Kde začíná hřiště?

14/03/2024

Nová výstava s tímto názvem vám ukáže, že se vyplatí klást podobné otázky i dětem. Právě jejich pohled může pomoci odborníkům v lepší péči o veřejná prostranství.

 

Praha 5 proto spojila své síly s místními žáky a pustila se s nimi do zpracování studií na proměnu okolí jejich základních škol. Projektu pod vedením odboru územního rozvoje se zúčastnilo osm architektonických týmů a výsledky spolupráce všech aktérů si můžete prohlédnout v prostorách Ateliéru plánování a rozvoje MČ Prahy 5.

 

 

Výstava se věnuje především využití potenciálu prostranství v blízkosti škol a vytvoření lepších podmínek pro trávení volného času dětí a mladistvých. Jedná se o ucelený projekt, který má několik na sebe navazujících částí. V první fázi se hledaly vhodné pozemky ve vlastnictví městské části nebo hlavního města. S tím souvisel právě sběr podnětů i participační setkání s budoucími uživateli, tedy s žáky základních škol. Děti se nabídnuté úlohy zhostily na jedničku a své připomínky a návrhy formulovaly podnětně a trefně.

 

Participace dětí na tvorbě veřejného prostoru má pozitivní vliv na vývoj a vnímání městského prostředí. Děti přirozeně získávají informace o architektuře a urbanismu, rozvíjí kreativní dovednosti a dochází u nich ke zvýšení zájmu a pocitu odpovědnosti k jejich okolí. Učí se, že na jejich hlasu záleží a že mohou ovlivňovat a formovat prostředí, ve kterém žijí,” konstatuje radní pro školství Alena Janďourková.

 

V expozici se můžete dopodrobna seznámit s jednotlivými studiemi, na nichž se podíleli žáci ZŠ Barrandov II, ZŠ Nepomucká, ZŠ Radlická, ZŠ Weberova a Tyršovy ZŠ. Zjistíte, jak probíhal proces jejich zpracování, co všechno při tom bylo nutné vzít v úvahu a jaké návrhy úprav veřejných prostranství přinášejí.

 

Na území Prahy 5 chybí přívětivá místa, kde zejména starší děti mohou trávit svůj volný čas a setkávat se ve veřejném prostoru. Přitom veřejná prostranství, která jsou přívětivá k dětem, jsou přirozeně příjemným místem pro všechny obyvatele. Proto usilujeme o jejich postupný rozvoj napříč celou městskou částí“ shrnuje všeobecný smysl projektu místostarosta pro územní rozvoj Radek Janoušek.

 

Výstava „Kde začíná hřiště?“

Ateliér plánování a rozvoje MČ Prahy 5

v budově radnice Štefánikova 13 a 15

otevřeno: po–pá 10.00–18.00 hod.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě