352/2008 – příloha č. 4 – Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok

Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba být zaregistrován v systému ISPOP, přes který se elektronicky hlášení
provádí.

Přílohy ke stažení