383/2001 – příloha č. 26 – Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba být zaregistrován v systému SEPNO, přes který se elektronicky ohlášení provádí.

Přílohy ke stažení