273/2021 – příloha č. 3 – Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru

11/01/2022
   

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

21/12/2021
Pro stažení formuláře klikněte na níže uvedený odkaz. Formulář je k dispozici ve formátu RTF.

Žádost o stanovisko, vyjádření OŽP

14/12/2020

383/2001 – příloha č. 20 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

19/11/2018

383/2001 – příloha č. 22 – Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...

383/2001 – příloha č. 26 – Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...

383/2001 – příloha č. 27 – Dopravce odpadů

19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...

352/2005 – příloha č. 8 – Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady

19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...

352/2008 – příloha č. 4 – Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok

19/11/2018
Uvedený formulář je pouze orientační, protože při jeho vyplňování, podání a tím i splnění zákonné povinnosti je třeba...

66/2018 – příloha č. 6 – Žádost o vydání společného povolení

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 1 – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 2 – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 3 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 4 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 5 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 6 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 7 – Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 8 – Žádost o stavební povolení k vodním dílům

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 9 – Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 10 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě