Pronájmy nemovitého majetku

Kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Hana Červenková vedoucí oddělení hana.cervenkova@praha5.cz 257000253
Bc. Lukáš Janko referent lukas.janko@praha5.cz 257000456
Bc. Jan Gaube referent jan.gaube@praha5.cz 257000228
Marcela Maturová referent (pozemky) marcela.maturova@praha5.cz 257000154
Bc. Kateřina Matěnová referent katerina.matenova@praha5.cz 257000455

 

Formuláře

 

Záměry pronájmů – jednokolová nabídková řízení (o vítězi rozhoduje výše nabídnutého nájemného)

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 způsob užívání poloha Minimální požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok Zveřejněno od-do
Smíchov 741 207 nám. Kinských 6 22,04 kancelář 1. patro 2700,00 03.01. – 04.02.2019
Smíchov 741 427,428,429,430 nám. Kinských 6 51,67 kancelář 3. patro 2880,00 03.01. – 04.02.2019
Smíchov 741 212 nám. Kinských 6 15,43 kancelář 1. patro 2700,00 03.01. – 04.02.2019
Smíchov 741 315 nám. Kinských 6 25,37 kancelář 2. patro 2700,00 03.01. – 04.02.2019
Smíchov 741 403,404,417,418,419,420 nám. Kinských 6 93,63 kancelář 3. patro 2880,00 03.01. – 04.02.2019
Smíchov 741 204 nám. Kinských 6 22,95 kancelář 1. patro 2700,00 03.01. – 04.02.2019

 

Záměry pronájmů – dvoukolová nabídková řízení (v souladu s Pravidly)

V současné době nejsou k dispozici žádné záměry pronájmů ve dvoukolovém řízení

 

Adresné záměry – tyto záměry obsahují úpravy stávajících smluvních vztahů
V současné době nejsou k dispozici žádné adresné záměry

 

Dlouhodobě volné nebytové prostory – permanentní nabídka (dlouhodobě nepronajaté prostory)

Uvedené nebytové prostory jsou v permanentní nabídce do doby nalezení zájemce o pronájem. Žádost o pronájem těchto prostor je možné na předepsaném formuláři podávat kdykoli v průběhu tohoto jejich zveřejnění, kdy následně bude případná žádost předložena k projednání Radě městské části Praha 5.

Tato permanentní nabídka nijak nesouvisí s Úřední deskou Úřadu městské části Praha 5, na které jsou zveřejňována veškerá oznámení záměrů pronájmů nebytových prostorů. Tato Úřední deska je umístěna zde: https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 poslední způsob užívání poloha Orientační výše požadovaného nájemného v Kč/M2/rok
SM 208 910 K Vodojemu 7 208,10 sklad suterén 400,00
KO 479 903 Vrchlického 51 73,49 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 482 903 Vrchlického 49 89,90 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 483 903 Vrchlického 47 84,20 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 493 902 Vrchlického 41A 101,40 kancelář 4. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 493 902 Vrchlického 43B 44,20 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 1127 901 Zahradníčkova 20 51,30 ordinace lékaře přízemí 2100,00
SM 526 902 Zborovská 44 171,60 hostinské zařízení přízemí (snížené) + suterén 1500,00