Životní situace

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky