Počet nalezených záznamů: 499
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
07. 06. 2007
01. 08. 2007
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nedodržení termínu
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Dostavba prostor a rekonstrukce zahrady MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Ing. Vlasta Váchová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Kulturní akce
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Porušení jednacího řádu ZMČ
ANO
28. 06. 2007
17. 08. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
28. 06. 2007
04. 09. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Veřejná omluva za nepravdivá tvrzení
ANO
13. 09. 2007
10. 10. 2007
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Petr Horák
Výpověď osmiletého gymnázia Buďánka
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
Bc. Lukáš Herold
Odpověď na interpelaci k Pražské pětce
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
Ing. Ondřej Velek
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Sociální služby a pokračování činnosti Misijního střediska
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
Mgr. Lukáš Budín
Bc. Lukáš Herold
Vydávání a hospodaření radničního periodika
ANO
13. 09. 2007
12. 10. 2007
JUDr. Martin Fott, LLM
Michal Tuček
Zřízení bezplatné protikorupční linky
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Dezinformace poškozující zastupitele
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nakládání s nevyužívaným majetkem
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Uvedení aspoň jednoho nájemce
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5, a.s.
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Budoucnost památkově chráněného domu Zubatého 1
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pracovní skupina pro půdní vestavby
ANO
13. 09. 2007
08. 11. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vyúčtování Agentury Praha 5, a.s.
ANO
13. 09. 2007
09. 11. 2007
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní služby a právní zastupování MČ Praha 5 externisty
ANO
09. 10. 2007
09. 11. 2007
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Jitka Matoušková
Interpelace ve věci užívání Informačního střediska v Prokopském údolí
ANO
14. 10. 2007
12. 11. 2007
Ing. Ondřej Velek
Vojtěch Zapletal
Předložení generalu cyklistické a pěší dopravy
ANO
06. 12. 2007
27. 12. 2007
Ondřej Gál
Aleš Kohout
Reklamní kampaň v rámci podpory Informačního centra pro podnikatele
ANO
06. 12. 2007
04. 01. 2008
Ondřej Gál
Bc. Lukáš Herold
Vybudování nástaveb na obytných domech v zahradníčkově ulici soukromým developerem
ANO
06. 12. 2007
25. 01. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Agentura Praha 5 – rozesílání dopisů o dlužných částkách
ANO
06. 12. 2007
25. 01. 2008
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Narovnání vztahů a smírná dohoda s OGB o.p.s.
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Tolerování neoprávněného užívání objektu Prokopské údolí č.or.6, čp.748 v k.ú. Jinonice Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Správa a záměr prodeje Ženských domovů II. v Radlické ulici 3 - dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vypořádání vztahů s Agenturou Praha 5,a.s. a dosud nezodpovězené dotazy zastupitelů
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
OGB a TC-předložení smluv
ANO
06. 12. 2007
14. 02. 2008
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Hospodaření Agentury P5
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě