ad 1) Mám zájem o pracovní poměr: https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/

Ad 2) Jsem veřejný funkcionář (vedoucí zaměstnanec, uvolněný zastupitel a vztahuje se na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Ad 3) Mám zájem o studentskou bezplatnou praxi

https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Ad1) všechny potřebné informace naleznete na

https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/

Ad 2) vstupní/výstupní data do https://cro.justice.cz/

Ad 3) návrh smlouvy o studentské bezplatné praxi

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1) všechny potřené informace naleznete na

https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/

Ad 2) Výhradně elektronicky

Ad 3) Smlouvu o studentské bezplatné praxi

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Ad1) všechny potřené informace naleznete na

https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/ – epodatelna – Přihlášku do VŘ lze podat prostřednictvím datové schránky yctbyzq (musí být provedena autorizovaná konverze)

Ad 2) Povinný subjekt eviduje el. vstup/ výstup.

Ad 3) Lze podat prostřednictvím datové schránky yctbyzq, vč. el. podpisu smlouvy.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Ad 1)  podatelna úřadu

Ad 2) každý veřejný funkcionář řeší sám prostřednictvím portálu

JUSTICE https://www.justice.cz/

Ad 3) poštou, osobně

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Ad 1) Ano, na Czech Pointu (např. výpis z rej. trestů, vidimace, legalizace nebo notářské ověření dle ceníku notáře)

Ad 2)

Ad 3)

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1) jiným způsobem nelze než na Czech Pointu nebo dle notářského ověření

Ad 2)

Ad 3)

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

Ad1) všechny potřebné informace naleznete na

https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/

Ad 2) https://justice.cz/web/msp/casto-kladene-otazky

Ad 3)

Sankce

Ad 1)

Ad 2) sankce ano, řízení ve věci přestupku podle přestupkového zákona viz. https://www.justice.cz/ Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ad 3)

Působnost

samospráva

veřejná správa, státní správa

Oblast

Ad 1) + Ad 3)

Personální činnosti – pracovní právo

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Ad 2) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Klíčová slova

Ad 1) výběrové řízení, volné pracovní místo, mzda/plat, DPP, DPČ, personalistika, dotace, personální činnosti

Ad 2) střet zájmů, veřejný funkcionář

Ad 3) student, studentská praxe

Počátek platnosti popisu úkonu

Ad 1) —-

Ad 2) vždy při zavedení a ukončení funkce veřejného funkcionáře v Centrálním registru

Ad 3) —-

Konec platnosti popisu úkonu Ad 2) ukončení v registru veřejných funkcionářů dle z. č. 159/2006 Sb.,
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Ad 1) Registr smluv – evidence smluv, objednávek v registru

Ad 2) Centrální registr oznámení (CRO) – evidence nového veřejného funkcionáře povinným subjektem jako podpůrným orgán (MČ), ukončení evidence nového veřejného funkcionáře povinným subjektem jako podpůrným orgán (MČ) v CRO

Ad 3)

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě