Atelier plánování a rozvoje MČ Praha 5

ATELIER – výstavní síň, prostor pro pořádání přednášek, workshopů, studentských prezentací ad. se zaměřením na územní rozvoj městské části Praha 5

Aktuální výstava

Kde začíná hřiště?                 od 06.03.2024 do června 2024

Výstava se věnuje potenciálu nových hřišť v blízkosti základních škol. Zároveň dokumentuje stav současných hřišť a tomu, jak hřiště a veřejná prostranství navrhovat. V rámci výstavy je představeno několik publikací a studií v jednotlivých katastrálních územích Prahy 5.

Téma volnočasové infrastruktury a sportovního využití, které by odpovídalo potřebám současné generace je velké téma, které v tuto chvíli není dostatečně řešeno. Zejména v návaznosti na rozvoj digitálních závislostí (např. Zpráva o digitálních závislostech v ČR 2023), je podoba veřejného prostoru a fyzického prostředí pro děti a mládež zásadní. Sběr podnětů i participační setkání s budoucími uživateli, tedy žáky ZŠ a pedagogickými pracovníky, patřily k těm nejvíce obohacujícím okamžikům první fáze celého projektu. Obzvláště překvapující a podnětná byla přesnost a schopnost formulovat připomínky a návrhy týkající se prostoru kolem školy ze strany těch nejmladších ročníků ZŠ. Rozhled a míra poučenosti s mnohdy velice racionálním pohledem překračovala u všech workshopů, které na ZŠ proběhly naše očekávání. Další setkání s žáky a řediteli škol proběhnou i v průběhu konání výstavy, kdy budeme věnovat jednotlivým návrhům veřejných prostranství.

Proběhlé výstavy

Motol*ka park pro Motol 06/2023 – 02/2024
Strom roku 2021 08/2021 – 09/2021
Barrandov nový – výstava o urbanistické studii 05/2021 – 08/2021
Výběr z plánovaných nebo v současné době realizovaných projektů na území MČ Praha 5 07/2020 – 08/2020
Revitalizace usedlosti Cibulka 05/2020 – 06/2020
Smíchov City, nová moderní čtvrť plná zeleně 11/2019 – 01/2020
Příběhy našich sousedů 09/2019
Terminál Smíchov 05/2019 – 06/2019
O proměnách Motolského údolí 02/2019 – 04/2019

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě