Zóny placeného stání

POZOR

Upozorňujeme, že na základě pokynu Magistrátu hlavního města Prahy je od 16. 3. 2020 do odvolání přerušen provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu.

Kontrola oprávněnosti parkování  neprobíhá, pouze se monitoruje volná kapacita stání. Monitorovací vozidla tedy v současné době jezdí, ale sbírají pouze statistické údaje. Na vozidlech je viditelně umístěna následující informace: „PARKOVÁNÍ BEZPLATNÉ – MONITORUJEME VOLNÉ KAPACITY STÁNÍ“. 

Do odvolání je také přerušen provoz výdejny ZPS Preslova 5.

Aktuální informace sledujte zde.

 

Veškeré podrobné informace o zónách placeného stání na území naší MČ naleznete na stránkách Technické správy komunikací hl. m. Prahy Parkujvklidu.cz.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu). Podrobné informace jsou k dispozici v Metodice pro výdej parkovacích oprávnění.

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. Abonentní parkovací oprávnění je též vydáváno fyzickým osobám, které vlastní nemovitost v dané vymezené oblasti (dokládá se výpisem z Katastru nemovitostí).

Své podněty a názory můžete zasílat na e-mailovou adresu zps@praha5.cz.

Bližší informace ohledně ZPS poskytne Odbor správy veřejného prostranství a zeleně:

Jan Hrabánek, Milan Tikal
Kontakt: 257000285, 257000307

Výdejna parkovacích oprávnění

Adresa: Preslova 5, Praha 5

Kontakt: 257000133, 257000128

Provozní doba – provoz byl do odvolání přerušen.

PO: 8:00 – 18:00 hod.
ÚT: 8:00 – 16:00 hod.
ST: 8:00 – 18:00 hod.
ČT: 8:00 – 16:00 hod.
PÁ: 8:00 – 14:00 hod.

Poslední klient bude přijat k vyřízení 30 minut před koncem provozní doby.

 

Přehledná mapka ZPS

 

Mapu ZPS na území naší MČ + mapky rozšíření ZPS v roce 2019 naleznete níže v příloze. Dále jsou zde ke stažení dokumenty související s výdejem parkovacích oprávnění (Metodika, ceníky, manuál k osobním stránkám uživatele atd.).

Aktuální informace o zónách placeného stání jsou na stránkách Parkuj v klidu.

 

Přílohy ke stažení