Oddělení rozpočtu

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

První patro, č. dv. 136,142,143.

 

Oddělení sestavuje rozpočet MČ Prahy 5, metodicky řídí, koordinuje a kontroluje rozpočtové hospodaření.