Individuální dotace

Individuální dotace řeší určitou potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl, a to písemně formou žádosti, která musí obsahovat náležitosti uvedené níže. O poskytnutí individuální dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy rozhoduje Rada městské části Praha 5. Přesahuje-li požadovaná individuální dotace částku 50 000 Kč, rozhoduje o poskytnutí dotace Zastupitelstvo městské části Praha 5; v takovém případě Rada městské části Praha 5 předloží Zastupitelstvu městské části Praha 5 ke konečnému schválení již radou schválený návrh na poskytnutí dotace a její výši a návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Žádosti se nově podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys.

Individuální žádost o poskytnutí dotace včetně příloh a vyplněný formulář Potvrzení o podání žádosti o individuální dotaci MČ Praha 5 pro rok 2023 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS se vyhotovuje a podává pouze prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys.

Žadatel je povinen kompletně vyplnit Žádost o individuální dotaci a vyplnit formulář Potvrzení o podání žádosti o individuální dotaci MČ Praha 5 pro rok 2023 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS. Toto potvrzení je nutné vytisknout, podepsat, naskenovat a nahrát do systému GRANTYS.

Podrobnější informace k individuální dotaci jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5, zejména v zejména Čl. 2, Čl. 4 a Čl. 11 až 15.

Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce (projektu).

Prosíme, prostudujte důkladně směrnici č. 5/2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 a manuál dotačního systému.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

 

Kontaktní osoby:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality – Bc. Iveta Miklasová

Odbor školství – Petr Klema

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – Bc. Gabriela Hulová

Odbor Kancelář starosty – Jana Trnková

Odbor vnějších vztahů a komunikace – Oddělení kultury – Šárka Nadri

Odbor vnějších vztahů a komunikace – Oddělení památkové péče – Ing. Monika Karlíková

Odbor vnějších vztahů a komunikace – Oddělení sportu – Lukáš Havel

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě