273/2021 – příloha č. 3 – Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru
11/01/2022
   
383/2001 – příloha č. 20 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
19/11/2018
383/2001 – příloha č. 22 – Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...
383/2001 – příloha č. 26 – Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...
383/2001 – příloha č. 27 – Dopravce odpadů
19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...
352/2005 – příloha č. 8 – Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady
19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...
352/2008 – příloha č. 4 – Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok
19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...
VZOR – Menší a střední Stavby – způsob naložení se stavebními odpady
16/05/2018
(Jedná se pouze o vzor vytvořený odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP Úřadu MČ P 5 – není závazným...
VZOR – Větší Stavby – způsob naložení se stavebními odpady + KO
16/05/2018
(Jedná se pouze o vzor vytvořený odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP Úřadu MČ P 5 – není závazným...
VZOR – Velké Stavby – způsob naložení se stavebními odpady + KO + TO
16/05/2018
(Jedná se pouze o vzor vytvořený odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP Úřadu MČ P 5 – není závazným...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě