Oddělení správy dopravy v klidu

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Zajišťuje a vykonává činnosti spojené s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících nařízení hlavního města Prahy, kterými se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (zóny placeného stání).

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-spravy-dopravy-v-klidu/

https://www.parkujvklidu.cz

V jakém případě ve věci jednat

Získání, prodloužení, výměna nebo vrácení parkovacího oprávnění.

1.     Nová žádost o parkovací oprávnění prostřednictvím Osobní stránky uživatele

ZDE

2.     Prodloužení parkovacího oprávnění prostřednictvím Osobní stránky uživatele

ZDE

3. Kompletní informace dostupné na webových stránkách

https://www.praha5.cz/doprava/zony-placeneho-stani/

dále také https://www.parkujvklidu.cz/

Charakteristika úkonu

Správu zón placeného stání na území hlavního města Prahy zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která má uzavřené smluvní vztahy s dodavateli technologií a služeb spojených s realizací zón placeného stání, následného monitoringu a dalších služeb provozu zón placeného stání. Městská část Praha 5 se na provozu systému zón placeného stání podílí primárně zajištěním provozu výdejny parkovacího oprávnění, samotným výdejem a prodlužování platnosti parkovacích oprávnění. Městská část Praha 5 dále v rámci podílení se na provozu zón placeného stání spolupracuje s projektanty při rozšiřování zón placeného stání a v kontextu tohoto zajištuje administrativní kroky a potřebné informace směrem k občanům žijících na území Městské části Praha 5. Statistické a další údaje týkající se zón placeného stání spadají do kompetence Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Více informací ZDE

Výsledek úkonu

Získání, prodloužení, výměna nebo vrácení parkovacího oprávnění.

1.     Nová žádost o parkovací oprávnění prostřednictvím Osobní stránky uživatele

ZDE

2.     Prodloužení parkovacího oprávnění prostřednictvím Osobní stránky uživatele

ZDE

3. Kompletní informace dostupné na webových stránkách

https://www.praha5.cz/doprava/zony-placeneho-stani/

dále také

https://www.parkujvklidu.cz

Kdy věc řešit

Získání, prodloužení, výměna nebo vrácení parkovacího oprávnění.

Kompletní informace dostupné na webových stránkách

https://www.praha5.cz/doprava/zony-placeneho-stani/

dále také https://www.parkujvklidu.cz

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky x
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky x
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky x
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat x
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky x
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky x
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu x
Opravné prostředky x
Časté dotazy

Dotaz:

Lze vyřídit parkovací oprávnění do zón placeného stání on-line?

Odpověď:

Ano lze. Prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU – https://osu.zpspraha.cz/login) lze vyřídit prodloužení stávajícího oprávnění i podat žádost o nové parkovací oprávnění. V případě, že nemáte provedenou registraci do OSU, je možné tak učinit na tel. lince: +420 257 015 257, která je v provozu Po – Pá 8:00 – 20:00 hod.

Dotaz:

Jaké doklady jsou potřeba k vydání parkovacího oprávnění?

Odpověď:

Pokud máte na území MČ Praha 5 trvalé bydliště a jste vlastníkem vozidla, stačí jen občanský průkaz a velký technický průkaz vozidla ve složitějších případech se informujte u pracovnic výdejny ZPS na tel.: 257 000 133 a 257 000 128.

Dotaz:

Lze pro získání parkovacího oprávnění doložit trvalý pobyt např. nájemní smlouvou? Trvalé bydliště na území MČ Praha 5 nemám.

Odpověď:

Bohužel nelze. K získání parkovacího oprávnění je nutné, aby měla fyzická osoba místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti zón placeného stání.

Dotaz:

Mohu své parkovací oprávnění převést na nové vozidlo? A jak postupovat v případě, že mám vozidlo v servisu a využívám náhradní vozidlo.

Odpověď:

Ano můžete. Trvalou změnu registrační značky provedete podáním žádosti prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU – https://osu.zpspraha.cz/login) nebo osobně na výdejně ZPS Preslova č. 5.

V případě náhradního vozidla můžete přes OSU dočasně změnit RZ a to max. 2x během jednoho roku na dobu nepřesahující v součtu 14 dní. Prostřednictvím výdejny lze změnit RZ vozidla i na delší dobu, ale nejdéle na 3 měsíce (v tomto případě se platí manipulační poplatek 100,- Kč).

Dotaz:

Kde zjistím, do kdy mám platné parkovací oprávnění?

Odpověď:

Po přihlášení do Osobních stránek uživatele (OSU – https://osu.zpspraha.cz/login) můžete kompletně spravovat vaše parkovací oprávnění (prodloužení, dočasná či trvalá změna RZ, ukončení) a samozřejmě zjistit i aktuální platnost parkovacího oprávnění. Případně můžete zavolat přímo do výdejny ZPS (tel.: 257 000 133 nebo 257 000 128).

 

Sankce x
Působnost Samostatná působnost
Oblast V rámci městské části Praha 5
Klíčová slova Získání parkovacího oprávnění, prodloužení parkovacího oprávnění, výměna parkovacího oprávnění, vrácení parkovacího oprávnění, výdejna parkovacích oprávnění
Počátek platnosti popisu úkonu x
Konec platnosti popisu úkonu x
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému x

* není orgánem veřejné moci

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě