Vítání občánků

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Vítání občánků

4. Popis:

Městská část Praha 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově narozených dětí do života a mezi své občany. Obřady se konají v obřadní síni na adrese Stroupežnického čp. 493/10, Praha 5 - Smíchov a mohou se jich zúčastnit děti do jednoho roku věku dítěte, které mají v době slavnostního obřadu trvalý pobyt ve správním obvodu Městské části Praha 5 (tj Hlubočepy, Holyně, Jinonice (pouze část), Košíře, Malá Strana (pouze část), Motol, Radlice, Smíchov). Tyto obřady probíhají zpravidla v jarních měsících (březen – květen) pro děti narozené od září do března a v podzimních měsících (říjen – listopad) pro děti narozené od dubna do srpna.
Rodiče dítěte mohou v případě zájmu potvrdit svou účast na obřadu vyplněním „Přihlášky na vítání občánků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte (matka, otec)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Rodiče dítěte doručí na Úřad městské části Praha 5 přihlášku na vítání občánků, která:
• Je k dispozici na www.praha5.cz,
• na Úřadu městské části Praha 5, Odbor správy matrik a státního občanství, oddělení matrika manželství, Štefánikova 13, Praha 5 – Smíchov

„Přihlášku na vítání občánků, rodiče doručí:
• osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 - Smíchov
• poštou na tutéž adresu;
• do datové schránky ID: yctbyzq nebo
• na email: lidie.janacova@praha5.cz,
helena.maresova@praha5.cz

Následně obdrží rodiče dítěte na uvedený kontakt pozvánku k účasti na slavnostním obřadu vítání občánků.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním přihlášky na vítání občánků na matriku manželství.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, matrika manželství

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Štefánikova 13, 15 Praha 5,
1. patro, číslo dveří 112, telefon pro případné informace:
Helena Marešová 257 000 538, Lídie Janáčová 257 000 539.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

----

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přihláška na vítání občánků

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit děti do 1 roku věku dítěte.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

----

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

----

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Přihlášku k vítání občánků lze zaslat z datové schránky rodiče do datové schránky Úřadu městské části Praha 5, ID yctbyzq.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

----

18. Jaké jsou související předpisy:

----

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

----

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

----

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdy se konají slavnostní obřady?

Tyto obřady probíhají v jarních měsících (tj. březen - květen) pro děti narozené od září do března a v podzimních měsících (tj. říjen - listopad) pro děti narozené od dubna do srpna.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

----

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

----

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

----

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě