Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023

Dokumenty i s dodatky vznikly se záměrem zdokumentovat vývoj a současný stav mateřských a základních škol a na základě těchto údajů vytvořit predikci nejen k maximálnímu využití kapacit stávajících MŠ a ZŠ, ale i k zefektivnění vynakládaných finančních prostředků na zařízení a vybavenost mateřských a základních škol, jejichž je MČ Praha 5 zřizovatelem.

Přílohy ke stažení