352/2005 – příloha č. 8 – Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady

Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba být zaregistrován v systému ISPOP, přes který se elektronicky hlášení provádí.

Přílohy ke stažení