Vítání občánků

1 Identifikační číslo návodu:
2
3 Název:

Vítání občánků

4 Popis:

Městská část Praha 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově narozených dětí do života a mezi své občany. Obřady se konají v obřadní síni na adrese Stroupežnického čp. 493/10, Praha 5 - Smíchov a mohou se jich zúčastnit děti do jednoho roku věku dítěte, které mají v době slavnostního obřadu trvalý pobyt ve správním obvodu Městské části Praha 5 (tj Hlubočepy, Holyně, Jinonice (pouze část), Košíře, Malá Strana (pouze část), Motol, Radlice, Smíchov). Tyto obřady probíhají zpravidla v jarních měsících (březen – květen) pro děti narozené od září do března a v podzimních měsících (říjen – listopad) pro děti narozené od dubna do srpna.
Rodiče dítěte mohou v případě zájmu potvrdit svou účast na obřadu vyplněním „Přihlášky na vítání občánků.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte (matka, otec)

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Rodiče dítěte doručí na Úřad městské části Praha 5 přihlášku na vítání občánků, která:
• Je k dispozici na www.praha5.cz,
• na Úřadu městské části Praha 5, Odbor správy matrik a státního občanství, oddělení matrika manželství, Štefánikova 13, Praha 5 – Smíchov

„Přihlášku na vítání občánků, rodiče doručí:
• osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 - Smíchov
• poštou na tutéž adresu;
• do datové schránky ID: yctbyzq nebo
• na email: lidie.janacova@praha5.cz,
helena.maresova@praha5.cz

Následně obdrží rodiče dítěte na uvedený kontakt pozvánku k účasti na slavnostním obřadu vítání občánků.

7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním přihlášky na vítání občánků na matriku manželství.

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, matrika manželství

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Štefánikova 13, 15 Praha 5,
1. patro, číslo dveří 112, telefon pro případné informace:
Helena Marešová 257 000 538, Lídie Janáčová 257 000 539.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

----

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přihláška na vítání občánků

12 Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Bez správního poplatku.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit děti do 1 roku věku dítěte.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

----

15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

----

16 Můžete využít tuto elektronickou službu:

Přihlášku k vítání občánků lze zaslat z datové schránky rodiče do datové schránky Úřadu městské části Praha 5, ID yctbyzq.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

----

18 Jaké jsou související předpisy:

----

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

----

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

----

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kdy se konají slavnostní obřady?

Tyto obřady probíhají v jarních měsících (tj. březen - květen) pro děti narozené od září do března a v podzimních měsících (tj. říjen - listopad) pro děti narozené od dubna do srpna.

22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

----

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

----

25 Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Klára Charvátová Janatová
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

02. 06. 2022

28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

02. 06. 2022

29 Datum konce platnosti návodu:
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

----

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě