Životní situace

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky