Oddělení využití nemovitostí

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Pronájem nebytového prostoru, pozemku, parkovacího stání nebo části nemovitosti pro umístění reklam, antén, telekomunikačních zařízení atp.
V jakém případě ve věci jednat Fyzická osoba, právnická osoba
Charakteristika úkonu Uzavření nájemní smlouvy
Výsledek úkonu Nájemní smlouva
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Průkaz totožnosti, výpis z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

https://www.praha5.cz/pronajmy/

datovou schránkou, žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobně v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, odbor správy majetku, 4. patro nebo doručit poštou na adresu ÚMČ Praha 5
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

Jak se dozvím o nabízených volných nebytových prostorech k pronájmu?

https://www.praha5.cz/pronajmy/

 

Sankce
Působnost Výkon samosprávy
Oblast Správa majetku
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

*(není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě