Mgr. Drahomíra Komedová, MPA

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení personální a mzdové

Funkce

vedoucí oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000883
E-mail: drahomira.komedova@praha5.cz

Kancelář

311

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5