Praha 5 přichází s propracovaným záměrem revitalizace parku Motolka

20/06/2023

Na výstavě MOTOL*KA představuje ateliér krajinářské architektury Terra Florida studii, která je součástí celkové proměny Motolského údolí a také podkladem pro další spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 5.

 

Většina území parku je v majetku hlavního města, proto budeme ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje a Odborem ochrany prostředí magistrátu usilovat o jeho postupnou revitalizaci,“ říká místostarosta Prahy 5 Radek Janoušek (PRAHA 5 SOBĚ).

 

Studie vznikala na principech citlivého přístupu k danému místu, s ohledem na identitu a možné využití lokálního parku, který je ale významnou součástí Motolského údolí a navazuje na další přírodní oblasti. Především jeho pozice podél potoka, s rybníky, s vazbou na park Cibulka tak tvoří jedno z významných míst pro obyvatele Prahy 5.

 

Dnes nabízí tato lokalita málo míst pro využití volného času. Revitalizací vzniknou malá přírodní hřiště pro děti a vytvoří se piknikové plácky s výhledem na vrch Poštovka. V západní části u vstupu do parku je navržený objekt kavárny, který by v budoucnu mohl sloužit jako přechodový prvek mezi rušnou křižovatkou a klidnou oblastí rybníků.

 

V parku Motolka chceme vytvořit nový příběh formou cesty, procházející parkem podél potoka, který se snažíme zviditelnit, přiblížit řadou přístupů k vodě a oživit jeho břehy, stejně jako břehy rybníků. Potok je zásadním prvkem Motolského údolí, přitom je málokdy jeho viditelnou součástí, nyní většina jeho toku vede pod zemí,“ říká jedna z autorek projektu Ing. Zuzana Štemberová

 

Ve studii autorky-krajinářské architektky Zuzana Štemberová a Lucie Vogelová zpracovaly návrh na vytvoření přírodního koryta Motolského potoka a nových tůní. Důležitý bude také první z rybníků kvůli hnízdění ptáků. Součástí projektu je i pozorovatelna, z níž by návštěvníci mohli pozorovat zvířata. Ve východní části se počítá s dráhou pro odrážedla a novými vodními plochami, s možnostmi posezení u potoka. V parku zůstane zachován systém pěších cest s celoroční přístupností hlavních tras.

 

Projekt pamatuje také na zvýšení biodiverzity, jejíž základem je péče o staré a mohutné stromy. Hodnotné porosty budou zachovány a cíleně dojde k tvorbě nových biotopů. Ty mají umožnit vyšší druhovou pestrost, která je významná i vzhledem ke změně klimatu. Obnovují se tak mokřadní louky, břehové porosty, okraje parku – především krajinný lem u Plzeňské ulice, a také se doplňuje stromořadí v Zahradníčkově ulici. Druhově pestrá, stabilní společenstva, která se teď nacházejí kolem rybníků, jsou chráněná v klidovějším režimu, a nejsou jimi vedené pěší trasy.

 

Krajinářský ateliér Terra Florida odvedl na studii parku Motolka vynikající práci. Podařilo se jim najít přívětivý návrh řešení části údolí Motolského potoka. Jediné, co je potřeba ještě promyslet, jsou možná rizika vlivu blízkosti motolské skládky,“ konstatuje radní pro životní prostředí a veřejný prostor Milan Vrkoč (Sen 21).

 

Výstava je přístupná od 19. června do listopadu 2023 ve všední dny od 10:00 do 18:00 hodin ve výstavní síni ATELIER plánování a rozvoje Prahy 5, Štefánikova 13, 15 (v přízemí). Vstup je zdarma.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě