Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022

29/10/2021

Rada městské části Praha 5 dne 27. 10. 2021 svým usnesením vyhlásila dotační programy pro rok 2022.

 

Termín a způsob podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022 a to pouze elektronicky přes dotační portál Grantys na adrese https://www.praha5.grantys.cz/.

V papírové ani jiné podobě není možné o dotaci požádat.

Žádosti si můžete připravovat v dotačním portále již od pátku 29. 10. 2021.

 

Školení žadatelů k dotačnímu portálu Grantys

V pondělí 15. 11. 2021 se bude konat školení na téma přihlášení a práce s portálem Grantys pro žadatele o dotaci na MČ Praha 5.

Místo a čas konání: Úřad MČ Praha 5, zasedací místnost Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 236/13, v časech 10:00 hod., 11:00 hod. a 13:00 hod.

Bude se jednat čistě o práci s portálem. Pokud máte dotaz přímo k vyhlášeným programům, tak se prosím obraťte na referenta příslušného odboru.

 

Žadatelé v letošním roce mohou žádat v následujících oblastech:

 • Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

  • Ochrana a rozvoj veřejného prostoru Prahy 5.
  • Péče o zeleň Prahy 5.
  • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5.
  • Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně žijících živočichů, vzácné flóry na území MČ Prahy 5.
  • Založení komunitních zahrad.

 

 • Odbor Kancelář starosty

  • Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 v roce 2022.

 

 • Památkové péče
  • Podpora, zachování a obnova památek na území MČ Praha 5.
 • Sport
  • Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení.
  • Sportujeme na Pětce – podpora pravidelné činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 21 let.
  • Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení na území MČ Praha 5.
  • Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené.
  • Úhrada nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící na území MČ Praha 5.

 

 • Odbor školství

  • Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2022.

 

 • Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

  • Podpora protidrogové politiky.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Aktivní dětství.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Spokojené stáří.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Život bez bariér.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Život bez předsudků.
  • Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě