Zóny placeného stání

Veškeré podrobné informace o zónách placeného stání na území naší MČ naleznete na stránkách Technické správy komunikací hl. m. Prahy Parkujvklidu.cz.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu). Podrobné informace jsou k dispozici v Metodice pro výdej parkovacích oprávnění.

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. Abonentní parkovací oprávnění je též vydáváno fyzickým osobám, které vlastní nemovitost v dané vymezené oblasti (dokládá se výpisem z Katastru nemovitostí).

Své podněty a názory můžete zasílat na e-mailovou adresu zps@praha5.cz.

Bližší informace ohledně ZPS poskytne Odbor správy veřejného prostranství a zeleně:

Jan Hrabánek, Milan Tikal
Kontakt: 257000285, 257000307

Výdejna parkovacích oprávnění

Adresa: Preslova 5, Praha 5

Kontakt: 257000133, 257000105, 257000128

Provozní doba:

PO: 8:00 – 18:00 hod.
ÚT: 8:00 – 16:00 hod.
ST: 8:00 – 18:00 hod.
ČT: 8:00 – 16:00 hod.
PÁ: 8:00 – 14:00 hod.

Poslední klient bude přijat k vyřízení 30 minut před koncem pracovní doby.

ROZŠÍŘENÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ,PRAHA 5 – 2018

Rozšíření zóny placeného stání na území Městské části Praha 5 proběhne ještě do konce letošního roku. V současné době bude probíhat v níže uvedených lokalitách osazení vodorovného a svislého dopravního značení.

Termín spuštění je stanoven na 3.12.2018.

Jedná se o částečné rozšíření v oblastech, kde již byla zóna placeného stání zavedena, ale kde následně vznikla přelivová pásma parkujících vozidel.

V příloze jsou mapy rozšíření:

ROZŠÍŘENÍ ZPS PRAHA 5 – OBLAST BUĎÁNKA

ROZŠÍŘENÍ ZPS PRAHA 5 – OBLAST HŘEBENKA

ROZŠÍŘENÍ ZPS PRAHA 5 –OBLAST MALVAZINKY

ROZŠÍŘENÍ ZPS PRAHA 5 – OBLAST POŠTOVKA

ROZŠÍŘENÍ ZPS PRAHA 5 – ulice U VOJANKY

ÚPRAVA ZPS PRAHA 5 – ZMĚNA NÁVŠTĚVNICKÉHO A SMÍŠENÉHO

REŽIMU ÚSEKŮ ŠTEFÁNIKOVA x V BOTANICE

 

 

Přílohy ke stažení