Oddělení správy a evidence nemovitostí

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Vyřízení veškerých záležitostí ve věci správy užívané nemovitosti ve svěřené správě MČ Praha 5
V jakém případě ve věci jednat Fyzická osoba, právnická osoba
Charakteristika úkonu Řešení podaných podnětů
Výsledek úkonu
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Kontaktovat správní firmu CENTRA, a.s. na e-mail: ssn450@centra.eu, nebo kontaktovat ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, odbor správy majetku, e-mail: podatelna@praha5.cz

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Osobně v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, odbor správy majetku, 4. patro

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-spravy-a-evidence-nemovitosti/

 

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

Kdo spravuje námi užívaný dům, byt nebo nebytový prostor?

http://www.centra.eu/cs/stranky/kontakty

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-stavebne-technicke/

Kde mám podat žádost o zábor pozemku do 29 dní?

https://www.praha5.cz/app/uploads/2022/01/Žádost-o-zábor-pozemku-do-29-dní-včetně_upr.docx

 

Sankce
Působnost Výkon samosprávy
Oblast Správa majetku
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

*(není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě