Ing. Mgr. Tomáš Augustin Kukal

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Funkce

referent, tajemník Komise pro Místní agendu 21 a udržitelný rozvoj

Kontaktní informace

Telefon: 257000508
E-mail: tomasaugustin.kukal@praha5.cz

Kancelář

433

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5