Výstava studie projektu “Terminál Smíchov” začíná 7. května

Vážení, přijměte pozvání na výstavu „TERMINÁL SMÍCHOV“, vize proměny Smíchovského nádraží a náměstí Na Knížecí, která se zabývá budoucností organizace hromadné dopravy na Smíchově včetně rekonstrukce stávajícího Smíchovského vlakového nádraží.

Výstava bude k vidění:

  • od 7. 5. 2019 do 28. 6. 2019,
  • v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13 – 15, 
  • út – pá, 13 – 18 h.

Studie „TERMINÁL SMÍCHOV“ se zabývá budoucností organizace hromadné dopravy na Smíchově včetně rekonstrukce stávajícího Smíchovského vlakového nádraží a to formou přemostění stávajícího kolejiště. Součástí řešení je terminál pro dálkovou autobusovou dopravu v místě dnešních odstavných kolejí, který navazuje na přemostění včetně parkoviště P+R s vjezdy Na Dobříšskou ulici.

Obsahem studie je i přeměna současného autobusové nádraží Na Knížecí ve významný veřejný prostor s možností výstavby nové městsky významné budovy. Řešení je navrženo ve dvou postupných krocích. Dopravní terminál Smíchov přímo navazuje na novou plánovanou čtvrť Smíchov City. Vše je navrženo ve velmi úzké koordinaci s budoucími investičními akcemi v území a s důrazem na vzhled veřejného prostranství, na vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a estetickou stránku takto významné dopravní stavby.

Součástí řešení je terminál pro dálkovou autobusovou dopravu v místě dnešních odstavných kolejí, který navazuje na přemostění včetně parkoviště P+R s vjezdy Na Dobříšskou ulici. Obsahem studie je i přeměna současného autobusové nádraží Na Knížecí ve významný veřejný prostor s možností výstavby nové městsky významné budovy.

Řešení je navrženo ve dvou postupných krocích. Dopravní terminál Smíchov přímo navazuje na novou plánovanou čtvrť Smíchov City.

Vše je navrženo ve velmi úzké koordinaci s budoucími investičními akcemi v území a s důrazem na vzhled veřejného prostranství, na vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a estetickou stránku takto významné dopravní stavby.