Počet nalezených záznamů: 611
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
13. 11. 2003
Problém digitální podpisu
ANO
13. 11. 2003
Řešení vybraných problémů občanů lokalit Žvahova, Hlubočep a Zlíchova
ANO
18. 11. 2003
Škola pod žvahovem
ANO
02. 12. 2003
Vybrané problémy
ANO
11. 12. 2003
Internet UMC Praha 5
ANO
11. 12. 2003
Ponecháním výuky prvního stupně ZŠ Pod Žvahovem
ANO
11. 12. 2003
Nefunkčnost kulturní komise
ANO
11. 12. 2003
Ütlumový program základní školy Pod Žvahovem
ANO
11. 12. 2003
Interpelace ve věci ukončení smluvního vztahu mezi MČ Praha 5 a firmou ACCT s.r.o.
ANO
18. 03. 2004
Dopravní situace Hlubočepy
ANO
20. 05. 2004
Plánovaná výstavba v Hlubočepích a na Žvahově
ANO
20. 05. 2004
Stavební práce u půdních vestaveb
ANO
20. 05. 2004
České dráhy
ANO
17. 06. 2004
Pavilon v zahradě Kinských
ANO
17. 06. 2004
Socha krávy na nám. Kinských
ANO
17. 06. 2004
Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ Ing. Novotnou
ANO
23. 09. 2004
Interpelace týkající se informatiky na ÚMČ
ANO
23. 09. 2004
Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ ing. Novotnou
ANO
23. 09. 2004
Podnět ke kontrole činnosti správních firem ACCT a Centra
ANO
18. 11. 2004
Stav kaple Nejsvětější Trojice
ANO
18. 11. 2004
Zajištění odpovídající dopravy žáků z Hlubočep na Barrandovské sídlištní školy, urgence odpovědi na dopis občanů Hlubočep
ANO
18. 11. 2004
Pamětní deska
ANO
18. 11. 2004
Interpelace na odpověď ve věci pracovně právních vztahů v odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ANO
09. 12. 2004
Lékařská správa první pomoci
ANO
17. 02. 2005
Jednání Kontrolního výboru
ANO
17. 02. 2005
LSPP Praha 5
ANO
16. 06. 2005
Iniciace návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích
ANO
16. 06. 2005
Interpelace ve věci kvality podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva
ANO
08. 09. 2005
Prodloužení autobusové linky č. 128 v oblasti Žvahova
ANO
08. 09. 2005
Privatizace domu Na Bělidle 11
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě