Šárka Nadri

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Oddělení sportu,kultury a památkové péče

Funkce

referentka kultury, tajemnice Komise kulturní a obnovy památek

Kontaktní informace

Telefon: 257000888
E-mail: sarka.nadri@praha5.cz

Kancelář

421

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5